Hand Strike

0
ASO score
Text
0/100
Graphic
0/100
Reviews
0/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
3.91
Voted: 4.82M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Action
Size: 179MB
iAP: 2.99 - 2.99 $
Installs: 24.71M
App Age: 52 years 11 months
Release Date: Jan 01, 1970
Last Update: Nov 30, 2022
Version: 6.0.3
Version history
6.0.3
Nov 30, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
6.0.2
Nov 11, 2022
Version history
6.0.3
Nov 30, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
6.0.2
Nov 11, 2022
6.0.1
Nov 04, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.9.9
Nov 04, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.9.8
Oct 26, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.9.6
Oct 14, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.9.7
Oct 14, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.9.5
Sep 30, 2022
5.8.8
Aug 26, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.8.3
Aug 05, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.7.5
Apr 25, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.7.3
Apr 14, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.7.2
Apr 07, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.4.4
Mar 24, 2022
• Bug fixes and performance improvements<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.3
Mar 11, 2022
• Bug fixes and performance improvements!<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
5.2
Mar 02, 2022
We&#39;ve improved your gaming experience with bug fixes and performance improvements!<br><br>We&#39;d love to hear your feedbacks, many thanks for playing Hand Strike!
3.8
Feb 10, 2022
Bug fixes and performance improvements
3.7.6
Feb 02, 2022
Bug fixes and performance improvements
3.6
Jan 24, 2022
Bug fixes and performance improvements
3.5.7
Jan 12, 2022
Bug fixes and performance improvements
1.401.0
Dec 15, 2021
Bug fixes and performance improvements
0
Jan 01, 1970

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 24.7M
Category Top Average: 138.1M
-82%
Rating
Current App: 3.91
Category Top Average: 4.33
-10%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 40K
Category Top Average: 6.6M
-99%
App Age
Current App: 52y 11m
Category Top Average: 4y 7m
+1 047%
In-app Purchases Price
Current App: $3
Category Top Average: $62
-95%
Update Frequency
Current App: 19d
Category Top Average: 30d
-37%
Title Length
Current App: 11
Category Top Average: 23
-52%
Short Description Length
Current App: 73
Category Top Average: 62
+18%
Description Length
Current App: 575
Category Top Average: 2 619
-78%
Number of Screenshots
Current App: 126
Category Top Average: 145
-13%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 179MB
Category Top Average: 243MB
-26%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 33
Dec 02, 2022: -7 40 -7
Nov 25, 2022: 43
Dec 02, 2022: +1 42 +1
Nov 25, 2022: 34
Dec 02, 2022: -9 43 -9
Load more
New
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more
Trending Up
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 43
Dec 02, 2022: +1 42 +1
Load more
Trending Down
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 33
Dec 02, 2022: -7 40 -7
Nov 25, 2022: 34
Dec 02, 2022: -9 43 -9
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
24.7M
Last month icon
Last month
759.3K

Text ASO

Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Title (
Characters: 11 of 50
)
Hand Strike
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Gryp slegte ouens en interaksie met hulle met enigiets wat in die omgewing geplaas word.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Kapni djemtë e këqij dhe ndërveproni me çdo gjë të vendosur në mjedis.
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
መጥፎ ሰዎችን ይያዙ እና በአካባቢው ከተቀመጠው ማንኛውም ነገር ጋር ይገናኙዋቸው።
Short Description (
Characters: 44 of 80
)
امسك الأشرار واشغلهم بأي شيء يوضع في البيئة.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Ձեռք բերեք վատ տղաներին և շփվեք նրանց հետ շրջակա միջավայրում տեղադրված ամեն ինչի հետ:
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Pis adamları tutun və ətrafdakı hər şeylə əlaqə saxlayın.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
খারাপ লোকদের ধরুন এবং পরিবেশে যে কোনও কিছুর সাথে তাদের ইন্টারঅ্যাক্ট করুন।
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Hartu gaiztoak eta ekin itzazu ingurunean jarritako edozerrekin.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Хапайце дрэнных хлопцаў і ўзаемадзейнічайце з усім, што змяшчаецца ў асяроддзі.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Хванете лоши момчета и ги взаимодействайте с всичко, поставено в околната среда.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
လူဆိုးတွေကို ဖမ်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်အရာနဲ့မဆို ဆက်ဆံပါ။
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Agafa els dolents i interacciona amb qualsevol cosa que hi hagi a l&#39;entorn.
Short Description (
Characters: 20 of 80
)
抓住坏人,让他们与环境中的任何东西互动。
Short Description (
Characters: 20 of 80
)
抓住壞人,讓他們與環境中的任何東西互動。
Short Description (
Characters: 20 of 80
)
抓住壞人,讓他們與環境中的任何東西互動。
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Zgrabite loše momke i stupite u interakciju s njima sa svime što se nalazi u okruženju.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Popadněte padouchy a interagujte s nimi s čímkoli umístěným v prostředí.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Tag fat i skurke og interager dem med alt, der er placeret i miljøet.
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Grijp slechteriken en wissel ze af met alles wat in de omgeving is geplaatst.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Grab bad guys and interract them with anything placed in the environment.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Haarake pahalastest kinni ja suhtlege nendega kõigega, mis keskkonda asetatakse.
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Kunin ang masasamang tao at makipag-interact sa kanila sa anumang bagay na nakalagay sa kapaligiran.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Tartu pahiksiin ja kommunikoi heidän kanssaan kaiken ympäristössä olevan kanssa.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Attrapez les méchants et interagissez avec tout ce qui se trouve dans l&#39;environnement.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Attrapez les méchants et interagissez avec tout ce qui se trouve dans l&#39;environnement.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Colle aos malos e interactúaos con calquera cousa que se poña no medio.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
დაიჭირეთ ცუდი ბიჭები და დაუკავშირდით მათ გარემოში არსებულ ნებისმიერ ნივთს.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Schnapp dir Bösewichte und interagiere sie mit allem, was sich in der Umgebung befindet.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Αρπάξτε τους κακούς και αλληλεπιδράστε τους με οτιδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον.
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
ખરાબ લોકોને પકડો અને પર્યાવરણમાં મૂકવામાં આવેલી કોઈપણ વસ્તુ સાથે તેમની સાથે વાતચીત કરો.
Short Description (
Characters: 53 of 80
)
תפסו בחורים רעים והתקשרו איתם עם כל דבר שנמצא בסביבה.
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
बुरे लोगों को पकड़ो और उन्हें पर्यावरण में रखी किसी भी चीज़ के साथ इंटरैक्ट करें।
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Ragadd meg a rosszfiúkat, és kölcsönözd őket bármivel, ami a környezetben van.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Gríptu vonda krakkana og hafðu samskipti við allt sem er í umhverfinu.
Short Description (
Characters: 97 of 80
)
Tangkap orang jahat dan berinteraksi dengan mereka dengan apa pun yang ditempatkan di lingkungan.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Afferra i cattivi e interagisci con qualsiasi cosa collocata nell&#39;ambiente.
Short Description (
Characters: 24 of 80
)
悪者を捕まえて、環境に置かれたものと対話します。
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಿ.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Жаман жігіттерді ұстап алып, оларды қоршаған ортадағы кез келген нәрсемен байланыстырыңыз.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
ចាប់​មនុស្ស​អាក្រក់ ហើយ​ធ្វើ​អន្តរកម្ម​ជាមួយ​នឹង​អ្វី​ដែល​ដាក់​ក្នុង​បរិស្ថាន។
Short Description (
Characters: 36 of 80
)
나쁜 사람을 잡고 환경에 배치된 무엇이든 그들과 상호작용하십시오.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Жаман балдарды кармап, аларды айлана-чөйрөдөгү бардык нерселер менен байланыштырыңыз.
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
ຈັບຄົນບໍ່ດີແລະໂຕ້ຕອບພວກເຂົາກັບສິ່ງທີ່ວາງໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Satveriet sliktos puišus un mijiedarbojieties ar jebko, kas atrodas vidē.
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Griebkite blogiukus ir bendraukite su viskuo, kas yra aplinkoje.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Фатете ги лошите момци и поврзете ги со се што е сместено во околината.
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
Tangkap orang jahat dan berinteraksi dengan mereka dengan apa sahaja yang diletakkan di persekitaran.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
മോശം ആളുകളെ പിടിച്ച് പരിസ്ഥിതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തും അവരുമായി ഇടപഴകുക.
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
वाईट लोकांना पकडा आणि वातावरणात ठेवलेल्या कोणत्याही गोष्टीसह त्यांच्याशी संवाद साधा.
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Муу хүмүүсийг барьж аваад хүрээлэн буй орчинд байрлуулсан бүх зүйлтэй харьц.
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
खराब केटाहरू समात्नुहोस् र वातावरणमा राखिएको कुनै पनि चीजसँग अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Ta tak i skurkene og samhandle dem med alt som er plassert i miljøet.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Ta tak i skurkene og samhandle dem med alt som er plassert i miljøet.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
افراد بد را بگیرید و آنها را با هر چیزی که در محیط قرار می گیرد تعامل کنید.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
افراد بد را بگیرید و آنها را با هر چیزی که در محیط قرار می گیرد تعامل کنید.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
افراد بد را بگیرید و آنها را با هر چیزی که در محیط قرار می گیرد تعامل کنید.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
افراد بد را بگیرید و آنها را با هر چیزی که در محیط قرار می گیرد تعامل کنید.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Łap złoczyńców i łącz ich ze wszystkim, co znajduje się w środowisku.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Pegue os bandidos e interaja com qualquer coisa colocada no ambiente.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Pegue os bandidos e interaja com qualquer coisa colocada no ambiente.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Prinde-i pe cei răi și interacționează-i cu orice este plasat în mediu.
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Хватайте плохих парней и взаимодействуйте с ними со всем, что находится в окружающей среде.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Zgrabite loše momke i stupite u interakciju sa njima sa svime što se nalazi u okruženju.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
නරක මිනිසුන් අල්ලා පරිසරයේ තබා ඇති ඕනෑම දෙයක් සමඟ ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ වන්න.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Chyťte zloduchov a interagujte s nimi s čímkoľvek umiestneným v prostredí.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Zgrabite slabe fante in jih komunicirajte z vsem, kar je v okolju.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Coge a los malos e interactúa con ellos con cualquier cosa colocada en el entorno.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Agarra a los malos e interactúa con ellos con cualquier cosa que se encuentre en el entorno.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Agarra a los malos e interactúa con ellos con cualquier cosa que se encuentre en el entorno.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Agarra a los malos e interactúa con ellos con cualquier cosa que se encuentre en el entorno.
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Nyakua watu wabaya na uwaingiliane na chochote kilichowekwa kwenye mazingira.
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Ta tag i skurkar och interagera dem med allt som finns i miljön.
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
கெட்டவர்களைப் பிடித்து, சுற்றுச்சூழலில் வைக்கப்பட்டுள்ள எதையும் அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
చెడ్డ వ్యక్తులను పట్టుకోండి మరియు వాతావరణంలో ఉంచిన దేనితోనైనా వారిని సంభాషించండి.
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
จับคนร้ายและโต้ตอบกับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Kötü adamları yakalayın ve çevreye yerleştirilen herhangi bir şeyle etkileşime geçin.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Хапайте поганих хлопців і взаємодійте з ними з усім, що знаходиться в оточенні.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
برے لوگوں کو پکڑیں ​​اور ماحول میں رکھی ہوئی کسی بھی چیز سے ان سے بات چیت کریں۔
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Bắt kẻ xấu và can thiệp chúng bằng bất cứ thứ gì được đặt trong môi trường.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Bamba abantu ababi futhi ubaxhumanise nanoma yini ebekwe endaweni.
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
Are you sure about two hands better than one? Lets meet with a hand capable of everything? CATCH THEM IF YOU CAN! Grab bad guys from their heads and interract them with anything placed in the environment. It will be fun to poke your nose into their business. Earn extra money and gain more with FREE Bonus Levels! == GAME FEATURES == ◉ Lots of fun content for FREE! ◉ Super easy to navigate! ◉ Freedom in how you approach levels. ◉ Choose whichever trap you want! ◉ Hilarious animations and face reactions! ◉ Fun weapons and glorious hand skins at your disposal!}
Read more

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
3.9
4 821 552 voters

Reviews