John: Truck Car Transport

32
ASO score
Text
39/100
Graphic
46/100
Reviews
9/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
3.94
Voted: 3.97M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Racing
Size: 66MB
iAP: 0.99 - 1.49 $
Installs: 6.42M
App Age: 5 years 9 months
Release Date: Mar 15, 2017
Last Update: Jun 21, 2022
Version: 1.5
Version history
1.5
Jun 21, 2022
1.12
Apr 11, 2021
game improvement
Version history
1.5
Jun 21, 2022
1.12
Apr 11, 2021
game improvement
1.11
Mar 28, 2021
game improvement
1.10
Jun 29, 2020
1.09
Mar 12, 2020
1.07
Nov 01, 2018
1.05
Jul 21, 2018
0
Mar 15, 2017
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 6.4M
Category Top Average: 108.5M
-94%
Rating
Current App: 3.94
Category Top Average: 4.37
-10%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 38.9K
Category Top Average: 1.7M
-98%
App Age
Current App: 5y 8m
Category Top Average: 4y 9m
+20%
In-app Purchases Price
Current App: $1
Category Top Average: $44
-97%
Update Frequency
Current App: 436d
Category Top Average: 81d
+437%
Title Length
Current App: 25
Category Top Average: 21
+19%
Short Description Length
Current App: 80
Category Top Average: 60
+33%
Description Length
Current App: 1 324
Category Top Average: 2 206
-40%
Number of Screenshots
Current App: 36
Category Top Average: 130
-72%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 66MB
Category Top Average: 125MB
-47%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more
New
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more
Trending Up
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more
Trending Down
Nov 30, 2022
Dec 07, 2022
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
6.4M
Last month icon
Last month
5.5K

Text ASO

Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Voitures de Transport av
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Voitures de Transport av
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 23 of 50
)
John: LKW Autotransport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Carros de Transporte com
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Carros de Transporte com
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 30 of 50
)
Джон: Транспортные автомобили
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Transporte de Automóvile
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Transporte de Automóvile
Title (
Characters: 42 of 50
)
John: Transporte de Automóviles con Camión
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Transporte de Automóvile
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 30 of 50
)
John: Kamyon ile Ulaşım Araçla
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Title (
Characters: 25 of 50
)
John: Truck Car Transport
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Loop, stap in die vragmotor, ry en vermy verkeer op gevaarlike heuwels om motors te lewer
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
Ecni, futni në kamion, ngisni makinën dhe shmangni trafikun në kodrat e rrezikshme për të dhënë makina
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
ተሽከርካሪዎችን ለማድረስ በእግር መጓዝ, በጭነት መኪኖች ውስጥ መሄድ, በመንዳት በአደገኛ ቀጠናዎች ላይ ያለውን ትራፊክ ማስወገድ
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
المشي والدخول في الشاحنة والقيادة وتجنب المرور على التلال الخطرة لتوصيل السيارات
Short Description (
Characters: 109 of 80
)
Քայլեք, մտնեք բեռնատար մեքենա, քշեք եւ խուսափեք վթարային բլուրների վրա երթեւեկել ավտոմեքենաներ առաքելու համար
Short Description (
Characters: 119 of 80
)
Yürüyün, yük maşını daxil edin, sürücülüklə və təhlükəli dağlarda nəqliyyat vasitələrini çatdırmaq üçün trafikdən qaçın
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
গাড়ি চালানোর জন্য হাঁটুন, ট্রাকে ঢুকুন, ড্রাইভ করুন এবং বিপজ্জনক পাহাড়গুলিতে ট্রাফিক এড়িয়ে যান
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Ibili, sartu kamioian, gidatu eta autoak entregatzeko muino arriskutsuen trafikoa saihestu
Short Description (
Characters: 104 of 80
)
Прагулка, увядзіце ў грузавік, драйву і пазбягаць руху на небяспечных пагорках, каб даставіць аўтамабілі
Short Description (
Characters: 97 of 80
)
Разходка, влизане в камион, шофиране и избягване на трафика на опасни хълмове за доставка на коли
Short Description (
Characters: 114 of 80
)
ကားများမကယ်မလွှတ်အန္တရာယ်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာကိုမောင်းများနှင့်ရှောင်ရှား, ထရပ်ကားထဲမှာရိုက်ထည့်ပါ, Walk
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Caminar, entrar en camió, conduir i evitar el trànsit a turons perillosos per lliurar cotxes
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
走路,进入卡车,开车,避免在危险的山丘上交通,以提供汽车
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
走路,进入卡车,开车,避免在危险的山丘上交通,以提供汽车
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
走路,進入卡車,開車,避免在危險的山丘上交通,以提供汽車
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Šetnja, ulazi u kamion, vozi i izbjegava promet na opasnim brdima za isporuku automobila
Short Description (
Characters: 112 of 80
)
Projděte se, vstoupíte do kamionu, jděte a vyhýbejte se dopravě na nebezpečných kopcích, abyste mohli dodat auta
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Gå, kom ind i lastbil, kør og undgå trafik på farlige bakker for at levere biler
Short Description (
Characters: 111 of 80
)
Lopen, vrachtwagen binnenrijden, rijden en verkeer op gevaarlijke heuvels vermijden om auto's af te leveren
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Walk, enter in truck, drive and avoid traffic on dangerous hills to deliver cars
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Jalutage, sisestage veoautoga, sõitke ja vältige ohtlike mägede liiklust autode tarnimiseks
Short Description (
Characters: 115 of 80
)
Maglakad, pumasok sa trak, magmaneho at maiwasan ang trapiko sa mapanganib na mga burol upang maghatid ng mga kotse
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Kävele, aja kuorma-autoon, aja ja vältä liikennettä vaarallisilla kukkuloilla autojen kuljettamiseen
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Marcher, conduire un Camion et éviter la circulation pour livrer des Voitures
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Marcher, conduire un Camion et éviter la circulation pour livrer des Voitures
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
Camiña, entra en camión, conduce e evita o tráfico en outeiros perigosos para entregar os coches
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
გასეირნება, შევა სატვირთო მანქანას, სატრანსპორტო მოძრაობას და საშიშ ბორცვებზე მოძრაობას
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Frei laufen, einen LKW fahren und den Verkehr auf gefährlichen Hügeln meiden
Short Description (
Characters: 119 of 80
)
Περπατήστε, εισάγετε φορτηγό, οδηγείτε και αποφύγετε την κυκλοφορία σε επικίνδυνους λόφους για να παραδώσετε αυτοκίνητα
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
ચાલો, ટ્રકમાં પ્રવેશ કરો, વાહન ચલાવો અને કાર પહોંચાડવા માટે ખતરનાક ટેકરીઓ પરના ટ્રાફિકને ટાળો
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
ללכת, להיכנס במשאית, לנסוע למנוע תנועה על גבעות מסוכנות כדי לספק מכוניות
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
चलें, ट्रक में प्रवेश करें, ड्राइव करें और कारों को वितरित करने के लिए खतरनाक पहाड़ियों पर यातायात से बचें
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
Séta, be a teherautóba, vezetni és elkerülni a közlekedést a veszélyes dombokon, hogy autókat szállítsanak
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Ganga, komdu inn í vörubíl, keyra og forðast umferð á hættulegum hæðum til að skila bílum
Short Description (
Characters: 105 of 80
)
Berjalan, masuk dengan truk, kendarai dan hindari lalu lintas di bukit berbahaya untuk mengantarkan mobil
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
Cammina, entra nel camion, guida ed evita il traffico su pericolose colline per consegnare automobili
Short Description (
Characters: 29 of 80
)
歩き、トラックに乗り込み、危険な丘の交通を避けて車を届ける
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
ನಡೆಯಿರಿ, ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
Жүру, көліктерге кіріп, көлік жүргізіп, көліктерді жеткізу үшін қауіпті төбедегі қозғалысты болдырмаңыз
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
ដើរចូលក្នុងឡានបើកបរនិងជៀសវាងចរាចរណ៍នៅលើភ្នំដ៏គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីផ្តល់រថយន្ត
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
걷고, 트럭에 타서 운전하고, 위험한 언덕에서 차량을 피하여 차량을 인도하십시오.
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
, Жүргүлө жүк ташуучу унаа кирип, кууп, машинелерди жеткирүү үчүн кооптуу дөбөлөрдө кыймылын качуу
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
ຍ່າງ, ເຂົ້າໃນລົດ, ຂັບແລະຫຼີກເວັ້ນການຈະລາຈອນໃນເຂດເນີນພູອັນຕະລາຍເພື່ອສົ່ງລົດ
Short Description (
Characters: 120 of 80
)
Staigāt, ieejiet kravas automašīnā, brauciet un izvairieties no satiksmes uz bīstamām kalniem, lai piegādātu automašīnas
Short Description (
Characters: 120 of 80
)
Vaikščiokite, įeikite į sunkvežimį, vairuojate ir išvenkite eismo pavojingose ​​kalvose, kad pristatytumėte automobilius
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Прошетка, влезе во камион, вози и избегне сообраќај на опасни ридови да испорача автомобили
Short Description (
Characters: 114 of 80
)
Berjalan, masukkan dalam trak, memandu dan mengelakkan lalu lintas di atas bukit berbahaya untuk menghantar kereta
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
വണ്ടികളിൽ കയറുക, അപകടകരമായ കുന്നുകളിലെ ട്രാഫിക് ഒഴിവാക്കുക, ട്രാഫിക് ഒഴിവാക്കുക
Short Description (
Characters: 108 of 80
)
चालत जाणे, ट्रकमध्ये प्रवेश करणे, वाहन चालविणे आणि वाहने वितरीत करण्यासाठी धोकादायक टेकड्यावरील रहदारी टाळणे
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Явган, ачааны машинаар явж, машин жолоодохын тулд аюултай толгодын хөдөлгөөнөөс зайлсхийх хэрэгтэй
Short Description (
Characters: 109 of 80
)
हिँड्नुहोस्, ट्रकमा प्रवेश गर्नुहोस्, ड्राइभ गर्नुहोस् र खतरनाक पहाडहरूमा ट्राफिक जोगाउन ट्राफिकबाट बच्नुहोस्
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Gå, kom inn i lastebil, kjøre og unngå trafikk på farlige åser for å levere biler
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Gå, kom inn i lastebil, kjøre og unngå trafikk på farlige åser for å levere biler
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
راه رفتن، وارد کامیون، درایو و جلوگیری از ترافیک در تپه های خطرناک برای ارائه اتومبیل
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
راه رفتن، وارد کامیون، درایو و جلوگیری از ترافیک در تپه های خطرناک برای ارائه اتومبیل
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
راه رفتن، وارد کامیون، درایو و جلوگیری از ترافیک در تپه های خطرناک برای ارائه اتومبیل
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
راه رفتن، وارد کامیون، درایو و جلوگیری از ترافیک در تپه های خطرناک برای ارائه اتومبیل
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
Spaceruj, wchodź ciężarówką, jedź i unikaj ruchu na niebezpiecznych wzgórzach, by dostarczać samochody
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Caminhe, dirija um Caminhão e evite o Tráfego nas Colinas para Entregar Carros
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Caminhe, dirija um Caminhão e evite o Tráfego nas Colinas para Entregar Carros
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
ਚੱਲੋ, ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚੋ
Short Description (
Characters: 108 of 80
)
Plimbare, intrați în camion, conduceți și evitați traficul pe dealuri periculoase pentru a livra autoturisme
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Прогулка, поездка на грузовике и предотвращение движения на опасных холмах
Short Description (
Characters: 104 of 80
)
Шетајте, уђите у камион, возите и избегавајте саобраћај на опасним брдима да бисте испоручили аутомобиле
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
ඇවිදින්න, ට්රක් රථවලට ඇතුළුවීම, රථවාහන ගෙන්වා ගැනීමට භයානක කඳුකරයේ රථවාහන ගමනාගමනය හා මග හරවා ගැනීම
Short Description (
Characters: 119 of 80
)
Prejdite, vstúpte do nákladného automobilu, riadte a vyhnite sa premávke na nebezpečných kopcoch, aby ste doručili autá
Short Description (
Characters: 105 of 80
)
Hodite, vstopite v tovornjak, vozite in se izogibajte prometu na nevarnih gričih, da dostavite avtomobile
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Camina, conduce Camión con Automóviles y evita el Tráfico en colinas peligrosas
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Camina, conduce Camión con Automóviles y evita el Tráfico en colinas peligrosas
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Camina, conduce Camión con Automóviles y evita el Tráfico en colinas peligrosas
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Camina, conduce Camión con Automóviles y evita el Tráfico en colinas peligrosas
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
Tembea, ingia kwenye lori, uendesha gari na uepuka trafiki kwenye milima hatari ili kutoa magari
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Gå, gå in i lastbil, kör och undvik trafik på farliga kullar för att leverera bilar
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
வாகனம் ஓட்ட, வாகனம் ஓட்டவும், கார்களை காப்பாற்ற ஆபத்தான மலைகள் மீது டிராஃபிக்கை தவிர்க்கவும்
Short Description (
Characters: 112 of 80
)
వల్క్, ట్రక్కుల్లో ప్రవేశించి, ప్రమాదకరమైన కొండలపై ట్రాఫిక్ను నడపడం మరియు వాహనాలను బట్వాడా చేయడాన్ని నివారించండి
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
เดินเข้าไปในรถบรรทุกขับรถและหลีกเลี่ยงการจราจรบนเนินเขาที่เป็นอันตรายเพื่อส่งมอบรถยนต์
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Yürüyün, bir kamyon sürün ve arabaları teslim etmek için trafikten kaçının.
Short Description (
Characters: 107 of 80
)
Прогулянка, в'їзд у вантажівку, їзди та уникнення руху на небезпечних пагорбах для доставки автомобілів
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
چلیں ، ٹرک میں داخل ہوں ، گاڑی چلائیں اور کاروں کی فراہمی کے لئے خطرناک پہاڑیوں پر ٹریفک سے گریز کریں
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
Đi bộ, vào xe tải, lái xe và tránh giao thông trên những ngọn đồi nguy hiểm để giao xe
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Hamba, faka kuleyori, ushayela futhi ugweme umgwaqo emagqumeni ayingozi ukuletha izimoto
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1675 of 4000
)
Vous êtes un chauffeur de camion nommé John. Vous pouvez marcher librement dans ce monde ouvert, entrer dans votre camion et transporter des voitures de sport à destination aussi rapidement que possible. Pendant que vous conduisez, vous devez éviter les voitures de circulation et conduire prudemment car vous pouvez vous écraser ou endommager votre cargaison sur ces montagnes dangereuses, ces collines et ces routes de mort. Garez votre camion à destination, sortez-en et courez chez vous. Gagnez de l'argent et achetez une licence pour de nouvelles voitures et gagnez encore plus d'argent en livrant des voitures. Vous pouvez également déverrouiller et conduire une super voiture de sport, la livrer en la conduisant à une destination. Pas de mode crash pour les niveaux finis, faire des cascades, frapper des voitures de circulation, conduire un camion sur les falaises et plus encore. Pouvez-vous terminer tous les niveaux? Seules quelques personnes peuvent compléter ce jeu difficile et difficile! Es-tu l'élu? - Graphisme réaliste et physique - Jeu de camion 3D - Promenade libre dans le monde ouvert - Entrez les véhicules de sortie - 5 voitures de sport différentes à livrer - Trafic réaliste - Beau camion de transport de voiture - Commandes de flèches, volant et accéléromètre - Différentes positions de caméra, caméra de cockpit incluse - beaucoup de cartes différentes   Si vous rencontrez des problèmes de performance, rendez-vous dans les paramètres du jeu et désactivez certaines fonctionnalités, la couleur fx est très chère, désactivez-la. Comme John: Voitures de Transport avec Camion sur Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1675 of 4000
)
Vous êtes un chauffeur de camion nommé John. Vous pouvez marcher librement dans ce monde ouvert, entrer dans votre camion et transporter des voitures de sport à destination aussi rapidement que possible. Pendant que vous conduisez, vous devez éviter les voitures de circulation et conduire prudemment car vous pouvez vous écraser ou endommager votre cargaison sur ces montagnes dangereuses, ces collines et ces routes de mort. Garez votre camion à destination, sortez-en et courez chez vous. Gagnez de l'argent et achetez une licence pour de nouvelles voitures et gagnez encore plus d'argent en livrant des voitures. Vous pouvez également déverrouiller et conduire une super voiture de sport, la livrer en la conduisant à une destination. Pas de mode crash pour les niveaux finis, faire des cascades, frapper des voitures de circulation, conduire un camion sur les falaises et plus encore. Pouvez-vous terminer tous les niveaux? Seules quelques personnes peuvent compléter ce jeu difficile et difficile! Es-tu l'élu? - Graphisme réaliste et physique - Jeu de camion 3D - Promenade libre dans le monde ouvert - Entrez les véhicules de sortie - 5 voitures de sport différentes à livrer - Trafic réaliste - Beau camion de transport de voiture - Commandes de flèches, volant et accéléromètre - Différentes positions de caméra, caméra de cockpit incluse - beaucoup de cartes différentes   Si vous rencontrez des problèmes de performance, rendez-vous dans les paramètres du jeu et désactivez certaines fonctionnalités, la couleur fx est très chère, désactivez-la. Comme John: Voitures de Transport avec Camion sur Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1522 of 4000
)
Sie sind ein Lastwagenfahrer namens John. Sie können in dieser offenen Welt frei laufen, in Ihren LKW einsteigen und Sportwagen so schnell wie möglich zu einem Ziel transportieren. Während Sie fahren, müssen Sie Verkehrsautos vermeiden und vorsichtig fahren, weil Sie Ihre Ladung auf diesen gefährlichen Bergen, Hügeln und Todesstraßen stürzen oder beschädigen können. Parken Sie Ihren LKW am Ziel, verlassen Sie ihn und laufen Sie zu Ihrem Haus. Verdienen Sie Geld und kaufen Sie eine Lizenz für neue Autos und verdienen Sie noch mehr Geld mit der Lieferung von Autos. Sie können auch einen Supersportwagen entsperren und fahren, indem Sie ihn an ein Ziel bringen. Kein Crash-Modus für fertige Level, mache Stunts, triff Verkehrswagen, fahre einen Truck die Klippen runter und mehr. Kannst du alle Level beenden? Nur wenige Leute können dieses harte und herausfordernde Spiel vollenden! Bist du der eine? - Realistische Grafik und Physik - 3D LKW Spiel - Frei in der offenen Welt gehen - Geben Sie die Ausgangsfahrzeuge ein - 5 verschiedene Sportwagen zu liefern - Realistischer Verkehr - Schöner Autotransportwagen - Pfeiltasten, Lenkrad und Beschleunigungsmesser Kontrollen - Verschiedene Kamerapositionen, Cockpit-Kamera enthalten - Viele verschiedene Karten   Wenn Sie Probleme mit der Leistung haben, gehen Sie bitte zu den Spieleinstellungen und schalten Sie einige Funktionen aus, color fx ist sehr teuer, schalten Sie es aus. Wie JOHN: LKW Autotransport auf Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1503 of 4000
)
Você é um motorista de caminhão chamado John. Você pode andar livre neste mundo aberto, entrar em seu caminhão e transportar carros esportivos para um destino o mais rápido possível. Enquanto você dirige, precisa evitar carros de tráfego e dirigir com cuidado, pois pode colidir ou danificar sua carga nessas perigosas montanhas, colinas e estradas mortuárias. Estacione seu caminhão no destino, saia dele e corra para sua casa. Ganhe dinheiro e compre uma licença para carros novos e ganhe ainda mais dinheiro entregando carros. Você também pode desbloquear e dirigir um super carro esportivo, entregá-lo, dirigindo-o para um destino. Nenhum modo de estrondo para níveis acabados, faça acrobacias, bata carros de tráfico, dirija um caminhão abaixo os precipícios e mais. Você pode terminar todos os níveis? Apenas algumas pessoas podem completar este jogo difícil e desafiador! Você é o único? - Gráficos realistas e física - jogo de caminhão 3D - Ande livre no mundo aberto - Entre em veículos de saída - 5 carros esportivos diferentes para entregar - Tráfego realista - Caminhão de transporte de carro bonito - Controles de setas, volante e acelerômetro - Diferentes posições da câmera, incluindo a câmera do cockpit - Muitos mapas diferentes   Se você tiver qualquer problema de desempenho, por favor, vá para as configurações do jogo e desligue alguns recursos, cor fx é muito caro, desligue-o. Como John: Carros de Transporte com Caminhão no Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1503 of 4000
)
Você é um motorista de caminhão chamado John. Você pode andar livre neste mundo aberto, entrar em seu caminhão e transportar carros esportivos para um destino o mais rápido possível. Enquanto você dirige, precisa evitar carros de tráfego e dirigir com cuidado, pois pode colidir ou danificar sua carga nessas perigosas montanhas, colinas e estradas mortuárias. Estacione seu caminhão no destino, saia dele e corra para sua casa. Ganhe dinheiro e compre uma licença para carros novos e ganhe ainda mais dinheiro entregando carros. Você também pode desbloquear e dirigir um super carro esportivo, entregá-lo, dirigindo-o para um destino. Nenhum modo de estrondo para níveis acabados, faça acrobacias, bata carros de tráfico, dirija um caminhão abaixo os precipícios e mais. Você pode terminar todos os níveis? Apenas algumas pessoas podem completar este jogo difícil e desafiador! Você é o único? - Gráficos realistas e física - jogo de caminhão 3D - Ande livre no mundo aberto - Entre em veículos de saída - 5 carros esportivos diferentes para entregar - Tráfego realista - Caminhão de transporte de carro bonito - Controles de setas, volante e acelerômetro - Diferentes posições da câmera, incluindo a câmera do cockpit - Muitos mapas diferentes   Se você tiver qualquer problema de desempenho, por favor, vá para as configurações do jogo e desligue alguns recursos, cor fx é muito caro, desligue-o. Como John: Carros de Transporte com Caminhão no Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1550 of 4000
)
Вы водитель грузовика по имени Джон. Вы можете свободно ходить в этом открытом мире, заходить в свой грузовик и легко передвигать спортивные автомобили до места назначения. В то время как вы едете, вам нужно избегать дорожных машин и ездить осторожно, потому что вы можете крушить или повредить свой груз на этих опасных горах, холмах и дорогах смерти. Припаркуйте свой грузовик в пункте назначения, выйдите из него и бегите к дому. Зарабатывайте деньги и покупайте лицензию на новые автомобили и зарабатывайте еще больше денег, поставляя автомобили. Вы также можете разблокировать и управлять супер спортивным автомобилем, доставить его, отвезти его в пункт назначения. Нет аварийного режима для готовых уровней, делать трюки, удары по дорожным автомобилям, приводить в движение грузовик по скалам и многое другое. Можете ли вы закончить все уровни? Лишь немногие могут завершить эту сложную и сложную игру! Ты ли Тот самый? - Реалистичная графика и физика - игра 3D-грузовик - Прогулка бесплатно в открытом мире - Введите выходные автомобили - 5 различных спортивных автомобилей для доставки - Реалистичный трафик - Красивый автомобильный грузовик - Стрелки, рулевое колесо и органы управления акселерометром - Различные положения камеры, камера в кабине включена - Множество разных карт   Если у вас возникли проблемы с производительностью, перейдите в настройки игры и отключите некоторые функции, цвет fx стоит очень дорого, выключите его. Как Джон: Транспортные автомобили с грузовиком на Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1514 of 4000
)
Usted es un conductor de camión llamado John. Puede caminar libremente en este mundo abierto, ingresar en su camión y transportar autos deportivos a un destino lo más rápido que pueda. Mientras conduces, debes evitar el tráfico de automóviles y conducir con cuidado porque puedes estrellar o dañar tu carga en estas montañas peligrosas, colinas y caminos de muerte. Estacione su camión en el destino, salga de él y corra hacia su casa. Gane dinero y compre una licencia para automóviles nuevos y gane aún más dinero entregando automóviles. También puedes desbloquear y conducir un superdeportivo, entregarlo conduciéndolo a un destino. No hay modo de bloqueo para los niveles terminados, hacer acrobacias, golpear coches de tráfico, conducir un camión por los acantilados y más. ¿Puedes terminar todos los niveles? ¡Solo unas pocas personas pueden completar este juego difícil y desafiante! ¿Eres el elegido? - Gráficos y física realistas - Juego de camiones 3D - Camina gratis en el mundo abierto - Entrar en vehículos de salida - 5 autos deportivos diferentes para entregar - Tráfico realista - Hermoso camión de transporte de automóviles - Flechas, volante y controles de acelerómetro - Diferentes posiciones de cámara, cámara de cabina incluida - Muchos mapas diferentes   Si tiene algún problema de rendimiento, vaya a la configuración del juego y desactive algunas funciones, color fx es muy caro, desactívelo. Al igual que JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT en Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1514 of 4000
)
Usted es un conductor de camión llamado John. Puede caminar libremente en este mundo abierto, ingresar en su camión y transportar autos deportivos a un destino lo más rápido que pueda. Mientras conduces, debes evitar el tráfico de automóviles y conducir con cuidado porque puedes estrellar o dañar tu carga en estas montañas peligrosas, colinas y caminos de muerte. Estacione su camión en el destino, salga de él y corra hacia su casa. Gane dinero y compre una licencia para automóviles nuevos y gane aún más dinero entregando automóviles. También puedes desbloquear y conducir un superdeportivo, entregarlo conduciéndolo a un destino. No hay modo de bloqueo para los niveles terminados, hacer acrobacias, golpear coches de tráfico, conducir un camión por los acantilados y más. ¿Puedes terminar todos los niveles? ¡Solo unas pocas personas pueden completar este juego difícil y desafiante! ¿Eres el elegido? - Gráficos y física realistas - Juego de camiones 3D - Camina gratis en el mundo abierto - Entrar en vehículos de salida - 5 autos deportivos diferentes para entregar - Tráfico realista - Hermoso camión de transporte de automóviles - Flechas, volante y controles de acelerómetro - Diferentes posiciones de cámara, cámara de cabina incluida - Muchos mapas diferentes   Si tiene algún problema de rendimiento, vaya a la configuración del juego y desactive algunas funciones, color fx es muy caro, desactívelo. Al igual que JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT en Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1514 of 4000
)
Usted es un conductor de camión llamado John. Puede caminar libremente en este mundo abierto, ingresar en su camión y transportar autos deportivos a un destino lo más rápido que pueda. Mientras conduces, debes evitar el tráfico de automóviles y conducir con cuidado porque puedes estrellar o dañar tu carga en estas montañas peligrosas, colinas y caminos de muerte. Estacione su camión en el destino, salga de él y corra hacia su casa. Gane dinero y compre una licencia para automóviles nuevos y gane aún más dinero entregando automóviles. También puedes desbloquear y conducir un superdeportivo, entregarlo conduciéndolo a un destino. No hay modo de bloqueo para los niveles terminados, hacer acrobacias, golpear coches de tráfico, conducir un camión por los acantilados y más. ¿Puedes terminar todos los niveles? ¡Solo unas pocas personas pueden completar este juego difícil y desafiante! ¿Eres el elegido? - Gráficos y física realistas - Juego de camiones 3D - Camina gratis en el mundo abierto - Entrar en vehículos de salida - 5 autos deportivos diferentes para entregar - Tráfico realista - Hermoso camión de transporte de automóviles - Flechas, volante y controles de acelerómetro - Diferentes posiciones de cámara, cámara de cabina incluida - Muchos mapas diferentes   Si tiene algún problema de rendimiento, vaya a la configuración del juego y desactive algunas funciones, color fx es muy caro, desactívelo. Al igual que JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT en Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1514 of 4000
)
Usted es un conductor de camión llamado John. Puede caminar libremente en este mundo abierto, ingresar en su camión y transportar autos deportivos a un destino lo más rápido que pueda. Mientras conduces, debes evitar el tráfico de automóviles y conducir con cuidado porque puedes estrellar o dañar tu carga en estas montañas peligrosas, colinas y caminos de muerte. Estacione su camión en el destino, salga de él y corra hacia su casa. Gane dinero y compre una licencia para automóviles nuevos y gane aún más dinero entregando automóviles. También puedes desbloquear y conducir un superdeportivo, entregarlo conduciéndolo a un destino. No hay modo de bloqueo para los niveles terminados, hacer acrobacias, golpear coches de tráfico, conducir un camión por los acantilados y más. ¿Puedes terminar todos los niveles? ¡Solo unas pocas personas pueden completar este juego difícil y desafiante! ¿Eres el elegido? - Gráficos y física realistas - Juego de camiones 3D - Camina gratis en el mundo abierto - Entrar en vehículos de salida - 5 autos deportivos diferentes para entregar - Tráfico realista - Hermoso camión de transporte de automóviles - Flechas, volante y controles de acelerómetro - Diferentes posiciones de cámara, cámara de cabina incluida - Muchos mapas diferentes   Si tiene algún problema de rendimiento, vaya a la configuración del juego y desactive algunas funciones, color fx es muy caro, desactívelo. Al igual que JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT en Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1308 of 4000
)
Sen John adında bir kamyon şoförüsün. Açık dünyada olabildiğince hızlı yürüyebilirsiniz. Sürüş sırasında, trafikten kaçınmanız ve dikkatli bir şekilde sürmeniz gerekir, çünkü bu tehlikeli dağlarda, tepelerde ve ölüm yollarında kargonuza çarpabilir veya zarar verebilir. Forklifti varış yerine park edin, çıkın ve evinize doğru koşun. Para kazanın ve yeni arabalar için bir lisans satın alın ve araç teslim ederek daha da fazla para kazanın. Ayrıca bir süper spor otomobilin kilidini açabilir ve sürdürebilirsiniz. Bitmiş seviyeler için çarpışma modu yok, stunt yapmak, trafik arabalarına çarpmak, bir kamyonu uçurumlarda sürmek ve daha fazlası. Her seviyeyi bitirebilir misin? Bu zor ve zorlu oyunu sadece birkaç kişi tamamlayabilir! Sen teksin? - gerçekçi grafikler ve fizik - 3D kamyon oyunu - Açık dünyada özgürce yürüyün - Çıkış araçlarını giriniz - Teslim edilecek 5 farklı spor otomobil - gerçekçi trafik - Güzel araba taşıma arabası - Oklar, direksiyon simidi ve ivmeölçer kontrolleri - Farklı kamera pozisyonları, kokpit kamera dahil - Birçok farklı harita Herhangi bir performans sorunu yaşarsanız lütfen oyun ayarlarına gidiniz ve bazı özellikleri kapatınız, renk fx çok pahalıdır, kapatınız. John gibi: Facebook'taki kamyon taşımacılığı araçları: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more
Description (
Characters: 1324 of 4000
)
You are a truck driver named John. You can walk free in this open world, enter in your truck and transport sports cars to a destination as fast as you can. While you drive you need to avoid traffic cars and drive carefully because you can crash or damage your cargo on this dangerous mountains, hills and death roads. Park your truck at destination, exit out of it and run to your house. Earn money and buy a license for new cars and earn even more money by delivering cars. You can also unlock and drive a super sports car, deliver it by driving it to a destination. No crash mode for finished levels, make stunts, hit traffic cars, drive a truck down the cliffs and more. Can you finish all levels? Only a few people can complete this hard and challenging game! Are you the one? - Realistic graphics and physics - 3D truck game - Walk free in open world - Enter exit vehicles - 5 different sports cars to deliver - Realistic traffic - Beautiful car transport truck - Arrows, steering wheel, and accelerometer controls - Different camera positions, cockpit camera included - Many different maps If you experience any performance issues please go to game settings and turn off some features, color fx is very expensive, turn it off. Like JOHN: TRUCK CAR TRANSPORT on Facebook: https://www.facebook.com/thebestnewgames/}
Read more

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
3.9
3 965 862 voters

Reviews

Reşat Çağlayan
13 Sep, 2021
5
Bu oyun çok güzel herkese tavsiye ediyorum ama leveller sadece 20 tane bu oyuna hemen güncelleme gelmeli leveller çoğaltılmalı bir an önce güncelleme gelsin
Josielson Melo
09 Sep, 2021
4
O jogo é bom mais tem que atualizar colocar mais missões
Muhammad Bayu
08 Sep, 2021
5
Game burik ga ada jalan tololllllllll)lllll))llllllllllllllll)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll)l))lllll)ll)lllll)lllll)llllll)llllllllllllllllllllllllllllllllllllll)lllsldlslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslslsls tapi boong hayuk hhahahhahhahah kana tipo
Raid Aljboury
17 Aug, 2021
5
🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾
عاشق ااصمت
20 Jun, 2021
5
صلاح الا خفش الكل كذابين في كل مكان واحد في الشارع المصري لكرة القدم العربية والعالمية التي كتبها محمد عطيفه بيك 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪
Conor Grg
26 May, 2021
5
If they able to see a mirror also Then it will be more better for me. It's my humble request to you.
Mohammed Salmanul faris
18 May, 2021
5
I played this game after 3 years this game is very nice game i like the graphics
Anonimo
12 May, 2021
4
Muy chévere este juego hay que le faltan algunos gráficos y actualizaciones pero es entretenedor
Amrithesh R_01
12 May, 2021
5
I love this game..i completed all levels lots of time i need more levels and new truck some different ways
Shubham Chauhan
11 May, 2021
5
This game is same real life driving so very good game
Lory Andre
27 Apr, 2021
5
Ngak keren Gem nya cuk jangan di Download mohon jangan di download...........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjkjiiiiiiiiiii8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTapi Bo,ong hayuk hhhahaha 😂😂🤣sumpa kren ini gem🌹😘🙏
Om Prakash
23 Apr, 2021
5
Nice control but please make a simulator game using these controls and physics is awesome
Anshu Raj put
17 Apr, 2021
5
My experience is awesome but some features are not available in this game like horn, weather others trucks are missing in this game plz provide the features ..🙂🙂
Nelson Sica
02 Apr, 2021
5
Hola buenas dias a todos este juego es genial gracias alos que pusieron este juego
يوسف علي ابو الغيث
24 Mar, 2021
5
روعه وافضل لعبه كانك في الحقيقه بس كنت اتمنا انا في مراحل اكثر
Lisnom Umiford
20 Mar, 2021
5
Nice one, really real. But difficulty will be optimum if u take out the wood bridges - doesnt make it real, n makes it very difficult at some stages. No way will a car transport vehicle be driven on such wood brigdes. Aside that bigups, love it so much.
ALİ EREN
17 Mar, 2021
5
Bence oyun mükemmel bu oyunu beğenmeyenler tam bir köpek adı üstü oyun
karan Arya
13 Feb, 2021
5
Fantastic game no any lag everything is smoothly playing.i hope you enjoy this game
LET'S Do it
12 Jan, 2021
5
Good graphic low size but it is a very good game .
Marcellius Krisna
05 Jan, 2021
5
Game ini sangat seru dan aku sudh level 6 tp aku pas dilevel 6 gk bisa bisa
Ahmet Ömer ÇİNAR
26 Dec, 2020
4
Oyun guzel ama biraz daha gelişmeli tavsiye ederim :)
Chandra Januar
26 Dec, 2020
4
Gameya bagus tapi jangan pake waktulah misinya ajah sulit
Tech Dost Amit
22 Dec, 2020
5
I played This Game many Times And Clear All levels . Fantastic Graphics, Great Controls, Difficulity i love more. But the only thing that when did new levels ar came. i need more levels 100 levels more. please please.
Manjeet Naharwal
20 Dec, 2020
5
Nice game but contr