Quick Settings for Android

65
ASO score
Text
31/100
Graphic
98/100
Reviews
60/100
Other
100/100
Additional Information
Rating:
4.48
Voted: 3.85M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Productivity
Size: 6MB
Installs: 4.9M
App Age: 7 years 8 months
Release Date: Mar 29, 2015
Last Update: Sep 26, 2022
Version: 18.0
Version history
18.0
Sep 26, 2022
Bug fixes and performance improved.
17.9
Aug 13, 2022
Bug fixes.
Version history
18.0
Sep 26, 2022
Bug fixes and performance improved.
17.9
Aug 13, 2022
Bug fixes.
17.8
Jul 08, 2022
Bug fixes and performance improved.
17.7
Apr 02, 2022
Bug fixes.
17.6
Mar 07, 2022
Bug fixes and performance improved.
17.5
Feb 25, 2022
Bug fixes.
17.4
Jan 14, 2022
Bug fixes and performance improved.
17.3
Oct 22, 2021
Bug fixes.
17.2
Jul 23, 2021
Bug fixes and performance improved.
17.0
May 21, 2021
Bug fixes.
16.9
Apr 13, 2021
Bug fixes and performance improved.
16.8
Mar 05, 2021
Bug fixes.
16.7
Jan 27, 2021
16.6
Jan 08, 2021
16.5
Dec 03, 2020
16.4
Nov 07, 2020
16.3
Nov 06, 2020
16.2
Oct 09, 2020
16.1
Sep 11, 2020
16.0
Aug 14, 2020
15.9
Jul 16, 2020
15.7
Jun 11, 2020
15.6
May 05, 2020
15.5
Apr 26, 2020
15.4
Apr 21, 2020
15.3
Apr 12, 2020
15.2
Apr 02, 2020
15.1
Apr 01, 2020
15.0
Mar 22, 2020
14.9
Mar 04, 2020
14.8
Feb 23, 2020
14.7
Feb 17, 2020
14.6
Feb 15, 2020
14.5
Feb 14, 2020
14.4
Feb 11, 2020
14.3
Jan 31, 2020
14.2
Jan 23, 2020
14.1
Jan 19, 2020
14.0
Jan 18, 2020
13.9
Jan 14, 2020
13.8
Jan 06, 2020
13.7
Dec 28, 2019
13.6
Dec 24, 2019
13.5
Dec 15, 2019
13.2
Nov 24, 2019
12.9
Oct 24, 2019
12.8
Oct 11, 2019
12.7
Oct 04, 2019
12.6
Sep 23, 2019
12.5
Sep 16, 2019
12.3
Sep 02, 2019
12.2
Aug 23, 2019
12.1
Aug 18, 2019
12.0
Aug 09, 2019
11.9
Jul 31, 2019
11.8
Jul 24, 2019
11.7
Jul 18, 2019
11.6
Jul 16, 2019
11.5
Jul 11, 2019
11.4
Jul 08, 2019
11.3
Jun 30, 2019
11.2
Jun 23, 2019
11.1
Jun 15, 2019
10.2
May 23, 2019
10.1
May 14, 2019
10.0
May 06, 2019
9.9
Apr 28, 2019
9.8
Apr 19, 2019
9.7
Apr 11, 2019
9.6
Apr 03, 2019
9.5
Mar 25, 2019
9.4
Mar 21, 2019
9.3
Mar 11, 2019
9.2
Mar 07, 2019
9.1
Mar 05, 2019
9.0
Feb 28, 2019
8.9
Feb 27, 2019
8.8
Feb 13, 2019
8.7
Feb 05, 2019
8.6
Jan 31, 2019
8.5
Jan 29, 2019
8.0
Oct 31, 2018
7.9
Oct 30, 2018
7.7
Sep 17, 2018
7.6
Sep 16, 2018
7.5
Sep 13, 2018
7.4
Sep 08, 2018
7.3
Aug 31, 2018
7.2
Aug 29, 2018
7.1
Aug 12, 2018
7.0
Jul 24, 2018
6.9
Jul 22, 2018
6.8
Jul 05, 2018
6.7
Jun 05, 2018
6.6
Apr 27, 2018
6.5
Mar 28, 2018
6.4
Mar 11, 2018
6.3
Mar 07, 2018
6.2
Feb 11, 2018
6.1
Feb 02, 2018
6.0
Jan 26, 2018
0
Mar 29, 2015
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 4.9M
Category Top Average: 469.4M
-99%
Rating
Current App: 4.48
Category Top Average: 4.37
+3%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 36.2K
Category Top Average: 1.2M
-97%
App Age
Current App: 7y 8m
Category Top Average: 6y 8m
+15%
In-app Purchases Price
Current App: $0
Category Top Average: $51
Update Frequency
Current App: 44d
Category Top Average: 222d
-80%
Title Length
Current App: 26
Category Top Average: 26
Short Description Length
Current App: 67
Category Top Average: 76
-12%
Description Length
Current App: 676
Category Top Average: 3 029
-78%
Number of Screenshots
Current App: 20
Category Top Average: 80
-75%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 6MB
Category Top Average: 50MB
-88%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more
New
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more
Trending Up
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more
Trending Down
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
4.9M
Last month icon
Last month
64.7K

Text ASO

Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 13 of 50
)
إعدادات سريعة
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 13 of 50
)
安卓快捷设置 - 常用开关
Title (
Characters: 11 of 50
)
安卓快捷設定-常用開關
Title (
Characters: 11 of 50
)
安卓快捷設定-常用開關
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 29 of 50
)
Quick Settings - Toggle Panel
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 29 of 50
)
Quick Settings - Toggle Panel
Title (
Characters: 29 of 50
)
Quick Settings - Toggle Panel
Title (
Characters: 29 of 50
)
Quick Settings - Toggle Panel
Title (
Characters: 29 of 50
)
Quick Settings - Toggle Panel
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 27 of 50
)
Rapide Paramètres - Toggles
Title (
Characters: 27 of 50
)
Rapide Paramètres - Toggles
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 30 of 50
)
Schnell Einstellungen-Schaltet
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 21 of 50
)
Quick Settings - टॉगल
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Pengaturan Cepat - Beralih
Title (
Characters: 30 of 50
)
Impostazioni rapide - Cavicchi
Title (
Characters: 15 of 50
)
クイック設定 - 共通スイッチ
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 20 of 50
)
안드로이드에 대한 빠른 설정 - 토글
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 25 of 50
)
Tetapan Pantas - Bertukar
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 50 of 50
)
Quick Settings for Android -Toggle & Control Panel
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 28 of 50
)
Configurar Rápidas - Alterna
Title (
Characters: 28 of 50
)
Configurar Rápidas - Alterna
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 17 of 50
)
Быстрые Настройки
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 25 of 50
)
Ajustes rápidos - Alterna
Title (
Characters: 25 of 50
)
Ajustes rápidos - Alterna
Title (
Characters: 25 of 50
)
Ajustes rápidos - Alterna
Title (
Characters: 25 of 50
)
Ajustes rápidos - Alterna
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 28 of 50
)
การตั้งค่าด่วนสำหรับ Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Title (
Characters: 26 of 50
)
Quick Settings for Android
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
U kan die instellings met een tik verander met paneelwisselaars. Bespaar jou tyd.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Mund të ndryshoni me një prekje cilësimet me ndërrues të panelit. Kurseni kohën tuaj.
Short Description (
Characters: 59 of 80
)
በፓነል መቀያየሪያዎች አማካኝነት ቅንብሮችን አንድ ጊዜ መታ ማድረግ ይችላሉ። ጊዜዎን ይቆጥቡ።
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
الإعدادات السريعة الأكثر كفاءة. يمكنك-بنقرة واحدة تغيير إعدادات الروبوت.
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Դուք կարող եք մեկ հպումով փոխել կարգավորումները վահանակի միացման միջոցով: Խնայեք ձեր ժամանակը:
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Panel keçidləri ilə parametrləri bir dəfə dəyişə bilərsiniz. Vaxtınıza qənaət edin.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
আপনি প্যানেল টগল দিয়ে সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন। আপনার সময় বাঁচান।
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Ukitu bakarrarekin ezarpenak aldatu ditzakezu paneleko txandakatzeekin. Gorde zure denbora.
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Вы можаце адным націскам змяніць налады з дапамогай панэльных пераключальнікаў. Эканомце свой час.
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
Можете да промените настройките с едно докосване с превключване на панела. Спестете си времето.
Short Description (
Characters: 107 of 80
)
panel ခလုတ်များကိုခလုတ်များဖြင့်ချိန်ညှိချက်များကိုတစ်ချက် နှိပ်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏အချိန်ကိုကယ်တင်ပါ။
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
Podeu canviar la configuració amb un sol toc amb els commutadors del tauler. Estalvieu el vostre temps.
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
最高效、最便捷的安卓快捷设置,可一键修改所有常用设置。
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
最高效、最便捷的安卓快捷設定,可一鍵修改所有常用設定。
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
最高效、最便捷的安卓快捷設定,可一鍵修改所有常用設定。
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Postavke možete promijeniti jednim dodirom pomoću prekidača na ploči. Uštedite svoje vrijeme.
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Přepínáním panelů můžete jedním klepnutím změnit nastavení. Šetřete svůj čas.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Du kan med et enkelt tryk ændre indstillinger med panelskift. Spar tid.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
U kunt met één tik instellingen wijzigen met paneelschakelaars. Bespaar je tijd.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. Save your time.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. save your time.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. Save your time.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. save your time.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. save your time.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. save your time.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
You can one-tap change settings with panel toggles. save your time.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Saate ühe puudutusega seadeid muuta paneeli lülititega. Säästke oma aega.
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
Maaari mong i-tap ang isa ang mga setting ng pagbabago sa mga panel ng toggle. I-save ang iyong oras.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Voit muuttaa asetuksia yhdellä napautuksella paneelin vaihtokytkimillä. Säästä aikaa.
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Vous pouvez d'un robinet modifier les paramètres Android.
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Vous pouvez d'un robinet modifier les paramètres Android.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Podes cambiar a configuración cun toque nun só botón. Aforra o teu tempo.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
თქვენ შეგიძლიათ ერთი შეხებით შეცვალოთ პარამეტრები პანელის გადამრთველებით. დაზოგეთ თქვენი დრო.
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
Sie können mit einem Fingertipp geändert Android-Einstellungen.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με ένα πάτημα με εναλλαγές πίνακα. Εξοικονομήστε χρόνο.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
તમે પેનલ ટોગલ્સ સાથે સેટિંગ્સને એક-ટ tapપ કરી શકો છો. તમારો સમય બચાવો.
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
תוכל לשנות את ההגדרות בלחיצה אחת באמצעות החלפת החלונית. חסוך זמן.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
आसानी से सेटिंग्स को बदल। पूरी तरह से मुफ़्त है और समय बचाने के लिए।
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Egy gombnyomással módosíthatja a beállításokat a panel váltógombjaival. Takarítson meg időt.
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Þú getur smellt einu sinni á breytingar á stillingum með spjallskiptum. Sparaðu þér tíma.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Dengan mudah ubah setelan dengan mengganti mode. Menghemat waktu Anda.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Modificare facilmente le impostazioni con cavicchi. Salva il tuo tempo.
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
最も効率的な迅速な設定を行います。あなたは、1タップは、Androidの設定を変更することができます。
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
ಪ್ಯಾನಲ್ ಟಾಗಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒನ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Панельді ауыстыру арқылы параметрлерді өзгертуге болады. Уақытты үнемдеңіз.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
អ្នកអាចប៉ះតែម្តងដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ដោយបិទបើកបន្ទះ។ សន្សំពេលវេលារបស់អ្នក។
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
패널 토글을 사용하여 설정을 쉽게 변경할 수 있습니다. 완전히 무료이며 시간을 절약하십시오.
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
Панелдин которгучтары менен жөндөөлөрдү бир таптоо менен өзгөртө аласыз. Убактыңызды үнөмдөңүз.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
ເຈົ້າສາມາດແຕະເທື່ອດຽວປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າດ້ວຍການສະຫຼັບແຜງ. ປະຫຍັດເວລາຂອງເຈົ້າ.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Jūs varat ar vienu pieskārienu mainīt iestatījumus, pārslēdzot paneli. Ietaupiet savu laiku.
Short Description (
Characters: 107 of 80
)
Galite vienu mygtuko paspaudimu pakeisti nustatymus naudodami skydelio perjungiklius. Taupykite savo laiką.
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Можете да ги промените поставките со еден допир со префрлување на панелот. Заштедете време.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Anda boleh menukar tetapan biasa. Totally PERCUMA dan menjimatkan masa.
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
പാനൽ ടോഗിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഒറ്റ-ടാപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കുക.
Short Description (
Characters: 59 of 80
)
आपण पॅनेल टॉगलसह सेटिंग्ज एक-टॅप बदलू शकता. आपला वेळ वाचवा.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Та самбарыг сольж тохиргоог нэг товшилтоор өөрчлөх боломжтой. Цагаа хэмнээрэй.
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
तपाइँ प्यानल टगल संग सेटिंग्स एक ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो समय बचाउनुहोस्।
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Du kan endre innstillingene med ett trykk med panelvekslinger. Spar tid.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Du kan endre innstillingene med ett trykk med panelvekslinger. Spar tid.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
می توانید با تغییر حالت پنل ، تنظیمات را با یک ضربه تغییر دهید. در وقت خود صرفه جویی کنید.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
می توانید با تغییر حالت پنل ، تنظیمات را با یک ضربه تغییر دهید. در وقت خود صرفه جویی کنید.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
می توانید با تغییر حالت پنل ، تنظیمات را با یک ضربه تغییر دهید. در وقت خود صرفه جویی کنید.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
می توانید با تغییر حالت پنل ، تنظیمات را با یک ضربه تغییر دهید. در وقت خود صرفه جویی کنید.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Możesz jednym dotknięciem zmienić ustawienia za pomocą przełączników panelu. Oszczędzaj czas.
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
Você pode one-tap alterar as configurações do Android.
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
Você pode one-tap alterar as configurações do Android.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਟੌਗਲਸ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਓ.
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
Puteți modifica dintr-o singură atingere setările cu comutarea panoului. Economisiți-vă timpul.
Short Description (
Characters: 49 of 80
)
Вы можете одним крана изменения настроек Android.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Можете да промените поставке једним додиром помоћу прекидача на плочи. Уштедите своје време.
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
පැනල් ටොගල් සමඟ ඔබට සැකසුම් වෙනස් කිරීමට එක් වරක් තට්ටු කළ හැකිය. ඔබේ කාලය ඉතිරි කරන්න.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Prepínaním panelov môžete jedným klepnutím zmeniť nastavenia. Šetrite svoj čas.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Nastavitve lahko z enim dotikom spremenite s ploščami. Prihranite svoj čas.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Los ajustes rápidos más eficientes. Puede cambiar un grifo ajustes Android.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Los ajustes rápidos más eficientes. Puede cambiar un grifo ajustes Android.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Los ajustes rápidos más eficientes. Puede cambiar un grifo ajustes Android.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Los ajustes rápidos más eficientes. Puede cambiar un grifo ajustes Android.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Unaweza kubadilisha mipangilio ya bomba moja na toggles za paneli. Okoa muda wako.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Du kan ändra inställningarna med en knapptryckning med panelväxlar. Spara tid.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
பேனல் டோக்கிள்களுடன் அமைப்புகளை ஒரு முறை தட்டலாம். உங்கள் நேரத்தை சேமிக்கவும்.
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
ప్యానెల్ టోగుల్‌లతో మీరు సెట్టింగ్‌లను మార్చడానికి ఒక-ట్యాప్ చేయవచ్చు. మీ సమయాన్ని ఆదా చేయండి.
Short Description (
Characters: 50 of 80
)
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า บริการฟรีและประหยัดเวลา
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Panel geçişleriyle ayarları tek dokunuşla değiştirebilirsiniz. Zaman kazanın.
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
Ви можете одним натисканням змінити налаштування за допомогою панельних перемикачів. Економте свій час.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
آپ پینل ٹوگلز کے ساتھ سیٹنگز کو ایک ٹیپ کرسکتے ہیں۔ اپنا وقت بچائیں۔
Short Description (
Characters: 108 of 80
)
Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng một lần nhấn bằng nút bật tắt bảng điều khiển. Tiết kiệm thời gian của bạn.
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Ungathepha okukodwa ushintshe izilungiselelo ngama-toggles wepaneli. Yonga isikhathi sakho.
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 422 of 4000
)
هل لديك صعوبة في وضع 3-4 الخطوات لتغيير إعدادات الروبوت؟ محاولة استخدام إعدادات خيارات، يمكن أن تساعدك على تحويل بسرعة على / قبالة الإعدادات الشائعة الروبوت التالية: ► وضع الطائر ►البيانات ► Wi-Fi ► المصباح ► Ringtone ► الرنة ► Bluetooth ► السيارات تناوب ► نقطة ساخنة ► الموقع ► السطوع التكيف ► السطوع ► التطبيق الرجاء ارسال لنا ردود الفعل إذا واجهت أي مشاكل. خدمة العملاء: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 216 of 4000
)
安卓设置项太多,操作起来太麻烦?安卓快捷设置可以帮您一键打开/关闭以下常用设置: ► 飞行模式 ► 移动数据连接 ► Wi-Fi ► 手电筒 ► 铃声 ► 振动 ► 蓝牙 ► 屏幕自动旋转 ► Wi-Fi热点 ► 位置信息 ► 亮度自动调节 ► 屏幕亮度 ► 应用管理 如果您在使用中遇到任何问题,请及时反馈,帮助我们做得更好,客服邮箱:superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 215 of 4000
)
安卓設定項太多,操作起來太麻煩?安卓快捷設定可以幫您一鍵打開/關閉以下常用設定: ► 飛航模式 ► 行動數據 ► Wi-Fi ► 閃光燈 ► 鈴聲 ► 震動 ► 藍牙 ► 熒幕自動旋轉 ► Wi-Fi無線基地台 ► 定位 ► 亮度自動調整 ► 螢幕亮度 ► 應用程式 如果您在使用中遇到任何問題,請及時反饋,幫助我們做得更好,客服郵箱:superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 215 of 4000
)
安卓設定項太多,操作起來太麻煩?安卓快捷設定可以幫您一鍵打開/關閉以下常用設定: ► 飛航模式 ► 行動數據 ► Wi-Fi ► 閃光燈 ► 鈴聲 ► 震動 ► 藍牙 ► 熒幕自動旋轉 ► Wi-Fi無線基地台 ► 定位 ► 亮度自動調整 ► 螢幕亮度 ► 應用程式 如果您在使用中遇到任何問題,請及時反饋,幫助我們做得更好,客服郵箱:superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 668 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 668 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 668 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 668 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 668 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Avez-vous la peine de mettre en 3-4 étapes pour modifier les paramètres Android? Essayez d'utiliser des paramètres rapides, il peut vous aider à transformer rapidement on / off les paramètres communs Android suivants: ► Mode Avion ► Données ► Wi-Fi ► Lampe de poche ► Sonnerie ► Vibrer ► Bluetooth ► Rotation Automatique ► Point d'accès ► Localisation ► Automatique de la luminosité ► Luminosité ► APP Manager S'il vous plaît nous envoyer vos commentaires si vous rencontrez des problèmes. Service à la clientèle: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Avez-vous la peine de mettre en 3-4 étapes pour modifier les paramètres Android? Essayez d'utiliser des paramètres rapides, il peut vous aider à transformer rapidement on / off les paramètres communs Android suivants: ► Mode Avion ► Données ► Wi-Fi ► Lampe de poche ► Sonnerie ► Vibrer ► Bluetooth ► Rotation Automatique ► Point d'accès ► Localisation ► Automatique de la luminosité ► Luminosité ► APP Manager S'il vous plaît nous envoyer vos commentaires si vous rencontrez des problèmes. Service à la clientèle: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 519 of 4000
)
Haben Sie sich die Mühe, 3-4 Schritte zum Ändern Android Einstellungen? Versuchen Sie Schnelleinstellungen zu verwenden, kann es Ihnen helfen, schnell an / aus den folgenden Android allgemeine Einstellungen zu aktivieren: ► Flugmodus ► Daten ► WLAN ► Taschenlampe ► Klingelton ► Vibrieren ► Bluetooth ► Automatisch drehen ► WLAN-Hotspot ► Standort ► Adaptive Helligkeit ► Helligkeit ► APP-Manager Bitte senden Sie uns Feedback, wenn ein Problem auftritt. Kunden Service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 496 of 4000
)
आप एंड्रॉयड सेटिंग्स को बदलने के लिए 3-4 कदम स्थापित करने के लिए मुसीबत है? त्वरित सेटिंग्स का उपयोग करने की कोशिश करो, यह मदद कर सकते हैं जल्दी से नियंत्रण कक्ष पर कई टॉगल के साथ बंद / निम्न एंड्रॉयड आम सेटिंग्स को चालू करने की: ► हवाई जहाज मोड ► मोबाइल डाटा ► वाई-फाई ► टॉर्च ► रिंगटोन ► कांपना ► ब्लूटूथ ► अपने आप घूमना ► हॉटस्पॉट ► स्थान ► अनुकूलनीय चमक ► चमक ► एपीपी अगर आप किसी भी समस्याओं का सामना कृपया हमें प्रतिक्रिया भेजें। ग्राहक सेवा: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 567 of 4000
)
Apakah Anda memiliki kesulitan untuk mengatur 3-4 langkah untuk mengubah pengaturan Android? Cobalah untuk menggunakan Pengaturan Cepat, dapat membantu Anda dengan cepat mengaktifkan / menonaktifkan berikut pengaturan umum Android dengan banyak matikan pada panel kontrol: ► Mode pesawat ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Lampu senter ► Nada dering ► Getar ► Bluetooth ► Rotasi otomatis ► Hotspot ► Lokasi ► Kecerahan adaptif ► Kecerahan ► Manajer Aplikasi Kirimkan masukan jika Anda mengalami masalah apapun. Layanan pelanggan: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 571 of 4000
)
Avete il problema di impostare 3-4 passaggi per modificare le impostazioni di Android? Prova ad utilizzare Impostazioni Rapide, può aiutare a trasformare rapidamente on / off le seguenti impostazioni comuni Android con molte cavicchi sul pannello di controllo: ► Modalità Aereo ► Dati Mobili ► Wi-Fi ► Torcia ► Suoneria ► Vibrazione ► Bluetooth ► Rotazione Automatica ► Hotspot ► Geolocalizz. ► Luminosità Adattiva ► Luminosità ► APP Manager Vi preghiamo di inviare un feedback se si incontrano problemi. Servizio clienti: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 311 of 4000
)
あなたは、Androidの設定を変更するための3-4のステップを設定するためのトラブルを持っていますか?クイック設定を使用するようにしてください、それはあなたがすぐにオン/オフ、次のAndroid共通の設定をオンにするのに役立ちます。 ► 機内モード ► データ ► Wi-Fi ► ライト ► 着信音 ► バイブ ► Bluetooth ► 自動回転 ► ホットスポット ► 位置情報 ► 明るさの自動調節 ► 明るさ ► APP マネージャ 何か問題が発生した場合は、私たちにフィードバックをお送りください。顧客サービス:superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 305 of 4000
)
당신은 안드로이드 설정을 변경하는 3-4 단계를 설정하는 문제가 있습니까? 빠른 설정을 사용하려고, 당신이 신속하게 제어 패널에 많은 토글와 온 / 오프 다음 안드로이드 일반적인 설정을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다 : ► 비행기 모드 ► 모바일 데이터 ► Wi-Fi ► 손전등 ► 벨소리 ► 진동 ► 블루투스 ► 자동 회전 ► 핫스팟 ► 위치 ► 밝기 자동 조설 ► 화면 밝기 ► 애플리케이션 문제가 발생할 경우 피드백을 보내주십시오. 고객 서비스 : superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 578 of 4000
)
Adakah anda mempunyai masalah untuk menetapkan 3-4 langkah-langkah untuk menukar tetapan Android? Cuba untuk menggunakan Tetapan Pantas, ia boleh membantu anda untuk segera menghidupkan / mematikan berikut tetapan Android biasa dengan banyak bertukar-tukar pada panel kawalan: ► Mod pesawat ► Data ► Wi-Fi ► Lampu suluh ► Nada dering ► Bergetar ► Bluetooth ► Autoputar ► Tempat liputan ► Lokasi ► Kecerahan mudah suai ► Kecerahan ► Aplikasi Sila hantar maklum balas jika anda menghadapi sebarang masalah. Perkhidmatan pelanggan: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 459 of 4000
)
Tente usar Configurar Rápidas, ele pode ajudá-lo a transformar rapidamente ligar / desligar as seguintes definições comuns para Android: ► Modo avião ► Dados ► Wi-Fi ► Lanterna ► Toque ► Vibrar ► Bluetooth ► Rotação automática ► Ponto de acesso ► Localização ► Brilho Adaptável ► Brilho ► Gerenciador de Aplicativo Por favor, envie-nos um feedback se você encontrar quaisquer problemas. Atendimento ao cliente: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 459 of 4000
)
Tente usar Configurar Rápidas, ele pode ajudá-lo a transformar rapidamente ligar / desligar as seguintes definições comuns para Android: ► Modo avião ► Dados ► Wi-Fi ► Lanterna ► Toque ► Vibrar ► Bluetooth ► Rotação automática ► Ponto de acesso ► Localização ► Brilho Adaptável ► Brilho ► Gerenciador de Aplicativo Por favor, envie-nos um feedback se você encontrar quaisquer problemas. Atendimento ao cliente: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 540 of 4000
)
Есть ли у вас проблемы, чтобы установить 3-4 шагов для изменения настроек для Android? Попробуйте использовать Быстрые Настройки, это может помочь вам быстро включить / выключить следующих Android общих настроек: ► Режим полета ► данные ► Wi-Fi ► фонарик ► Рингтон ► Bибрация ► Bluetooth ► Автоповорот ► Точка доступа ► Mестоположение ► Адаптивная Яркость ► Яркость ► Mенеджер Приложения Пожалуйста, отправьте нам свое мнение, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Обслуживание клиентов: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 561 of 4000
)
¿Tiene usted la molestia de establecer los pasos 3-4 para cambiar la configuración de Android? Trate de usar Configuración rápida, que puede ayudarle a convertir rápidamente encendido / apagado las siguientes configuraciones comunes para Android: ► Modo Avión ► Datos ► Wi-Fi ► Linterna ► Tono de llamada ► Vibrar ► Bluetooth ► Rotar automáticamente ► Portátil ► Ubicación ► Brillo Automático ► Brillo ► Aplicaciones Administrador Por favor, envíanos tus comentarios si tiene algún problema. Servicio al cliente: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 561 of 4000
)
¿Tiene usted la molestia de establecer los pasos 3-4 para cambiar la configuración de Android? Trate de usar Configuración rápida, que puede ayudarle a convertir rápidamente encendido / apagado las siguientes configuraciones comunes para Android: ► Modo Avión ► Datos ► Wi-Fi ► Linterna ► Tono de llamada ► Vibrar ► Bluetooth ► Rotar automáticamente ► Portátil ► Ubicación ► Brillo Automático ► Brillo ► Aplicaciones Administrador Por favor, envíanos tus comentarios si tiene algún problema. Servicio al cliente: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 561 of 4000
)
¿Tiene usted la molestia de establecer los pasos 3-4 para cambiar la configuración de Android? Trate de usar Configuración rápida, que puede ayudarle a convertir rápidamente encendido / apagado las siguientes configuraciones comunes para Android: ► Modo Avión ► Datos ► Wi-Fi ► Linterna ► Tono de llamada ► Vibrar ► Bluetooth ► Rotar automáticamente ► Portátil ► Ubicación ► Brillo Automático ► Brillo ► Aplicaciones Administrador Por favor, envíanos tus comentarios si tiene algún problema. Servicio al cliente: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 561 of 4000
)
¿Tiene usted la molestia de establecer los pasos 3-4 para cambiar la configuración de Android? Trate de usar Configuración rápida, que puede ayudarle a convertir rápidamente encendido / apagado las siguientes configuraciones comunes para Android: ► Modo Avión ► Datos ► Wi-Fi ► Linterna ► Tono de llamada ► Vibrar ► Bluetooth ► Rotar automáticamente ► Portátil ► Ubicación ► Brillo Automático ► Brillo ► Aplicaciones Administrador Por favor, envíanos tus comentarios si tiene algún problema. Servicio al cliente: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 445 of 4000
)
คุณมีปัญหาในการตั้ง 3-4 ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่า Android? พยายามที่จะใช้การตั้งค่าด่วนก็สามารถช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วเปิด / ปิดการตั้งค่าทั่วไปดังต่อไปนี้ Android ที่มีหลายสลับบนแผงควบคุม: ► โหมดเครื่องบิน ► ข้อมูล ► WiFi ► ไฟฉาย ► เสียงเรียกเข้า ► สั่น ► บลูทู ธ ► หมุนอัตโนมัติ ► ฮอตสปอต ► ตำแหน่ง ► สว่างที่ปรับได้ ► ความสว่าง ► แอปพลิเค โปรดส่งข้อเสนอแนะถ้าคุณพบปัญหาใด ๆ บริการลูกค้า: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more
Description (
Characters: 676 of 4000
)
Do you have the trouble to set 3-4 steps for changing Android settings? Try to use Super Quick Settings, it can help you to quickly turn on/off the following Android common settings with many toggles on control panel and notification toolbar: ► Airplane Mode ► Mobile Data ► Wi-Fi ► Flashlight ► Ringtone ► Vibrate ► Bluetooth ► Screen auto-rotate ► Hotspot ► Location ► Adaptive Brightness ► Brightness ► App Manager ► System Settings ► Notification Toolbar The notification toolbar let you change common settings more conveniently on the desktop. Please send us feedback if you encounter any problems. Customer service: superandroid0213@gmail.com}
Read more

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
4.5
3 847 848 voters

Reviews

giachy gabry
17 Nov, 2021
5
Quando vai bene e ci azzecchi sei la migliore in assoluto
Yamila Rebeco
13 Sep, 2021
4
Cómo puedo para descargar la barra de notificación xq de me a desactivado
ANNAPURNA MANISH MISHRA
09 Sep, 2021
5
Use only this app personal Android mobile version 9 all sting working in my account number and use Android mobile only us mein!
امين حسن
17 Jan, 2021
5
قمه من الفكر والعمل والتقان جزيل الشكر والتقدير برنامج برڤو
khaled alsabee
16 Dec, 2020
5
لاسع ماجربة. واعطيت تقويم 5نجم بناءا على تجربة الاخرين.
محمد رياني
16 Oct, 2020
5
هذا التطبيق 👆 حملته وليس عندي الخبرة عنه وفيه وأسأل الله تعالى جل جلاله أن أجد فوائده بدون آي جهد مني لأنه ليس لي لغة انجليزية .
Khairy mohamed
22 May, 2020
5
بجد .ممتاز..رائع...سهل....سلس.....سريع......جيد.......
J.L De Swardt
25 Mar, 2020
5
Asgevolg van epilesie aanval werksaam.Afgedank na 35 jaar by Maart 2012 as pensionaris.
Ярослаа Захаров
20 Nov, 2021
2
Шторка более менее но иногда пропадает и когда уведомление выключаешь пропадает шторка исправьте и будет самое лучшее приложение давно не заходил и не чего не изменилось исправлять у вас нет желание если исправите не будет вылетать будет оценка 5
Ярослаа Захаров
20 Nov, 2021
2
Шторка более менее но иногда пропадает и когда уведомление выключаешь пропадает шторка исправьте и будет самое лучшее приложение давно не заходил и не чего не изменилось исправлять у вас нет желание если исправите не будет вылетать будет оценка 5

More by Super Android

Availability in countries

Quick Settings for Android statistics

Quick Settings for Android rating on Google Play is 4.48. According to Quick Settings for Android reviews app has 3 847 848 votes. On Asolytics you can read reviews of users and sort on:

  • negative
  • positive
  • negative without answers

Latest update was on Sep 26, 2022.

Who created Quick Settings for Android?

The developer name is Super Android. Age of application is 7 years 8 months.

Check all data and compare with others by Asolytics.