Sleep as Android Unlock

61
ASO score
Text
36/100
Graphic
97/100
Reviews
57/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
4.73
Voted: 2.93M
Google Play Link:
Price: 10.81 $
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Lifestyle
Size: -
Installs: 1.29M
App Age: 12 years 1 month
Release Date: Oct 28, 2010
Last Update: Aug 10, 2021
Version: 20210808
Version history
20210808
Aug 10, 2021
- No app drawer icon on Android Q<br>- Latest API levels
20190807
Sep 05, 2019
- No app drawer icon on Android Q<br>- Latest API levels
Version history
20210808
Aug 10, 2021
- No app drawer icon on Android Q<br>- Latest API levels
20190807
Sep 05, 2019
- No app drawer icon on Android Q<br>- Latest API levels
20190430
May 13, 2019
20180627
Aug 16, 2018
20180608
Jun 25, 2018
0
Oct 28, 2010
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 1.3M
Category Top Average: 12.1M
-89%
Rating
Current App: 4.73
Category Top Average: 4.16
+14%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 37K
Category Top Average: 190.9K
-81%
App Age
Current App: 12y 1m
Category Top Average: 4y 8m
+156%
Price
Current App: $11
Category Top Average: $0
In-app Purchases Price
Current App: $0
Category Top Average: $72
Update Frequency
Current App: 705d
Category Top Average: 166d
+324%
Title Length
Current App: 23
Category Top Average: 24
-4%
Short Description Length
Current App: 77
Category Top Average: 67
+15%
Description Length
Current App: 1 268
Category Top Average: 2 336
-46%
Number of Screenshots
Current App: 56
Category Top Average: 63
-11%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 0MB
Category Top Average: 71MB

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Nov 30, 2022: 15
Dec 07, 2022: +12 3 +12
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +7 4 +7
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 5 IN
Nov 30, 2022: 16
Dec 07, 2022: +11 5 +11
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 6 IN
Nov 30, 2022: 10
Dec 07, 2022: 10
Nov 30, 2022: 27
Dec 07, 2022: +16 11 +16
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 22 IN
Load more
New
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 5 IN
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 6 IN
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 22 IN
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 32 IN
Nov 30, 2022:
Dec 07, 2022: IN 44 IN
Load more
Trending Up
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Nov 30, 2022: 15
Dec 07, 2022: +12 3 +12
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +7 4 +7
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022: 16
Dec 07, 2022: +11 5 +11
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Nov 30, 2022: 11
Dec 07, 2022: +6 5 +6
Load more
Trending Down
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Nov 30, 2022: 29
Dec 07, 2022: -13 42 -13
Nov 30, 2022: 19
Dec 07, 2022: -29 48 -29
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
1.3M
Last month icon
Last month
2.7K

Text ASO

Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Title (
Characters: 23 of 50
)
Sleep as Android Unlock
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Volg jou slaap en wakker liggies met die natuur geluide in optimale slaap fase
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Ndiqni gjumin tuaj dhe zgjohuni butësisht me tinguj të natyrës në fazën optimale të gjumit
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
የእርስዎ እንቅልፍ ይከታተሉ እና ከተፈጥሮ ጋር በቀስታ ይነቃሉ ለተመቻቸ እንቅልፍ ዙር ውስጥ ድምፆች
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
متابعة سلوك النوم و ايقاظك بهدوء على صوت الطبيعة من اجل حالة نوم مثالي .
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Հետեւել ձեր քուն ու արթնանում նրբորեն բնության ձայները օպտիմալ Երազ փուլում
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Yuxunuzu Track və təbiəti ilə yumşaq oyanmaq optimal yuxu mərhələsində səsləri
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
আপনার ঘুম ট্র্যাক এবং প্রকৃতির সঙ্গে আলতো করে ঘুম থেকে অনুকূল ঘুম পর্যায়ে শোনাচ্ছে
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Track zure lo eta esnatu astiro-astiro naturarekin optimoa lo faseko soinuak
Short Description (
Characters: 40 of 80
)
Сачыце за вашым сном, прачынайцеся мякка
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Проследявайте съня си, събуждайте се свежи в оптималната фаза на съня
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုခြေရာခံနှင့်သဘာဝနှင့်အတူညင်သာစွာနှိုးအကောင်းဆုံးအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်အတွက်အသံ
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Seguiment del seu somni i despertar suaument amb sons de la natura en la fase de son òptim
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
追踪您的睡眠,以便用最自然的声音在最佳的睡眠段将您温柔的唤醒
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
追蹤您的睡眠,並用最自然的聲音在最佳的睡眠階段將您輕柔地喚醒
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
追蹤您的睡眠,並用最自然的聲音在最佳的睡眠階段將您輕柔地喚醒
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Prati vaš san i nježno vas budi s prirodnim zvukovima u optimalnoj fazi sna
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Změřte si průběh spánku a vstávejte svěží v ideální spánkové fázi
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Registrer din søvn og vågn blidt med naturlyde i din optimale søvnfase
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Slaap analyseer en word voorzichtig gewekt met naturgeluiden in uw optimale fase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Track your sleep and wake up gently with nature sounds in optimal sleep phase
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Jälgi oma une ja ärkama õrnalt looduse helisid optimaalse une faas
Short Description (
Characters: 119 of 80
)
Subaybayan ang iyong pagtulog at malumanay gisingin na may likas na katangian tunog sa pinakamainam na panahon ng sleep
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Seuraa untasi ja herää luonnon ääniin parhaaseen mahdolliseen aikaan
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Réveiller en douceur, dans la phase optimale du cycle de sommeil.
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Réveiller en douceur, dans la phase optimale du cycle de sommeil.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Acompaña o seu soño e espertar suavemente con sons da natureza en fase óptima sono
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
აკონტროლოთ თქვენი ძილის და ვიღვიძებ ნაზად ბუნების ხმები ოპტიმალური ძილის ფაზაში
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Messen Sie den Schlafdurchlauf, stehen Sie frisch in der idealen Schlafphase auf
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Παρακολουθήστε τον ύπνο σας και ξυπνήστε ξεκούραστοι στην κατάλληλη φάση ύπνου
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
તમારી sleepંઘને ટ્ર Trackક કરો અને શ્રેષ્ઠ sleepંઘના તબક્કામાં પ્રકૃતિ અવાજોથી નરમાશથી જાગો
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
עקוב אחר השינה שלך והתעורר ברכות עם צלילי הטבע בנקודת שינה אידיאלית.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
अपने नींद चक्र को ट्रैक करें और इष्टतम चरण में प्रकृति की आवाज़ के साथ धीरे से
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Kövesd nyomon az alvásod, és ébredj kellemesen természeti hangokkal az optimális
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Fylgstu með svefninum og vaknaðu varlega við náttúruljóð í besta svefnfasa
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Melacak tidur Anda dan bangun dengan suara alam yang lembut pada fase optimal
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Monitora il sonno e svegliati con i suoni della natura nella fase ottimale
Short Description (
Characters: 19 of 80
)
睡眠サイクルを解析する目覚まし時計です
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳುವ ಸೂಕ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳ
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Ұйқыңызды қадағалаңыз, оңтайлы ұйқы фазасында балғын һәм нәзік ояныңыз
Short Description (
Characters: 125 of 80
)
តាមដាន​ការ​ដេក​របស់​អ្នក​ហើយ​ភ្ញាក់​ឡើង​ដោយ​ទន់ភ្លន់​ជាមួយ​នឹង​ធម្មជាតិ​ជា​សំឡេង​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នៃ​ការ​គេង​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ
Short Description (
Characters: 41 of 80
)
수면 주기를 추적하고 자연의 소리를 통해 최적의 단계에 기상할 수 있습니다
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
сиздин уйку көз жана мүнөзү жумшак ойгонот оптималдуу уйку баскычында угулат
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
ຕິດ​ຕາມ​ການ​ນອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ wake ເຖິງ​ຄ່ອຍໆ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສຽງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ນອນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ
Short Description (
Characters: 43 of 80
)
Lieliska diena pateicoties lieliskam miegam
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
Geros dienos per gerą miegą
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
Добри денови со добро спиење
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Melacak tidur Anda dan bangun dengan suara alam yang lembut pada fase optimal
Short Description (
Characters: 114 of 80
)
നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം ട്രാക്കുചെയ്യുകയും ഒപ്റ്റിമൽ സ്ലീപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ ently മ്യമായി ഉണരുക
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
तुमची झोप ट्रॅक आणि निसर्ग हलक्या जागे चांगल्या झोप टप्प्यात वाटतं
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Таны нойр явц, байгаль нь зөөлөн сэрэх оновчтой унтах үе шатанд сонсогдож байна
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
आफ्नो निद्राबाट ट्रयाक र प्रकृति संग बिस्तारै उठ इष्टतम निद्रामा चरण मा ध्वनियां
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Spor søvnen din og våkne til naturlyder i den optimale søvnfasen
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Spor søvnen din og våkne til naturlyder i den optimale søvnfasen
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
روزهای عالی نتیجه خواب عالی
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
روزهای عالی نتیجه خواب عالی
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
روزهای عالی نتیجه خواب عالی
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
روزهای عالی نتیجه خواب عالی
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Odblokowuje aplikację &quot;Sleep as Android&quot; - budzik z funkcją śledzenia cyklu snu
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Registre seu sono e acorde gentilmente com sons da natureza na melhor hora
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Registre seu sono e acorde gentilmente com sons da natureza na melhor hora
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਕਰੋ
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Monitorizează-ţi somnul şi trezeşte-te blând cu sunete din natură doar când
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Отслеживайте свой сон и просыпайтесь в оптимальной фазе со звуками природы
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Pratite san, budite se nežno i osveženo u optimalnoj fazi sna
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
ඔබේ නින්ද ජවන හා ස්වභාවය සමග මෘදු ලෙස අවදි ප්රශස්ත නින්ද අදියරේ දී ශබ්ද
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Zmerajte si priebeh spánku a vstávajte svieži v ideálnej spánkovej fáze
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Beležite svoje spanje in se zjutraj zbudite spočiti in polni energije
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Monitorea su sueño y le despierta gentilmente con sonidos naturales
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Monitorea su sueño y le despierta gentilmente con sonidos naturales
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Monitorea su sueño y le despierta gentilmente con sonidos naturales
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Monitorea su sueño y le despierta gentilmente con sonidos naturales
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Kufuatilia usingizi wako na kuamka upole na asili sauti katika usingizi mojawapo awamu ya
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Spåra din sömncykel och vakna upp mjukt med naturljud i optimal fas
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
உங்கள் தூக்கத்தை கண்காணிக்க மற்றும் இயற்கை கொண்டு மெதுவாக எழுந்து உகந்த தூக்க ஒலிக்கிறது
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
మీ నిద్ర ట్రాక్ మరియు ప్రకృతి తో తప్పులతో మేల్కొలపడానికి సరైన స్లీప్ ఫేజ్ లో ధ్వనులు
Short Description (
Characters: 41 of 80
)
ติดตามการนอนหลับและตื่นของคุณอย่างนุ่มนวล
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Uykunu takip et ve en uygun uyku fazında,doğa sesleri eşliğinde, daha kolay uyan
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Відстеження Вашого сну та пробудження із природними звуками в оптимальну фазу...
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
اپنی نیند کو ٹریک کریں اور زیادہ سے زیادہ نیند کے مرحلے میں فطرت کی آواز کے ساتھ آہستہ سے بیدار ہوں
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Theo dõi giấc ngủ, nhẹ nhàng đánh thức bạn dậy vào thời gian chu kì ngủ tối ưu
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Landelela ubuthongo bakho futhi wake up ngobumnene nemvelo umsindo in esigabeni ubuthongo elilungile
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1636 of 4000
)
يفتح ميزة "Sleep as Android" المميزة واستمتع بتتبع النوم كل يوم دون حدود. قم بتثبيت هذا "الفتح" من أعلى التطبيق المجاني للاحتفاظ بجميع الإعدادات والبيانات.  المميزات:  - تتبع دورة النوم مع الاستيقاظ الذكي يستخدم مجسات هاتفك أو أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها (تجربة لمدة أسبوعين)      - السونار: تتبع النوم بالموجات فوق الصوتية دون الاتصال الثوري (لا حاجة للهاتف في السرير)      - تتبع يمكن ارتداؤه ، يدعم Pebble ، Wear OS ، Galaxy Gear ، Garmin ، Mi Band ، FitBit Ionic      - الخدمات الصحية: Google Fit، S Health integration      - تحكم ذكي في المصباح مع Philips HUE أو IKEA TRÅDFRI أو غيرها عبر IFTTT      - نقاط النوم: تتكون جودة نومك من مدة ، عجز ، نسبة النوم عميق ، شخير ، كفاءة ، عدم انتظام      - إنذارات صوت الطبيعة اللطيفة (الطيور ، البحر ، العاصفة ...) وقوائم التشغيل      - تهويدات صوت الطبيعة (الحيتان ، العاصفة ، البحر ، الهتافات ..) مع نغمات بكلتا الأذنين لسقوط سريع للنوم      - Spotify وتشغيل الموسيقى التكامل أو أجهزة الإنذار الراديو عبر الإنترنت أو التهويدات      - لا تفرط في النوم مرة أخرى مع التحقق من إيقاظ CAPTCHA (الرياضيات ، عد الأغنام ، هز الهاتف ، رمز الاستجابة السريعة للحمام أو علامة NFC)      - تسجيل حديث النوم ، واكتشاف الشخير ومكافحة الشخير      - منع تأخر جيت      - تتبع التنفس أثناء النوم (مقياس التأكسج أو السونار أو جهاز تحديد النوم)      المزيد من الميزات في انتظارك لاستكشاف!      مزيد من المعلومات ، بداية سريعة ، وثائق ... Info Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html/ Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html/ Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1034 of 4000
)
Набывайце поўную версію "Sleep as Android" - будзільнік з трэкерам цыклаў сну. Усталюйце "Unlock" і атрымлівайце асалоду ад прыемнай раніцы кожны дзень Разумны будзільнік, які адсочвае цыклы сну. Мякка абудзіць вас у аптымальнай фазе, каб ваша раніца заўсёды была прыемнай. Асаблівасці: - Адсочванне цыклаў сну з рэжымам разумнага абуджэння (пробная версія на 2 тыдні) - Графік гісторыі сну - Статыстыка дэфіцыту сну, глыбокага сну, храпу - Падтрымка Pebble SmartWatch - Магчымасць падзяліцца ў сацыяльных сетках - Гукі прыроды ў якасці мяккага будзільніка (птушкі, мора, шторм ...) - Плэйлист для мелодый будзільніка - Прыродныя калыханкі з бинауральнымі гукамі для хутчэйшага засынання - Вы ніколі не прасьпіце будзільнік з дапамогай CAPTCHA, якая праверыць абуджэнне (матэматыка, падлік авечак, трасяніна тэлефона, QR код у ваннай або NFC пазнака) - Запіс гутаркі ў сне, выяўленне храпу і анты-храп І яшчэ больш магчымасцяў чакаюць, пакуль вы іх адкрыеце! Дадатковая інфармацыя, Хуткі старт, Дакументацыя ...}
Read more
Description (
Characters: 1647 of 4000
)
Отключва пълната версия на Sleep as Android - будилник със следене циклите на съня. Инсталирайте този „ключ“ и се наслаждавайте на приятни сутрини всеки ден Интелигентен будилник с проследяване цикъла на съня. Събужда ви внимателно в оптималния момент за приятни сутрини. Функции: - Проследяване цикъла на съня с интелигентно събуждане - използва сензорите на телефона или смарт часовник/гривна (пробен период от 2 седмици) - Сонар: революционно ултразвуково проследяване на съня без контакт (без нужда от телефон в леглото) - Проследяване чрез носими устройства - поддържа Pebble, Wear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic - Здравни услуги: интеграция с Google Fit, S Health - Интелигентно управление на крушките с Philips HUE или други през IFTTT - Оценка на съня: качеството на съня ви се състои от продължителност, недостиг, % дълбок сън, хъркане, ефективност, нередовност - Будилници с нежни природни звуци (птици, море, буря...) и плейлисти - Приспивни природни звуци (китове, буря, море, песнопения...) с бинаурални тонове за бързо заспиване - Интеграция със Spotify и Play Music или онлайн радио-будилници или приспивни звуци - Никога не се успивайте отново с проверка за будност с CAPTCHA (математика, преброяване на овце, разклащане на телефона, QR код в банята или NFC маркер) - Записване на говор в съня, откриване на хъркане и анти-хъркане - Предотвратяване влиянието на смяната на часовата зона при пътуване - Проследяване на дишането в съня (оксиметрия, сонар или фазер за сън) Още функции, които ви очакват! Повече информация, бърз старт, документация...}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 552 of 4000
)
解锁“Android 睡眠伴侣”完整版本 - 带有睡眠周期追踪跟踪功能的闹铃应用。安装这个“解锁”应用,开始享受每个神清气爽的早晨。 具有睡眠周期追踪功能的智能闹钟。在最合适的时机将您唤醒,尽享神清气爽的早晨。 特色功能: - 睡眠周期追踪及智能唤醒 (2 周免费试用) - 睡眠图表历史 - 缺觉、深层睡眠及打鼾统计 - 支持使用 Pebble 智能手表追踪睡眠状况 - 社交网络分享 (FaceBook, Twitter) - 音量轻柔的大自然闹铃声 (鸟鸣声、海浪声、风暴声...) - 使用音乐播放列表作为闹铃 - 有助于快速入睡的双声道节奏大自然摇篮曲 - 不再贪睡,使用“验证码”确认完全唤醒 (数学题、找绵羊、摇一摇手机、起床刷二维码或者 NFC 标签) - 梦话录音,鼾声检测以及防打鼾 更多功能等您发掘! 更多信息: https://sleep.urbandroid.org/ 上手指南: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html 说明文档: https://docs.sleep.urbandroid.org/ 热门问答: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 555 of 4000
)
解鎖“Android 睡眠伴侶”完整版本 - 帶有睡眠週期追蹤跟蹤功能的鬧鈴應用。安裝這個“解鎖”應用,開始享受每個神清氣爽的早晨。 具有睡眠週期追蹤功能的智慧型鬧鐘。在最合適的時機將您喚醒,盡享神清氣爽的早晨。 特色功能: - 睡眠週期追蹤及智能喚醒 (2 周免費試用) - 睡眠圖表歷史 - 缺覺、深層睡眠及打鼾統計 - 支援使用 Pebble 智慧手錶追蹤睡眠狀況 - 社交網路分享 (FaceBook, Twitter) - 音量輕柔的大自然鬧鈴聲 (鳥鳴聲、海浪聲、風暴聲...) - 使用音樂播放清單作為鬧鈴 - 有助於快速入睡的雙聲道節奏大自然搖籃曲 - 不再貪睡,使用“驗證碼”確認完全喚醒 (數學題、找綿羊、搖一搖手機、起床刷 QR 碼或者 NFC 標籤) - 夢話錄音,鼾聲檢測以及防打鼾 更多功能等您發掘! 更多資訊: https://sleep.urbandroid.org/ 上手指南: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html 說明文檔: https://docs.sleep.urbandroid.org/ 熱門問答: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 555 of 4000
)
解鎖“Android 睡眠伴侶”完整版本 - 帶有睡眠週期追蹤跟蹤功能的鬧鈴應用。安裝這個“解鎖”應用,開始享受每個神清氣爽的早晨。 具有睡眠週期追蹤功能的智慧型鬧鐘。在最合適的時機將您喚醒,盡享神清氣爽的早晨。 特色功能: - 睡眠週期追蹤及智能喚醒 (2 周免費試用) - 睡眠圖表歷史 - 缺覺、深層睡眠及打鼾統計 - 支援使用 Pebble 智慧手錶追蹤睡眠狀況 - 社交網路分享 (FaceBook, Twitter) - 音量輕柔的大自然鬧鈴聲 (鳥鳴聲、海浪聲、風暴聲...) - 使用音樂播放清單作為鬧鈴 - 有助於快速入睡的雙聲道節奏大自然搖籃曲 - 不再貪睡,使用“驗證碼”確認完全喚醒 (數學題、找綿羊、搖一搖手機、起床刷 QR 碼或者 NFC 標籤) - 夢話錄音,鼾聲檢測以及防打鼾 更多功能等您發掘! 更多資訊: https://sleep.urbandroid.org/ 上手指南: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html 說明文檔: https://docs.sleep.urbandroid.org/ 熱門問答: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1362 of 4000
)
Otključava punu inačicu "Sleep as Android-a" - alarm s praćenjem ciklusa sna. Instalirajte ovo "Otključavanje" i uživajte u ugodnim jutrima svaki dan. Pametni alarm sa praćenjem ciklusa sna. Budi vas nježno u najpogodnijem trenutku za ugodna jutra. Značajke (Hrvatski: David Boca): - Praćenje ciklusa sna sa pametnim buđenjem (2 tjedna proba) - Grafovi povijesti spavanja - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Galaxy Gear - Manjak spavanja, statistike o dubokom snu i hrkanju - Podrška za praćenje sna sa Pebble Pametnim Satom - Društveno dijeljenje (Facebook, Twitter) - Alarmi prirodnih zvukova s nježnom glasnoćom (ptice, more, oluja...) - Alarmni glazbeni popisi za reprodukciju - Uspavanke prirodnih zvukova sa stereofonskim tonovima da biste brže zaspali - Nikada više ne prespavajte sa CAPTCHA provjerom buđenja (Matematika, Brojanje ovaca, Trešnja telefona, QR kod ili NFC oznaka u kupaonici) - Snimanje pričanja u snu, otkrivanje hrkanja i anti-hrkanje Više značajki čekaju vas da ih istražite! Dozvole https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Brzi početak https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentacija https://docs.sleep.urbandroid.org/ Često Postavljana Pitanja https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions: https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 486 of 4000
)
Odemkne aplikaci "Sleep as Android", abyste ji mohli používat bez omezení po vypršení trial verze. Aplikace je budík, který měří Vaše spánkové fáze. Jemně Vás probudí v lehkém spánku, kdy je to nejpříjemnější. Umí: historii spánkových grafů, počítat spánkový dluh, sdílet (email, facebook), budit zvuky přírody, pomalu zvyšovat hlasitost alarmů a nebo napak postupně utišit hudbu při usínaní, nahrát Vás pokud chrápete nebo mluvíte ze spaní. aka "Sleep as an Droid"}
Read more
Description (
Characters: 337 of 4000
)
Låser "Sleep as Android"-applikationen op - vækkeuret med sporing af søvncykler. Installer denne "unlock" og nyd alle funktioner uden begrænsninger hver dag: søvnsporing, grafhistorik, delig af grafer på Facebook, natur-alarmer (fugle, hav, blæst...), fald i søvn med musik (lydstyrke ned når faldet i søvn), captcha.}
Description (
Characters: 1364 of 4000
)
Ontgrendelt de volledige versie van de "Sleep as Android" app, de wekker met slaapcyclus analyse. Installeer deze “Unlock” en geniet elke dag van prettige ochtenden. Slimme wekker met slaapcyclus analyse. Wekt u vriendelijk op een optimaal moment voor prettige ochtenden. Kenmerken: - Slaap cyclus tracker met slimme wekker ( 2 weken trial) - Slaap grafieken geschiedenis - Slaap tekort, diepe slaap en snurk statistieken - Pebble Smartwatch slaap tracker ondersteuning - Delen via Facebook, twitter - Vriendelijk volume natuurlijke geluiden wekker (vogels, zee, storm...) - Alarm muziek afspeellijsten - Slaapliedjes met natuurlijke geluiden voorzien van binaurale tonen om snel in slaap te vallen - Nooit meer verslapen met CAPTCHA verificatie (rekenen, schappjes tellen, schudden met je telefoon, QR code in de badkamer of een NFC tag) - Opnames voor snurken, praten. Snurk detectie en anti snurk optie Meer kenmerken wachten u op om te onderzoeken! Meer informatie, Snel start, documentatie.... En er staan nog meer functionaliteiten klaar voor u om te verkennen! Permissie https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Meer informatie https://sleep.urbandroid.org/ Snelle start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentatie https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 861 of 4000
)
Avaa Sleep as Androidin kokoversion - Herätyskello unen seurantatoiminnoilla. Asenna tämä "Unlock" ja nauti rauhallisista aamuista joka päivä. Älykäs herätyskello unen seurantatoiminnoilla. Herättää sinut hellästi optimaaliseen aikaan mieluisaan aamuun. Ominaisuuksia: - Unen vaiheiden seuranta älykkäällä herätyksellä (2 viikon kokeilu) - Unikaaviot - Univelka-, syvä uni- ja kuorsaustilastot - Unen seuranta Pebble-älykellolla - Sosiaalinen jakaminen (Facebook, Twitter) - Miellyttävät luonnon äänet (linnut, meri, myrsky...) - Soittolistat hälytysääninä - Luonnon äänet unilauluina nopeampaan nukatamiseen - CAPTCHA-tarkistus pommiin nukkuville (Matikka, lampaiden lasku, puhelimen ravistaminen, QR-koodi tai NFC-tagi) - Unen äänien tallennus, kuorsauksen tunnistaminen sekä kuorsauksen vähentäminen Sekä paljon lisää ominaisuuksia odottaa sinua!}
Read more
Description (
Characters: 1530 of 4000
)
Déverrouille la version complète de "Sleep as Android" - le réveil avec suivi des phases de sommeil. Installez cette "clé" et profitez de réveils agréables chaque jour. Réveil intelligent avec suivi des phases de sommeil. Vous réveille avec douceur au moment idéal, pour des réveils agréables. Fonctionnalités : - Suivi des phases de sommeil avec réveil intelligent (période d\'essai de 2 semaines) - Historique des graphiques de sommeil - Statistiques sur les déficits de sommeil, le sommeil profond et les ronflements - Prise en charge du suivi de sommeil avec la montre intelligente Pebble, Android Wear, Galaxy Gear - Google Fit, S Health - Partage social (Facebook, Twitter) - Alarmes douces et naturelles (oiseaux, mer, tempête...) - Listes de lecture pour les sonneries d\'alarme - Berceuses naturelles et sons binauraux pour s\'endormir rapidement - Ne dormez plus excessivement en vérifiant que vous êtes réveillé(e) grâce à un captcha (maths, moutons dormants, secouement du téléphone, scan d\'un code QR ou tag NFC) - Enregistrement des paroles durant le sommeil, détection des ronflements et mesures anti-ronflements Plus de fonctionnalités attendent que vous les exploriez ! Plus d\'information, démarrage rapide, documentation... Autorisations https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Démarrage rapide https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1530 of 4000
)
Déverrouille la version complète de "Sleep as Android" - le réveil avec suivi des phases de sommeil. Installez cette "clé" et profitez de réveils agréables chaque jour. Réveil intelligent avec suivi des phases de sommeil. Vous réveille avec douceur au moment idéal, pour des réveils agréables. Fonctionnalités : - Suivi des phases de sommeil avec réveil intelligent (période d\'essai de 2 semaines) - Historique des graphiques de sommeil - Statistiques sur les déficits de sommeil, le sommeil profond et les ronflements - Prise en charge du suivi de sommeil avec la montre intelligente Pebble, Android Wear, Galaxy Gear - Google Fit, S Health - Partage social (Facebook, Twitter) - Alarmes douces et naturelles (oiseaux, mer, tempête...) - Listes de lecture pour les sonneries d\'alarme - Berceuses naturelles et sons binauraux pour s\'endormir rapidement - Ne dormez plus excessivement en vérifiant que vous êtes réveillé(e) grâce à un captcha (maths, moutons dormants, secouement du téléphone, scan d\'un code QR ou tag NFC) - Enregistrement des paroles durant le sommeil, détection des ronflements et mesures anti-ronflements Plus de fonctionnalités attendent que vous les exploriez ! Plus d\'information, démarrage rapide, documentation... Autorisations https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Démarrage rapide https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1865 of 4000
)
Entsperren Sie die “Sleep as Android “ Vollversion - den Wecker mit Schlafzyklusmessung. Installieren Sie die Vollversion und geniessen Sie einen erfreulichen Morgen - jeden Tag. Intelligenter Wecker mit Messung Ihrer Schlafzyklen. Erwachen Sie zur optimalen Zeit für einen angenehmen Morgen. Funktionen: - Schlafmessung und intelligentes Wecken durch Smartphone-, Fitnesstracker oder Smartwatch-Sensoren (2 Wochen Testversion) - Sonar: Revolutionäre kontaktlose Ultraschall-Schlafmessung (benötigt kein Handy im Bett) - Benutzung von Wearables: Unterstützt Pebble, Wear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic - Unterstützung externer Fitnessdienste: Google Fit, S Health - Kontrolle von Smartleuchten mit Philips HUE oder anderen durch IFTTT - Schlafstatistiken: Ermittlung der Schlafqualität anhand Dauer, Defiziten, Tiefschlafphasen %, Schnarchen, Effizienz, Abweichungen - Angenehme Wecktöne aus der Natur (Vögel, Meer, Wind, ...) und Playlists - Schlaflieder aus der Natur (Wale, Wind, Meer, Gesänge, ...) mit binauralen Tönen für schnelles Einschlafen - Spotify und Play Musik Integration, Wecken mit Online-Radio, integrierte Schlaflieder - Kein Verschlafen mehr durch CAPTCHA Weckaufgaben (Rechnen, Schafe zählen, Telefon schütteln, QR-Code scannen im Badezimmer oder NFC-Tag scannen) - Aufzeichnen von Schlafgesprächen, Schnarcherkennung, Anti-Schnarch-Funktion durch Signal - Jetlag-Verhinderung - Atemfrequenzerkennung durch Oximeter, Sonar oder Sleep Phaser - Und viele weitere Funktionen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden Berechtigungen erklärt https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Schnellstart https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1600 of 4000
)
Ξεκλειδώνει το "Sleep as Android" πλήρης έκδοση - το ξυπνητήρι με τον καταγραφέα κύκλων ύπνου. Εγκαταστήστε αυτό το “Ξεκλείδωμα” και απολαύστε ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα καθημερινά. Έξυπνο ξυπνητήρι με δυνατότητα παρακολούθησης των κύκλων ύπνου. Σας ξυπνάει την κατάλληλη χρονική στιγμή με σκοπό να σας προσφέρει ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα. Δυνατότητες: - Παρακολούθηση των κύκλων ύπνου με δυνατότητα έξυπνης αφύπνισης (2 εβδομάδες δοκιμαστική περίοδος) - Γραφίμα με το ιστορικό ύπνου - Στατιστικά για ελλειπή διάρκεια ύπνου, βαθύ ύπνο και ροχαλιτό - Υποστήριξη παρακολούθησης του ύπνου μέσω του Pebble, Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch σας - Google Fit, S Health - Διαμοιρασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FaceBook, Twitter) - Διακριτικοί ήχοι αφύπνισης με θέματα από την φύση (πουλιά, θάλασσα, καταιγίδες...) - Ήχοι αφύπνισης από τις λίστες αναπαραγωγής της μουσικής σας - Ήχοι νανουρίσματος από την φύση με στερεοφωνικούς ήχους για να αποκοιμιέστε γρήγορα - Πότε μην παρακοιμηθείτε ξανά, λόγω της επιβεβαίωσης ότι ξυπνήσατε μέσω CAPTCHA (Μαθηματικες πράξεις, Μέτρημα προβάτων, Κούνιμα του τηλεφωνου, κώδικας QR μπάνιου ή ετικέτες NFC) - Καταγραφή παραμιλητών, ανίχνευση ροχαλιτου και μηχανισμός αντι-ροχαλίσματος Περισσότερα χαρακτηριστικά περιμένουν να τα εξερευνήσετε! Περισσότερες πληροφορίες, Γρήγορο ξεκίνημα, Τεκμηρίωση... Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1262 of 4000
)
שעון מעורר עם מעקב אחר מחזורי השינה. יעיר אותך בעדינות בעת שינה קלה לתוך בוקר נעים. תכונות: היסטורית שינה כולל עקומות גרפיות, סטטיסטיקת חסר-שינה, שיתופיות (פייסבוק, אימייל), צלילי טבע בתור צלצול שעון מעורר (ציפורים, ים, סערה...) עם עוצמת קול מתגברת בהדרגה, השתקת מוסיקה בעת שינה, קוד וידוא, הקלטת דיבור ונחירות בשינה מסף עוצמה נקבעת מראש (שבועיים נסיון בגרסה חינמית). Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up (2 weeks trial) - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Pebble, Android Wear, Galaxy Gear, SmartWatch sleep tracking support - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Alarm music playlists - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never oversleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 2958 of 4000
)
स्लीप साइकिल ट्रैकिंग के साथ स्मार्ट अलार्म घड़ी। सुखद सुबह के लिए इष्टतम क्षण में आपको धीरे से जगाता है। Android के रूप में सोएं आपकी नींद के लिए एक स्विसनाइफ उपकरण है। विशेषताएं: • स्मार्ट वेक अप के साथ स्लीप साइकल ट्रैकिंग आपके फ़ोन या कई समर्थित वियरेबल्स में से किसी का उपयोग करती है (2 सप्ताह का प्रीमियम परीक्षण, बाद में एक फ्रीमियम मोड के साथ) • सोनर: क्रांतिकारी संपर्क रहित अल्ट्रासोनिक स्लीप ट्रैकिंग (बिस्तर में फोन की कोई आवश्यकता नहीं) • पहनने योग्य ट्रैकिंग समर्थन: OS, गैलेक्सी/गियर (टिज़ेन), गार्मिन (कनेक्टआईक्यू), Mi बैंड + अमेज़फिट (सहयोगी ऐप्स के माध्यम से), ध्रुवीय (H10, OH10, सेंस), फिटबिट (आयनिक, सेंस, वर्सा), पेबल पहनें। • स्लीप स्कोर: आपकी नींद की गुणवत्ता का पूरा मूल्यांकन निम्न से बना है: कमी, नियमितता, दक्षता, नींद के चरण, खर्राटे, ऑक्सीजनेशन (SPO2), हृदय गति परिवर्तनशीलता (HRV) • एडवांसड AI-संचालित ध्वनि वर्गीकरण: स्लीप टॉक रिकॉर्डिंग, बीमारी का पता लगाना, खर्राटे का पता लगाना और खर्राटे रोधी • कम सांस दर अलार्म के साथ नींद श्वसन विश्लेषण • सुपर विश्वसनीय और सुपर कॉन्फ़िगर करने योग्य अलार्म (https://dontkillmyapp.com पर अपने OEM की जांच करें) • रुझान चार्ट, आपकी नींद में क्रमिक सुधार के लक्ष्य और आपकी नींद की आदतों के बारे में विस्तृत सलाह • सोने का समय रिमाइंडर और अनियमितता पर नज़र रखने से आपको नियमित रूप से सोने का समय बनाए रखने में मदद मिलती है (नियमित मतलब स्वस्थ) • कैप्चा वेक अप वेरिफिकेशन (गणित, शीप काउंटिंग, फोन हिलाना, बाथरूम QR कोड या NFC टैग) के साथ फिर कभी न सोएं। • स्वास्थ्य सेवाएं सिंक: Google फ़िट, सैमसंग हेल्थ • कोमल मात्रा में वृद्धि प्रकृति ध्वनि अलार्म (पक्षी, समुद्र, तूफान...) और प्लेलिस्टें • प्राकृतिक ध्वनि लोरियां (व्हेल, तूफान, समुद्र, मंत्र ..) तेजी से सो जाने के लिए बाइनॉरल टोनस के साथ • स्पॉटीफाई और ऑनलाइन रेडियो अलार्म और लोरियां • स्मार्ट बल्ब के साथ सनराइज वेक-अप: फिलिप्स HUE, IKEA TRÅDFRI • IFTTT, MQTT,, टास्कर या कस्टम वेबहुक के साथ पूर्ण स्वचालन • स्पष्ट सपने देखना: अपनी नींद और चेतना के साथ प्रयोग करें • बार-बार आने वाले यात्रियों के लिए जेट लैग की रोकथाम • लार्क या उल्लू?: कालक्रम का पता लगाना • गोपनीयता पर ध्यान दें और अधिक क्विक स्टार्ट https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html वीडियो ट्यूटोरियल https://www.youtube.com/watch?v=6HHYxnvIPA0 प्रलेखन https://docs.sleep.urbandroid.org/ सामान्य प्रश्न https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ अनुमतियों का वर्णन https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html देखें कि हम सोनर के साथ संपर्क रहित नींद और सांस की ट्रैकिंग कैसे करते हैं https://www.youtube.com/watch?v=cjXExBj6VcY स्लीप साउंड वर्गीकरण के लिए हमने अपने तंत्रिका नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन किया https://www.youtube.com/watch?v=OVeT0KIXp2k हमारी नवीनतम स्मार्टवॉच एकीकरण प्रगति देखें https://docs.sleep.urbandroid.org/devices/wearables.html यह ऐप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर की अनुमति का उपयोग करता है। इसका कारण प्रभावी कैप्चा (सुबह में जागना सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधा) है ताकि आप अलार्म के दौरान ऐप को अनइंस्टॉल करके अलार्म से बच न सकें। इस ऐप का उपयोग करने और समर्थन करने के लिए हमारे यूजर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद!}
Read more
Description (
Characters: 1263 of 4000
)
Feloldja a "Sleep as Android" teljes verzóját - ébresztőóra alvásciklus figyeléssel. Telepítsd ezt a “Feloldás”-t és élvezd a kellemes reggeleket minden nap. Intelligens ébresztőóra alvás ciklus figyelővel. Az optimális pillanatban gyengéden ébreszt fel, hogy kellemes legyen a reggel. Jellemzők: - Alvás ciklus figyelés intelligens ébresztéssel (2 hetes próbaverzió) - Alvás grafikon napló - Alvás hiány, mélyalvás és horkolási statisztika - Pebble, Android Wear, Galaxy Gear Okosóra alvásfigyelő támogatása - Google Fit, S Health - Megosztás (FaceBook, Twitter) - Gyengéd hangerejű természetes ébresztőhangok (madarak, tenger, vihar…) - Ébresztődal lejátszási lista - Altatódalok a természet hangjaival és binaurális hangokkal a gyorsabb elalvás érdekében - Nincs több elalvás CAPTCHA ébrenlét ellenőrzéssel (Matek példa, Bárány számlálás, Telefonrázás, Fürdőszobai QR kód vagy NFC címke) - Alvás közbeni beszéd rögzítés, horkolás érzékelés és horkolás gátló funkció További, felfedezésre váró funkciók! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Gyorsindítás https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentáció https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1283 of 4000
)
Aktifkan Kunci "Sleep as Android" versi lengkap - jam alarm dengan pelacak siklus tidur. Pasang "Kunci" ini dan nikmati pagi yang menyenangkan setiap hari. Alarm pintar dengan pelacakan siklus tidur. Membangunkan Anda dengan perlahan pada saat yang tepat agar pagi hari Anda menyenangkan. Fitur-fitur: - Pelacakan siklus tidur dengan Bangun Cerdas (percobaan selama 2 minggu) - Riwayat grafik tidur - Google Fit, S Health - Statistik defisit tidur, tidur nyenyak dan mendengkur - Dukungan pelacakan tidur untuk Pebble SmartWatch - Berbagi melalui Social Media (Facebook, Twitter) - Alarm dengan volume lembut suara alam (burung-burung, lautan, badai...) - Alarm dengan Playlist Lagu. - Lagu tidur alam dengan nada di kedua telinga agar tertidur lebih cepat. - Tidak pernah kesiangan lagi dengan verifikasi CAPTCHA (Matematika, menghitung domba, menggoyangkan ponsel, kode QR di kamar mandi atau tag NFC) - Rekam bicara saat tidur, deteksi dengkuran dan anti-dengkur Masih banyak fitur-fitur lain yang menunggu untuk Anda jelajahi! Memulai dengan Cepat https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentasi https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Izin https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1700 of 4000
)
Acquista la versione completa di “Sleep as Android”, la sveglia intelligente con il monitoraggio dei cicli del sonno. Installa questa app per sbloccare le funzionalità ed inizia a svegliarti nel miglior modo possibile tutte le mattine! Sleep as Android è una sveglia intelligente capace di controllare i cicli del sonno. Svegliati dolcemente nel momento più adatto del tuo riposo per cominciare la giornata nel migliore dei modi! Funzionalità: - Monitoraggio dei cicli del sonno con sveglia intelligente (due settimane di prova) - Registrazione della cronologia del sonno (grafici inclusi) - Integrazione con Google Fit, Calendar e S Health;- Statistiche del debito di sonno, del sonno profondo e del russamento - Supporto del monitoraggio del sonno con Pebble SmartWatch - Condivisione sui servizi social (Facebook, Twitter) - Sveglia con suoni naturali (canto degli uccelli, rumore del mare, della tempesta..) - Possibilità di impostare la propria playlist musicale per le suonerie della sveglia - Ninnananne con suoni naturali e con toni binaurali per addormentarsi più velocemente - Dimostra con il CAPTCHA che tu sia effettivamente sveglio risolvendo operazioni matematiche, contando le pecore, scuotendo il telefono o utilizzando un tag NFC o un codice QR - Registrazione dei rumori notturni con rilevazione del russamento per farti smettere. Moltissime altre funzionalità ti aspettano all’interno dell’applicazione, vieni a scoprirle! Autorizzazioni https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Guida rapida https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentazione https://docs.sleep.urbandroid.org/ Domande frequenti https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1459 of 4000
)
完全版 "Sleep as Android" を入手する - 睡眠周期トラッカー付きの目覚ましです。「アンロック」をタップしてインストールし、毎日の快適な朝を迎えましょう 眠りを記録するスマートなアラーム。快適な朝のために、優しく確実に起こします 機能  - スマートアラームによる睡眠サイクル追跡(2週間の試用期間)  - 睡眠グラフの履歴  - 睡眠不足、深い睡眠およびいびきの記録  - スマートウォッチで睡眠の解析  - SNSに共有(FaceBook、Twitterなど)  - 穏やかに増加する自然音のアラーム音(鳥、海、嵐...)  - アラーム音に端末内の音楽を使えます  - 素早く寝ることができるバイノーラルビート混じりの自然音の就寝BGM  - 起床確認モード(計算、羊さがし、シェイク、QRコード、NFCタグ)で二度寝を防止  - 寝言の録音、いびきの検出して防止 さらに多くの機能があります! 詳細情報、クイックスタート、ドキュメント... 主な特徴 - 睡眠の解析, アラーム, スマートウエークアップ, 統計とグラフ, アドバイス 基本的な使い方 https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Sleep as Android は簡単にあなたの睡眠とお目覚めの改善のお手伝いができます。 色々なオプションはありますが、基本的な使い方は以下の通りです。 1. 右上の➕プラスアイコンを押し、アラームの鳴る時間を設定して下さい。(例 8:00) 2. スマートウエークアップ機能が月のアイコンを押すと働き、あなたの睡眠サイクルを元に7:30-8:00の間の最適な時間にアラームを鳴らします。 3. 🌃月のアイコンを寝る時に押し、睡眠の解析を始めて下さい。端末のセンサーを使い、あなたの睡眠の深さ(睡眠相)を測ります。(参照:このアプリの働き) 4. 睡眠の解析中は✈機内モードにする事をおすすめします。 5. 端末をあなたの体のそばのマットレスの上に置いてお休み下さい(参照:睡眠の解析の設定)。あなたの睡眠の深さに合わせ、アラームで快適なお目覚めを提供します。 6. お目覚め時にアラームを解除したあと、あなたの睡眠の解析の結果(例:睡眠の深さ(睡眠相)、深い睡眠のパーセンテージ等)を見られます。 このアプリの働きは我々がどのように睡眠の解析をするのか説明していますが、スマートウエークアップや睡眠の解析以外にも、統計, アドバイス, ノイズ録音,鼾検知, 子守唄 や 明晰夢などの機能があります。 端末のセンサーをご利用になれますが、ベッドに端末を置きたくない方は Wearable integrationを参照して下さい。 アプリ自体もわかりやすい統計やアドバイスを提供しますが、さらにGoogle Fit, S Health, Zeno base, Fluxtream, Beeminder 等であなたのデータをさらに活用できます。 使い方 https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ 許可 https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1558 of 4000
)
"Ұйқы Android"-тың толық нұсқасын ашады - ұйқы фазасын қадағалайтын оятар. Осы "Ашық"-ты орнатып, күнде жағымды таңнан ләззат алыңыз Ұйқы фазаларын қадағалайтын смарт оятар. Жағымды таң болу үшін оңтайлы сәтте нәзік оятады. Ерекшеліктер: - Ұйқы фазасын қадғалайтын смарт ояту телефон не тағып алатын құрылғы сенсорын қолданады (2 апта сынау) - Қашықтықты анықтағыш (сонар): революциялық қатынассыз ультрадыбыстық ұйқы қадағалау (кереуетке телефон қойып керек жоқ) - Таққышпен қадағалау, қолдайтындар: Pebble, Wear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic - Денсаулық қызметтері: Google Fit, S Health integration - Philips HUE немесе басқалары арқылы IFTTT-мен шамды смарт басқару - Ұйқы Есебі: ұйқыңыздың сапасы келесіден тұрады: ұзақтық, дефицит, терең ұйқы %, қорылдау, тиімділік, тұрақсыздық - Нәзік табиғат дыбыстары (құстар, теңіз, нөсер...) және әнтізімдер - Тумыс бесік жырлары (киттер, нөсер, теңіз, шырқаулар..), тез ұйқыға кіргізетін бинауралды соққылар - Spotify және Play Music біріктіруі не онлайн радио оятары не бесік жыры - CAPTCHA оятуы арқылы ешқашан тым көп ұйықтап қоймайсыз (Математика, Қой санау, Телефонды шайқау, Дәретхана QR коды не NFC) - Ұйқылы сөйлеу жазбалары, қорылды анықтау және анти-қорылдау - Алысқа ұшқаннан кейінгі пайда болатын күндізгі биоритмнің бұзылуын алдын ала емдеу - Ұйқылы тыныс алуды қадағалау (Оксигемометрия, Сонар Ұйқы фазасы айналдырғышы) Сіз үшін тағы басқа жаңа ерекшеліктер! Тағы ақпарат, Лез бастау, Құжаттама…}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1837 of 4000
)
"Sleep as Android" 프리미엄을 구매하여 무제한으로 수면을 추적하세요. 무료 앱 상단에 "구매"를 눌러 설치하여 설정과 데이터를 모두 저장하세요. 수면 주기를 추적하는 스마트 알람 시계입니다. 최적의 순간에 기상하여 기분 좋은 아침을 맞이할 수 있습니다. Sleep as Android는 수면을 위한 만능 도구입니다. 기능: • 스마트 기상 수면 주기 추적은 휴대폰이나 기타 지원가능한 웨어러블 기기에서 이용 가능 (2주간 프리미엄 무료 체험이며, 이후 무료 제공 모드를 이용할 수 있습니다) • 음파탐지: 혁신적으로 최소한의 접촉을 통한 울트라 음파탐지 수면 추적(수면 중 휴대폰이 필요없습니다) • 추적 지원 웨어러블: Wear OS, Galaxy/Gear (Tizen), Garmin (ConnectIQ), Mi Band + Amazfit (연동 앱), Polar (H10, OH10, Sense), FitBit (Ionic, Sense, Versa), Pebble • 수면 지수: 수면 부족, 규칙성, 능률, 수면 단계, 코골이, 산소 섭취(SPO2), 심박 변이 (HRV)에 대해 수면을 완벽히 평가 • 첨단 인공지능을 기반으로한 사운드 분류: 잠꼬대 녹음, 질환 감지, 코골이 감지 및 코골이 방지 • 낮은 호흡률 알람으로 수면 중 호흡 분석 • 믿을만하고 설정가능한 알람 (https://dontkillmyapp.com에서OEM을 확인하세요) • 수면의 꾸준한 향상을 위한 경향 차트 및 목표와 수면 습관을 위한 세부 조언 • 취침 리마인더와 불규칙 수면 추적을 통해 규칙적으로 수면하도록 도움(규칙적인 수면은 건강을 의미합니다) • 캡차 기상 인증을 사용하여 늦잠자는 일이 발생하지 않음 (계산, 양의 마리 수 세기, 휴대폰 흔들기, 화장실 QR 코드 및 NFC 태그) • 건강 서비스 동기화: 구글 핏, 삼성 헬스 • 서서히 커지는 자연의 소리 알람 (새, 바다, 폭풍 소리 등) 및 재생목록 • 더욱 빠른 수면을 위한 입체 음향 톤의 자연의 소리 자장가 (고래, 폭풍, 바다, 구호 등) • 스포티파이 및 온라인 라디오 알람, 자장가 • 스마트 조명으로 일출 기상: 필립스 휴, 이케아 트로드프리 • IFTTT, MQTT, 태스커 및 사용자 웹훅을 이용한 자동 • 자각몽: 수면과 인식 실험 • 여행이 잦은 사용자들을 위한 시차 예방 • 아침형 혹은 저녁형?: 크로노타입 감지 • 개인정보 보호 추가 기타 사항 빠른 시작 https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html 튜토리얼 영상 https://www.youtube.com/watch?v=6HHYxnvIPA0 기록 https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ 권한 설명 https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html 음파 탐지를 통한 비접촉 수면 및 호흡 추적 방식 알아보기 https://www.youtube.com/watch?v=cjXExBj6VcY 숙면 분류에 대한 신경망 설계 방법 https://www.youtube.com/watch?v=OVeT0KIXp2k 최신 스마트워치 통합 과정 보기 https://docs.sleep.urbandroid.org/devices/wearables.html 이 앱은 기기 관리 권한을 사용합니다. 이는 캡차 (아침 기상에 필수적인 기능)를 효율적으로 사용하여 알람이 울릴 때 앱을 꺼서 알람을 끄는 행동을방지하기 위함입니다. 앱을 이용해주시고 지원해주신 사용자 여러분 정말 감사합니다!}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1399 of 4000
)
Gudrais modinātājs ar miega cikla izsekošanu. Maigi pamodina jūs optimālakajā brīdī patīkamiem rītiem. Iespējas: - Miega cikla izsekošana ar gudro modināšanu izmanto tava telefona vai viedpalīga sensorus (2 nedēļu izmēģinājuma versija) - Sonārs: revolucionāra bezkontakta ultrasonārā miega uztveršana (nav vajadzības priekš telefona gultā) - Viedpalīgu uztverššana: atbalsta Pebble, Wear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic - Veselības pakalpojumi: Google Fit, S Health - Gudrā spuldzes vadība ar Philips HUE, IKEA TRÅDFRI vai citi izmantojot IFTTT - Miega Punkti: tava miega kvalitāte sastāv no ilguma, deficīta, dziļā miega %, krākšanas, efektivitātes un neregularitātes - Maigi dabas modinātāja signāli (putni, jūra, negais...) un atskaņošanas saraksti - Dabas šūpuļdziesmas (vaļi, negaiss, jūra, zvani...) un binaurāli toņi, lai atrī aizmigtu - Spotify un Play music integrācijas vai online radio modinātāji - Nekad vairs neaizgulies ar CAPTCHA mošanās verifikāciju (Matemātika, Aitu skaitīšana, Telefona kratīšana, Vannasistabas QR kods vai NFC nozīme) - Ieraksti runāšanu un krākšanu miegā, kā arī novērs to - Laika zonu maiņas gadījumā, modinātājs adaptējas. - Miega elpošanas uztveršana (Oksimetrija, Sonārā vai Miega fāzes) Un vēl citu funkciju, kas tevi sagaida! Vairāk informācijas - Iesākuma dokumentācijā...}
Read more
Description (
Characters: 886 of 4000
)
Išmanusis žadintuvas su mėgo ciklo sekimu. Pačią tinkamiausią akimirką jus švelniai pakelia, kad jūsų rytai būtų malonūs. Galimybės: - Miego ciklo sekimas su išmaniųjų žadintuvu (2 savaičių bandomasis laikotarpis) - Miego grafiko istoriją - Miego trūkumo, gilaus miego ir knarkimo statistikos - Palaiko miego sekimą su "Pebble" išmaniuoju laikrodžiu - Bendrinimas socialiniuose tinkluose - Švelnaus garsumo natūralus garsai (paukščiai, jūrą, audra…) - Žadintuvo melodijos grojaraštis - Gamtos garsų lopšinės su binauraliais garsais, kad greičiau užmigtumėte - Niekada nepramikite su CAPTCHA atsibudimo ptikrinimu (Matematika, Avių skaičiavimas, Telefono kratimas ir Vonioje esantis QR kodas ar ALR žymė) - Miego kalbų įrašinėjimas, knarkimo aptikimas ir anti-Knarkimas Daugiau galimybių laukia tavęs kad tu jas atrastum! Daugiau informacijos, greitos pradžios, dokumentacijos…}
Read more
Description (
Characters: 1467 of 4000
)
"Паметен аларм со следење на спиењето Ве разбудува пополека во оптимален момент за среќни утра Карактеристики: - Следење на спиењето со паметно разбудување кој ги користи сензорите на вашиот уред или часовник/нараквица (2 недели пробен период) - Сонар: Револучионерно без-контактено ултразвучно следење на спиењето (нема потреба да го држете телефонот во кревет) - Следење со часовник, поддржува Pebble, Wear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic - Здравствени сервиси: Google Fit, S Health интеграција - Паметни светилки со Philips HUE или други преку IFTTT - Поени на спиење: квалитетот на вашето спиење се состои од должина, дефицит, длабок сон %, хрчење, ефикасност, нерегуларност - Нежни звуци за аларм (птици, море, невреме...) и плејлисти - Природни звуци за заспивање (кит, невреме, море, шум...) за побрзо заспивање - Spotify и Play Music интеграција или онлајн радио аларми или приспивни звуци - Никогаш не презаспивајте со CAPTCHA проверка дали сте разбудени (Математика, Броење овци, Тресење на телефонот, QR код во бањата или NFC таг) - Снимање на зборување во сон, детекција на хрчење и превенција - Превенција на умор од авионски пат (Jet lag) - Респираторно следење во спиење (Оксиметар, Сонар или Sleep Phaser) Многу повеќе карактеристики да ги откриете! Повеќе информации, Брз старт, Документација.."}
Read more
Description (
Characters: 1283 of 4000
)
Aktifkan Kunci "Sleep as Android" versi lengkap - jam alarm dengan pelacak siklus tidur. Pasang "Kunci" ini dan nikmati pagi yang menyenangkan setiap hari. Alarm pintar dengan pelacakan siklus tidur. Membangunkan Anda dengan perlahan pada saat yang tepat agar pagi hari Anda menyenangkan. Fitur-fitur: - Pelacakan siklus tidur dengan Bangun Cerdas (percobaan selama 2 minggu) - Riwayat grafik tidur - Google Fit, S Health - Statistik defisit tidur, tidur nyenyak dan mendengkur - Dukungan pelacakan tidur untuk Pebble SmartWatch - Berbagi melalui Social Media (Facebook, Twitter) - Alarm dengan volume lembut suara alam (burung-burung, lautan, badai...) - Alarm dengan Playlist Lagu. - Lagu tidur alam dengan nada di kedua telinga agar tertidur lebih cepat. - Tidak pernah kesiangan lagi dengan verifikasi CAPTCHA (Matematika, menghitung domba, menggoyangkan ponsel, kode QR di kamar mandi atau tag NFC) - Rekam bicara saat tidur, deteksi dengkuran dan anti-dengkur Masih banyak fitur-fitur lain yang menunggu untuk Anda jelajahi! Memulai dengan Cepat https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentasi https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Izin https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1199 of 4000
)
Låser opp “Sleep as Android” fullversjon - alarmklokken med sporing av søvnsykluser. Installer denne opplåsningen og nyt behagelige morgener, hver dag. En smart alarmklokke med sporing av søvnsykluser. Vekker deg forsiktig for mer behagelige morgener. Egenskaper - Sporing av søvnsykluser med smarte alarmer (2 ukers prøveperiode) - Grafer for søvnhistorikk - Statistikker for søvnmangel, dyp søvn og snorking - Støtte for sporing med Pebble, Android Wear, Galaxy Gear-klokken - Sosial deling (FaceBook, Twitter) - Forsiktige naturlige lyder i et behagelig volum (fugler, havet, storm…) - Spillelister for alarm-musikk - Naturlyder i nattasanger med binaurale toner for å raskt sovne - Unngå å forsove deg! Alarmer med CAPTCHA-verifisering (Matte, telling av sauer, risting av telefonen, QR-kode på badet eller NFC-tagger) - Opptak av prating i søvne, deteksjon av snorking og metoder for å unngå snorking Flere egenskaper og mer innhold venter på deg! Hurtigstart https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentasjon https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1199 of 4000
)
Låser opp “Sleep as Android” fullversjon - alarmklokken med sporing av søvnsykluser. Installer denne opplåsningen og nyt behagelige morgener, hver dag. En smart alarmklokke med sporing av søvnsykluser. Vekker deg forsiktig for mer behagelige morgener. Egenskaper - Sporing av søvnsykluser med smarte alarmer (2 ukers prøveperiode) - Grafer for søvnhistorikk - Statistikker for søvnmangel, dyp søvn og snorking - Støtte for sporing med Pebble, Android Wear, Galaxy Gear-klokken - Sosial deling (FaceBook, Twitter) - Forsiktige naturlige lyder i et behagelig volum (fugler, havet, storm…) - Spillelister for alarm-musikk - Naturlyder i nattasanger med binaurale toner for å raskt sovne - Unngå å forsove deg! Alarmer med CAPTCHA-verifisering (Matte, telling av sauer, risting av telefonen, QR-kode på badet eller NFC-tagger) - Opptak av prating i søvne, deteksjon av snorking og metoder for å unngå snorking Flere egenskaper og mer innhold venter på deg! Hurtigstart https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentasjon https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1335 of 4000
)
ساعت زنگ دار هوشمند با نظارت بر چرخه خواب. شما را در لحظه بهینه برای صبح های دلپذیر بیدار می کند. امکانات: -نظارت بر چرخه خواب با بیداری هوشمند از حسگرهای پوشیدنی یا سنسورهای پوشیدنی تلفن شما استفاده می کند (۲ هفته آزمایشی) - سونار: نظارت بر خواب اولتراسونیک (بدون نیاز به تلفن در رختخواب) - نظارت پوشیدنی ، پشتیبانی از Pebble ، Wear OS ، Galaxy Gear ، Garmin ، Mi Band ، FitBit Ionic - خدمات درمانی: Google Fit،S Health integration - کنترل لامپ هوشمند با Philips HUE ،IKEA TRÅDFRI و حتی بیشتر از طریق IFTTT - امتیاز خواب: کیفیت خواب شما از طول مدت، کسری، درصد خواب عمیق، خروپف، کارآیی، بی نظمی تشکیل شده است - آلارم های صوتی طبیعت آرام (پرندگان، دریا، طوفان ...) و لیست های پخش - لالایی آواهای طبیعت (نهنگ ها، طوفان، دریا، شعارها) با بینورال بیتس برای خواب سریع - یکپارچه سازی موسیقی Spotify و پخش موسیقی یا آلارم های رادیویی آنلاین یا لالایی - هرگز با تأیید صحت CAPTCHA دوباره به خواب نمی افتید (ریاضی، شمارش گوسفند، لرزش تلفن، کد QR حمام یا برچسب NFC) - ضبط حرف زدن در خواب، تشخیص خروپف و ضد خروپف - جلوگیری از Jet lag - ردیابی تنفس خواب (اکسی متری ، سونار یا فاکتور خواب) ویژگی های بیشتر در انتظار شما برای کشف هستند! اطلاعات بیشتر، شروع سریع، مستندات ...}
Read more
Description (
Characters: 1335 of 4000
)
ساعت زنگ دار هوشمند با نظارت بر چرخه خواب. شما را در لحظه بهینه برای صبح های دلپذیر بیدار می کند. امکانات: -نظارت بر چرخه خواب با بیداری هوشمند از حسگرهای پوشیدنی یا سنسورهای پوشیدنی تلفن شما استفاده می کند (۲ هفته آزمایشی) - سونار: نظارت بر خواب اولتراسونیک (بدون نیاز به تلفن در رختخواب) - نظارت پوشیدنی ، پشتیبانی از Pebble ، Wear OS ، Galaxy Gear ، Garmin ، Mi Band ، FitBit Ionic - خدمات درمانی: Google Fit،S Health integration - کنترل لامپ هوشمند با Philips HUE ،IKEA TRÅDFRI و حتی بیشتر از طریق IFTTT - امتیاز خواب: کیفیت خواب شما از طول مدت، کسری، درصد خواب عمیق، خروپف، کارآیی، بی نظمی تشکیل شده است - آلارم های صوتی طبیعت آرام (پرندگان، دریا، طوفان ...) و لیست های پخش - لالایی آواهای طبیعت (نهنگ ها، طوفان، دریا، شعارها) با بینورال بیتس برای خواب سریع - یکپارچه سازی موسیقی Spotify و پخش موسیقی یا آلارم های رادیویی آنلاین یا لالایی - هرگز با تأیید صحت CAPTCHA دوباره به خواب نمی افتید (ریاضی، شمارش گوسفند، لرزش تلفن، کد QR حمام یا برچسب NFC) - ضبط حرف زدن در خواب، تشخیص خروپف و ضد خروپف - جلوگیری از Jet lag - ردیابی تنفس خواب (اکسی متری ، سونار یا فاکتور خواب) ویژگی های بیشتر در انتظار شما برای کشف هستند! اطلاعات بیشتر، شروع سریع، مستندات ...}
Read more
Description (
Characters: 1335 of 4000
)
ساعت زنگ دار هوشمند با نظارت بر چرخه خواب. شما را در لحظه بهینه برای صبح های دلپذیر بیدار می کند. امکانات: -نظارت بر چرخه خواب با بیداری هوشمند از حسگرهای پوشیدنی یا سنسورهای پوشیدنی تلفن شما استفاده می کند (۲ هفته آزمایشی) - سونار: نظارت بر خواب اولتراسونیک (بدون نیاز به تلفن در رختخواب) - نظارت پوشیدنی ، پشتیبانی از Pebble ، Wear OS ، Galaxy Gear ، Garmin ، Mi Band ، FitBit Ionic - خدمات درمانی: Google Fit،S Health integration - کنترل لامپ هوشمند با Philips HUE ،IKEA TRÅDFRI و حتی بیشتر از طریق IFTTT - امتیاز خواب: کیفیت خواب شما از طول مدت، کسری، درصد خواب عمیق، خروپف، کارآیی، بی نظمی تشکیل شده است - آلارم های صوتی طبیعت آرام (پرندگان، دریا، طوفان ...) و لیست های پخش - لالایی آواهای طبیعت (نهنگ ها، طوفان، دریا، شعارها) با بینورال بیتس برای خواب سریع - یکپارچه سازی موسیقی Spotify و پخش موسیقی یا آلارم های رادیویی آنلاین یا لالایی - هرگز با تأیید صحت CAPTCHA دوباره به خواب نمی افتید (ریاضی، شمارش گوسفند، لرزش تلفن، کد QR حمام یا برچسب NFC) - ضبط حرف زدن در خواب، تشخیص خروپف و ضد خروپف - جلوگیری از Jet lag - ردیابی تنفس خواب (اکسی متری ، سونار یا فاکتور خواب) ویژگی های بیشتر در انتظار شما برای کشف هستند! اطلاعات بیشتر، شروع سریع، مستندات ...}
Read more
Description (
Characters: 1335 of 4000
)
ساعت زنگ دار هوشمند با نظارت بر چرخه خواب. شما را در لحظه بهینه برای صبح های دلپذیر بیدار می کند. امکانات: -نظارت بر چرخه خواب با بیداری هوشمند از حسگرهای پوشیدنی یا سنسورهای پوشیدنی تلفن شما استفاده می کند (۲ هفته آزمایشی) - سونار: نظارت بر خواب اولتراسونیک (بدون نیاز به تلفن در رختخواب) - نظارت پوشیدنی ، پشتیبانی از Pebble ، Wear OS ، Galaxy Gear ، Garmin ، Mi Band ، FitBit Ionic - خدمات درمانی: Google Fit،S Health integration - کنترل لامپ هوشمند با Philips HUE ،IKEA TRÅDFRI و حتی بیشتر از طریق IFTTT - امتیاز خواب: کیفیت خواب شما از طول مدت، کسری، درصد خواب عمیق، خروپف، کارآیی، بی نظمی تشکیل شده است - آلارم های صوتی طبیعت آرام (پرندگان، دریا، طوفان ...) و لیست های پخش - لالایی آواهای طبیعت (نهنگ ها، طوفان، دریا، شعارها) با بینورال بیتس برای خواب سریع - یکپارچه سازی موسیقی Spotify و پخش موسیقی یا آلارم های رادیویی آنلاین یا لالایی - هرگز با تأیید صحت CAPTCHA دوباره به خواب نمی افتید (ریاضی، شمارش گوسفند، لرزش تلفن، کد QR حمام یا برچسب NFC) - ضبط حرف زدن در خواب، تشخیص خروپف و ضد خروپف - جلوگیری از Jet lag - ردیابی تنفس خواب (اکسی متری ، سونار یا فاکتور خواب) ویژگی های بیشتر در انتظار شما برای کشف هستند! اطلاعات بیشتر، شروع سریع، مستندات ...}
Read more
Description (
Characters: 1005 of 4000
)
Odblokowuje pełną wersję "Sleep as Android" - budzika ze monitorującego cyklów snu. Zainstaluj go i ciesz się z miłych poranków każdego dnia. Inteligentny budzik śledzący cykle snu, który delikatnie budzi cię w najlepszym momencie, by rozpocząć miły poranek. Funkcje: - Monitorowanie cyklów snu z inteligentnym wybudzaniem (dwutygodniowy okres próbny) - Wykres historii snu - Statystyki niedoboru snu, głębokiego snu i chrapania - współpraca z Pebble SmartWatch - dzielenie się ze znajomymi (Facebook, Twitter) - delikatne odgłosy natury w budziku (np. ptaki, morze, burza…) - muzyka z playlist w budziku - binauralne odgłosy natury dla szybkiego zaśnięcia - nigdy więcej nie zaśpij z weryfikacją wstawania CAPTCHA (równania, liczenie owiec, potrząsanie telefonem, kod QR z łazienki czy też tag NFC) - nagrywanie mówienia podczas snu, wykrywanie chrapania, zapobieganie chrapaniu I więcej funkcji czekających, byś je odkrył! Więcej informacji,Szybki start,Dokumentacja…}
Read more
Description (
Characters: 2909 of 4000
)
Adquira a versão completa do "Sleep as Android" - O despertador que monitora os ciclos do sono - e aprecie manhãs agradáveis todos os dias Despertador inteligente com registro dos ciclos do sono. Seja gentilmente acordado na hora ideal para ter manhãs mais agradáveis. O app Sleep as Android é tão multifuncional quanto um canivete suíço. Funcionalidades: - Despertador inteligente com monitoramento dos ciclos do sono no seu celular ou em qualquer outro dispositivo vestível (2 semanas de avaliação e opção posterior de modo Freemium) - Sonar: revolucionário monitoramento ultrassônico sem contato (sem necessidade de deixar o celular na cama) - Suporta os seguintes rastreadores vestíveis: Wear OS, Galaxy/Gear (Tizen), Garmin (ConnectIQ), Mi Band + Amazfit (via companion apps), Polar (H10, OH10, Sense), FitBit (Ionic, Sense, Versa), Pebble - Pontuação do Sono: avaliação completa da sua qualidade de sono feita por: déficit, regularidade, eficiência, fases do sono, ronco, oxigenação (SPO2), variabilidade do batimento cardíaco - Classificação sonora por IA avançada: gravação da fala durante o sono, detecção de doença, ronco e antirronco - Análise de respiração durante o sono e alarme por taxa de respiração baixa - Alarmes super configuráveis e super confiáveis (confira o seu fabricante original em https://dontkillmyapp.com) - Gráficos das tendências, Objetivos para a melhoria gradual de seu sono e aconselhamento minucioso de seus hábitos de sono - O lembrete para a hora de dormir e o monitoramento de irregularidades ajudam você a manter um cronograma de sono regular (regular quer dizer saudável) - Nunca perca a sua hora de acordar com o verificador CAPTCHA (matemática, contar ovelhas, balançar o telefone, código QR no banheiro ou uma tag NFC) - Sincronia de serviços de saúde: Google Fit, Samsung Health - Alarmes suaves com sons da natureza (pássaros, mar, tempestade...) com volume gradual e playlists - Canções de ninar da natureza (baleias, tempestade, mar, cantos...) com toques binaurais para adormecer mais rápido - Spotify e alarmes de rádio on-line e canções de ninar - Despertar inteligente ao nascer do sol com lâmpadas smart: Philips HUE, IKEA TRÅDFRI - Automação completa com IFTTT, MQTT, Tasker ou Webhooks personalizados - Sonho lúcido: experimentos com seu sono e estados de consciência - Evite o jet lag de viajante com frequência - Cotovia ou Coruja?: Detecção por Cronotipo - Foco na privacidade e mais Guia rápido https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Tutorial em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6HHYxnvIPA0 Documentação https://docs.sleep.urbandroid.org/ Perguntas Frequentes https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissões explicadas https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Veja como funciona o sono e o monitoramento da respiração sem contato com Sonar}
Read more
Description (
Characters: 2909 of 4000
)
Adquira a versão completa do "Sleep as Android" - O despertador que monitora os ciclos do sono - e aprecie manhãs agradáveis todos os dias Despertador inteligente com registro dos ciclos do sono. Seja gentilmente acordado na hora ideal para ter manhãs mais agradáveis. O app Sleep as Android é tão multifuncional quanto um canivete suíço. Funcionalidades: - Despertador inteligente com monitoramento dos ciclos do sono no seu celular ou em qualquer outro dispositivo vestível (2 semanas de avaliação e opção posterior de modo Freemium) - Sonar: revolucionário monitoramento ultrassônico sem contato (sem necessidade de deixar o celular na cama) - Suporta os seguintes rastreadores vestíveis: Wear OS, Galaxy/Gear (Tizen), Garmin (ConnectIQ), Mi Band + Amazfit (via companion apps), Polar (H10, OH10, Sense), FitBit (Ionic, Sense, Versa), Pebble - Pontuação do Sono: avaliação completa da sua qualidade de sono feita por: déficit, regularidade, eficiência, fases do sono, ronco, oxigenação (SPO2), variabilidade do batimento cardíaco - Classificação sonora por IA avançada: gravação da fala durante o sono, detecção de doença, ronco e antirronco - Análise de respiração durante o sono e alarme por taxa de respiração baixa - Alarmes super configuráveis e super confiáveis (confira o seu fabricante original em https://dontkillmyapp.com) - Gráficos das tendências, Objetivos para a melhoria gradual de seu sono e aconselhamento minucioso de seus hábitos de sono - O lembrete para a hora de dormir e o monitoramento de irregularidades ajudam você a manter um cronograma de sono regular (regular quer dizer saudável) - Nunca perca a sua hora de acordar com o verificador CAPTCHA (matemática, contar ovelhas, balançar o telefone, código QR no banheiro ou uma tag NFC) - Sincronia de serviços de saúde: Google Fit, Samsung Health - Alarmes suaves com sons da natureza (pássaros, mar, tempestade...) com volume gradual e playlists - Canções de ninar da natureza (baleias, tempestade, mar, cantos...) com toques binaurais para adormecer mais rápido - Spotify e alarmes de rádio on-line e canções de ninar - Despertar inteligente ao nascer do sol com lâmpadas smart: Philips HUE, IKEA TRÅDFRI - Automação completa com IFTTT, MQTT, Tasker ou Webhooks personalizados - Sonho lúcido: experimentos com seu sono e estados de consciência - Evite o jet lag de viajante com frequência - Cotovia ou Coruja?: Detecção por Cronotipo - Foco na privacidade e mais Guia rápido https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Tutorial em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6HHYxnvIPA0 Documentação https://docs.sleep.urbandroid.org/ Perguntas Frequentes https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissões explicadas https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Veja como funciona o sono e o monitoramento da respiração sem contato com Sonar}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1468 of 4000
)
Deblochează versiunea completă a “Sleep as Android” - ceasul deșteptător cu monitorizarea ciclurilor de somn. Instalează această “Deblocare” și bucură-te de dimineți plăcute în fiecare zi. Un ceas deșteptător cu monitorizarea ciclurilor de somn. Te trezește ușurel în momentul oportun pentru dimineți cât mai plăcute. Caracteristici: - Monitorizarea ciclurilor de somn cu deșteptare inteligentă (perioadă de evaluare de 2 săptămâni) - Grafice cu istoricul somnului - Statistici despre deficitul de somn, somnul adânc și sforăit - Suport pentru monitorizarea somnului cu Pebble< Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch - Partajare pe rețele de socializare (Facebook, Twitter) - Tonuri de alarmă din natură cu volum gradual (păsări, mare, furtună...) - Liste de redare a melodiilor pentru alarmă - Cântece de leagăn cu sunete din natură, având tonuri binaurale pentru adormirea rapidă - Nu vei mai dormi prea mult niciodată cu ajutorul verificării CAPCHA pentru trezire (matematică, numărarea oilor, agitarea telefonului, cod QR pentru baie sau tag NFC) - Înregistrarea vorbirii din timpul somnului, detectarea sforăitului și anti-sforăit Mult mai multe caracteristici te așteaptă să le descoperi! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Pornire rapidă https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentație https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 3591 of 4000
)
Разблокируйте полную версию Sleep as Android и используйте отслеживание сна каждый день без ограничений. Установите Unlock в верхней части бесплатного приложения, чтобы сохранить все настройки и данные. Умный будильник, который отслеживает циклы сна. Мягко разбудит вас в оптимальной фазе, чтобы ваше утро всегда было приятным. Sleep as Android — мощный инструмент для улучшения качества сна. Особенности: • Отслеживание циклов сна с режимом умного пробуждения доступно на телефонах и многих поддерживаемых носимых устройствах (пробная версия Премиум на 2 недели и впоследствии минимально-бесплатная версия). • Сонар: революционное ультразвуковое бесконтактное отслеживание сна (нет необходимости держать телефон в кровати). • Поддержка отслеживания на следующих носимых устройствах: Wear OS, Galaxy/Gear (Tizen), Garmin (ConnectIQ), Mi Band + Amazfit с помощью приложений-компаньонов), Polar (H10, OH10, Sense), FitBit (Ionic, Sense, Versa), Pebble • Результаты сна: полная оценка качества сна, в которую входит дефицит сна, регулярность, фазы сна, храп, сатурация (SPO2) и вариабельность ритма сердца (HRV). • Усовершенствованная классификация звуковых сигналов на базе ИИ: запись разговоров во сне, выявление заболеваний, обнаружение храпа и антихрап. • Анализ дыхания во сне с оповещениями при низкой частоте дыхания. • Невероятно надежные и настраиваемые будильники (проверьте своего производителя на странице https://dontkillmyapp.com). • Графики тенденций, цели по постепенному улучшению сна и подробные советы по привычкам во сне. • Напоминания о времени отхода ко сну и отслеживание нерегулярности помогают поддерживать регулярный режим сна (регулярный значит здоровый). • Подтверждение пробуждения CAPTCHA позволяет не просыпать (арифметика, подсчет овечек, тряска телефона, QR-код или NFC-метка в ванной). • Синхронизация с сервисами, связанными со здоровьем: Google Fit, Samsung Health. • Плейлисты и будильники с нарастающими звуками природы (птицы море, шторм). • Колыбельные со звуками природы (киты, шторм, море, storm, sea, песнопения) с бинауральными ритмами для быстрого засыпания. • Будильники и колыбельные со Spotify и онлайн-радио. • Рассветное пробуждением с умными лампами: Philips HUE, IKEA TRÅDFRI. • Полная автоматизация с IFTTT, MQTT, Tasker или пользовательской функцией веб-перехвата Webhook. • Осознанные сновидения: проводите эксперименты со своим сознанием во сне. • Устранение джетлага для заядлых путешественников. • Жаворонок или сова? Определение хронотипа. • Обеспечение конфиденциальности данных. И многое другое... Быстрый старт https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Видеоинструкция https://www.youtube.com/watch?v=6HHYxnvIPA0 Документация https://docs.sleep.urbandroid.org/ Часто задаваемые вопросы https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Информация о разрешениях https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Узнайте, как Сонар отслеживает сон и дыхание бесконтактным способом https://www.youtube.com/watch?v=cjXExBj6VcY Узнайте, как мы разработали нейронные сети для классификации звуков https://www.youtube.com/watch?v=OVeT0KIXp2k Ознакомьтесь с последней информацией об интеграции с умными часами https://docs.sleep.urbandroid.org/devices/wearables.html Для работы приложения требуется разрешение на получение прав администратора устройства. Это необходимо для функции «Капча», которая позволяет эффективно проверять пробуждение пользователя. У вас не получится отключить будильник, удалив приложение во время работы будильника. Благодарим пользователей за использование и поддержку этого приложения!}
Read more
Description (
Characters: 1419 of 4000
)
Pametni budilnik sa praćenjem ciklusa spavanja. Nežno Vas probudi u optimalnom trenutku za ugodna jutra. Karakteristike: - Praćenje ciklusa spavanja uz pametno buđenje koristi senzore vašeg telefona ili nosive senzore (probni period 2 nedelje) - Sonar: revolucionarno ultrazvučno praćenje sna bez kontakta (nema potrebe za telefonom u krevetu) - Praćenje preko nosivih uređaja, podržava Pebble, Vear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic - Zdravstvene usluge: Google Fit, S Health integracija - Pametno upravljanje sijalicama sa Philips HUE, IKEA TRADFRI ili drugima preko IFTTT - Rezultat spavanja: kvalitet spavanja sastoji se od trajanja, deficita, dubokog sna, hrkanja, efikasnosti, nepravilnosti - Nežni alarmi uz zvuke iz prirode (ptice, more, oluja ...) i liste reprodukcije - Uspavanke uz zvuke iz prirode (kitovi, oluja, more ...) sa binauralnim tonovima za brzo spavanje - Spotifi i Play Music integracija ili alarmi mrežnih radio stanica ili uspavanke - Nikada više ne spavajte previše sa CAPTCHA proverom budnosti (matematika, brojanje ovaca, tresenje telefona, QR kôd ili NFC oznaka) - Snimanje razgovora tokom spavanja, otkrivanje hrkanja i protiv hrkanja - Sprječavanje zaostajanja - Praćenje disanja spavanja (oksimetrija, sonar ili faktor mirovanja) Još funkcija vas čeka! Više informacija, brzi početak, dokumentacija ...}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 585 of 4000
)
Odomknite aplikáciu "Sleep as Android" - budík, ktorý meria Vaše spánkové fázy. Nainštaluj si tento “Unlock” a vychutnajte si všetky funkcie bez obmedzenia: sledovanie spánku, história grafov, zdielanie grafov na Facebooku, prírodné zvuky (vtáctvo, more, búrka...), uspávanie s hudbou (stíšenie hudby keď spíte), captcha. Oprávnění https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Rýchly začiatok https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Dokumentácia https://docs.sleep.urbandroid.org/ Často kladené otázky https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1533 of 4000
)
Odklene polno različico Sleep as Android - pametna budilka s beleženjem faz spanja. Namestite to aplikacijo in odklenite polno različico Pametna budilka s sledenjem ciklov spanja, ki vas nežno zbudi ob najboljšem času za naspana jutra. Omogoča: - Sledenje ciklov spanja in pametno bujenje z uporabo senzorjev na vašem telefonu ali nosljivi napravi (2-tedenska preizkusna različica) - Sonar: Tehnologija za ultrazvočno beleženje spanja, ki ne zahteva telefona v postelji - Beleženje spanja s pomočjo nosljivih naprav: podpira Pebble, Wear OS, Galaxy Wearable, Garmin, Mi Band - Sinhronizacija z drugimi aplikacijami npr. Google Fit, Samsung Health - Nadzor pametnih luči z aplikacijo IFTTT - Kakovost spanja: se izračuna iz trajanja spanja, primanjkljaja, odstotkov globokega spanja, smrčanja, uučinkovitosti in nerednosti časa za spanje - Nežni naravni zvoki za bujenje (ptice, valovi, nevihta...) in seznami predvajanja - Uspavanke z naravnimi zvoki (kiti, nevihta, valovi, petje..) in belim šumom za hitrejše spanje - Podpora za Spotify, Play Music in internetni radio - Nikoli več ne zaspite nazaj s CAPTCHA preverjanjem (računska naloga, štetje ovc, stresanje telefona, kode QR ali NFC nalepko v kopalnici) - Snemanje govorjenja v spanju in smrčanja - Preprečevanje potovalne utrujenosti (Jet lag) - Beleženje dihanja med spanjem (oksimetrija, sonar ali nočna lučka Sleep Phaser) Na vas čaka še veliko funkcij! Več informacij, hitri začetek, uporabniški priročnik…}
Read more
Description (
Characters: 1361 of 4000
)
Desbloquea la versión completa de “Sleep as Android” - la alarma con seguimiento de ciclos de sueño. Instala el “desbloqueo” y disfruta de despertares agradables cada día. Es un reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño. Tendrás despertares muy agradables en el momento óptimo para levantarte más fácilmente. Características: - Seguimiento de los ciclos de sueño con despertador inteligente. (2 semanas de prueba) - Gráfico histórico de tu descanso. - Estadísticas de deficiencia de sueño, sueño profundo y ronquidos - Compatible con el seguimiento de sueño de Pebble, Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch - Compartir en tus redes (FaceBook, Twitter...) - Alarmas con sonidos naturales a un volumen agradable (pájaros, oleaje, tormentas...) - Usar listas de reproducción como alarma - Canciones con sonidos naturales binaurales para dormir más rápido - No te vuelvas a quedar dormido con la verificación CAPTCHA (Matemáticas, Cuenta ovejas, Agitar el teléfono, y Código QR o tarjeta NFC) - Grabadora de diálogos nocturnos, detector de ronquidos, y sonido anti-ronquidos Aún más herramientas te esperan! Inició rápido https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentación https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1361 of 4000
)
Desbloquea la versión completa de “Sleep as Android” - la alarma con seguimiento de ciclos de sueño. Instala el “desbloqueo” y disfruta de despertares agradables cada día. Es un reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño. Tendrás despertares muy agradables en el momento óptimo para levantarte más fácilmente. Características: - Seguimiento de los ciclos de sueño con despertador inteligente. (2 semanas de prueba) - Gráfico histórico de tu descanso. - Estadísticas de deficiencia de sueño, sueño profundo y ronquidos - Compatible con el seguimiento de sueño de Pebble, Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch - Compartir en tus redes (FaceBook, Twitter...) - Alarmas con sonidos naturales a un volumen agradable (pájaros, oleaje, tormentas...) - Usar listas de reproducción como alarma - Canciones con sonidos naturales binaurales para dormir más rápido - No te vuelvas a quedar dormido con la verificación CAPTCHA (Matemáticas, Cuenta ovejas, Agitar el teléfono, y Código QR o tarjeta NFC) - Grabadora de diálogos nocturnos, detector de ronquidos, y sonido anti-ronquidos Aún más herramientas te esperan! Inició rápido https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentación https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1361 of 4000
)
Desbloquea la versión completa de “Sleep as Android” - la alarma con seguimiento de ciclos de sueño. Instala el “desbloqueo” y disfruta de despertares agradables cada día. Es un reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño. Tendrás despertares muy agradables en el momento óptimo para levantarte más fácilmente. Características: - Seguimiento de los ciclos de sueño con despertador inteligente. (2 semanas de prueba) - Gráfico histórico de tu descanso. - Estadísticas de deficiencia de sueño, sueño profundo y ronquidos - Compatible con el seguimiento de sueño de Pebble, Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch - Compartir en tus redes (FaceBook, Twitter...) - Alarmas con sonidos naturales a un volumen agradable (pájaros, oleaje, tormentas...) - Usar listas de reproducción como alarma - Canciones con sonidos naturales binaurales para dormir más rápido - No te vuelvas a quedar dormido con la verificación CAPTCHA (Matemáticas, Cuenta ovejas, Agitar el teléfono, y Código QR o tarjeta NFC) - Grabadora de diálogos nocturnos, detector de ronquidos, y sonido anti-ronquidos Aún más herramientas te esperan! Inició rápido https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentación https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1361 of 4000
)
Desbloquea la versión completa de “Sleep as Android” - la alarma con seguimiento de ciclos de sueño. Instala el “desbloqueo” y disfruta de despertares agradables cada día. Es un reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño. Tendrás despertares muy agradables en el momento óptimo para levantarte más fácilmente. Características: - Seguimiento de los ciclos de sueño con despertador inteligente. (2 semanas de prueba) - Gráfico histórico de tu descanso. - Estadísticas de deficiencia de sueño, sueño profundo y ronquidos - Compatible con el seguimiento de sueño de Pebble, Android Wear, Galaxy Gear SmartWatch - Compartir en tus redes (FaceBook, Twitter...) - Alarmas con sonidos naturales a un volumen agradable (pájaros, oleaje, tormentas...) - Usar listas de reproducción como alarma - Canciones con sonidos naturales binaurales para dormir más rápido - No te vuelvas a quedar dormido con la verificación CAPTCHA (Matemáticas, Cuenta ovejas, Agitar el teléfono, y Código QR o tarjeta NFC) - Grabadora de diálogos nocturnos, detector de ronquidos, y sonido anti-ronquidos Aún más herramientas te esperan! Inició rápido https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentación https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 3183 of 4000
)
Låser upp "Sleep as Android" premum och njut av sömnspårning varje dag utan begränsningar. Installera den "upplåsning" på toppen av gratis appen för att spara alla inställningar och data. Smart väckarklocka med sömncykelspårning. Väcker dig mjukt i optimal tid för trevliga morgnar. Sleep as Android är ett alltiallo-verktyg för din sömn. Funktioner: • Sömncykelspårning med smart uppvakning använder din telefon eller någon av de många bärbara enheter som stöds (2 veckors premiumprovperiod, med ett freemium-läge efteråt) • Ekolod: revolutionerande kontaktlös ultraljudssömnspårning (inget behov av telefon i sängen) • Bärbara spårningsstöd: Wear OS, Galaxy/Gear (Tizen), Garmin (ConnectIQ), Mi Band + Amazfit (via medföljande appar), Polar (H10, OH10, Sense), FitBit (Ionic, Sense, Versa), Pebble • Sömnresultat: fullständig utvärdering av din sömns kvalitet gjord av: underskott, regelbundenhet, effektivitet, sömnfaser, snarkning, syresättning (SPO2), hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) • Avancerad AI-driven ljudklassificering: sömnsamtalinspelning, sjukdomsdetektering, snarkningsdetektering och anti-snarkning • Sömnandningsanalys med larm för låg andningsfrekvens • Superpålitliga och superkonfigurerbara larm (kontrollera din OEM på https://dontkillmyapp.com) • Trenddiagram, mål för gradvis förbättring av din sömn och detaljerade råd om dina sömnvanor • Påminnelse om läggdags och spårning av oregelbundenheter hjälper dig att hålla ett regelbundet sömnschema (regelbundet betyder hälsosamt) • Försov dig aldrig igen med CAPTCHA-vakningsverifiering (matte, fårräkning, telefonskakning, QR-kod för badrum eller NFC-tagg) • Synkronisering av hälsotjänster: Google Fit, Samsung Health • Skonsam volymhöjande naturljudlarm (fåglar, hav, storm...) och spellistor • Naturljuds vaggvisor (valar, storm, hav, sånger...) med binaurala toner för snabb insomning • Spotify och onlineradiolarm och vaggvisor • Soluppgångsuppvaknande med smarta glödlampor: Philips HUE, IKEA TRÅDFRI • Komplett automatisering med IFTTT, MQTT, Tasker eller anpassade Webhooks • Klara drömmar: experimentera med din sömn och ditt medvetande • Jetlag-förebyggande för frekventa resenärer • Lärka eller uggla?: Kronotypdetektion • Fokusera på integritet och mer Snabbstart https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Video handledning https://www.youtube.com/watch?v=6HHYxnvIPA0 Dokumentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/ Behörighetsförklaring https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Se hur vi gör kontaktlös sömn- och andningsspårning med Sonar https://www.youtube.com/watch?v=cjXExBj6VcY Hur vi designade våra neurala nätverk för klassificering av sömnljud https://www.youtube.com/watch?v=OVeT0KIXp2k Se vår senaste smartwatch-integrering https://docs.sleep.urbandroid.org/devices/wearables.html Den här appen använder behörigheten Enhetsadministratör. Anledningen är effektiv CAPTCHA (en funktion för att se till att du vaknar på morgonen) så att du inte kan undvika larm genom att avinstallera appen under ett larm. Stort tack till våra användare för att du använder och stödjer denna app!}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 541 of 4000
)
ปลดล็อค แอปริเคชั่น"Sleep as Android"-นาฬิกาปลุกกับการติดตามวงจรการนอนหลับ,ติดตั้งการปลดล็อคนี้และสนุกกับคุณสมบัติทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดได้ทุกๆวัน,ติดตามการหลับ,ประวัติของกราฟ แบ่งปันกราฟบนเฟซบุ๊ค,เสียงปลุกธรรมชาติ(นก ทะเล พายุ..),หลับไปด้วยเสียงเพลง( เสียงเบาลงเมื่อหลับ),คลิปวิดีโอ Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 2346 of 4000
)
"Sleep as Android" in tam sürüm kilidini açar - uyku takibi ile akıllı alarm saati. "Sleep as Android Unlock"u yükleyin ve her sabah en iyi şekilde uyanın! Uyku takibi ile akıllı alarm saati. Keyifli sabahlar için en uygun anda nazikçe uyandırır. Çeviri: Ali Kömesöğütlü (Mobile46) byzlo685@gmail.com, Yiğitcan Dinçoğlu yigitcan.dincoglu@gmail.com, Ümit Seyhan btc.umit@gmail.com Özellikler: - Telefonunuzun ya da giyilebilir cihazlarınızın sensörlerini kullanan akıllı uyandırma özellikli Uyku döngüsü takibi (2 Hafta Deneme Süresi) - Sonar: Devrimsel etkileşimsiz ultrasonik ses dalgalarıyla uyku takibi (Telefonun yatakta bulunması gerekmez.) - Giyilebilir cihazlar üzerinden takip özelliği; Pebble, Wear OS, Galaxy Gear, Garmin, Mi Band, FitBit Ionic destekler. - Sağlık Servisleri: Google Fit, S Health Entegrasyonu - Akıllı ampul kontrolü; Philips HUE\'yu ya da IFTTT servisi üzerinden diğerlerini destekler. - Uyku Puanı: uyku süreniz, uyku eksikliğiniz, derin uykuda bulunma süreniz, horlamanız, uyku verimliliğiniz ve uyku düzensizliğinin ile ilgili istatistikleri gösterir ve size bir puan verir. - Nazik doğa temalı alarm sesleri (kuşlar, deniz, fırtına ...) ve çalma listeleri. - Hızlıca uykuya dalabilmeniz için ayrı ayrı her iki kulaktan bağımsız ve farklı frekanslarda duyulan (Stereofonik) ninniler (balinalar, fırtına, deniz, ilahiler..). - Spotify ve müzik çalar entegrasyonu ya da çevrimiçi radyo alarmları ve ninni seçenekleri. - CAPTCHA uyanmışlık doğrulama sistemi ile aşırı uyumanın önüne geçme (basit matematik soruları, koyun sayma, telefon sallama, banyonuza asacağınız QR kodu okutma ya da NFC etiketi teması). - Uykuda konuşma kaydı, horlama algılama ve anti-horlama. - Jet lag önleme - Uyku solunumu takibi (Oksimetre, Sonar ya da Sleep Phaser cihazı) Ve keşfetmeni bekleyen daha fazla özellik! En yeni akıllı saat entegrasyonu ilerlememizi ve pil tüketim çizelgesine buradan bakın http://sleep.urbandroid.org/documentation/integration/wearable/ İzinler http://sleep.urbandroid.org/documentation/permissions/ Hızlı başlangıç http://sleep.urbandroid.org/documentation/getting-started/ Belgeler http://sleep.urbandroid.org/documentation/ SSS http://sleep.urbandroid.org/documentation/faq/}
Read more
Description (
Characters: 1039 of 4000
)
Розблоковує повну версію "Sleep as Android" - будильник із відстеженням циклів сну. Встановіть цей "Unlock" та насолоджуйтесь приємними ранками кожного дня Розумний будильник із відстеженням циклів сну. Будить Вас м\'яко в оптимальний момент часу для приємних ранків. Особливості: - Відстеження циклів сну із розумним пробудженням (двотижневий випробувальний термін) - Графіки сну та історія - Нестача сну, глибокий сон та статистика хропіння - Підтримка відстеження сну за допомогою розумного годинника Pebble - Соціальний обмін (FaceBook, Twitter) - Будильники із ніжними звуками природи (пташки, море, вітер…) - Будильники із застосуванням музичних списків відтворення - Колискові із звуків природи з бінауральними ритмами для швидшого засинання - Ніколи не проспите із перевіркою CAPTCHA (математика, лічба овець, телефонотрус, QR код у ванній або NFC теґ) - Записування розмов уві сні, виявлення хропіння та анти-хропіння І ще багато інших функцій чекають на Вас! Більше інформації,Швидкий старт,Документація…}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more
Description (
Characters: 1188 of 4000
)
Trả phí ứng dụng này một lần duy nhất để có bản đầy đủ của ứng dụng và có một buối sáng dễ chịu lúc thức dậy mỗi ngày Đồng hồ báo thức thông minh và theo dõi chu kì giấc ngủ. Đánh thức bạn dậy một cách nhẹ nhàng vào thời gian tối ưu cho bạn một buổi sáng dễ chịu. Các tính năng: - Theo dõi chu kì giấc ngủ và đánh thức thông minh (dùng thử trong vòng 14 ngày) - Lịch sử các biểu đồ giấc ngủ - Sự thiếu hụt giấc ngủ, giấc ngru sâu và tình trạng ngáy - Hỗ trợ đồng hồ thông minh - Chia sẻ lên mạng xã hội (Facebook, Twitter) - Âm thanh tự nhiên nhẹ nhàng (tiếng chim hót, biển, gió...) - Danh sách âm thanh báo thức - Những âm thanh tự nhiên ru ngủ bạn nhanh chóng vào giấc ngủ sâu - Không bao giờ ngủ quá giờ lần nữa với việc xác minh Captcha (làm Toán, đếm cừu, mã QR trong phòng tắm...) - Ghi âm tiếng nói mớ, phát hiện ngáy và hạn chế ngáy. - Kết nối với các nền tảng khác như Samsung Health, Google Fit, Spotify... Ngoài ra còn nhiều tính năng khác đang chờ để khám phá. Muốn biết thêm thông tin? Lướt từ cạnh bên trái màn hình sang, rồi lướt xuống dưới chọn mục Tài liệu (hay Documentation)}
Read more
Description (
Characters: 1268 of 4000
)
Unlocks the "Sleep as Android" application - the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license, eligible to be added to Google Family library. Install this "Unlock" and enjoy all features. Sleep as Android is a smart alarm clock with sleep cycle tracking. Wakes you gently in optimal moment for pleasant mornings. Features: - Sleep cycle tracking with smart wake up - Sleep graph history - Google Fit, S Health - Pebble, Android Wear, Garmin Connect IQ - Sleep deficit, deep sleep and snoring statistics - Social sharing (FaceBook, Twitter) - Gentle volume nature sound alarms (birds, sea, storm...) - Music playlists from alarm - Nature sound lullabies with binaural tones for fast fall asleep - Never over sleep again with CAPTCHA wake up verification (Math, Sheep counting, Phone shaking, Bathroom QR code or NFC tag scanning...) - Sleep talk recording, snoring detection and anti-snoring - Jet lag prevention More features waiting for you to explore! Permissions explained https://docs.sleep.urbandroid.org/general/permissions.html Quick start https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/quick_start.html Documentation https://docs.sleep.urbandroid.org/ FAQ: https://docs.sleep.urbandroid.org/faqs/}
Read more

Visual ASO

Screenshots