Bricks Breaker Mission

53
ASO score
Text
27/100
Graphic
46/100
Reviews
57/100
Other
100/100
Additional Information
Rating:
4.37
Voted: 3.66M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Arcade
Size: 30MB
iAP: 2.29 - 109.99 $
Installs: 5.49M
App Age: 4 years 9 months
Release Date: Mar 05, 2018
Last Update: Oct 28, 2022
Version: 1.1.2
Version history
1.1.2
Oct 28, 2022
1.1.1
Oct 27, 2022
Version history
1.1.2
Oct 28, 2022
1.1.1
Oct 27, 2022
1.0.59
Apr 06, 2021
Difficulty level was easily changed.
1.0.58
Mar 16, 2021
Difficulty level was easily changed.
1.0.57
Mar 02, 2021
1.0.55
Jun 02, 2020
1.0.52
Apr 28, 2020
1.0.51
Mar 19, 2020
1.0.50
Jan 21, 2020
1.0.49
Jan 09, 2020
1.0.48
Dec 30, 2019
1.0.47
Dec 24, 2019
1.0.45
Dec 03, 2019
1.0.44
Oct 25, 2019
1.0.43
Sep 03, 2019
1.0.41
Aug 22, 2019
1.0.40
Aug 09, 2019
1.0.39
Jul 25, 2019
1.0.38
Jul 24, 2019
1.0.36
May 14, 2019
1.0.35
May 09, 2019
1.0.34
Apr 26, 2019
1.0.33
Apr 18, 2019
1.0.32
Apr 12, 2019
1.0.31
Apr 10, 2019
1.0.30
Apr 05, 2019
1.0.29
Mar 29, 2019
1.0.28
Mar 22, 2019
1.0.27
Mar 17, 2019
1.0.26
Mar 15, 2019
1.0.23
Feb 27, 2019
1.0.22
Feb 19, 2019
1.0.21
Feb 18, 2019
1.0.19
Dec 18, 2018
1.0.18
Nov 02, 2018
1.0.17
Oct 23, 2018
1.0.16
Oct 15, 2018
1.0.15
Aug 27, 2018
1.0.14
Aug 16, 2018
1.0.13
Aug 13, 2018
1.0.12
Aug 02, 2018
1.0.11
Jul 05, 2018
1.0.10
May 25, 2018
1.0.9
Apr 03, 2018
1.0.7
Mar 28, 2018
1.0.6
Mar 19, 2018
Varies with device
Mar 18, 2018
1.0.5
Mar 16, 2018
1.0.3
Mar 13, 2018
1.0.2
Mar 06, 2018
0
Mar 05, 2018
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 5.5M
Category Top Average: 102.3M
-95%
Rating
Current App: 4.37
Category Top Average: 4.44
-2%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 36.7K
Category Top Average: 1.7M
-98%
App Age
Current App: 4y 9m
Category Top Average: 4y 5m
+6%
In-app Purchases Price
Current App: $51
Category Top Average: $52
-1%
Update Frequency
Current App: 1d
Category Top Average: 134d
-99%
Title Length
Current App: 22
Category Top Average: 23
-4%
Short Description Length
Current App: 62
Category Top Average: 66
-6%
Description Length
Current App: 955
Category Top Average: 1 967
-51%
Number of Screenshots
Current App: 216
Category Top Average: 127
+70%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 30MB
Category Top Average: 118MB
-75%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 32
Dec 02, 2022: +7 25 +7
Load more
New
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more
Trending Up
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 32
Dec 02, 2022: +7 25 +7
Load more
Trending Down
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
5.5M
Last month icon
Last month
17.4K

Text ASO

Title (
Characters: 22 of 50
)
Bakstene breker missie
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 14 of 50
)
ጡቦች የተሰበረ ሚስዮን
Title (
Characters: 13 of 50
)
الطوب كسرمهمة
Title (
Characters: 30 of 50
)
Կուբիկ խանգարող առաքելությունը
Title (
Characters: 25 of 50
)
Tuğlalar kırdılar missiya
Title (
Characters: 14 of 50
)
ইট ভাঙ্গা মিশন
Title (
Characters: 25 of 50
)
Adreiluak breaker Mission
Title (
Characters: 24 of 50
)
цэглы выключальнік Місія
Title (
Characters: 21 of 50
)
тухли прекъсвач Мисия
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 24 of 50
)
missió de maons trencats
Title (
Characters: 5 of 50
)
破坏砖任务
Title (
Characters: 5 of 50
)
破壞磚任務
Title (
Characters: 5 of 50
)
破壞磚任務
Title (
Characters: 20 of 50
)
Cigle slomiti misija
Title (
Characters: 18 of 50
)
Brick breaker mise
Title (
Characters: 23 of 50
)
Mursten Breaker Mission
Title (
Characters: 23 of 50
)
Bakstenen breker Missie
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 23 of 50
)
Tellised murda missioon
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 23 of 50
)
Tiilet tuhoavat tehtävä
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks breaker mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks breaker mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
rompe-ladrillos Misión
Title (
Characters: 22 of 50
)
აგურის შესვენება მისია
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 24 of 50
)
διακόπτη τούβλο Αποστολή
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 16 of 50
)
לבנים מפסק משימה
Title (
Characters: 17 of 50
)
ईंटों ब्रेकर मिशन
Title (
Characters: 25 of 50
)
Tégla megszakító küldetés
Title (
Characters: 27 of 50
)
Múrsteinn brotsjór verkefni
Title (
Characters: 17 of 50
)
Bata misi breaker
Title (
Characters: 24 of 50
)
Mattoni rottura missione
Title (
Characters: 15 of 50
)
ブリックスブレーカーミッション
Title (
Characters: 25 of 50
)
ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬ್ರೇಕರ್ ಮಿಷನ್
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 17 of 50
)
ឥដ្ឋបំបែកបេសកកម្ម
Title (
Characters: 7 of 50
)
벽돌깨기 미션
Title (
Characters: 20 of 50
)
бузуп кирпичи миссия
Title (
Characters: 20 of 50
)
ປິດ ກ້ອນ​ອິດ ພາລະກິດ
Title (
Characters: 24 of 50
)
Ķieģeļu sabrukuma misija
Title (
Characters: 24 of 50
)
Plytų pertraukimo misija
Title (
Characters: 17 of 50
)
Тули скрши Мисија
Title (
Characters: 17 of 50
)
Misi pemutus bata
Title (
Characters: 18 of 50
)
ഇഷ്ടിക ബ്രേസർ മിഷൻ
Title (
Characters: 18 of 50
)
विटा कोसळल्या मिशन
Title (
Characters: 27 of 50
)
Тоосго устгах Эрхэм зорилго
Title (
Characters: 16 of 50
)
इँटा ब्रेकर मिशन
Title (
Characters: 24 of 50
)
Murstein Breaker Mission
Title (
Characters: 24 of 50
)
Murstein Breaker Mission
Title (
Characters: 15 of 50
)
آجر شکن ماموریت
Title (
Characters: 15 of 50
)
آجر شکن ماموریت
Title (
Characters: 15 of 50
)
آجر شکن ماموریت
Title (
Characters: 15 of 50
)
آجر شکن ماموریت
Title (
Characters: 20 of 50
)
misja przerwać cegły
Title (
Characters: 21 of 50
)
quebra tijolos missão
Title (
Characters: 21 of 50
)
quebra tijolos missão
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
cărămizi pauză Misiune
Title (
Characters: 28 of 50
)
Кирпичный выключатель миссия
Title (
Characters: 20 of 50
)
Цигла бреакер Мисија
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 22 of 50
)
Brick Breaker poslanie
Title (
Characters: 24 of 50
)
Opeka breaker Poslanstvo
Title (
Characters: 22 of 50
)
Misión rompe ladrillos
Title (
Characters: 22 of 50
)
Misión rompe ladrillos
Title (
Characters: 22 of 50
)
Misión rompe ladrillos
Title (
Characters: 22 of 50
)
Misión rompe ladrillos
Title (
Characters: 21 of 50
)
Цигла бреакер Mission
Title (
Characters: 19 of 50
)
Tegelstenar Uppdrag
Title (
Characters: 23 of 50
)
செங்கல் பிரேக்கர் மிஷன்
Title (
Characters: 20 of 50
)
ఇటుకలు బ్రేకర్ మిషన్
Title (
Characters: 14 of 50
)
แบ่งอิฐ ภารกิจ
Title (
Characters: 19 of 50
)
tuğla kırıcı misyon
Title (
Characters: 19 of 50
)
Цегла розбити місія
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bricks Breaker Mission
Title (
Characters: 16 of 50
)
phá gạch Sứ mệnh
Title (
Characters: 24 of 50
)
Bricks breaker umsebenzi
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Die eenvoudigste baksteen breker spel! Net geskiet balle met 'n tikkie!
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Lojë më e thjeshtë e ndërprerësve të tullave! Thjesht qëlloni topa me një prekje!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
በጣም ቀላል የሆነው የጡብ መቁረጫ ጨዋታ! ልክ አንድ ንክኪ ጋር ኳሶችን በጥይት!
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
أبسط لعبة الطوب الكسارة! مجرد اطلاق النار على الكرات مع لمسة!
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Ամենադյուրին աղյուսի խանգարիչ խաղ! Պարզապես կրակել գնդակներ հետ կապի!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game. Just shot balls with a touch.
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
সবচেয়ে সহজ ইট ঊর্মিভঙ্গ খেলা! শুধু একটি স্পর্শ সঙ্গে বল গুলি!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Adreiluzko breaker joko sinpleena! Just tiro pilotak ukitu batekin!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Самы просты цэгла гульні выключальнік! Проста стрэліў шары з дакрананнем!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Най-простият тухла прекъсвач игра! Току-що изстрелва топките с едно докосване!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
အရိုးရှင်းဆုံးအုတ်အနိုင်အထက်ဂိမ်း! ရုံထိတွေ့နှင့်အတူဘောလုံးပစ်ခတ်!
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
El més senzill joc de trencament de maons! Acaba de tirar boles amb un toc!
Short Description (
Characters: 19 of 80
)
最简单的砖断路器游戏! 刚刚开始触球!
Short Description (
Characters: 19 of 80
)
最簡單的磚斷路器遊戲! 剛剛開始觸球!
Short Description (
Characters: 19 of 80
)
最簡單的磚斷路器遊戲! 剛剛開始觸球!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Najjednostavnija igra s prekidom opeke! Samo pucao loptice s dodir!
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Nejjednodušší brick breaker hra! Právě střílejte kuličky s nádechem!
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Det enkleste brick breaker spil! Bare skudt bolde med et strejf!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
De eenvoudigste baksteen breker spel! Schoot ballen met een aanraking!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
The simplest brick breaker game! Just shot balls with a touch!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Lihtsaim tellistuse mängija! Lihtsalt tulistas pallid puudutusega!
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Ang pinakasimpleng laro ng brick breaker! Basta pagbaril bola na may ugnay!
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Yksinkertaisin tiiliskatkaisupeli! Just ampui palloja kosketuksella!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Le jeu de casse-briques le plus simple! Juste balles tiré avec une touche!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Le jeu de casse-briques le plus simple! Juste balles tiré avec une touche!
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
¡O xogo de ladrillos máis sinxelo! Só ten que topar bólas cun toque!
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
მარტივი აგურის ამომრთველების თამაში! უბრალოდ გადაღებული ბურთები შეხებით!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Das einfachste Brick Breaker-Spiel! Nur ein Schuss Kugeln mit einem Hauch!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Το απλούστερο παιχνίδι διακόπτη τούβλο! Απλά πυροβόλησε τις μπάλες με μια αφή!
Short Description (
Characters: 53 of 80
)
સરળ ઇંટ તોડનાર રમત! માત્ર એક સ્પર્શ સાથે બોલ શ shotટ!
Short Description (
Characters: 48 of 80
)
המשחק מפסק לבנים הפשוטה! פשוט ירו כדורים עם מגע!
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
आसान ईंट ब्रेकर गेम! सिर्फ एक स्पर्श के साथ गेंदों को गोली मारो!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
A legegyszerűbb tégla megszakító játék! Csak lőtt labdákat egy kis tapintással!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Einfaldasta múrsteinn brotsjór leikur! Bara skot kúlur með snerta!
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
Game pemecah batu bata yang paling sederhana!
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Il più semplice gioco Mattoni rottura! Ho appena sparato palle un tocco!
Short Description (
Characters: 29 of 80
)
最も単純なレンガブレーカーゲーム! タッチでボールを発射!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
ಸರಳ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕರ್ ಆಟ! ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು!
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Ең қарапайым кірпіш ойыны ойын! Жай ғана шарлармен соқты!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
ការប្រកួតល្មើសឥដ្ឋសាមញ្ញបំផុត! គ្រាន់តែបាញ់បាល់ជាមួយនឹងការប៉ះ!
Short Description (
Characters: 44 of 80
)
터치로 공을 발사하는 벽돌깨기 게임! 중독성 넘치는 스테이지에 도전해 보세요!
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
бузуучу бүлөсү кыш оюн! Бир тийүү менен атып!
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
ເກມ ປິດ ກ້ອນ​ອິດ ງ່າຍທີ່ສຸດ! ພຽງແຕ່ບານບານທີ່ມີການສໍາພັດ!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Vienkāršākā ķieģeļu spēlēšanas spēle! Tikai shot bumbiņas ar vienu pieskārienu!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Paprasčiausias plytų pertraukiklis žaidimas! Tiesiog kulka kamuolius su liesti!
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Наједноставниот играч на тули! Само шут топки со еден допир!
Short Description (
Characters: 46 of 80
)
Permainan pemecah batu bata yang paling mudah!
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
ലളിതമായ ഇഷ്ടിക ബ്രേക്കർ ഗെയിം! ഒരു ടച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വെറും വെറും വെടിയ
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
सोपा ईंट ब्रेकर गेम! फक्त एक चेंडूत स्पर्श शॉट!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Хамгийн хялбар тоосгон тоглоом! Зүгээр л зүгээр л бөмбөгийг цохилтоор!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
साधारण ईटा ब्रेकर खेल! सिर्फ एक स्पर्श संग बलहरु गोली!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Det enkleste brick breaker spillet! Bare skutt baller med en berøring!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Det enkleste brick breaker spillet! Bare skutt baller med en berøring!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
ساده ترین آجر شکن بازی! فقط توپ را با یک لمس شلیک کرد!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
ساده ترین آجر شکن بازی! فقط توپ را با یک لمس شلیک کرد!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
ساده ترین آجر شکن بازی! فقط توپ را با یک لمس شلیک کرد!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
ساده ترین آجر شکن بازی! فقط توپ را با یک لمس شلیک کرد!
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Najprostsza gra cegła breaker! Tylko strzał kulki z odrobiną!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
O jogo de quebra de tijolos mais simples! Basta bolas com um toque!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
O jogo de quebra de tijolos mais simples! Basta bolas com um toque!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
ਸਧਾਰਨ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ! ਬਸ ਇੱਕ ਟਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਕਰੋ!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Cel mai simplu joc de spargere a cărămizilor! L-am împușcat doar cu bile!
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
Самая простая игра для разблокировки кирпича!
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
Најједноставнији Брицк Бреакер игра! лоптице са додиром!
Short Description (
Characters: 55 of 80
)
සරලම ගඩොල් කඩන කිව්වේ! හුදෙක් ස්පර්ශ ක් සමග පන්දු වෙඩි!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Najjednoduchšie tehla hru Breaker! Len výstrel guličky s nádychom!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Najenostavnejša igra opeke z orožjem! Samo streljajte kroglice z dotikom!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡El juego de romper ladrillos más sencillo! ¡Solo disparó bolas con un toque!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡El juego de romper ladrillos más sencillo! ¡Solo disparó bolas con un toque!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡El juego de romper ladrillos más sencillo! ¡Solo disparó bolas con un toque!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡El juego de romper ladrillos más sencillo! ¡Solo disparó bolas con un toque!
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
rahisi matofali Breaker mchezo! Tu risasi mipira kwa kugusa!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Det enklaste tegelbrottspelet! Bara skjutna bollar med en Rör!
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
எளிய செங்கல் பிரேக்கர் விளையாட்டு! ஒரு தொடுதல் மூலம் பந்துகள் சுட்டு!
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
సరళమైన ఇటుక బ్రేకర్ గేమ్! కేవలం ఒక టచ్ తో బంతుల్లో కాల్చి!
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
เกมอิฐเบรกเกอร์ที่ง่าย! เพียงแค่ยิงลูกด้วยการสัมผัส!
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
En basit tuğla kırıcı oyunu! Sadece bir dokunuşla topları vurdu!
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
Найпростіша гра цегли! Просто застрелили кульки з дотиком!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
آسان اینٹوں کو توڑنے والا کھیل! صرف ایک ٹچ کے ساتھ گیندوں کو گولی مار دی!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Trò chơi phá gạch đơn giản nhất! Chỉ cần bắn bóng với một liên lạc!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Umdlalo we-brick breaker elula! Vele badubula amabhola nge thinta!
Description (
Characters: 982 of 4000
)
Breek al die bakstene om die stadiums skoon te maak. Geniet die onbeperkte spel met tonne modes en stadiums. Dit is gratis en laai dit nou af! [Hoe om te speel] - Vuur die bal met 'n tikkie. - Raak die stene met balle en gee skade aan die stene. - Wanneer die duursaamheid 0 bereik, word die baksteen vernietig. - Wanneer die bakstene na die onderkant van die skerm kom, is die spel verby. [Kenmerke] - Speletjie met 15 horisontale blokke - Maklike spel kontrole - ton stadiums - Onbeperkte modi - Mini-spel modi - Gebruik 50 balle van die spel begin! - Verskeie vorms van balle soos sterre, driehoeke, vierkante en diamante - Online (sonder internet konneksie) speletjie ondersteun - Multi-play ondersteun - prestasie en leaderboard ondersteun - Tablet toestel ondersteun - Lae-end toestelle ondersteun Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 713 of 4000
)
ደረጃዎቹን ለማውጣት ሁሉንም ጡቦች ይቁረጡ. በሺዎች የሚቆጠሩ ሁነታዎች እና ደረጃዎች በማይገደበው የጨዋታ አጨዋወት ይደሰቱ. አሁን በነፃ እና አሁን ለማውረድ! [እንዴት እንደሚጫወቱ] - በመነካካት ኳሱን ያነሳል. - ጡቦችን በጡቦች ላይ ይምቱ እና ለጡብ ያስወግዳሉ. - ጥንካሬው 0 ጥል ሲደርስ, ጡብ ይደመሰሳል. - ጡቦች ወደ ማያ ገጹ ወረዱ ሲጨርሱ ጨዋታው አበቃ. [ዋና መለያ ጸባያት] - ፍርግርግ 15 አግዶች ያለው ጨዋታ - ቀላል የጨዋታ መቆጣጠሪያዎች - ቶን ደረጃዎች - ያልተገደቡ ሁነታዎች - አነስተኛ-ጨዋታ ሁነታዎች - ከጨዋታ ጅማሬ 50 ኳሶችን ይጠቀሙ! - እንደ ኮከቦች, ትሪያንግሎች, ሳንቲሞች, እና አልማዞች ያሉ የተለያዩ የኳስ ቅርጾች - ከመስመር ውጭ (ያለበይነመረብ ግንኙነት) የጨዋታ ጨዋታ ይደገፋል - ባለብዙ ማጫወት ድጋፍ - ስኬት እና የመሪዎች ሰሌዳ ድጋፍ - ጡባዊ መሳሪያ ይደገፋል - ዝቅተኛ-መጨረሻ መሣሪያዎች ይደገፋሉ Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 788 of 4000
)
كسر كل الطوب لمسح المراحل. تتمتع هذه اللعبة غير محدود مع طن من وسائط ومراحل. هو مجانا وتنزيل عليه الآن! [كيف ألعب] - حريق الكرة مع لمسة. - ضرب الطوب مع الكرات وإعطاء الأضرار للطوب. - عندما يصل المتانة 0، يتم تدمير الطوب. - عندما الطوب ينزل إلى أسفل الشاشة، ان اللعبة قد انتهت. [الميزات] - لعبة مع 15 كتل أفقية - الضوابط لعبة سهلة - طن من المراحل - وسائط غير محدود - لعبة وسائط مصغرة - استخدام 50 كرات من بداية اللعبة! - خارج الخط (بدون اتصال بالإنترنت) اللعب المدعومة - متعددة اللعب المدعومة - الإنجاز والمتصدرين المعتمدة - الجهاز اللوحي المدعومة - أجهزة الكمبيوتر اللوحي المعتمدة - الأجهزة المنخفضة نهاية معتمدة Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 960 of 4000
)
Կոտրել բոլոր աղյուսները, մաքրել փուլերը: Վայելեք անսահմանափակ gameplay տոննա ռեժիմների եւ փուլերի հետ: Այն անվճար է եւ այժմ ներբեռնվում է: [Ինչպես խաղալ] - Հրդեհը գնդակն է: - Կարկատների վրա հարվածել գնդիկները եւ աղբը վնասել: - Երբ երկարակեցությունը հասնում է 0-ի, աղյուսը ոչնչացվում է: - Երբ աղյուսները իջնում են ներքեւի մասում, խաղի ավարտը: [Հատկություններ] - Խաղ 15 հորիզոնական բլոկների հետ - Հեշտ խաղը վերահսկում - տոննա փուլեր - Անսահմանափակ ռեժիմներ - Մինի խաղային ռեժիմներ - Խաղից սկսեք օգտագործել 50 գնդակներ: - տարբեր գնդաձեւ գնդակներ, ինչպիսիք են աստղերը, եռանկյունները, հրապարակները եւ ադամանդները - Անցանց (առանց ինտերնետային կապի) խաղ խաղալ աջակցություն - Մուլտի խաղալ աջակցությունը - նվաճում եւ առաջատարն աջակցում է - Պլանշետի սարքը աջակցվում է - Ցածր սարքերի աջակցություն Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 928 of 4000
)
Aşamaları təmizləmək üçün bütün tuğlaları qırın. Tonlarca rejimi və mərhələləri ilə məhdudiyyətsiz oyundan zövq alın. Pulsuz və indi yükləyir! [Necə oynamalı] - Bir toxunuşla topu yandırır. - Tüfəngləri topla vurun və tuğlalara ziyan vurun. - Dözümlülük 0'a çatdıqda, kərpic məhv edilir. - Tuğladan ekranın altına enərkən oyun bitdi. [Xüsusiyyətləri] - 15 üfüqi blok ilə oyun - Asan oyun nəzarət - ton mərhələlər - Limitsiz rejimler - Mini oyun rejimi - Oyunun başlanğıcından 50 top istifadə edin! - ulduz, üçbucaq, kvadratlar və brilyant kimi müxtəlif formalı toplar - Off-line (internet bağlantısı olmadan) oyun dəstəklənir - Fjölspilun dəstəklənir - nailiyyət və liderlik dəstəyi - Tablet cihazı dəstəklənir - Aşağı səviyyəli cihazlar dəstəklənir Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 882 of 4000
)
পর্যায়গুলি পরিষ্কার করতে সমস্ত ইট ভাঙ্গা। টন মোড এবং পর্যায়গুলির সাথে সীমাহীন গেমপ্লেটি উপভোগ করুন। এটি বিনামূল্যে জন্য এবং এটি এখন ডাউনলোড! [কিভাবে খেলতে হবে] - একটি স্পর্শ দিয়ে বল আগুন লাগান - বল দিয়ে ইট আঘাত এবং ইট থেকে ক্ষতি দেয়। - যখন টেকসইটি 0 পৌঁছে, তখন ইট ধ্বংস হয়ে যায়। - যখন ইঞ্চি পর্দার নীচের অংশে আসে, খেলাটি শেষ হয়ে গেছে। [বৈশিষ্ট্যগুলি] - 15 অনুভূমিক ব্লকের সাথে খেলা - সহজ গেম নিয়ন্ত্রণ - পর্যাপ্ত টন - আনলিমিটেড মোড - মিনি খেলা মোড - খেলা শুরু থেকে 50 বল ব্যবহার করুন! - বলের বিভিন্ন আকার যেমন বড়, ত্রিভুজ, স্কয়ার এবং হীরা - অফ-লাইন (ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই) গেমপ্লের সমর্থিত - মাল্টি খেলা সমর্থিত - কৃতিত্ব ও লিডারবোর্ড সমর্থিত - ট্যাবলেট ডিভাইস সমর্থিত - নিম্ন শেষ ডিভাইস সমর্থিত Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 977 of 4000
)
Adabaki guztiak hautsi etapa garbitzeko. Gozatu jokatzeko mugagabea moduak eta etapa tonekin. Doakoa da eta deskargatu ezazu orain! [Nola jokatu] - Baloiak ukituarekin egiten ditu. - Hit adreilu pilotak eta adreiluak kalteak emateko. - Iraunkortasuna 0ean iristen denean, adreilua suntsitzen da. - Adreiluak pantailaren behealdera jaisten direnean, jokoa amaitu egingo da. [Ezaugarriak] - 15 horizontal bloke joko - Erraza jokoaren kontrolak - etapa tona - Modu mugagabeak - Mini joko moduak - Erabili 50 jokoaren hasierako pilotak! - Hainbat pilotak forma, hala nola, izarrak, triangelak, plazak eta diamanteak - Offline (konexiorik gabe) jokatzeko modua onartzen da - Multi-erreproduzitu onartzen da - lorpenak eta sailkapena onartzen dira - Tablet gailua onartzen da - Behe-end gailuak onartzen dira Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 980 of 4000
)
Перапынак ўсе цэглу, каб ачысціць стадыі. Атрымлівайце асалоду ад неабмежаваным геймплэй з кучай рэжымаў і этапаў. Гэта бясплатна і загружае яго зараз! [Як гуляць] - Пажары мяча дотыку. - Хіт цаглін з шарамі і даць пашкоджанні цэглы. - Калі трываласць дасягае 0, цэгла руйнуецца. - Калі цэглу дайшлі да ніжняй частцы экрана, гульня скончана. [Асаблівасці] - Гульня з 15 гарызантальнымі блокамі - кіраванне Easy гульні - тоны этапаў - Неабмежаваная колькасць рэжымаў - рэжымы міні-гульня - Выкарыстоўвайце 50 мячоў з гульні пачаць! - Розныя формы шарыкаў, такія як зоркі, трыкутнікі, квадраты, і алмазы - оф-лайн (без падлучэння да Інтэрнэту) геймплэй падтрымліваецца - Multi-гульня падтрымліваецца - дасягненне і лідэры падтрымліваюцца - Таблетка прылада падтрымліваецца - падтрымліваюцца Малодшая прылады Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 958 of 4000
)
Пробийте всички тухли, за да изчистите етапите. Насладете се на неограничения геймплей с много видове режими и етапи. Тя е безплатна и го изтегля сега! [Как да играя] - Застреля топката с едно докосване. - Удари тухлите с топки и щети на тухлите. - Когато трайността достигне 0, тухлата се унищожава. - Когато тухлите слизат до дъното на екрана, играта свърши. [Характеристика] - Игра с 15 хоризонтални блока - Лесен контрол на играта - тона етапи - Неограничен режим - Режими на мини-игра - Използвайте 50 топки от началото на играта! - Различни форми на топки като звезди, триъгълници, квадратчета и диаманти - Офлайн (без връзка с интернет) игра поддръжка - Поддържа се мулти-плейър - постижение и класация - поддържа се таблетното устройство - Поддържани устройства от нисък клас Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 999 of 4000
)
Rompeu tots els maons per esborrar les etapes. Gaudeix de la jugabilitat il·limitada amb tones de modes i etapes. És gratis i descarrega ara! [Com jugar] - Inicia la pilota amb un toc. - Agafa els maons amb boles i dóna danys als maons. - Quan la durabilitat arriba a 0, el maó és destruït. - Quan els maons baixin a la part inferior de la pantalla, el joc ha acabat. [Característiques] - Joc amb 15 blocs horitzontals - Controls fàcils de joc - tones d'etapes - Modes il·limitades - Modes de mini-joc - Utilitza 50 boles del joc! - Diverses formes de boles com estrelles, triangles, quadrats i diamants - Compatible amb la línia (sense connexió a Internet) - Compatible amb diverses reproduccions - S'ha suportat el rendiment i el marcador - Dispositiu de tauleta compatible - Dispositius de gamma baixa compatibles Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 425 of 4000
)
打破所有的砖块,以清除阶段。 享受无限的游戏模式和阶段吨。 这是免费的,现在下载! [怎么玩] - 轻触球。 - 用球打砖块,给砖块造成损害。 - 当耐久性达到0时,砖被破坏。 - 当砖块落到屏幕的底部时,游戏结束。 [特征] - 与15个水平方块的游戏 - 简单的游戏控制 - 吨级 - 无限模式 - 迷你游戏模式 - 从游戏开始使用50个球! - 各种形状的球,如星星,三角形,正方形和钻石 - 离线(无互联网连接)支持游戏 - 支持多播 - 支持成就和排行榜 - 支持平板电脑 - 支持低端设备 Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 423 of 4000
)
打破所有磚塊清除階段。 享受無限的遊戲模式和階段噸。 這是免費的,現在下載! [怎麼玩] - 輕觸球。 - 用球打磚塊,並給磚塊造成損害。 - 當耐久性達到0時,磚被破壞。 - 當磚塊落到屏幕的底部時,遊戲結束。 [特徵] - 與15個水平方塊的遊戲 - 簡單的遊戲控制 - 噸級 - 無限模式 - 迷你游戲模式 - 從遊戲開始使用50個球! - 各種形狀的球,如星星,三角形,正方形和鑽石 - 離線(無互聯網連接)支持遊戲 - 支持多播 - 支持成就和排行榜 - 支持平板電腦 - 支持低端設備 Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 423 of 4000
)
打破所有磚塊清除階段。 享受無限的遊戲模式和階段噸。 這是免費的,現在下載! [怎麼玩] - 輕觸球。 - 用球打磚塊,並給磚塊造成損害。 - 當耐久性達到0時,磚被破壞。 - 當磚塊落到屏幕的底部時,遊戲結束。 [特徵] - 與15個水平方塊的遊戲 - 簡單的遊戲控制 - 噸級 - 無限模式 - 迷你游戲模式 - 從遊戲開始使用50個球! - 各種形狀的球,如星星,三角形,正方形和鑽石 - 離線(無互聯網連接)支持遊戲 - 支持多播 - 支持成就和排行榜 - 支持平板電腦 - 支持低端設備 Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 930 of 4000
)
Razbijte sve cigle kako biste očistili pozornice. Uživajte u neograničenom igranju s mnogo načina i stupnjeva. Besplatno je i preuzmi ga odmah! [Kako igrati] - Udahni loptu. - Udarite cigle s lopticama i nanesite štetu cigle. - Kada trajnost dosegne 0, cigla je uništena. - Kad se cigle spuste na dno zaslona, igra je gotova. [Značajke] - Igra s 15 horizontalnih blokova - Jednostavna kontrola igara - tona stupnjeva - Neograničeni načini rada - Načina rada mini igara - Koristite 50 kugli od početka igre! - Različiti oblici loptica poput zvijezda, trokuta, kvadrata i dijamanata - izvanmrežno (bez internetske veze) podržana je igrivost - Podržano više reprodukcija - uspjeh i leaderboard podržani - podržan je tabletni uređaj - Podržani low-end uređaji Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 906 of 4000
)
Rozlomte všechny cihly, abyste vyčistili etapy. Vychutnejte si neomezené hraní s mnoha druhy a etapami. Je zdarma a stáhne si ho teď! [Jak hrát] - Napálí míč dotykem. - Udeřte do cihel s míčky a poškozujte cihly. - Když trvanlivost dosahuje 0, cihla je zničena. - Když se cihly dostanou dolů na spodní část obrazovky, hra skončila. [Funkce] - Hra s 15 horizontálními bloky - Jednoduché ovládání hry - tuny etap - Neomezené režimy - Režimy mini-her - Použijte 50 míčů od začátku hry! - Různé tvary koulí, jako jsou hvězdy, trojúhelníky, čtverce a diamanty - Podpora off-line (bez připojení k internetu) - Podpora více her - dosaženo & leaderboard podporováno - Podporované tablety - podporovány jsou zařízení s nižším rozlišením Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 953 of 4000
)
Bryd alle mursten for at rydde stadierne. Nyd ubegrænset gameplay med tonsvis af tilstande og stadier. Det er gratis og downloader det nu! [Sådan spiller du] - Brænder bolden med et strejf. - Hit murstenene med bolde og skader stødene. - Når holdbarheden når 0, er mursten ødelagt. - Når mursten kommer ned til bunden af skærmen, er spillet slut. [Funktioner] - Spil med 15 vandrette blokke - Nemme spilkontroller - mange trin - Ubegrænsede tilstande - Mini-spil tilstande - Brug 50 bolde fra spillet start! - Forskellige former for bolde som stjerner, trekanter, kvadrater og diamanter - Understøttet off-line (uden internetforbindelse) spil - multi spil understøttes - understøttelse og leaderboard understøttet - Understøttet tablet enhed - Understøttede enheder understøttes Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1066 of 4000
)
Breek alle stenen om de fasen te wissen. Geniet van het onbeperkte spel met talloze modi en podia. Het is gratis en download het nu! [Hoe te spelen] - Vuurt de bal met een aanraking. - Raak de stenen met ballen en geef schade aan de stenen. - Wanneer de duurzaamheid 0 bereikt, wordt de baksteen vernietigd. - Als de stenen naar de onderkant van het scherm komen, is het spel afgelopen. [Kenmerken] - Spel met 15 horizontale blokken - Eenvoudige spelbesturing - tal van fasen - Onbeperkte modi - Minigamesoorten - Gebruik 50 ballen vanaf de start van het spel! - Verschillende vormen van ballen zoals sterren, driehoeken, vierkanten en ruiten - Off-line gameplay: geniet van het spel, zelfs zonder WiFi - On line (zonder internetverbinding) gameplay ondersteund - Multi-play ondersteund - prestatie en leaderboard ondersteund - Ondersteunde tablet-apparaat - Laag einde apparaten ondersteund Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 926 of 4000
)
Eemaldage kõik tellised etapid selgeks. Nautige piiramatut gameplayi tonni transpordiliikide ja etappidega. See on tasuta ja laadib see nüüd alla! [Kuidas mängida] - Põletab palli puudutusega. - Löö palliga tellised ja kahandage tellised. - Kui vastupidavus ulatub 0-ni, hävitatakse tellis. - Kui tellised lähevad ekraani allserva alla, on mäng lõppenud. [Omadused] - 15 horisontaalplokiga mäng - Lihtne mängukontroll - tonni etapid - Piiramatu režiimid - Mini mängurežiimid - Kasutage 50 palli mängu algusest! - Erinevat kuuli kuju, nagu tähed, kolmnurgad, ruudud ja teemandid - Off-line (ilma internetiühenduseta) mängimine toetatud - toetatud mitme mänguga - saavutus ja edetabel toetatud - Toetatud tahvelarvuti - Toetatud madala lõpmusega seadmed Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1120 of 4000
)
Basagin ang lahat ng mga brick upang i-clear ang mga yugto. Tangkilikin ang walang limitasyong gameplay na may toneladang mode at yugto. Ito ay libre at ina-download ito ngayon! [Paano laruin] - Sunog ang bola na may ugnay. - Pindutin ang mga brick na may mga bola at bigyan ng mga pinsala sa mga brick. - Kapag ang tibay ay umaabot sa 0, ang brick ay nawasak. - Kapag bumaba ang mga brick sa ilalim ng screen, ang laro ay tapos na. [Mga Tampok] - Laro na may 15 pahalang na mga bloke - Madaling kontrol ng laro - tonelada ng mga yugto - Walang limitasyong mga mode - Mga mode ng mini-game - Gumamit ng 50 bola mula sa pagsisimula ng laro! - Iba't ibang hugis ng mga bola tulad ng mga bituin, triangles, mga parisukat, at diamante - Off-line (walang koneksyon sa internet) suportado ng paglalaro - Suportadong Multi-play - Nakamit at sinusuportahan ng leaderboard - Sinusuportahan ang aparatong Tablet - Mga aparatong mababa-end na suportado Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 906 of 4000
)
Poista kaikki tiilet selvittämään vaiheet. Nauti rajattomasta pelattavuudesta, jossa on paljon tilaa ja vaiheita. Se on ilmainen ja lataa se nyt! [Kuinka pelata] - Pistää pallon kosketuksella. - lyö tiiliä palloilla ja anna vaurioita tiilille. - Kun kestävyys on 0, tiili tuhoutuu. - Kun tiilet tulevat alas näytön alareunaan, peli loppuu. [Ominaisuudet] - Peli, jossa 15 vaakalohkoa - Helppo peliohjain - tonnia portaita - rajoittamattomat tilat - Mini-pelitilat - Käytä 50 palloa pelin alusta! - erilaisia palloja, kuten tähtiä, kolmioita, neliöitä ja timantteja - Off-line (ilman internetyhteyttä) pelattavuus tuettu - Multi-play tuettu - saavutettu & voittolista tuettu - Tuettu tablet-laite - Pienikokoiset laitteet tuettu Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1070 of 4000
)
Briser toutes les briques pour effacer les étapes. Profitez du gameplay illimité avec des tonnes de modes et d'étapes. C'est gratuit et le télécharge maintenant! [Comment jouer] - Tire la balle avec un contact. - Frapper les briques avec des balles et endommager les briques. - Lorsque la durabilité atteint 0, la brique est détruite. - Quand les briques descendent au bas de l'écran, le jeu est terminé. [Caractéristiques] - Jeu avec 15 blocs horizontaux - Contrôles de jeu faciles - des tonnes d'étapes - Modes illimités - les modes de mini-jeu - Utilisez 50 balles du début du jeu! - Diverses formes de balles telles que des étoiles, des triangles, des carrés et des diamants - Gameplay hors ligne (sans connexion internet) pris en charge - Multi-play pris en charge - réalisation et classement pris en charge - Tablette prise en charge - Appareils bas de gamme pris en charge Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1070 of 4000
)
Briser toutes les briques pour effacer les étapes. Profitez du gameplay illimité avec des tonnes de modes et d'étapes. C'est gratuit et le télécharge maintenant! [Comment jouer] - Tire la balle avec un contact. - Frapper les briques avec des balles et endommager les briques. - Lorsque la durabilité atteint 0, la brique est détruite. - Quand les briques descendent au bas de l'écran, le jeu est terminé. [Caractéristiques] - Jeu avec 15 blocs horizontaux - Contrôles de jeu faciles - des tonnes d'étapes - Modes illimités - les modes de mini-jeu - Utilisez 50 balles du début du jeu! - Diverses formes de balles telles que des étoiles, des triangles, des carrés et des diamants - Gameplay hors ligne (sans connexion internet) pris en charge - Multi-play pris en charge - réalisation et classement pris en charge - Tablette prise en charge - Appareils bas de gamme pris en charge Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 995 of 4000
)
Rompe todos os ladrillos para limpar as etapas. Aproveita a jogabilidade ilimitada con toneladas de modos e etapas. É de balde e descarga agora! [Como xogar] - Inicia o balón cun toque. - Acertar os ladrillos con bolas e dar danos aos ladrillos. - Cando a durabilidade alcance 0, o ladrillo é destruído. - Cando os ladrillos baixen á parte inferior da pantalla, o xogo remata. [Características] - Xogo con 15 bloques horizontais - Controis de xogo fáciles - toneladas de etapas - Modos ilimitados - Modos de minijuegos - Emprega 50 bolas dende o inicio do xogo. - Varias formas de bolas como estrelas, triángulos, prazas e diamantes - Compatible con offline (sen conexión a internet) - Multi-play compatible - Obxectivo e liderado compatible - Dispositivo de tableta soportado - Os dispositivos de gama baixa compatibles Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 953 of 4000
)
დაარღვიე ყველა აგური ეტაპზე გასასვლელად. იხალისეთ შეუზღუდავი გეიმპლეი ტონა რეჟიმებით და ეტაპებით. ეს არის უფასო და ჩამოტვირთვების ახლა! [როგორ ვითამაშოთ] - ხანძრის შეხება. - მოიგე აგურით ბურთები და აგარიდებთ აგურს. - როდესაც გამძლეობა აღწევს 0, აგურის განადგურება ხდება. - როდესაც კუბურები ჩამოდიან ქვედა ეკრანზე, თამაში დასრულდა. [მახასიათებლები] - თამაში 15 ჰორიზონტალური ბლოკით - მარტივი თამაშის კონტროლი - ტონა ტონა - შეუზღუდავი რეჟიმი - მინი თამაში რეჟიმები - გამოიყენე 50 ბურთები თამაშის დაწყებიდან! - სხვადასხვა ფორმის ბურთები, როგორიცაა ვარსკვლავები, სამკუთხედები, სკვერები და ბრილიანტები - შემოსული (ინტერნეტის გარეშე) გეიმპლეი მხარს უჭერს - მრავალჯერადი თამაში მხარდაჭერილი - მიღწევა და ლიდერი მხარდაჭერა - ტაბლეტის მხარდაჭერა - დაბალი დონის მოწყობილობები მხარდაჭერილი Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1022 of 4000
)
Brechen Sie alle Steine, um die Stufen zu räumen. Genieße das unbegrenzte Gameplay mit unzähligen Modi und Stufen. Es ist kostenlos und lädt es jetzt herunter! [Spielanleitung] - Feuert den Ball mit einer Berührung ab. - Schlage die Steine mit Bällen und beschädige die Steine. - Wenn die Haltbarkeit 0 erreicht, wird der Stein zerstört. - Wenn die Steine unten auf dem Bildschirm sind, ist das Spiel vorbei. [Eigenschaften] - Spiel mit 15 horizontalen Blöcken - Einfache Spielkontrollen - Tonnen von Stufen - Unbegrenzte Modi - Mini-Spielmodi - Benutze 50 Bälle vom Spielstart! - Verschiedene Formen von Kugeln wie Sterne, Dreiecke, Quadrate und Diamanten - Offline (ohne Internetverbindung) Spiel spielen unterstützt - Multi-Spiel unterstützt - Leistung & Leaderboard unterstützt - Tablet-Gerät unterstützt - Unterstützte Niedrig-Ende-Geräte Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1090 of 4000
)
Σπάστε όλα τα τούβλα για να καθαρίσετε τα στάδια. Απολαύστε το απεριόριστο παιχνίδι με πολλούς τρόπους και στάδια. Είναι δωρεάν και τα κατεβάζει τώρα! [Πώς να παίξεις] - Πυροβολεί την μπάλα με μια αφή. - Χτυπήστε τα τούβλα με μπάλες και δώστε ζημιές στα τούβλα. - Όταν η ανθεκτικότητα φτάσει στο 0, το τούβλο καταστρέφεται. - Όταν τα τούβλα κατεβαίνουν στο κάτω μέρος της οθόνης, το παιχνίδι τελείωσε. [Χαρακτηριστικά] - Παιχνίδι με 15 οριζόντια μπλοκ - Εύκολο χειριστήριο παιχνιδιών - τόνους σταδίων - Απεριόριστες λειτουργίες - Λειτουργίες μίνι-παιχνιδιών - Χρησιμοποιήστε 50 μπάλες από την αρχή του παιχνιδιού! - Διάφορα σχήματα μπάλες όπως αστέρια, τρίγωνα, πλατείες και διαμάντια - Εκτός Σύνδεσης (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο) υποστηρίζεται παιχνίδι παιχνιδιού - Υποστήριξη πολλαπλών αναπαραγωγών - Υποστήριξη επιτεύγματος και leaderboard - Η συσκευή tablet υποστηρίζεται - Υποστήριξη συσκευών χαμηλού επιπέδου Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 742 of 4000
)
לשבור את כל הלבנים כדי לנקות את השלבים. ליהנות במשחקים ללא הגבלה עם טונות של מצבים ושלבים. זה בחינם ומוריד אותו עכשיו! [איך לשחק] - יורה את הכדור עם מגע. - להכות את הלבנים עם כדורים ולתת נזק לבנים. - כאשר עמידות מגיע 0, הלבנים נהרסת. - כאשר הלבנים לרדת לתחתית המסך, המשחק נגמר. [מאפיינים] - משחק עם 15 בלוקים אופקיים - משחק קל שולטת - טונות של שלבים - מצבי בלתי מוגבל - מיני-מצבי משחק - השתמש 50 כדורים מההתחלה המשחק! - לא מקוון (ללא חיבור לאינטרנט) משחק נתמך - מרובי נתמך - הישג & leaderboard נתמך - התקן Tablet נתמך - התקני Tablet נתמכים - התקנים נתמכים נמוכים Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 902 of 4000
)
चरणों को साफ़ करने के लिए सभी ईंट तोड़ें कई मोड और चरणों के साथ असीमित गेमप्ले का आनंद लें। यह मुफ़्त है और अब इसे डाउनलोड करता है! [कैसे खेलें] - स्पर्श के साथ गेंद को निकालती है - गेंदों के साथ ईंटों को मारो और ईंटों को नुकसान पहुंचाएं। - जब स्थायित्व 0 तक पहुंच जाता है, तो ईंट नष्ट हो जाता है - जब ईंट स्क्रीन के निचले भाग में आते हैं, खेल खत्म हो जाता है। [विशेषताएं] - 15 क्षैतिज ब्लॉकों के साथ गेम - आसान गेम नियंत्रण - चरणों के टन - असीमित तरीके - मिनी गेम मोड - खेल शुरू से 50 गेंदों का उपयोग करें! - तारे, त्रिकोण, चौराहों और हीरों जैसे गेंदों के विभिन्न आकार - ऑफ़लाइन (इंटरनेट कनेक्शन के बिना) गेमप्ले समर्थित है - मल्टी-प्ले समर्थित - उपलब्धि और लीडरबोर्ड समर्थित - टेबलेट डिवाइस समर्थित है - कम अंत डिवाइस समर्थित Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 980 of 4000
)
Megtörni az összes téglát, hogy tisztítsa meg a szakaszokat. Élvezze a korlátlan játékmenetet tonna üzemmóddal és szakaszokkal. Ingyenes és letölthető most! [Hogyan kell játszani] - Megérintette a labdát. - Lődd le a téglákat golyókkal, és kárt okozz a tégláknak. - Ha a tartósság 0-ra emelkedik, a tégla megsemmisül. - Amikor a téglák leereszkednek a képernyő aljára, a játék vége. [Jellemzők] - Játék 15 vízszintes tömbökkel - Könnyű játékvezérlés - tonna szakasz - Korlátlan módok - Mini-játék módok - Használjon 50 labdát a játék kezdetétől! - Különböző formájú golyók, mint csillagok, háromszögek, négyzetek és gyémántok - Off-line (internetkapcsolat nélkül) támogatott játékmenet - többelemű támogatott - az eredményesség és a ranglista támogatása - Támogatott táblagép - Low-end eszközök támogatott Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 922 of 4000
)
Brotið alla múrsteina til að hreinsa stigin. Njóttu ótakmarkaða leikur leika með tonn af ham og stigum. Það er ókeypis og niðurhal það núna! [Hvernig á að spila] - Eldar boltann með snertingu. - Hitaðu múrsteina með boltum og skaðaðu múrsteina. - Þegar endingin nær 0, er múrsteinn eytt. - Þegar múrsteinn kemur niður til botns skjásins er leikurinn lokið. [Lögun] - Leikur með 15 láréttum blokkum - Easy leikstýringar - tonn af stigum - Ótakmörkuð stilling - Mini-leik stillingar - Notaðu 50 bolta frá byrjun leiksins! - Ýmsar gerðir af boltum eins og stjörnum, þríhyrningum, ferningum og demöntum - Ónettengd (án nettengingar) leikur leika studd - Fjölspilun styður - árangur og leaderboard stutt - Tafla tæki studd - Lágmarkskröfur tæki studdar Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 978 of 4000
)
Pecahkan semua batu bata untuk membersihkan panggung. Nikmati gameplay tak terbatas dengan banyak mode dan tahapan. Ini gratis dan download sekarang! [Cara bermain] - Kebakaran bola dengan sentuhan. - Memukul batu bata dengan bola dan memberikan kerusakan pada batu bata. - Bila daya tahan mencapai 0, batu bata hancur. - Bila batu bata turun ke bagian bawah layar, permainan sudah berakhir. [Fitur] - Game dengan 15 blok horizontal - Kontrol permainan yang mudah - banyak tahap - Modus tak terbatas - Mode permainan mini - Gunakan 50 bola dari awal permainan! - Berbagai bentuk bola seperti bintang, segitiga, kotak, dan berlian - Game on-line (tanpa koneksi internet) didukung - Multi-play didukung - capaian & papan peringkat didukung - Perangkat tablet didukung - Perangkat rendah-akhir didukung Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1014 of 4000
)
Rompere tutti i mattoni per cancellare le fasi. Goditi il gameplay illimitato con tonnellate di modalità e livelli. È gratis e lo scarica ora! [Come giocare] - Spara la palla con un tocco. - Colpisci i mattoni con le palle e dai danni ai mattoni. - Quando la durata raggiunge 0, il mattone viene distrutto. - Quando i mattoni scendono verso il fondo dello schermo, il gioco è finito. [Caratteristiche] - Gioco con 15 blocchi orizzontali - Facile controllo del gioco - tonnellate di tappe - Modalità illimitate - Modalità mini-gioco - Usa 50 palline dall'inizio del gioco! - Varie forme di palle come stelle, triangoli, quadrati e diamanti - scollegato (senza connessione a Internet) gameplay supportato - multiplayer supportato - risultati e leaderboard supportati - Supporto tableta supportato - Dispositivi di fascia bassa supportati Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 575 of 4000
)
ステージをクリアするためにすべてのレンガを壊してください。 数多いモードとステージで無制限のゲームプレイをお楽しみください。 今、無料でダウンロードして楽しんでみましょう! [遊び方] - タッチでボールを発射します。 - ボールでレンガを打ち、レンガの耐久性を落とします。 - 耐久性が0になると、レンガは破壊されます。 - レンガが画面の下まで下りて来ると、ゲームは終了します。 [特徴] - 横15マスのブロックを持つゲーム - 簡単なゲームコントロール - 数多いステージ - 無制限モード - ミニゲームモード - ゲーム開始の時にボール50個で初めてください! - 星、三角、四角、ダイヤモンドなどの様々な形状のボール - オフライン(インターネット接続なし)のゲームプレイを支援します - マルチプレイ提供 - 成果とリーダーボードの提供 - タブレット端末対応 - 低仕様デバイス支援 Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 933 of 4000
)
ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ. ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅನಿಯಮಿತ ಆಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಇದು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ! [ಹೇಗೆ ಆಡುವುದು] - ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆಂಕಿ. - ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ನೀಡಿ. - ಬಾಳಿಕೆ 0 ತಲುಪಿದಾಗ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. - ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಆಟವು ಮುಗಿದಿದೆ. [ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು] - 15 ಸಮತಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ - ಸುಲಭ ಆಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು - ಟನ್ ಹಂತಗಳು - ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಧಾನಗಳು - ಮಿನಿ-ಆಟದ ವಿಧಾನಗಳು - ಆಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 50 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ! ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ತ್ರಿಕೋನಗಳು, ಚೌಕಗಳು, ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಕಾರಗಳು - ಆಫ್-ಲೈನ್ (ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ) ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ - ಮಲ್ಟಿ-ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ - ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಬೆಂಬಲ - ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಾಧನವು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ - ಲೋ-ಎಂಡ್ ಸಾಧನಗಳು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 871 of 4000
)
បំបែកឥដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីជម្រះដំណាក់កាល។ សូមរីករាយជាមួយការលេងហ្គេមគ្មានដែនកំណត់ជាមួយតោននៃរបៀបនិងដំណាក់កាល។ វាគឺដោយឥតគិតថ្លៃនិងទាញយកវាឥឡូវនេះ! [របៀបលេង] - បាញ់គ្រាប់បាល់ដោយប៉ះ។ - បុកឥដ្ឋជាមួយបាល់និងផ្តល់សំណងដល់ឥដ្ឋ។ - នៅពេលធន់ខ្ពស់ដល់ 0 នោះឥដ្ឋត្រូវបានបំផ្លាញ។ - នៅពេលដែលឥដ្ឋចុះទៅបាតនៃអេក្រង់, ការប្រកួតនេះគឺមានជាង។ [លក្ខណៈពិសេស] - ហ្គេមដែលមានប្លុកផ្ដេក 15 - តោននៃដំណាក់កាល - តោននៃដំណាក់កាល - របៀបគ្មានដែនកំណត់ - របៀប ហ្គេមខ្នាតតូច - ប្រើគ្រាប់បាល់ចំនួន 50 ពីការចាប់ផ្តើមហ្គេម! - រូបរាងជាច្រើននៃបាល់ដូចជាផ្កាយត្រីកោណការ៉េនិងពេជ្រ - បិទបន្ទាត់ (ដោយគ្មានការភ្ជាប់អ៊ីធឺណេត) ហ្គេមដែលត្រូវបានគាំទ្រ - ការគាំទ្រពហុលេង - សមិទ្ធិផលនិងតារាងពិន្ទុត្រូវបានគាំទ្រ - ឧបករណ៍ Tablet ត្រូវបានគាំទ្រ - គាំទ្រឧបករណ៍ទាប Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 851 of 4000
)
모든 벽돌을 부수고 스테이지를 해결하세요. 다양한 모드와 스테이지를 무제한으로 할 수 있습니다. 지금 무료로 다운로드 하십시요! [게임방법] - 터치로 공을 발사 합니다. - 공과 부딪힌 벽돌을 내구도가 떨어집니다. - 내구도가 0이되면 벽돌이 파괴됩니다. - 벽돌이 화면 하단까지 내려오면 게임오버 됩니다. [특징] - 가로 15칸 블록 게임 - 쉬운 조작법 - 수많은 스테이지 - 무제한 모드 지원 - 미니게임 모드 지원 - 50개 공으로 시작 - 별,삼각형,사각형,다이아 등 다양한 모양의 공 사용가능 - 와이파이가 필요 없는 오프라인 게임 - 멀티플레이 지원 - 업적과 리더보드 지원 - 타블렛지원 - 저사양 기기 지원 ★주의사항★ 1. 해당 상품에는 부분 유료 아이템 및 게임 머니 결제기능이 포함되어 있습니다. 부분 유료 아이템 및 게임 머니를 결제할 시 실제 과금이 발생하오니 이점 유의하시기 바랍니다. 2. 게임에서 구매한 디지털 상품은 '전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률'에 따라 청약철회가 가능하거나 제한될 수 있습니다. Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1 ---- 개발자 연락처 : 1588-3027 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제이플라츠604-607호 주식회사 모비릭스 사업자등록번호:130-86-28545 통신판매업번호:제2016-서울금천-1198호 통신판매업기관:금천구청}
Read more
Description (
Characters: 937 of 4000
)
этаптарын тазалоо үчүн бардык кыш сындыр. ыкмалары жана этаптарын тонна чексиз оюнун ырахат. Бул акысыз болуп саналат жана азыр жүктөп! [Кантип ойнойт] - бир тийүү менен топту бошотту. - топторду менен кыш Hit менен кышка зыян берет. - бышык, сапаттуу болгону 0 жеткенде, кыш жок. - кирпич экрандын ылдый түшүп келе жатканда, оюн бүттү. [Өзгөчөлүктөрү] - 15 горизонталдык таштар менен оюн - Easy оюн башкаруу - этаптан т - Чексиз түрлөрү - Мини-оюн түрлөрү - Оюндун 50 топторду пайдалануу башталат! - мисалы, жылдыз, үч бурчтуктар, аянттар, жана бриллиант катары топтордун ар кандай көрүнүшү - Off-линия оюн ойноп (интернет байланышы жок) колдоосу менен - Көп-оюн колдоду - жетишкендик & лидер колдоого - Tablet түзмөк колдоого - Төмөн-аягы аспаптар колдоого Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 888 of 4000
)
ທໍາລາຍ bricks ທັງຫມົດເພື່ອອະນາໄມຂັ້ນຕອນຂອງການ. ເພີດເພີນກັບ ຫຼິ້ນເກມ ບໍ່ຈໍາກັດກັບໂຕນຂອງໂຫມດແລະຂັ້ນຕອນ. ມັນແມ່ນສໍາລັບການຟຣີແລະດາວນ໌ໂຫລດໃນປັດຈຸບັນ! [ຫຼິ້ນ​ແນວ​ໃດ] - ໄຟບານທີ່ມີການສໍາພັດ. - ມົນຕີ bricks ດ້ວຍບານແລະໃຫ້ເສຍຫາຍກັບອິດ. - ເມື່ອຄວາມທົນທານເຖິງ 0, ອິດກໍ່ຖືກທໍາລາຍ. - ໃນເວລາທີ່ອິດໄດ້ລົງມາຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ, ເກມແມ່ນຫຼາຍກວ່າ. [ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ] - ເກມທີ່ມີ 15 ທ່ອນໄມ້ນອນ - ຄວບຄຸມເກມງ່າຍໆ - ໂຕນຂອງຂັ້ນຕອນ - ໂຫມດບໍ່ຈໍາກັດ - ໂຫມດ Mini-game - ໃຊ້ 50 ລູກຈາກການເລີ່ມເກມ! - ຮູບຮ່າງຕ່າງໆຂອງບານເຊັ່ນ: ຮູບດາວ, ສາມຫຼ່ຽມ, ຮຽບຮ້ອຍ, ແລະເພັດ - ການສະຫນັບສະຫນູນການຫລິ້ນເກມອອນໄລນ໌ (ໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ) - ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍຫຼິ້ນ - ຜົນສໍາເລັດແລະຜູ້ນໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ - ອຸປະກອນແທັບເລັດສະຫນັບສະຫນູນ - ອຸປະກອນຕ່ໍາສຸດສະຫນັບສະຫນູນ Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1008 of 4000
)
Pārtrauc visus ķieģeļus, lai notīrītu posmus. Baudiet neierobežotu spēlēšanu ar tonnām režīmu un posmu. Tas ir bezmaksas un lejupielādē to tagad! [Kā spēlēt] - Brīdina bumbu ar pieskārienu. - Iegūstiet ķieģeļus ar bumbām un nododiet ķieģeļiem zaudējumus. - Kad izturība sasniedz 0, ķieģelis tiek iznīcināts. - Kad ķieģeļi nonāk ekrāna apakšdaļā, spēle ir beigusies. [Iespējas] - spēle ar 15 horizontāliem blokiem - Viegla spēļu kontrole - tonnas posmos - neierobežoti režīmi - Mini spēles režīmi - Izmantojiet 50 bumbiņas no spēles sākuma! - dažādas bumbiņu formas, piemēram, zvaigznes, trijstūri, kvadrāti un dimanti - Bezsaistē (bez interneta savienojuma) spēle tiek atbalstīta - Atbalsta vairākas atskaņošanas iespējas - sasniegums un līderu skaits atbalstīts - atbalstīta planšetdatoru ierīce; - atbalstītas zemas klases ierīces; Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1007 of 4000
)
Pertraukite visas plytas, kad išvalytumėte etapus. Mėgaukitės neribota gameplay su tonų režimų ir etapais. Tai nemokama ir atsisiųskite dabar! [Kaip žaisti] - Fires kamuolį su prisilietimu. - Paspauskite plytų su kamuoliukais ir sugadinkite plytas. - Kai patvarumas pasiekia 0, plyta sunaikinama. - Kai plytos nusileidžia iki ekrano apačios, žaidimas baigėsi. [Funkcijos] - Žaidimas su 15 horizontalių blokų - Lengvas žaidimų valdymas - tonų etapų - Neribota režimai - Mini žaidimų režimai - Naudokite 50 kamuolius nuo žaidimo pradžios! - Įvairios rutulių formos, tokios kaip žvaigždės, trikampiai, kvadratai ir deimantai - Neprisijungęs (be interneto ryšio) palaikomas žaidimo palaikymas - Palaikomi keli žaidimai - pasiekiamas laimėjimas ir lydraščių palaikymas - palaikomas planšetinis įrenginys - Palaikomi žemo lygio prietaisai Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 957 of 4000
)
Прекинете ги сите цигли за да ги исчистите етапите. Уживајте во неограничено игра со тони модови и сцени. Тоа е бесплатно и го преземам сега! [Како да играш] - Ја турка топката со допир. - Хит на тули со топки и да им даде отштета на тули. - Кога издржливоста достигнува 0, тули се уништуваат. - Кога тулите се спуштаат до дното на екранот, играта е завршена. [Карактеристики] - Игра со 15 хоризонтални блокови - Лесна контрола на играта - тони фази - Неограничени режими - Мини-игра режими - Користете 50 топки од почетокот на играта! - Различни форми на топки како што се ѕвезди, триаголници, квадрати и дијаманти - Поддржано е neprisijungęs (без интернет конекција) - Мулти-игра поддржана - Поддржано е достигнување и табла - Поддржано таблет уред - Поддржани уреди на ниско ниво Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 998 of 4000
)
Memecahkan semua batu bata untuk membersihkan peringkat. Nikmati permainan tanpa had dengan tan mod dan peringkat. Ia adalah percuma dan memuat turun sekarang! [Cara bermain] - Membakar bola dengan sentuhan. - Tekan batu bata dengan bola dan memberi ganti rugi kepada bata. - Apabila ketahanan mencapai 0, batu bata dimusnahkan. - Apabila batu bata turun ke bahagian bawah skrin, permainan berakhir. [Ciri-ciri] - Permainan dengan 15 blok mendatar - Kawalan permainan mudah - tan tahap - Mod tanpa had - Mod permainan mini - Gunakan 50 bola dari permulaan permainan! - Pelbagai bentuk bola seperti bintang, segitiga, dataran, dan berlian - Permainan luar talian (tanpa sambungan internet) disokong - Pelbagai main disokong - Pencapaian dan papan pendahulu disokong - Peranti tablet disokong - Peranti hujung rendah disokong Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
എല്ലാ ഇഷ്ടികകളും തകർക്കുക. ടൺ മോഡുകൾ, ഘട്ടങ്ങൾ പരിമിതികളില്ലാത്ത ഗെയിംപ്ലേ ആസ്വദിക്കുക. സൗജന്യമായി ഇപ്പോൾ അത് ഡൌൺലോഡ്! [എങ്ങനെ കളിക്കാം] - പന്ത് ടച്ച് തൊ. - പന്ത് ഇഷ്ടികകളിൽ ട്ടുകയോ കൊ ചെയ്യുക. - ദീർഘകാലം 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഇഷ്ടികകൾ നശിച്ചുപോകും. - ഇഷ്ടികകൾ സ്ക്രീനിന്റെ താഴെയായി താഴേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, ഗെയിം അവസാനിച്ചു. [സവിശേഷതകൾ] - 15 തിരശ്ചീന ബ്ളോക്കുകളുള്ള ഗെയിം - ലളിതമായ ഗെയിം നിയന്ത്രണങ്ങൾ - ടൺസ് ടൺസ് - പരിധിയില്ലാത്ത മോഡുകൾ - മിനി ഗെയിം മോഡുകൾ ഗെയിം ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് 50 പന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുക! - നക്ഷത്രങ്ങൾ, ത്രികോണങ്ങൾ, സ്ക്വറുകൾ, വജ്രങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പന്തുകളുടെ രൂപങ്ങൾ - ഓഫ്-ലൈൻ (ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനില്ലാതെ) ഗെയിംപ്ലേഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - മൾട്ടി-പ്ലേ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - നേട്ടവും ലീഡർബോർഡും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - ടാബ്ലെറ്റ് ഉപകരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - ലോ എൻഡ് ഡിവൈസുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 874 of 4000
)
चरण साफ करण्यासाठी सर्व विटा सोडवा. मोड आणि टप्प्यात टन सह अमर्यादित गेमप्लेचा आनंद घ्या. हे विनामूल्य आहे आणि आता ते डाउनलोड करते! [कसे खेळायचे] - स्पर्शाने चेंडू चेंडू लावतात. - गोळे असलेल्या विटांना हिट करा आणि विटा द्या. - जेव्हा टिकाऊपणा 0 पर्यंत पोहचतो तेव्हा विटांचा नाश होतो. - जेव्हा विटा स्क्रीनच्या खालच्या खाली येतात, तेव्हा खेळ संपला आहे. [वैशिष्ट्ये] - 15 क्षैतिज अवरोधांसह खेळ - सुलभ गेम नियंत्रणे - टप्प्यात टन - अमर्यादित रीती - मिनी खेळ रीती - खेळापासून 50 चेंडू वापरा. - तारे, त्रिकोण, चौरस आणि हिरे सारख्या गोळ्याच्या विविध आकार - ऑफलाइन (इंटरनेट कनेक्शनशिवाय) गेमप्ले समर्थित आहे - मल्टी-प्ले समर्थित - यश आणि लीडरबोर्ड समर्थित - टॅब्लेट डिव्हाइस समर्थित - कमी अंत साधने समर्थित Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 985 of 4000
)
Үе шатуудыг цэвэрлэхийн тулд бүх тоосгыг эвдэнэ. Тоглолт, үе шатанд хязгааргүй тоглох боломжийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Энэ бол үнэгүй бөгөөд татаж авч байна! [Яаж тоглох вэ] - Бөмбөгийг хүрэлтээр гал гаргана. - Тоосго ашиглан бөмбөгийг буулгаж, тоосго дээр нь гэмтэл учруулна. - Бат бөх бат 0-д хүрвэл тоосго устана. - Тоосго нь дэлгэцийн ёроолд бууж ирэхэд тоглоом дууссан. [Онцлогууд] - 15 хэвтээ блоктой тоглоом - Тоглоомын хялбар хяналт - тонн үе шат - Хязгааргүй горимууд - Мини-тоглоомын горим - Тоглолт эхлэхээс 50 бөмбөгийг ашигла! - Од, гурвалжин, квадрат, очир алмааз зэрэг янз бүрийн хэлбэртэй бөмбөлөгүүд - Интернет холболтгүйгээр интернетээр дэмжигдсэн тоглоом - Олон тоглуулах дэмжигдсэн - амжилт, тэргүүлэгчдийн самбар дэмжигдсэн - Таблет дэмжигдсэн төхөөрөмж - Бага оврын төхөөрөмжүүд дэмжигддэг Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 884 of 4000
)
चरणहरू खाली गर्न सबै ईटाहरू तोड्नुहोस्। असीमित गेमप्लेको लाई मिक्स र चरणहरूसँग लिनुहोस्। यो नि: शुल्क छ र यसलाई अहिले डाउनलोड गर्दछ! [कसरी खेल्ने] - टचको साथ बललाई बलियो बनाउँछ। - ब्रेकहरूसँग ईंटहरू हिट र ईंटहरूलाई क्षति पुर्याउनुहोस्। - जब स्थायित्व 0 पुग्छ, ईंट नष्ट हुन्छ। - जब इट्टा स्क्रिनको तलको तल आउँदछ, खेल समाप्त भयो। [विशेषताहरु] - 15 तेर्सो ब्लकहरूसँग खेल - सजिलो खेल नियन्त्रण - टन चरणहरु - असीमित मोडहरू - मिनी खेल मोडहरू खेल खेलबाट 50 बलमा प्रयोग गर्नुहोस्! - विभिन्न ताराहरू जस्तै ताराहरू, त्रिकोणहरू, वर्गहरू, र हीरा जस्ता आकारहरू - अफलाइन (इन्टरनेट जडान बिना) गेमप्लेको समर्थित - बहु बहु प्ले समर्थित छ - उपलब्धि र लिडरबोर्ड समर्थित - ट्याबलेट उपकरण समर्थित छ - कम-अन्त यन्त्रहरू समर्थित छन् Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 942 of 4000
)
Bryt alle mursteinene for å fjerne stadiene. Nyt ubegrenset spill med tonnevis av moduser og stadier. Det er gratis og laster det ned nå! [Hvordan spille] - Brenner ballen med en berøring. - Hit mursteinene med baller og gi skader på mursteinene. - Når holdbarheten når 0, blir mursteinen ødelagt. - Når mursteinene kommer ned til bunnen av skjermen, er spillet over. [Egenskaper] - Spill med 15 horisontale blokker - Enkle spillkontroller - Tonnevis av stadier - Ubegrenset modus - Mini-spillmodus - Bruk 50 baller fra spillet start! - Ulike former for baller som stjerner, trekanter, firkanter og diamanter - Utenfor nettverksforbindelse (spill) støttet - Multi-spille støttes - prestasjon og lederbord støttet - Tablett-enheten støttes - Nedlastede enheter støttes Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 942 of 4000
)
Bryt alle mursteinene for å fjerne stadiene. Nyt ubegrenset spill med tonnevis av moduser og stadier. Det er gratis og laster det ned nå! [Hvordan spille] - Brenner ballen med en berøring. - Hit mursteinene med baller og gi skader på mursteinene. - Når holdbarheten når 0, blir mursteinen ødelagt. - Når mursteinene kommer ned til bunnen av skjermen, er spillet over. [Egenskaper] - Spill med 15 horisontale blokker - Enkle spillkontroller - Tonnevis av stadier - Ubegrenset modus - Mini-spillmodus - Bruk 50 baller fra spillet start! - Ulike former for baller som stjerner, trekanter, firkanter og diamanter - Utenfor nettverksforbindelse (spill) støttet - Multi-spille støttes - prestasjon og lederbord støttet - Tablett-enheten støttes - Nedlastede enheter støttes Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 857 of 4000
)
شکستن تمام آجر برای پاک کردن مراحل. لذت بردن از گیم پلی نامحدود با تن از حالت ها و مراحل. این به صورت رایگان است و اکنون آن را دریافت می کند! [نحوه بازی] - توپ با لمس را آتش می زند. - آجر را با توپ بچرخانید و به آجر خسارت بدهید. - هنگامی که دوام به 0 برسد، آجر تخریب می شود. - وقتی آجر به پایین صفحه برسد، بازی تمام شده است. [امکانات] - بازی با 15 بلوک افقی - کنترل آسان بازی - تن مراحل - حالت های نامحدود - حالت های مینی بازی - استفاده از 50 توپ از شروع بازی! - خارج از خط (بدون اتصال به اینترنت) گیم پلی پشتیبانی می شود - چند بازی پشتیبانی می شود - دستاورد و پشتیبانی رهبران - دستگاه لپ تاپ پشتیبانی شده است - دستگاه های قرص پشتیبانی می شوند - دستگاه های کم پایان پشتیبانی می شوند Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 857 of 4000
)
شکستن تمام آجر برای پاک کردن مراحل. لذت بردن از گیم پلی نامحدود با تن از حالت ها و مراحل. این به صورت رایگان است و اکنون آن را دریافت می کند! [نحوه بازی] - توپ با لمس را آتش می زند. - آجر را با توپ بچرخانید و به آجر خسارت بدهید. - هنگامی که دوام به 0 برسد، آجر تخریب می شود. - وقتی آجر به پایین صفحه برسد، بازی تمام شده است. [امکانات] - بازی با 15 بلوک افقی - کنترل آسان بازی - تن مراحل - حالت های نامحدود - حالت های مینی بازی - استفاده از 50 توپ از شروع بازی! - خارج از خط (بدون اتصال به اینترنت) گیم پلی پشتیبانی می شود - چند بازی پشتیبانی می شود - دستاورد و پشتیبانی رهبران - دستگاه لپ تاپ پشتیبانی شده است - دستگاه های قرص پشتیبانی می شوند - دستگاه های کم پایان پشتیبانی می شوند Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 857 of 4000
)
شکستن تمام آجر برای پاک کردن مراحل. لذت بردن از گیم پلی نامحدود با تن از حالت ها و مراحل. این به صورت رایگان است و اکنون آن را دریافت می کند! [نحوه بازی] - توپ با لمس را آتش می زند. - آجر را با توپ بچرخانید و به آجر خسارت بدهید. - هنگامی که دوام به 0 برسد، آجر تخریب می شود. - وقتی آجر به پایین صفحه برسد، بازی تمام شده است. [امکانات] - بازی با 15 بلوک افقی - کنترل آسان بازی - تن مراحل - حالت های نامحدود - حالت های مینی بازی - استفاده از 50 توپ از شروع بازی! - خارج از خط (بدون اتصال به اینترنت) گیم پلی پشتیبانی می شود - چند بازی پشتیبانی می شود - دستاورد و پشتیبانی رهبران - دستگاه لپ تاپ پشتیبانی شده است - دستگاه های قرص پشتیبانی می شوند - دستگاه های کم پایان پشتیبانی می شوند Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 857 of 4000
)
شکستن تمام آجر برای پاک کردن مراحل. لذت بردن از گیم پلی نامحدود با تن از حالت ها و مراحل. این به صورت رایگان است و اکنون آن را دریافت می کند! [نحوه بازی] - توپ با لمس را آتش می زند. - آجر را با توپ بچرخانید و به آجر خسارت بدهید. - هنگامی که دوام به 0 برسد، آجر تخریب می شود. - وقتی آجر به پایین صفحه برسد، بازی تمام شده است. [امکانات] - بازی با 15 بلوک افقی - کنترل آسان بازی - تن مراحل - حالت های نامحدود - حالت های مینی بازی - استفاده از 50 توپ از شروع بازی! - خارج از خط (بدون اتصال به اینترنت) گیم پلی پشتیبانی می شود - چند بازی پشتیبانی می شود - دستاورد و پشتیبانی رهبران - دستگاه لپ تاپ پشتیبانی شده است - دستگاه های قرص پشتیبانی می شوند - دستگاه های کم پایان پشتیبانی می شوند Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 904 of 4000
)
Złam wszystkie cegły, aby oczyścić etapy. Ciesz się nieograniczoną rozgrywką z mnóstwem trybów i etapów. Jest za darmo i pobiera teraz! [Jak grać] - Wystrzeliwuje kulkę jednym dotknięciem. - Uderz cegłami w kule i zadawaj obrażenia cegieł. - Kiedy wytrzymałość osiąga 0, cegła jest zniszczona. - Kiedy klocki schodzą na dół ekranu, gra się kończy. [Cechy] - Gra z 15 poziomymi blokami - Łatwe sterowanie gry - ton etapów - Nieograniczone tryby - Tryby mini-gry - Użyj 50 kul od początku gry! - Różne kształty kulek, takich jak gwiazdy, trójkąty, kwadraty i diamenty - Obsługa offline (bez połączenia z internetem) - Obsługa wielu plików - wspieranie osiągnięć i liderów - Obsługa tabletu - Obsługiwane są urządzenia niskiej klasy Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 973 of 4000
)
Quebre todos os tijolos para limpar os estágios. Aproveite a jogabilidade ilimitada com toneladas de modos e estágios. É grátis e faz o download agora! [Como jogar] - Ataca a bola com um toque. - Acerte os tijolos com bolas e dê danos aos tijolos. - Quando a durabilidade atinge 0, o tijolo é destruído. - Quando os tijolos chegam ao fundo da tela, o jogo acabou. [Características] - Jogo com 15 blocos horizontais - Controles de jogo fáceis - toneladas de estágios - Modos ilimitados - Modos de mini-jogo - Use 50 bolas do começo do jogo! - Várias formas de bolas, como estrelas, triângulos, quadrados e diamantes - desligada (sem ligação à Internet) jogabilidade suportada - Multi-play suportado - realização e liderança suportadas - Dispositivo Tablet suportado - Dispositivos low-end suportados Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 973 of 4000
)
Quebre todos os tijolos para limpar os estágios. Aproveite a jogabilidade ilimitada com toneladas de modos e estágios. É grátis e faz o download agora! [Como jogar] - Ataca a bola com um toque. - Acerte os tijolos com bolas e dê danos aos tijolos. - Quando a durabilidade atinge 0, o tijolo é destruído. - Quando os tijolos chegam ao fundo da tela, o jogo acabou. [Características] - Jogo com 15 blocos horizontais - Controles de jogo fáceis - toneladas de estágios - Modos ilimitados - Modos de mini-jogo - Use 50 bolas do começo do jogo! - Várias formas de bolas, como estrelas, triângulos, quadrados e diamantes - desligada (sem ligação à Internet) jogabilidade suportada - Multi-play suportado - realização e liderança suportadas - Dispositivo Tablet suportado - Dispositivos low-end suportados Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 990 of 4000
)
Sparge toate caramizile pentru a goli etapele. Bucurați-vă de modul de joc nelimitat cu tone de moduri și etape. Este gratuit și descarcă acum! [Cum să joci] - Incalteaza mingea cu o atingere. - Loviți cărămizi cu bile și dați daune caramizilor. - Când durabilitatea ajunge la 0, cărămida este distrusă. - Când cărămizile coboară în partea de jos a ecranului, jocul se termină. [Caracteristici] - Joc cu 15 blocuri orizontale - Controale ușor de joc - tone de stadii - Moduri nelimitate - Modurile mini joc - Foloseste 50 de bile de la inceputul jocului! - Diferite forme de bile, cum ar fi stele, triunghiuri, pătrate și diamante - Suport offline (fără conexiune la internet) - Joc multiplayer acceptat - realizări și leaderboard sprijinite - Este acceptat dispozitivul tabletă - Sunt acceptate dispozitive low-end Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1006 of 4000
)
Разбейте все кирпичи, чтобы очистить этапы. Наслаждайтесь неограниченным геймплеем с множеством режимов и этапов. Это бесплатно и загружает его прямо сейчас! [Как играть] - Огоняет мяч прикосновением. - Ударьте кирпичи шарами и дайте повреждения кирпичам. - Когда прочность достигает 0, кирпич разрушается. - Когда кирпичи дойдут до нижней части экрана, игра закончилась. [Особенности] - Игра с 15 горизонтальными блоками - Простое управление играми - тонны стадий - Неограниченные режимы - Мини-игры - Используйте 50 мячей от начала игры! - Различные формы мячей, такие как звезды, треугольники, квадраты и бриллианты - Оффлайн (без подключения к интернету) поддерживается игровой процесс - Поддержка нескольких игр - поддержка достижений и лидеров - Поддерживается планшетное устройство - Поддерживаются устройства низкого уровня Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 892 of 4000
)
Пребаците све опеке да бисте очистили етапе. Уживајте у неограниченом игрању са тоном начина и фаза. То је бесплатно и преузмите га одмах! [Како играти] - Даје лопту додиром. - Хит цигле са куглицама и да штете цигле. - Када издржљивост достиже 0, опека је уништена. - Када се цигле спусти на дно екрана, игра је готова. [Карактеристике] - Игра са 15 хоризонталних блокова - Једноставна контрола игре - тоне фаза - Неограничени режими - Мини-игре - Користите 50 лопти од почетка игре! - Различити облици куглица као што су звезде, троуглови, квадрати и дијаманти - Офф-лине (без интернет конекције) подржан је играње - Мулти-плаи подржан - подрска и лидербоард подржана - Подржан таблет уређај - Нису подржани уређаји Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 921 of 4000
)
Prelomte všetky tehly, aby ste vyčistili jednotlivé etapy. Užite si neobmedzenú hrateľnosť s množstvom režimov a pódií. Je zadarmo a sťahuje ho teraz! [Ako hrať] - požiare loptu s nádychom. - Hit tehly s loptičkami a poškodiť tehly. - Keď trvanlivosť dosiahne 0, tehla je zničená. - Keď sa tehly dostali na spodok obrazovky, hra skončila. [Vlastnosti] - Hra s 15 horizontálnymi blokmi - Jednoduché ovládanie hry - tony stupňov - neobmedzené režimy - režimy mini-hry - Použite 50 guľôčok od začiatku hry! - Rôzne tvary guľôčok, ako sú hviezdy, trojuholníky, štvorce a diamanty - Podporované hry offline (bez pripojenia na internet) - Podpora viacerých hier - úspech a tabuľka podporovaná - Podporované tablety - Podporované zariadenia typu low-end Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 902 of 4000
)
Zlomite vse opeke, da počistite faze. Uživajte v neomejenem igranju s toni načinov in faz. To je brezplačno in ga naložite zdaj! [Kako igrati] - lopta letí kdekoľvek ste sa dotkol. - Hit tehly s loptičkami a poškodiť tehly. - Vyčistite fázy odstránením tehál na doske. - Rozbiť tehly a nikdy ich nechať dopadnúť na dno. [Lastnosti] - Igra s 15 horizontalnimi bloki - Enostaven nadzor nad igro - ton stopnic - Neomejeni načini - Mini-igre - Uporabite 50 kroglic iz začetka igre! - različne oblike kroglic, kot so zvezde, trikotniki, kvadrati in diamanti - Off-line (brez internetne povezave) podprto igranje - podprta večigralska igra - podpora & lestvica uspešnosti - podprta tablična naprava - Podprte naprave z nizko ceno Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1010 of 4000
)
Rompe todos los ladrillos para despejar las etapas. Disfruta de un juego ilimitado con toneladas de modos y etapas. ¡Es gratis y lo descarga ahora! [Cómo jugar] - Dispara la pelota con un toque. - Golpea los ladrillos con bolas y dañe los ladrillos. - Cuando la durabilidad alcanza 0, el ladrillo se destruye. - Cuando los ladrillos bajan al final de la pantalla, el juego termina. [Caracteristicas] - Juego con 15 bloques horizontales - Fácil control del juego - toneladas de etapas - Modos ilimitados - Modos de minijuego - ¡Usa 50 bolas desde el comienzo del juego! - Varias formas de bolas como estrellas, triángulos, cuadrados y diamantes - Juego fuera de línea (sin conexión a Internet) compatible - Multi-jugar compatible - logro y leaderboard apoyados - Dispositivo de tableta compatible - Dispositivos de gama baja compatibles Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1010 of 4000
)
Rompe todos los ladrillos para despejar las etapas. Disfruta de un juego ilimitado con toneladas de modos y etapas. ¡Es gratis y lo descarga ahora! [Cómo jugar] - Dispara la pelota con un toque. - Golpea los ladrillos con bolas y dañe los ladrillos. - Cuando la durabilidad alcanza 0, el ladrillo se destruye. - Cuando los ladrillos bajan al final de la pantalla, el juego termina. [Caracteristicas] - Juego con 15 bloques horizontales - Fácil control del juego - toneladas de etapas - Modos ilimitados - Modos de minijuego - ¡Usa 50 bolas desde el comienzo del juego! - Varias formas de bolas como estrellas, triángulos, cuadrados y diamantes - Juego fuera de línea (sin conexión a Internet) compatible - Multi-jugar compatible - logro y leaderboard apoyados - Dispositivo de tableta compatible - Dispositivos de gama baja compatibles Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1010 of 4000
)
Rompe todos los ladrillos para despejar las etapas. Disfruta de un juego ilimitado con toneladas de modos y etapas. ¡Es gratis y lo descarga ahora! [Cómo jugar] - Dispara la pelota con un toque. - Golpea los ladrillos con bolas y dañe los ladrillos. - Cuando la durabilidad alcanza 0, el ladrillo se destruye. - Cuando los ladrillos bajan al final de la pantalla, el juego termina. [Caracteristicas] - Juego con 15 bloques horizontales - Fácil control del juego - toneladas de etapas - Modos ilimitados - Modos de minijuego - ¡Usa 50 bolas desde el comienzo del juego! - Varias formas de bolas como estrellas, triángulos, cuadrados y diamantes - Juego fuera de línea (sin conexión a Internet) compatible - Multi-jugar compatible - logro y leaderboard apoyados - Dispositivo de tableta compatible - Dispositivos de gama baja compatibles Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1010 of 4000
)
Rompe todos los ladrillos para despejar las etapas. Disfruta de un juego ilimitado con toneladas de modos y etapas. ¡Es gratis y lo descarga ahora! [Cómo jugar] - Dispara la pelota con un toque. - Golpea los ladrillos con bolas y dañe los ladrillos. - Cuando la durabilidad alcanza 0, el ladrillo se destruye. - Cuando los ladrillos bajan al final de la pantalla, el juego termina. [Caracteristicas] - Juego con 15 bloques horizontales - Fácil control del juego - toneladas de etapas - Modos ilimitados - Modos de minijuego - ¡Usa 50 bolas desde el comienzo del juego! - Varias formas de bolas como estrellas, triángulos, cuadrados y diamantes - Juego fuera de línea (sin conexión a Internet) compatible - Multi-jugar compatible - logro y leaderboard apoyados - Dispositivo de tableta compatible - Dispositivos de gama baja compatibles Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 956 of 4000
)
Kuvunja matofali yote ili kufungua hatua. Furahia gameplay isiyo na ukomo na tani za modes na hatua. Ni kwa bure na huihifadhi sasa! [Jinsi ya kucheza] - Moto moto kwa kugusa. - Hit matofali na mipira na kutoa uharibifu kwa matofali. - Wakati kudumu kufikia 0, matofali huharibiwa. - Matofali yanapofika chini ya skrini, mchezo umeisha. [Vipengele] - Mchezo na vitalu 15 vya usawa - Udhibiti wa mchezo rahisi - tani za hatua - Njia zisizo na ukomo - Njia za mchezo wa mini - Tumia mipira 50 kutoka mwanzo wa mchezo! - Maumbo mbalimbali ya mipira kama nyota, pembetatu, mraba, na almasi - Nje ya Mtandao (bila internet connection) gameplay mkono - Multi kuchezay mkono - mafanikio & ubao wa kiongozi uliungwa mkono - Kifaa kibao kinasaidiwa - Vifaa vidogo vya mwisho vinasaidiwa Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 930 of 4000
)
Bryt alla tegelstenar för att rensa stadierna. Njut av obegränsad gameplay med massor av lägen och etapper. Det är gratis och laddar ner det nu! [Hur man spelar] - Bränder bollen med en röra. - Slå tegelstenarna med bollar och ge skador på tegelstenarna. - När hållbarheten når 0, förstörs tegelstenen. - När tegelstenarna kommer ner till skärmens botten är spelet över. [Funktioner] - Spel med 15 horisontella blockera - Enkel spelkontroll - Antal steg - Obegränsade lägen - Mini-spellägen - Använd 50 bollar från spelet starta! - Olika former av bollar som stjärnor, trianglar, rutor och diamanter - Stöd för off-line (utan internetuppkoppling) - Mång-spela stöds - prestation och leaderboard stöds - Tablet enhet stöds - Stöd för lågpresterande enheter Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1026 of 4000
)
கட்டங்களை அழிக்க அனைத்து செங்கல்களையும் உடைக்க வேண்டும். முறைகள் மற்றும் நிலைகளில் டன் வரம்பற்ற விளையாட்டு அனுபவிக்க. இது இலவசம் மற்றும் இப்போது அதை பதிவிறக்க! [எப்படி விளையாடுவது] - ஒரு தொடு பந்தை எரிக்கிறது. - பந்துகளால் செங்கலை அடித்து செங்கற்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்துங்கள். - ஆயுள் 0-ஐ எட்டும்போது, செங்கல் அழிக்கப்படுகிறது. - செங்கற்கள் திரையின் அடிப்பகுதியில் இறங்கும்போது, விளையாட்டு முடிந்துவிட்டது. [அம்சங்கள்] - 15 கிடைமட்ட தொகுதிகள் கொண்ட விளையாட்டு - எளிதாக விளையாட்டு கட்டுப்பாடுகள் - நிலைகள் டன் - வரம்பற்ற முறைகள் - மினி-விளையாட்டு முறைகள் - விளையாட்டு தொடங்கி 50 பந்துகளை பயன்படுத்தவும்! - நட்சத்திரங்கள், முக்கோணங்கள், சதுரம் மற்றும் வைரங்கள் போன்ற பந்துகளின் பல்வேறு வடிவங்கள் - ஆஃப்லைன் (இணைய இணைப்பு இல்லாமல்) விளையாட்டு ஆதரவு - மல்டி ப்ளே ஆதரவு - சாதனை & லீடர் ஆதரவு - டேப்லெட் சாதனம் ஆதரவு- குறைந்த இறுதியில் சாதனங்கள் ஆதரவு Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 919 of 4000
)
దశలను క్లియర్ అన్ని ఇటుకలు బ్రేక్. మోడ్లు మరియు దశల్లో టన్నుల అపరిమిత గేమ్ప్లే ఆనందించండి. ఇది ఉచితం మరియు ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేస్తుంది! [ఎలా ఆడాలి] - ఒక టచ్ తో బంతి మంటలు. - బంతులతో ఇటుకలు హిట్ మరియు ఇటుకలకు నష్టాలను ఇస్తాయి. - మన్నిక 0 చేరుకున్నప్పుడు, ఇటుక నాశనం అవుతుంది. - ఇటుకలు స్క్రీన్ దిగువకు దిగి వచ్చినప్పుడు, గేమ్ ముగుస్తుంది. [లక్షణాలు] - 15 సమాంతర బ్లాకులతో గేమ్ - సులువు గేమ్ నియంత్రణలు - టన్నుల టన్నులు - అపరిమిత రీతులు - మినీ-గేమ్ రీతులు - గేమ్ ప్రారంభం నుండి 50 బంతుల్లో ఉపయోగించండి! - నక్షత్రాలు, త్రిభుజాలు, చతురస్రాలు మరియు వజ్రాలు వంటి బంతుల వివిధ ఆకారాలు - ఆఫ్లైన్ (ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకుండా) గేమ్ప్లే మద్దతు - మల్టీ ప్లే మద్దతు - సాధించిన & లీడర్బోర్డ్ మద్దతు - టాబ్లెట్ పరికరం మద్దతు - తక్కువ-ముగింపు పరికరాలు మద్దతు Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 852 of 4000
)
แบ่งอิฐทั้งหมดเพื่อล้างขั้นตอน เพลิดเพลินกับการเล่นเกมแบบไม่ จำกัด จำนวนด้วยโหมดและขั้นตอนต่างๆมากมาย เป็นบริการฟรีและดาวน์โหลดได้เลย! [วิธีการเล่น] - ยิงลูกด้วยการสัมผัส - ตีอิฐกับลูกและให้ความเสียหายกับอิฐ - เมื่อความทนทานถึง 0 อิฐจะถูกทำลาย - เมื่ออิฐลงมาที่ด้านล่างของหน้าจอเกมจะสิ้นสุดลง [คุณสมบัติ] - เกมที่มี 15 บล็อกแนวนอน - ควบคุมเกมได้ง่าย - ตันของขั้นตอน - โหมดไม่ จำกัด - โหมดมินิเกม - ใช้ 50 ลูกจากการเริ่มเกม! - รูปร่างต่างๆของลูกบอลเช่นดาวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเพชร - รองรับการเล่นเกมออฟไลน์ (โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) - รองรับการเล่นแบบมัลติเพลย์ - ความสำเร็จและลีดเดอร์บอร์ดได้รับการสนับสนุน - สนับสนุนอุปกรณ์แท็บเล็ต - รองรับอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 925 of 4000
)
Aşamaları temizlemek için tüm tuğlaları parçalayın. Tonlarca mod ve kademe ile sınırsız oyunun keyfini çıkarın. Bu ücretsiz ve şimdi indiriyor! [Nasıl oynanır] - Bir dokunuşla topu ateşler. - Tuğlaları toplarla vurun ve tuğlalara zarar verin. - Dayanıklılık 0'a ulaştığında, tuğla yok edilir. - Tuğlalar ekranın altına geldiğinde oyun sona erer. [Özellikler] - Oyun 15 yatay blok ile - Kolay oyun kontrolleri - tonlarca etap - Sınırsız mod - Mini oyun modları - Oyun başlangıcında 50 top kullanın! - Yıldız, üçgen, kareler ve elmas gibi çeşitli şekillerde toplar - Çevrimdışı (internet bağlantısı olmadan) oyun desteklenir - Çok oyunlu destekleniyor - başarı ve afiş destekleniyor - Tablet aygıtı destekleniyor - Düşük uçlu cihazlar destekleniyor Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 968 of 4000
)
Розбийте всі цеглини, щоб очистити етапи. Насолоджуйтесь безлімітним геймплеєм з безліччю режимів і сцен. Це безкоштовно і завантажує його зараз! [Як грати] - Запускає м'яч із дотиком. - Вдарити цеглини з кульками і наносити шкоду цегли. - Коли міцність досягає 0, цегла знищується. - Коли цегла спускається донизу екрана, гра закінчена. [Функції] - Гра з 15 горизонтальних блоків - Легкий контроль гри - тонни стадій - Необмежена кількість режимів - Режими міні-гри - Використовуйте 50 м'ячів від початку гри! - Різні форми куль, таких як зірки, трикутники, квадрати та алмази - Офлайн (без підключення до Інтернету) геймплей підтримується - підтримується декілька ігор - досягнення та підтримка таблиці лідерів - Планшетний пристрій підтримується - Низькочасні пристрої підтримуються Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
Break all the bricks to clear the stages. Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages. It is for free and downloads it now! [How to play] - Fires the ball with a touch. - Hit the bricks with balls and give damages to the bricks. - When the durability reaches 0, the brick is destroyed. - When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over. [Features] - Game with 15 horizontal blocks - Easy game controls - Tons of stages - Unlimited modes - Mini-game modes - Use 50 balls from the game start! - Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds - Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi - Multiplayer supported - Achievements and leaderboard supported - Tablet devices supported - Low-end devices supported Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 977 of 4000
)
Phá vỡ tất cả các gạch để xóa các giai đoạn. Thưởng thức gameplay không giới hạn với hàng tấn các chế độ và các giai đoạn. Nó là miễn phí và tải nó ngay bây giờ! [Cách chơi] - Chạy bóng với một liên lạc. - Lượt gạch với quả bóng và cho thiệt hại cho gạch. - Khi độ bền đạt đến 0, gạch sẽ bị phá hủy. - Khi gạch rơi xuống dưới cùng của màn hình, trò chơi kết thúc. [Tính năng, đặc điểm] - Trò chơi với 15 khối ngang - Điều khiển trò chơi dễ dàng - tấn giai đoạn - Chế độ không giới hạn - Các chế độ chơi nhỏ - Sử dụng 50 quả bóng từ trò chơi bắt đầu! - Các hình dạng quả cầu khác nhau như sao, hình tam giác, hình vuông, và hột xoàn - Hỗ trợ ngoại tuyến (không có kết nối internet) - Hỗ trợ đa phát - thành tích và bảng xếp hạng được hỗ trợ - Hỗ trợ thiết bị máy tính bảng - Hỗ trợ các thiết bị cấp thấp Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more
Description (
Characters: 1051 of 4000
)
Phula zonke izitini ukuze ususe izigaba. Jabulela ukudlala umdlalo engenamkhawulo ngamathani wezinyathelo nezigaba. Kumahhala futhi uyilanda manje! [Idlalwa kanjani] - Ushayela ibhola ngethinta. - Hamba izitini ngamabhola bese unika umonakalo ezitini. - Uma ukuqina kufinyelela ku-0, izitini zibhujiswa. - Uma izitini ziwela phansi kweskrini, umdlalo usuphelile. [Izici] - Umdlalo onama-blocks angu-15 angemuva - Izilawuli zemidlalo elula - amathani ezinyathelo - Izindlela ezingenamkhawulo - Amamodi omdlalo omncane - Sebenzisa amabhola ama-50 kusukela ekuqaliseni umdlalo! - Ubujamo obuhlukene bebhola ezinjengezinkanyezi, ama-triangles, izikwere, namadayimane - I-Off-line (ngaphandle kokuxhumeka kwe-intanethi) umdlalo wegeyimu usekelwa - Multi-play esekelwe - impumelelo & ibhodi yabaphambili asekelwe - Idivayisi yekhompyutha isekelwa - Amadivaysi aphansi ekusekelwe Homepage: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552 Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube : https://www.youtube.com/user/mobirix1}
Read more

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
4.4
3 660 822 voters

Reviews

Mohamad Fitri Rustam
14 Sep, 2021
5
Good game guys n I going to level up my points or stages...
Agustín Gómez
10 Sep, 2021