Photo Retouch - AI Remove Unwa

61
ASO score
Text
54/100
Graphic
46/100
Reviews
54/100
Other
100/100
Additional Information
Rating:
4.29
Voted: 3.77M
Google Play Link:
Website:
Email:
Privacy Policy:
Categories: Entertainment
Size: 20MB
iAP: 1.99 - 4.99 $
Installs: 6.65M
App Age: 2 years 9 months
Release Date: Mar 13, 2020
Last Update: Sep 22, 2021
Version: 2.3.4
Version history
2.3.4
Sep 22, 2021
-Bug fixes and performance improvements.<br>-If you need our help, please feel free to email us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.
2.2
Jun 03, 2021
-Bug fixes and performance improvements.<br>-If you need our help, please feel free to email us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.
Version history
2.3.4
Sep 22, 2021
-Bug fixes and performance improvements.<br>-If you need our help, please feel free to email us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.
2.2
Jun 03, 2021
-Bug fixes and performance improvements.<br>-If you need our help, please feel free to email us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.
2.1.1
Mar 31, 2021
-Bug fixes and performance improvements.<br>-If you need our help, please feel free to email us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.
2.1
Mar 29, 2021
2.0
Jan 14, 2021
-Reduced the download size of Photo Retouch. Lighter &amp; faster.<br>-Bug fixes and performance improvements.<br>-If you need our help, please feel free to email us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.
1.9.2
Dec 28, 2020
1.9.1
Dec 25, 2020
1.9
Dec 22, 2020
1.8
Dec 10, 2020
1.7.1
Oct 26, 2020
1.6.3
Oct 14, 2020
1.5.1
Sep 23, 2020
1.4.1
Sep 14, 2020
1.3.1
Sep 01, 2020
1.1.1
Aug 07, 2020
0
Mar 13, 2020
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 6.7M
Category Top Average: 32.3M
-79%
Rating
Current App: 4.29
Category Top Average: 4.02
+7%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 37.6K
Category Top Average: 353.2K
-89%
App Age
Current App: 2y 8m
Category Top Average: 8y 0m
-66%
In-app Purchases Price
Current App: $3
Category Top Average: $57
-94%
Update Frequency
Current App: 111d
Category Top Average: 129d
-14%
Title Length
Current App: 30
Category Top Average: 22
+36%
Short Description Length
Current App: 88
Category Top Average: 59
+49%
Description Length
Current App: 2 443
Category Top Average: 1 868
+31%
Number of Screenshots
Current App: 32
Category Top Average: 79
-60%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 20MB
Category Top Average: 66MB
-70%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Load more
New
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Load more
Trending Up
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Load more
Trending Down
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
6.7M
Last month icon
Last month
40.2K

Text ASO

Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch—AI إزالة الكائنا
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 24 of 50
)
Photo Retouch—图片去水印,智能P图
Title (
Characters: 26 of 50
)
Photo Retouch — 圖片去水印,智能P圖
Title (
Characters: 26 of 50
)
Photo Retouch — 圖片去水印,智能P圖
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Odebrat objekt
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Fjern objekter
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Verwijder onge
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Poista ei-toiv
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Supprimez les
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Supprimez les
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Objekte entfer
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Κατάργηση αντι
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI הסר אובייקט
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - एआई अवांछित वस
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Tárgyak eltávo
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Hapus objek fo
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Rimuovi oggett
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI - 不要なオブジェクト
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - 가 원하지 않는 개체 제거
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch-Keluarkan Objek
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Fjern uønsk
Title (
Characters: 42 of 50
)
Photo Retouch - AI Fjern uønskede objekter
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch—AI Usuń niechcia
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch-Remover objetos
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch-Remover objetos
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Eliminați obie
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch -удаление объект
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI odstráňte n
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Eliminar ob
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Eliminar ob
Title (
Characters: 48 of 50
)
Photo Retouch - AI Eliminar objetos de las fotos
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Eliminar ob
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - ta bort föremå
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 23 of 50
)
Photo Retouch - ลบวัตถุ
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI İstenmeyen
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Видалення н
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - Xóa các đối tư
Title (
Characters: 30 of 50
)
Photo Retouch - AI Remove Unwa
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
App verwydering en uitveër app om agtergrond, watermerk en mense van die foto te verwyder.
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
Aplikimi për heqjen e objekteve dhe gomën për të hequr sfondin, ujërat dhe njerëzit nga fotografia.
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
ዳራ ፣ የውሃ ምልክት እና ሰዎችን ከፎቶ ላይ ለማስወገድ የነገሮች ማስወገጃ እና ማጥፊያ መተግበሪያ።
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
قم بإزالة العلامات المائية والخلفية والأشياء غير المرغوب فيها بسهولة من الصور.
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
Օբյեկտի հեռացման և ռետինների ծրագիր ՝ ֆոնը, ջրի մակարդակի նշագիծը և մարդկանց լուսանկարից հեռացնելու համար:
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Arxa planı, filigranı və insanları fotoşəkildən çıxarmaq üçün obyekt çıxarılması və silgi tətbiqi.
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
ফটো থেকে পটভূমি, জলছাপ এবং লোকেদের অপসারণ করতে অবজেক্ট অপসারণ এবং ইরেজার অ্যাপ্লিকেশন।
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
Objektuak kentzeko eta borratzeko aplikazioa atzeko planoa, filigranak eta jendea argazkitik kentzeko.
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
Дадатак для выдалення аб&#39;ектаў і гумкі для выдалення фону, вадзяных знакаў і людзей з фота.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Приложение за премахване на обекти и гума за премахване на фон, воден знак и хора от снимка.
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
နောက်ခံ၊ ရေစာနှင့်လူများကိုဓာတ်ပုံမှဖယ်ရှားရန်အရာဝတ္ထုကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဖျက်ရန်အက်ပလီကေးရှင်း။
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Aplicació d’eliminació d’objectes i esborrador per eliminar fons, filigrana i persones de la foto.
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
一键消除杂物,神奇的照片橡皮擦,无痕去水印的全能图片编辑器!
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
一鍵消除雜物,神奇的照片橡皮擦,無痕去水印的全能圖片編輯器!
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
一鍵消除雜物,神奇的照片橡皮擦,無痕去水印的全能圖片編輯器!
Short Description (
Characters: 104 of 80
)
Aplikacija za uklanjanje predmeta i gumicu za uklanjanje pozadine, vodenih žigova i osoba s fotografije.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Snadno odstraňte z fotografií vodoznaky, pozadí, nežádoucí objekty a obsah.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Fjern nemt vandmærker, baggrund, uønskede objekter og indhold fra fotos.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Verwijder eenvoudig watermerken en ongewenste inhoud van foto&#39;s.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Object removal &amp; eraser app to remove background, watermark &amp; people from photo.
Short Description (
Characters: 97 of 80
)
Objekti eemaldamise ja kustutuskummi rakendus tausta, vesimärgi ja inimeste eemaldamiseks fotolt.
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
Pag-aalis ng object at pambura app upang alisin ang background, watermark at mga tao mula sa larawan.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Poista helposti vesileimat, tausta, ei-toivotut esineet ja sisältö valokuvista.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Supprimez facilement les filigranes et le contenu indésirable des photos.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Supprimez facilement les filigranes et le contenu indésirable des photos.
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
Aplicación de eliminación de obxectos e borrador para eliminar o fondo, a marca de auga e a xente da foto.
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
ობიექტის ამოღება და საშლელი აპი, რომ ამოიღონ ფონი, წყლის ნიშანი და ხალხი ფოტოდან.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Entfernen Sie einfach Wasserzeichen und unerwünschte Inhalte von Fotos
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Αφαιρέστε εύκολα υδατογραφήματα και ανεπιθύμητο περιεχόμενο από φωτογραφίες.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
ફોટામાંથી પૃષ્ઠભૂમિ, વોટરમાર્ક અને લોકોને દૂર કરવા Obબ્જેક્ટને દૂર કરવા અને ઇરેઝર એપ્લિકેશન.
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
הסר בקלות סימני מים, רקע, חפצים ותכנים לא רצויים מהתמונות.
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
आसानी से वॉटरमार्क, पृष्ठभूमि, अवांछित वस्तु और सामग्री को फ़ोटो से हटा दें।
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Könnyen eltávolíthatja a vízjelek, háttér és a nem kívánt tárgyak képeit.
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Fjarlæging mótmæla og strokleður til að fjarlægja bakgrunn, vatnsmerki og fólk af mynd.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Menghapus konten yang tidak diinginkan dari foto, hapus latar belakang foto
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Rimuovi facilmente filigrane e contenuti indesiderati dalle foto.
Short Description (
Characters: 36 of 80
)
透かし、背景、不要なオブジェクト、コンテンツを写真から簡単に削除します。
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
ಫೋಟೋದಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರೇಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
Фонды, су таңбасын және адамдарды фотосуреттерден жоюға арналған объектілерді жою және өшіргіш қолданбасы.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
កម្មវិធីលុបវត្ថុនិងជ័រលុបដើម្បីលុបផ្ទៃខាងក្រោយព្រាលៗនិងមនុស្សចេញពីរូបថត។
Short Description (
Characters: 48 of 80
)
사진에서 워터 마크, 배경, 원하지 않는 개체 및 콘텐츠를 쉽게 제거 할 수 있습니다.
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Фонду, суу белгисин жана адамдарды сүрөттөн алып салуу үчүн объект алып салуу жана өчүргүч колдонмо.
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
ການ ກຳ ຈັດວັດຖຸແລະລຶບລ້າງແອັບ to ເພື່ອລຶບພື້ນຫລັງ, ໜ້າ ຈໍແລະຄົນ
Short Description (
Characters: 104 of 80
)
Objektu noņemšanas un dzēšgumijas lietotne, lai no fotoattēla noņemtu fonu, ūdenszīmi un citas personas.
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
Objektų pašalinimo ir trintuko programa, skirta pašalinti foną, vandens ženklą ir žmones iš nuotraukos.
Short Description (
Characters: 111 of 80
)
Апликација за отстранување и бришење на објекти за отстранување на позадина, воден жиг и луѓе од фотографијата.
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Keluarkan tanda air dan kandungan yang tidak diingini dari foto dengan mudah.
Short Description (
Characters: 124 of 80
)
ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലം, വാട്ടർമാർക്ക്, ആളുകൾ എന്നിവ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ഒബ്‌ജക്റ്റ് നീക്കംചെയ്യലും ഇറേസർ അപ്ലിക്കേഷനും.
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
फोटोमधून पार्श्वभूमी, वॉटरमार्क आणि लोकांना काढण्यासाठी ऑब्जेक्ट रिमूव्हल आणि इरेझर अ‍ॅप.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Фото зураг, дэвсгэр тэмдэг, хүмүүсийг арилгах обьект устгах, баллуур арилгах програм.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
वस्तु हटाउने र इरेज़र अनुप्रयोग पृष्ठभूमि, वाटरमार्क र फोटो बाट व्यक्ति हटाउन।
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Fjern vannmerker, bakgrunn, uønskede objekter og innhold fra bilder.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Fjern vannmerker, bakgrunn, uønskede objekter og innhold fra bilder.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
برنامه پاک کردن اشیا و پاک کن برای پاک کردن پس زمینه ، علامت علامت و افراد از عکس.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
برنامه پاک کردن اشیا و پاک کن برای پاک کردن پس زمینه ، علامت علامت و افراد از عکس.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
برنامه پاک کردن اشیا و پاک کن برای پاک کردن پس زمینه ، علامت علامت و افراد از عکس.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
برنامه پاک کردن اشیا و پاک کن برای پاک کردن پس زمینه ، علامت علامت و افراد از عکس.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Z łatwością usuwaj znaki wodne, tło, niechciane obiekty i treści ze zdjęć.
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
Apagador de objetos em fotos, remover fundo de fotos
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
Apagador de objetos em fotos, remover fundo de fotos
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਰੇਜ਼ਰ ਐਪ.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Ștergeți cu ușurință filigranele, fundalul, obiectele nedorite din fotografii.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Легко удаляйте водяные знаки, фон, нежелательные объекты и контент с фотографий.
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Апликација за уклањање предмета и гумицу за уклањање позадине, водених жигова и људи са фотографије.
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
ඡායාරූපයෙන් පසුබිම, දිය සලකුණ සහ පුද්ගලයින් ඉවත් කිරීමට වස්තු ඉවත් කිරීම සහ මකන යෙදුම.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Ľahko odstráňte z fotografií vodoznaky, pozadie, nežiaduce objekty a obsah.
Short Description (
Characters: 112 of 80
)
Aplikacija za odstranjevanje predmetov in radirko za odstranjevanje ozadja, vodnega žiga in ljudi s fotografije.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Borrar objetos de fotos, eliminar contenido no deseado, texto, personas de fotos
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Borrar objetos de fotos, eliminar contenido no deseado, texto, personas de fotos
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Borrar objetos de fotos, eliminar contenido no deseado, texto, personas de fotos
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Borrar objetos de fotos, eliminar contenido no deseado, texto, personas de fotos
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Ondoa kitu na programu ya kufuta ili kuondoa mandharinyuma, watermark na watu kutoka picha.
Short Description (
Characters: 49 of 80
)
Ta enkelt bort oönskade föremål och vattenmärken!
Short Description (
Characters: 110 of 80
)
புகைப்படத்திலிருந்து பின்னணி, வாட்டர்மார்க் மற்றும் நபர்களை அகற்ற பொருள் அகற்றுதல் மற்றும் அழிப்பான் பயன்பாடு.
Short Description (
Characters: 108 of 80
)
ఫోటో నుండి నేపథ్యం, ​​వాటర్‌మార్క్ &amp; వ్యక్తులను తొలగించడానికి ఆబ్జెక్ట్ తొలగింపు &amp; ఎరేజర్ అనువర్తనం.
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
ลบวัตถุและลายน้ำที่ไม่ต้องการได้อย่างง่ายดาย!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Fotoğraflardan filigranları ve istenmeyen içerikleri kolayca kaldırın.
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Легко видаляйте водяні знаки, фон, небажаний предмет та вміст із фотографій.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
پس منظر ، واٹر مارک اور لوگوں کو تصویر سے ہٹانے کے لئے آبجیکٹ کو ہٹانے اور صاف کرنے والا ایپ۔
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Dễ dàng xóa hình mờ, nền, đối tượng không mong muốn và nội dung khỏi ảnh.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Ukususwa kwento nohlelo lokusula ukususa ingemuva, i-watermark nabantu kusuka esithombeni.
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2260 of 4000
)
هل تم التقاط صور السيلفي الخاصة بك من قبل المارة؟ هل أنت مستاء من العلامات المائية المزعجة على صورك؟ باستخدام هذا التطبيق ، يمكنك فقط تحديد أي محتوى أو خلفية غير مرغوب فيها ، ثم إزالتها تمامًا من صورك بلمسة واحدة فقط! هذا ليس فقط محرر صور ممتازًا ، ولكنه أيضًا أداة ممحاة للصور. استخدم هذا التطبيق لإزالة أي شيء من الصورة في محرر الصور هذا. • دلائل الميزات: -إزالة الكائن في الصور: حدد المحتوى غير المرغوب فيه ، ثم انقر فوق "انتقال" لإزالته مرة واحدة وإلى الأبد. يمكنه أيضًا إزالة الأشخاص من الصورة وإزالة الملابس من الصورة. -إصلاح سريع: ما عليك سوى مسح الكائن الذي لا تريده بإصبعك ، وسيختفي على الفور. تنعيم بشرتك وإزالة حب الشباب. هذا هو مزيل عيوب تنقيح الصورة بكسل. إزالة الأشياء غير المرغوب فيها بنبض القلب. قم بإزالة الأشياء من الصور بالسرعة التي تريدها. -ختم النسخ: اسحب العلامة إلى المنطقة المحددة التي تريد نسخها ، ثم استخدم إصبعك لبدء اللصق! -مشاركة سريعة: شارك تحفتك على وسائل التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة. شاركها مباشرة على Instagram. - مصحح متعدد الاستخدامات: قم بإزالة العلامات المائية أو الشعارات أو أي شيء غير مرغوب فيه من الصور. علاج البثور والعيوب الجلدية. امسح أي شيء تريده أن يختفي. - برامج تعليمية بسيطة: إتقان استخدام الأدوات المختلفة بسرعة بمساعدة دروس الفيديو داخل التطبيق. - تأثيرات التمويه والفسيفساء: يمكن لمحرر الصور الضبابية هذا أن يطمس خلفية الصورة بسرعة بوظائف قابلة للتعديل للغاية مثل زيادة / تقليل الكثافة وتغيير حجم الفرشاة. امسح العلامات المائية وأزل الشعار بسهولة من جميع صورك كمزيل للعلامات المائية. قم بتنقيح صورك وإلغاء تشويشها بالطريقة التي لم تشاهدها من قبل! قم بإزالة الكائنات من الصورة وإزالة الخلفية من الصور وإزالة العلامة المائية من الصور بنقرة واحدة فقط. قم بإزالة الرموز التعبيرية من الصور بنقرة واحدة. إزالة الشعار من الصورة مع التعتيم. كمزيل للعلامات المائية ، يسمح لك باستخدام الممحاة لاستعادة ما تمت إزالته أو استنساخه للتو. إذا كانت هناك بعض التغييرات غير الضرورية وتريد استعادة الصورة ، فيمكن لممحاة اللمس إزالة جميع التغييرات. يحتوي هذا التطبيق أيضًا على الكثير من المرشحات العلوية المختلفة لتحرير الصور وتقسيم درجات الألوان والإعدادات المسبقة المتوهجة. إزالة الاقتباسات من الصورة بسهولة. أزل الضوضاء من الصورة وقم بإصلاحها. لم يكن تحرير الصور بهذه السرعة والسهولة من قبل. إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات ، فلا تتردد في الاتصال بنا على kingsonyoyo@aliyun.com. سنعود إليك في أقرب وقت ممكن.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 323 of 4000
)
还在担心路人突然闯进你的镜头? 还在为烦人的水印而发愁? 有了Photo Retouch,从此不必担忧,瞬间从照片上移除不想要的内容! •我们的应用为你提供以下功能: -快速修复:只需轻轻一擦,一键消除烦人的杂物,快速修复照片 -高级擦除:虽然不是最快,但是效果真的很拽,删除水印的绝佳口袋魔法 -克隆印章:动动手指,完美复制,P图不留痕 -历史项目:这里存放着你的曾经,再也不怕找不回从前的自己 -快速分享:将你的大作一键分享到社交平台 希望这款拥有神奇橡皮擦的图片编辑软件,能为你带来绝佳的使用体验,成为你照片修复、图片消除的水印宝! 如果您有任何疑问和建议,请通过kingsonyoyo@aliyun.com与我们联系。}
Read more
Description (
Characters: 317 of 4000
)
還在擔心路人突然闖進你的鏡頭? 還在為煩人的水印而發愁? 有了Photo Retouch,從此不必擔憂,瞬間從照片上移除不想要的內容! •我們的應用為你提供以下功能: -快速修復:只需輕輕一擦,一鍵消除煩人的雜物,快速修復照片 -高級擦除:雖然不是最快,但是效果真的很拽,刪除水印的絕佳口袋魔法 -克隆印章:動動手指,完美復制,P圖不留痕 -歷史項目:這裡存放著你的曾經,再也不怕找不回從前的自己 -快速分享:將你的大作一鍵分享到社交平台 希望這款擁有神奇橡皮擦的圖片編輯軟件,能為你帶來絕佳的使用體驗,成為你照片修復、圖片消除的水印寶! 如果您有任何疑問和建議,請通過kingsonyoyo@aliyun.com與我們聯繫。}
Read more
Description (
Characters: 317 of 4000
)
還在擔心路人突然闖進你的鏡頭? 還在為煩人的水印而發愁? 有了Photo Retouch,從此不必擔憂,瞬間從照片上移除不想要的內容! •我們的應用為你提供以下功能: -快速修復:只需輕輕一擦,一鍵消除煩人的雜物,快速修復照片 -高級擦除:雖然不是最快,但是效果真的很拽,刪除水印的絕佳口袋魔法 -克隆印章:動動手指,完美復制,P圖不留痕 -歷史項目:這裡存放著你的曾經,再也不怕找不回從前的自己 -快速分享:將你的大作一鍵分享到社交平台 希望這款擁有神奇橡皮擦的圖片編輯軟件,能為你帶來絕佳的使用體驗,成為你照片修復、圖片消除的水印寶! 如果您有任何疑問和建議,請通過kingsonyoyo@aliyun.com與我們聯繫。}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 1832 of 4000
)
Byli vaše selfie někdy fotobombovány kolemjdoucími? Rozčilují vás otravné vodoznaky na fotografiích? S touto aplikací Photo Retouch můžete jen označit jakýkoli nežádoucí obsah nebo pozadí a poté jej dokonale odstranit z vašich fotografií jediným dotykem! • Klíčové vlastnosti: -Object Removal: Označte nechtěný obsah a poté jej klepnutím na „Přejít“ jednou provždy odstraňte. -Rychlá oprava: Stačí prstem otřít objekt, který nechcete, a okamžitě zmizí. -Clone Stamp: Přetáhněte značku do vybrané oblasti, kterou chcete zkopírovat, a poté prstem začněte vkládat! -Rychlé sdílení: Sdílejte své mistrovské dílo na sociálních médiích pouhým kliknutím. -Všestranný korektor: Odstraňte vodoznaky, loga, titulky, čáry, vady nebo pozadí. Opravte pupínky a skvrny na pokožce. Vymažte vše, co chcete, aby bylo pryč. -Jednoduché výukové programy: Rychle si osvojte používání různých nástrojů pomocí videonávodů v aplikaci. - Efekty rozostření a mozaiky: Rychle rozmazejte fotografie pomocí vysoce nastavitelných funkcí, jako je zvýšení / snížení intenzity a změna velikosti štětce. Tento editor retušování fotografií může snadno vymazat vodoznaky a odstranit logo ze všech vašich fotografií. Dotkněte se retušování a dekluterujte své fotografie tak, jak jste to ještě nikdy neviděli! Jedním kliknutím odeberete objekty z fotografie, odstraníte pozadí z fotografií a odstraníte vodoznak z fotografií. Photo Retouch je nejlepší odstraňovač odstraňovače pozadí. Photo Retouch také umožňuje použít gumu k obnovení právě odstraněného nebo klonovaného. Pokud dojde k nějakým zbytečným změnám a chcete obrázek obnovit, může dotyková guma všechny změny odstranit. Úpravy fotografií nikdy nebyly tak rychlé, snadné a pohodlné. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat na cerdillaczhang@outlook.com. Ozveme se vám co nejdříve.}
Read more
Description (
Characters: 2485 of 4000
)
Er dine selfies nogensinde blevet fotobomberet af forbipasserende? Er du ked af irriterende vandmærker på dine fotos? Med denne app kan du bare markere uønsket indhold eller baggrund og derefter fjerne det perfekt fra dine fotos med et enkelt tryk! Dette er ikke kun en glimrende fotoredigerer, men også et viskelæderværktøj til fotos. Brug denne app til at fjerne alt fra foto i denne fotoredigerer. • Nøglefunktioner: -Fjernelsesobjekt i fotos: Marker det uønskede indhold, og tryk derefter på "Gå" for at fjerne det en gang for alle. Det kan også fjerne mennesker fra foto og fjerne tøj fra foto. -Hurtig reparation: Tør bare det objekt, du ikke vil have, med din finger, så forsvinder det øjeblikkeligt. Glat din hud og fjern acne. Dette er en foto pixel retouchering pletfjerner. Fjern uønsket genstand med et hjerteslag. Fjern ting fra fotos så hurtigt som du vil. -Clone Stamp: Træk markøren til det valgte område, du vil kopiere, og brug derefter din finger til at begynde at indsætte! -Quick Share: Del dit mesterværk på sociale medier med et enkelt klik. Del dem direkte på Instagram. -Alsidig korrektur: Fjern vandmærker, logoer eller uønskede genstande fra fotos. Fix bumser og hudpletter. Slet alt, hvad du vil have det skal være væk. -Enkle øvelser: Håndter hurtigt brugen af ​​forskellige værktøjer ved hjælp af video-selvstudier i appen. -Blush and mosaic effects: Denne slørede fotoredigerer kan hurtigt sløre baggrunden for et billede med meget justerbare funktioner som forøgelse/formindskelse af intensitet og ændring af penselstørrelse. Slet let vandmærker og fjern logo fra alle dine fotos som en vandmærkefjerner. Retouchér og declutter dine fotos på den måde, du aldrig har set før! Fjern objekter fra foto, fjern baggrund fra fotos og fjern vandmærke fra fotos med et enkelt klik. Fjern emojis fra billeder i et tryk. Fjern logo fra foto med sløring. Som vandmærkefjerner kan du bruge viskelæder til at gendanne det, der lige er blevet fjernet eller klonet. Hvis der er nogle unødvendige ændringer, og du vil gendanne billedet, kan viskelæderet fjerne alle ændringer. Denne app har også en masse forskellige topfiltre til fotoredigering, split toning og aglow forudindstillinger. Fjern citater fra foto bekvemt. Fjern støj fra foto og gør det rettet. Fotoredigering har aldrig været så hurtig og bekvem. Hvis du har spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte os på kingsonyoyo@aliyun.com. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.}
Read more
Description (
Characters: 2719 of 4000
)
Zijn je selfies ooit gefotobombardeerd door voorbijgangers? Heb je last van vervelende watermerken op je foto's? Met deze app kun je ongewenste inhoud of achtergrond markeren en deze vervolgens perfect van je foto's verwijderen met slechts één aanraking! Dit is niet alleen een uitstekende foto-editor, maar ook een gum voor foto's. Gebruik deze app om iets van de foto in deze foto-editor te verwijderen. • Belangrijkste kenmerken: -Objectverwijdering in foto's: markeer de ongewenste inhoud en tik vervolgens op "Go" om deze voor eens en voor altijd te verwijderen. Het kan ook mensen van de foto verwijderen en kleding van de foto verwijderen. -Snelle reparatie: veeg het object dat u niet wilt met uw vinger af en het zal onmiddellijk verdwijnen. Maak je huid glad en verwijder acne. Dit is een vlekverwijderaar voor het retoucheren van fotopixels. Verwijder ongewenst object in een oogwenk. Verwijder dingen zo snel als u wilt van foto's. -Kloonstempel: sleep de markering naar het geselecteerde gebied dat u wilt kopiëren en gebruik vervolgens uw vinger om te beginnen met plakken! -Snel delen: deel uw meesterwerk met slechts één klik op sociale media. Deel ze rechtstreeks op Instagram. -Veelzijdige corrector: verwijder watermerken, logo's of andere ongewenste objecten van foto's. Fix puistjes en huidvlekken. Wis alles waarvan u wilt dat het weg is. -Eenvoudige tutorials: leer snel het gebruik van verschillende tools met behulp van in-app videotutorials. -Vervaging en mozaïekeffecten: deze vervagingsfoto-editor kan de achtergrond van een foto snel vervagen met zeer aanpasbare functies zoals de intensiteit verhogen/verlagen en de penseelgrootte wijzigen. Wis eenvoudig watermerken en verwijder het logo van al uw foto's als een watermerkverwijderaar. Retoucheer en ruim je foto's op zoals je nog nooit eerder hebt gezien! Verwijder objecten van foto's, verwijder achtergrond van foto's en verwijder watermerk van foto's met slechts één klik. Verwijder emoji's van afbeeldingen met één tik. Verwijder logo van foto met vervaging. Als watermerkverwijderaar kun je gum gebruiken om te herstellen wat zojuist is verwijderd of gekloond. Als er enkele onnodige wijzigingen zijn en u de afbeelding wilt herstellen, kan de aanraakgum alle wijzigingen verwijderen. Deze app heeft ook veel verschillende topfilters voor fotobewerking, split toning en gloeiende presets. Verwijder citaten gemakkelijk uit de foto. Verwijder ruis van de foto en maak het vast. Fotobewerking was nog nooit zo snel en gemakkelijk. Als u vragen of suggesties heeft, neem dan gerust contact met ons op via kingsonyoyo@aliyun.com. We komen zo snel mogelijk bij je terug.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2620 of 4000
)
Onko ohikulkijat koskaan kuvanneet selfieitäsi? Oletko järkyttynyt ärsyttävistä vesileimoista valokuvissasi? Tämän sovelluksen avulla voit vain merkitä ei -toivottua sisältöä tai taustaa ja poistaa sen täydellisesti valokuvistasi yhdellä kosketuksella! Tämä ei ole vain erinomainen kuvankäsittelyohjelma, vaan myös pyyhekuvatyökalu valokuville. Tämän sovelluksen avulla voit poistaa kaiken valokuvasta tässä kuvankäsittelyohjelmassa. • Avainominaisuudet: -Kohteen poistaminen valokuvista: Merkitse ei -toivottu sisältö ja poista se lopullisesti napauttamalla "Siirry". Se voi myös poistaa ihmisiä valokuvasta ja vaatteita valokuvasta. -Nopea korjaus: Pyyhi vain haluamasi esine sormellasi, ja se katoaa heti. Tasoita iho ja poista akne. Tämä on valokuvapikselin retusoinnin tahranpoistoaine. Poista ei -toivotut esineet sydämenlyönnistä. Poista asiat valokuvista niin nopeasti kuin haluat. -Kloonileima: Vedä merkki valitulle alueelle, jonka haluat kopioida, ja aloita liittäminen sormella! -Pikajako: Jaa mestariteoksesi sosiaalisessa mediassa yhdellä napsautuksella. Jaa ne suoraan Instagramiin. -Monipuolinen korjaaja: Poista vesileimat, logot tai kaikki ei -toivotut esineet valokuvista. Korjaa näppylöitä ja ihon epäpuhtauksia. Poista kaikki, mitä haluat sen poistuvan. -Yksinkertaiset opetusohjelmat: Hallitse nopeasti eri työkalujen käyttö sovelluksen sisäisten video-opetusohjelmien avulla. -Hämärtäminen ja mosaiikkitehosteet: Tämä hämärtynyt kuvankäsittelyohjelma voi nopeasti hämärtää kuvan taustan erittäin säädettävillä toiminnoilla, kuten lisätä/vähentää voimakkuutta ja muuttaa siveltimen kokoa. Poista vesileimat helposti ja poista logo kaikista valokuvistasi vesileimojen poistoaineena. Muokkaa ja piilota valokuvasi tavalla, jota et ole koskaan ennen nähnyt! Poista esineitä valokuvasta, poista tausta valokuvista ja poista vesileima valokuvista yhdellä napsautuksella. Poista emojit kuvista napauttamalla. Poista logo kuvasta epätarkasti. Vesileiman poistoaineena sen avulla voit käyttää pyyhekumia palauttaaksesi juuri poistetun tai kloonatun. Jos joitakin tarpeettomia muutoksia tehdään ja haluat palauttaa kuvan, kosketus pyyhekumi voi poistaa kaikki muutokset. Tässä sovelluksessa on myös paljon erilaisia ​​suosituimpia suodattimia valokuvien muokkaamiseen, jaettuun sävytykseen ja aglow -esiasetuksiin. Poista lainaukset valokuvasta kätevästi. Poista kohina valokuvasta ja korjaa se. Kuvankäsittely ei ole koskaan ollut näin nopeaa ja kätevää. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse kingsonyoyo@aliyun.com. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.}
Read more
Description (
Characters: 3209 of 4000
)
Vos selfies ont-ils déjà été photobombés par des passants ? Êtes-vous contrarié par les filigranes gênants sur vos photos ? Avec cette application, vous pouvez simplement marquer n'importe quel contenu ou arrière-plan indésirable, puis le supprimer parfaitement de vos photos d'un simple toucher ! Ce n'est pas seulement un excellent éditeur de photos, mais aussi un outil de gomme pour les photos. Utilisez cette application pour supprimer quoi que ce soit de la photo dans cet éditeur de photos. • Principales caractéristiques: -Suppression d'objets dans les photos : marquez le contenu indésirable, puis appuyez sur « Go » pour le supprimer une fois pour toutes. Il peut également supprimer des personnes de la photo et supprimer des vêtements de la photo. -Réparation rapide : essuyez simplement l'objet dont vous ne voulez pas avec votre doigt et il disparaîtra instantanément. Lissez votre peau et éliminez l'acné. Il s'agit d'un dissolvant de retouche de pixels photo. Supprimez les objets indésirables en un clin d'œil. Supprimez des éléments des photos aussi rapidement que vous le souhaitez. -Tampon de clonage : faites glisser le marqueur vers la zone sélectionnée que vous souhaitez copier, puis utilisez votre doigt pour commencer à coller ! -Partage rapide : partagez votre chef-d'œuvre sur les réseaux sociaux en un seul clic. Partagez-les directement sur Instagram. -Correcteur polyvalent : supprimez les filigranes, les logos ou tout objet indésirable des photos. Corrige les boutons et les imperfections de la peau. Effacez tout ce que vous voulez qu'il disparaisse. -Tutoriels simples : maîtrisez rapidement l'utilisation de différents outils à l'aide de didacticiels vidéo intégrés à l'application. - Effets de flou et de mosaïque : cet éditeur de photo flou peut rapidement flouter l'arrière-plan d'une image avec des fonctions hautement réglables telles que l'augmentation/la diminution de l'intensité et la modification de la taille du pinceau. Effacez facilement les filigranes et supprimez le logo de toutes vos photos pour supprimer les filigranes. Retouchez et désencombrez vos photos comme vous ne les avez jamais vues auparavant ! Supprimez des objets de la photo, supprimez l'arrière-plan des photos et supprimez le filigrane des photos en un seul clic. Supprimez les emojis des images en un clic. Supprimer le logo de la photo avec flou. En tant que dissolvant de filigrane, il vous permet d'utiliser une gomme pour restaurer ce qui vient d'être supprimé ou cloné. S'il y a des modifications inutiles et que vous souhaitez restaurer l'image, la gomme tactile peut supprimer toutes les modifications. Cette application propose également de nombreux filtres de qualité supérieure pour l'édition de photos, la tonalité fractionnée et les préréglages lumineux. Supprimez facilement les citations de la photo. Supprimez le bruit de la photo et corrigez-le. L'édition de photos n'a jamais été aussi rapide et pratique. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à kingsonyoyo@aliyun.com. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.}
Read more
Description (
Characters: 3209 of 4000
)
Vos selfies ont-ils déjà été photobombés par des passants ? Êtes-vous contrarié par les filigranes gênants sur vos photos ? Avec cette application, vous pouvez simplement marquer n'importe quel contenu ou arrière-plan indésirable, puis le supprimer parfaitement de vos photos d'un simple toucher ! Ce n'est pas seulement un excellent éditeur de photos, mais aussi un outil de gomme pour les photos. Utilisez cette application pour supprimer quoi que ce soit de la photo dans cet éditeur de photos. • Principales caractéristiques: -Suppression d'objets dans les photos : marquez le contenu indésirable, puis appuyez sur « Go » pour le supprimer une fois pour toutes. Il peut également supprimer des personnes de la photo et supprimer des vêtements de la photo. -Réparation rapide : essuyez simplement l'objet dont vous ne voulez pas avec votre doigt et il disparaîtra instantanément. Lissez votre peau et éliminez l'acné. Il s'agit d'un dissolvant de retouche de pixels photo. Supprimez les objets indésirables en un clin d'œil. Supprimez des éléments des photos aussi rapidement que vous le souhaitez. -Tampon de clonage : faites glisser le marqueur vers la zone sélectionnée que vous souhaitez copier, puis utilisez votre doigt pour commencer à coller ! -Partage rapide : partagez votre chef-d'œuvre sur les réseaux sociaux en un seul clic. Partagez-les directement sur Instagram. -Correcteur polyvalent : supprimez les filigranes, les logos ou tout objet indésirable des photos. Corrige les boutons et les imperfections de la peau. Effacez tout ce que vous voulez qu'il disparaisse. -Tutoriels simples : maîtrisez rapidement l'utilisation de différents outils à l'aide de didacticiels vidéo intégrés à l'application. - Effets de flou et de mosaïque : cet éditeur de photo flou peut rapidement flouter l'arrière-plan d'une image avec des fonctions hautement réglables telles que l'augmentation/la diminution de l'intensité et la modification de la taille du pinceau. Effacez facilement les filigranes et supprimez le logo de toutes vos photos pour supprimer les filigranes. Retouchez et désencombrez vos photos comme vous ne les avez jamais vues auparavant ! Supprimez des objets de la photo, supprimez l'arrière-plan des photos et supprimez le filigrane des photos en un seul clic. Supprimez les emojis des images en un clic. Supprimer le logo de la photo avec flou. En tant que dissolvant de filigrane, il vous permet d'utiliser une gomme pour restaurer ce qui vient d'être supprimé ou cloné. S'il y a des modifications inutiles et que vous souhaitez restaurer l'image, la gomme tactile peut supprimer toutes les modifications. Cette application propose également de nombreux filtres de qualité supérieure pour l'édition de photos, la tonalité fractionnée et les préréglages lumineux. Supprimez facilement les citations de la photo. Supprimez le bruit de la photo et corrigez-le. L'édition de photos n'a jamais été aussi rapide et pratique. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à kingsonyoyo@aliyun.com. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2941 of 4000
)
Wurden Ihre Selfies schon einmal von Passanten fotobombiert? Ärgern Sie sich über nervige Wasserzeichen auf Ihren Fotos? Mit dieser App können Sie einfach alle unerwünschten Inhalte oder Hintergründe markieren und diese dann mit nur einer Berührung perfekt von Ihren Fotos entfernen! Dies ist nicht nur ein hervorragender Fotoeditor, sondern auch ein Radiergummi-Tool für Fotos. Verwenden Sie diese App, um in diesem Bildbearbeitungsprogramm alles aus dem Foto zu entfernen. • Hauptmerkmale: -Objektentfernung in Fotos: Markieren Sie den unerwünschten Inhalt und tippen Sie dann auf "Los", um ihn ein für alle Mal zu entfernen. Es kann auch Personen vom Foto entfernen und Kleidung vom Foto entfernen. -Schnelle Reparatur: Wischen Sie einfach das Objekt, das Sie nicht möchten, mit dem Finger ab und es verschwindet sofort. Glätten Sie Ihre Haut und entfernen Sie Akne. Dies ist ein Entferner für Fotopixel-Retusche. Entfernen Sie unerwünschtes Objekt im Handumdrehen. Entfernen Sie Dinge aus Fotos so schnell Sie möchten. -Klon-Stempel: Ziehen Sie den Marker in den ausgewählten Bereich, den Sie kopieren möchten, und verwenden Sie dann Ihren Finger, um mit dem Einfügen zu beginnen! -Quick Share: Teilen Sie Ihr Meisterwerk mit nur einem Klick in den sozialen Medien. Teile sie direkt auf Instagram. -Vielseitiger Korrektor: Entfernen Sie Wasserzeichen, Logos oder unerwünschte Objekte aus Fotos. Pickel & Hautunreinheiten beheben. Löschen Sie alles, was Sie möchten, dass es weg ist. -Einfache Tutorials: Beherrschen Sie schnell die Verwendung verschiedener Tools mit Hilfe von In-App-Video-Tutorials. -Unschärfe- und Mosaikeffekte: Dieser Unschärfe-Fotoeditor kann den Hintergrund eines Bildes mit hochgradig einstellbaren Funktionen wie Erhöhen/Verringern der Intensität und Ändern der Pinselgröße schnell verwischen. Löschen Sie ganz einfach Wasserzeichen und entfernen Sie das Logo von all Ihren Fotos als Wasserzeichenentferner. Retuschieren und entrümpeln Sie Ihre Fotos auf eine Weise, die Sie noch nie zuvor gesehen haben! Entfernen Sie Objekte aus dem Foto, entfernen Sie den Hintergrund von Fotos und entfernen Sie Wasserzeichen von Fotos mit nur einem Klick. Entfernen Sie Emojis mit einem Fingertipp aus Bildern. Logo mit Unschärfe vom Foto entfernen. Als Wasserzeichen-Entferner können Sie mit dem Radiergummi wiederherstellen, was gerade entfernt oder geklont wurde. Wenn es einige unnötige Änderungen gibt und Sie das Bild wiederherstellen möchten, kann der Touch-Radiergummi alle Änderungen entfernen. Diese App hat auch viele verschiedene Top-Filter für die Fotobearbeitung, Split-Toning und Glow-Presets. Entfernen Sie bequem Zitate aus dem Foto. Entfernen Sie Rauschen aus dem Foto und beheben Sie es. Fotobearbeitung war noch nie so schnell und bequem. Bei Fragen oder Anregungen können Sie uns gerne unter kingsonyoyo@aliyun.com kontaktieren. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.}
Read more
Description (
Characters: 3193 of 4000
)
Έχουν ποτέ φωτογραφηθεί οι selfies σας από τους περαστικούς; Είστε αναστατωμένοι με ενοχλητικά υδατογραφήματα στις φωτογραφίες σας; Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε απλά να επισημάνετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή φόντο και, στη συνέχεια, να το αφαιρέσετε τέλεια από τις φωτογραφίες σας με ένα μόνο άγγιγμα! Αυτό δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός επεξεργαστής φωτογραφιών, αλλά και ένα εργαλείο γόμας για φωτογραφίες. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή για να αφαιρέσετε οτιδήποτε από τη φωτογραφία σε αυτόν τον επεξεργαστή φωτογραφιών. • Βασικά χαρακτηριστικά: -Αφαίρεση αντικειμένου στις Φωτογραφίες: Σημειώστε το ανεπιθύμητο περιεχόμενο και μετά αγγίξτε «Μετάβαση» για να το αφαιρέσετε μια για πάντα. Μπορεί επίσης να αφαιρέσει άτομα από τη φωτογραφία και να αφαιρέσει ρούχα από τη φωτογραφία. -Γρήγορη επισκευή: Απλώς σκουπίστε το αντικείμενο που δεν θέλετε με το δάχτυλό σας και θα εξαφανιστεί αμέσως. Λειαώστε το δέρμα σας και αφαιρέστε την ακμή. Πρόκειται για αφαίρεση ατέλειας ρετουσάρισμα φωτογραφικών εικονοστοιχείων. Αφαιρέστε το ανεπιθύμητο αντικείμενο σε έναν καρδιακό παλμό. Αφαιρέστε τα πράγματα από τις φωτογραφίες όσο γρήγορα θέλετε. -Σφραγίδα κλώνου: Σύρετε τον δείκτη στην επιλεγμένη περιοχή που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να ξεκινήσετε την επικόλληση! -Γρήγορη κοινή χρήση: Μοιραστείτε το αριστούργημά σας στα κοινωνικά μέσα με ένα μόνο κλικ. Μοιραστείτε τα απευθείας στο Instagram. -Versatile Corrector: Αφαιρέστε υδατογραφήματα, λογότυπα ή οποιοδήποτε ανεπιθύμητο αντικείμενο από τις φωτογραφίες. Διορθώστε τα σπυράκια και τις ατέλειες του δέρματος. Σβήστε οτιδήποτε θέλετε να φύγει. -Απλά σεμινάρια: Γνωρίστε γρήγορα τη χρήση διαφορετικών εργαλείων με τη βοήθεια σεμιναρίων βίντεο εντός εφαρμογής. -Εφαρμογή θολώματος και μωσαϊκού: Αυτός ο επεξεργαστής θαμπάδας φωτογραφιών μπορεί να θολώσει γρήγορα το φόντο μιας εικόνας με εξαιρετικά ρυθμιζόμενες λειτουργίες, όπως αύξηση/μείωση έντασης και αλλαγή μεγέθους βούρτσας. Διαγράψτε εύκολα τα υδατογραφήματα και αφαιρέστε το λογότυπο από όλες τις φωτογραφίες σας ως αφαίρεση υδατογραφημάτων. Ρετουσιώστε και ξετυλίξτε τις φωτογραφίες σας με τον τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί! Αφαιρέστε αντικείμενα από τη φωτογραφία, αφαιρέστε το φόντο από τις φωτογραφίες και αφαιρέστε το υδατογράφημα από τις φωτογραφίες με ένα μόνο κλικ. Αφαιρέστε τα emoji από τις εικόνες με ένα πάτημα. Αφαιρέστε το λογότυπο από τη φωτογραφία με θαμπάδα. Ως αφαίρεση υδατογραφήματος, σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε γόμα για να επαναφέρετε αυτό που μόλις αφαιρέσατε ή κλωνοποιήσατε. Εάν υπάρχουν κάποιες περιττές αλλαγές και θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα, η γόμα αφής μπορεί να καταργήσει όλες τις αλλαγές. Αυτή η εφαρμογή διαθέτει επίσης πολλά διαφορετικά κορυφαία φίλτρα για επεξεργασία φωτογραφιών, διαχωρισμό τόνων και επιταχυνόμενες προεπιλογές. Αφαιρέστε τα εισαγωγικά από τη φωτογραφία με βολικό τρόπο. Αφαιρέστε τον θόρυβο από τη φωτογραφία και διορθώστε τη. Η επεξεργασία φωτογραφιών δεν ήταν ποτέ τόσο γρήγορη και βολική. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση kingsonyoyo@aliyun.com. Θα επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 1980 of 4000
)
האם הסלפי שלך צולם אי פעם על ידי עוברים ושבים? האם אתה מוטרד מסימני מים מעצבנים בתמונות שלך? עם יישום זה, אתה יכול פשוט לסמן כל תוכן או רקע לא רצויים, ולאחר מכן להסיר אותו לחלוטין מהתמונות שלך בלחיצה אחת בלבד! זהו לא רק עורך תמונות מצוין, אלא גם כלי מחק לתמונות. השתמש באפליקציה זו כדי להסיר כל דבר מהתמונה בעורך התמונות הזה. • תכונות עיקריות: -הסרת אובייקט בתמונות: סמן את התוכן הבלתי רצוי, ולאחר מכן הקש על "עבור" כדי להסיר אותו אחת ולתמיד. זה יכול גם להסיר אנשים מהתמונה ולהסיר בגדים מהתמונה. -תיקון מהיר: פשוט נגב את האובייקט שאתה לא רוצה באצבע, והוא ייעלם באופן מיידי. החלק את העור והסר אקנה. זהו מסיר כתמים לריטוש פיקסלים. הסר חפץ לא רצוי בדופק. הסר דברים מתמונות מהר ככל שתרצה. -חותמת שיבוט: גרור את הסמן לאזור הנבחר שברצונך להעתיק ולאחר מכן השתמש באצבע כדי להתחיל להדביק! -מהירות שיתוף: שתף את יצירת המופת שלך ברשתות החברתיות בלחיצה אחת בלבד. שתף אותם ישירות באינסטגרם. -מתקן רב תכליתי: הסר סימני מים, לוגו או כל אובייקט לא רצוי מתמונות. תיקון פצעונים וכתמי עור. מחק כל דבר שאתה רוצה שהוא ייעלם. -הדרכות פשוטות: שליטה מהירה בשימוש בכלים שונים בעזרת הדרכות וידאו בתוך האפליקציה. אפקטים של טשטוש ופסיפס: עורך תמונות טשטוש זה יכול לטשטש במהירות רקע של תמונה עם פונקציות מתכווננות במיוחד כגון הגדלה/הקטנה של עוצמת ושינוי גודל המברשת. מחק בקלות סימני מים והסר את הלוגו מכל התמונות שלך כמסיר סימני מים. ריטוש וחרור התמונות שלך כפי שלא ראית מעולם! הסר אובייקטים מהתמונה, הסר רקע מהתמונות והסר סימני מים מתמונות בלחיצה אחת בלבד. הסר אמוג'ים מהתמונות בלחיצה. הסר את הלוגו מהתמונה בטשטוש. בתור מסיר סימני מים, הוא מאפשר לך להשתמש במחק כדי לשחזר את מה שהוסר או משובט זה עתה. אם יש כמה שינויים מיותרים ואתה רוצה לשחזר את התמונה, מחק המגע יכול להסיר את כל השינויים. לאפליקציה הזו יש גם הרבה מסננים מובילים שונים לעריכת תמונות, חיטוב מפוצל והגדרות קבועות מראש. הסר ציטוטים מהתמונה בנוחות. הסר רעש מהתמונה ותקן אותו. עריכת תמונות מעולם לא הייתה מהירה ונוחה כל כך. אם יש לך שאלות או הצעות, אל תהסס לפנות אלינו לכתובת kingsonyoyo@aliyun.com. אנו נחזור אליך בהקדם האפשרי.}
Read more
Description (
Characters: 2522 of 4000
)
क्या कभी राहगीरों ने आपकी सेल्फी खींची है? क्या आप अपनी तस्वीरों पर कष्टप्रद वॉटरमार्क से परेशान हैं? इस ऐप के साथ, आप बस किसी भी अवांछित सामग्री या पृष्ठभूमि को चिह्नित कर सकते हैं, फिर इसे केवल एक स्पर्श से अपनी तस्वीरों से पूरी तरह से हटा सकते हैं! यह न केवल एक उत्कृष्ट फोटो संपादक है, बल्कि तस्वीरों के लिए इरेज़र टूल भी है। इस फोटो एडिटर में फोटो से कुछ भी हटाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करें। • प्रमुख विशेषताऐं: -ऑब्जेक्ट रिमूवल इन फोटोज: अवांछित सामग्री को चिह्नित करें, फिर इसे एक बार और सभी के लिए हटाने के लिए "गो" पर टैप करें। यह फोटो से लोगों को हटा भी सकता है और फोटो से कपड़े भी हटा सकता है। -त्वरित मरम्मत: जिस वस्तु को आप नहीं चाहते हैं उसे अपनी उंगली से पोंछ लें, और यह तुरंत गायब हो जाएगी। अपनी त्वचा को चिकना करें और मुंहासों को दूर करें। यह एक फोटो पिक्सल रीटच ब्लेमिश रिमूवर है। दिल की धड़कन में अवांछित वस्तु को हटा दें। जितनी जल्दी हो सके फ़ोटो से चीज़ें निकालें। -क्लोन स्टैम्प: मार्कर को उस चयनित क्षेत्र में खींचें, जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, फिर चिपकाने के लिए अपनी उंगली का उपयोग करें! -क्विक शेयर: अपनी मास्टरपीस को सिर्फ एक क्लिक के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। उन्हें सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर करें। -वर्सटाइल करेक्टर: फोटो से वॉटरमार्क, लोगो या किसी भी अवांछित वस्तु को हटा दें। पिंपल्स और त्वचा के दाग-धब्बों को ठीक करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे मिटा दें। -सरल ट्यूटोरियल: इन-ऐप वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से विभिन्न टूल के उपयोग में तेज़ी से महारत हासिल करें। -ब्लर और मोज़ेक प्रभाव: यह ब्लर फोटो एडिटर अत्यधिक समायोज्य कार्यों जैसे कि तीव्रता में वृद्धि / कमी और ब्रश के आकार को बदलने के साथ एक तस्वीर की पृष्ठभूमि को जल्दी से धुंधला कर सकता है। वॉटरमार्क रिमूवर के रूप में आसानी से वॉटरमार्क मिटाएं और अपनी सभी तस्वीरों से लोगो को हटा दें। अपनी तस्वीरों को सुधारें और अस्वीकृत करें जिस तरह से आपने पहले कभी नहीं देखा है! फोटो से ऑब्जेक्ट हटाएं, फोटो से बैकग्राउंड हटाएं और सिर्फ एक क्लिक से फोटो से वॉटरमार्क हटाएं। एक टैप में तस्वीरों से इमोजी हटाएं। धुंध के साथ फोटो से लोगो निकालें। वॉटरमार्क रिमूवर के रूप में, यह आपको इरेज़र का उपयोग करने की अनुमति देता है जिसे अभी-अभी हटाया या क्लोन किया गया है। यदि कुछ अनावश्यक परिवर्तन हैं और आप चित्र को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो स्पर्श इरेज़र सभी परिवर्तनों को हटा सकता है। इस ऐप में फोटो एडिटिंग, स्प्लिट टोनिंग और एग्लो प्रीसेट के लिए कई अलग-अलग टॉप फिल्टर भी हैं। फोटो से उद्धरण आसानी से निकालें। फोटो से शोर निकालें और इसे ठीक करें। फोटो संपादन इतना तेज और सुविधाजनक कभी नहीं रहा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे kingsonyoyo@aliyun.com पर संपर्क करें। हम जल्द से जल्द आपके पास वापस आएंगे।}
Read more
Description (
Characters: 2798 of 4000
)
Fényképezték már a szelfiket a járókelők? Idegesít a bosszantó vízjelek a fotókon? Ezzel az alkalmazással egyszerűen megjelölheti a nem kívánt tartalmat vagy hátteret, majd tökéletesen eltávolíthatja azt fotóiból egyetlen érintéssel! Ez nem csak kiváló képszerkesztő, hanem radír eszköz a fényképekhez. Ezzel az alkalmazással bármit eltávolíthat a fotóból a fotószerkesztőben. • Főbb jellemzők: -Objektum eltávolítása a Fotókban: Jelölje be a nem kívánt tartalmat, majd érintse meg a „Go” gombot a végleges eltávolításhoz. Ezenkívül eltávolíthatja az embereket a fényképekről, és eltávolíthatja a ruhákat a fényképekről. -Gyors javítás: Csak törölje le az ujjával a nem kívánt tárgyat, és azonnal eltűnik. Simítsa le a bőrt és távolítsa el a pattanásokat. Ez egy fotó pixel retusáló folteltávolító. Távolítsa el a nem kívánt tárgyat egy szívdobbanásban. Távolítsa el a dolgokat a fényképekről, amilyen gyorsan csak akar. -Klónbélyegző: Húzza a jelölőt a másolni kívánt területre, majd az ujjával kezdje el a beillesztést! -Gyors megosztás: Ossza meg remekművét a közösségi médiában egyetlen kattintással. Ossza meg őket közvetlenül az Instagramon. -Sokoldalú korrektor: Távolítsa el a vízjeleket, emblémákat vagy bármilyen nem kívánt tárgyat a fényképekről. Javítsa ki a pattanásokat és a bőrhibákat. Töröljön bármit, amiről azt szeretné, hogy eltűnjön. -Egyszerű oktatóanyagok: Gyorsan elsajátíthatja a különböző eszközök használatát az alkalmazáson belüli videó oktatóanyagok segítségével. -Elmosódás és mozaik effektusok: Ez az elmosódott fotószerkesztő gyorsan elmoshatja a kép hátterét, olyan jól beállítható funkciókkal, mint az intenzitás növelése/csökkentése és az ecset méretének módosítása. Könnyen törölheti a vízjeleket, és eltávolíthatja a logót az összes fotójáról, mint vízjel eltávolítót. Retusálja és rendezze le fényképeit úgy, ahogy még soha! Távolítson el objektumokat a fényképről, távolítsa el a fényképek hátterét, és távolítsa el a vízjelet a fényképekről egyetlen kattintással. Távolítsa el a hangulatjeleket a képekről egy érintéssel. Távolítsa el a logót a fényképről homályosan. Vízjel -eltávolítóként lehetővé teszi a radírral az éppen eltávolított vagy klónozott helyreállítását. Ha vannak szükségtelen módosítások, és vissza szeretné állítani a képet, az érintőradír eltávolíthatja az összes módosítást. Ez az alkalmazás sok különböző felső szűrőt is tartalmaz a képszerkesztéshez, az osztott tonizáláshoz és az aglow előre beállított beállításokhoz. Távolítsa el az idézeteket a fényképről kényelmesen. Távolítsa el a zajt a fényképből, és javítsa ki. A fényképszerkesztés még soha nem volt ilyen gyors és kényelmes. Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, forduljon hozzánk bizalommal a kingsonyoyo@aliyun.com e -mail címen. A lehető leghamarabb jelentkezünk.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2751 of 4000
)
Apakah selfie Anda pernah difoto oleh orang yang lewat? Apakah Anda kesal dengan tanda air yang mengganggu pada foto Anda? Dengan aplikasi ini, Anda dapat menandai konten atau latar belakang yang tidak diinginkan, lalu menghapusnya dengan sempurna dari foto Anda hanya dengan satu sentuhan! Ini bukan hanya editor foto yang luar biasa, tetapi juga alat penghapus untuk foto. Gunakan aplikasi ini untuk menghapus apa pun dari foto di editor foto ini. • Fitur utama: -Penghapusan Objek di Foto: Tandai konten yang tidak diinginkan, lalu ketuk "Pergi" untuk menghapusnya sekali dan untuk semua. Itu juga dapat menghapus orang dari foto & menghapus pakaian dari foto. -Perbaikan Cepat: Cukup bersihkan objek yang tidak Anda inginkan dengan jari Anda, dan itu akan langsung hilang. Menghaluskan kulit dan menghilangkan jerawat. Ini adalah penghilang noda retouch piksel foto. Hapus objek yang tidak diinginkan dalam sekejap. Hapus hal-hal dari foto secepat yang Anda inginkan. -Clone Stamp: Seret penanda ke area yang dipilih yang ingin Anda salin, lalu gunakan jari Anda untuk mulai menempel! -Quick Share: Bagikan karya agung Anda di media sosial hanya dengan sekali klik. Bagikan di Instagram secara langsung. - Korektor Serbaguna: Hapus tanda air, logo, atau objek apa pun yang tidak diinginkan dari foto. Memperbaiki jerawat & noda kulit. Menghapus apa pun yang Anda ingin itu hilang. -Tutorial Sederhana: Kuasai penggunaan berbagai alat dengan cepat dengan bantuan tutorial video dalam aplikasi. -Blur dan efek mosaik: Editor foto blur ini dapat dengan cepat mengaburkan latar belakang gambar dengan fungsi yang sangat dapat disesuaikan seperti menambah/mengurangi intensitas dan mengubah ukuran kuas. Hapus tanda air dengan mudah dan hapus logo dari semua foto Anda sebagai penghapus tanda air. Perbaiki dan rapikan foto Anda dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya! Hapus objek dari foto, hapus latar belakang dari foto, dan hapus tanda air dari foto hanya dengan satu klik. Hapus emoji dari gambar dalam satu ketukan. Hapus logo dari foto dengan blur. Sebagai penghapus tanda air, ini memungkinkan Anda menggunakan penghapus untuk mengembalikan apa yang baru saja dihapus atau dikloning. Jika ada beberapa perubahan yang tidak perlu dan Anda ingin mengembalikan gambar, penghapus sentuh dapat menghapus semua perubahan. Aplikasi ini juga memiliki banyak filter teratas yang berbeda untuk mengedit foto, split toning, dan preset cahaya. Hapus kutipan dari foto dengan mudah. Hapus noise dari foto dan perbaiki. Pengeditan foto tidak pernah secepat dan semudah ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk menghubungi kami di kingsonyoyo@aliyun.com. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.}
Read more
Description (
Characters: 2870 of 4000
)
I tuoi selfie sono mai stati fotobombati dai passanti? Sei arrabbiato con fastidiose filigrane sulle tue foto? Con questa app, puoi semplicemente contrassegnare qualsiasi contenuto o sfondo indesiderato, quindi rimuoverlo perfettamente dalle tue foto con un solo tocco! Questo non è solo un eccellente editor di foto, ma anche uno strumento per cancellare le foto. Usa questa app per rimuovere qualsiasi cosa dalla foto in questo editor di foto. • Caratteristiche principali: -Rimozione oggetto nelle foto: contrassegna il contenuto indesiderato, quindi tocca "Vai" per rimuoverlo una volta per tutte. Può anche rimuovere le persone dalla foto e rimuovere i vestiti dalla foto. -Riparazione rapida: basta pulire l'oggetto che non si desidera con il dito e scomparirà all'istante. Leviga la pelle e rimuovi l'acne. Questo è un dispositivo di rimozione delle imperfezioni per il ritocco dei pixel delle foto. Rimuovi gli oggetti indesiderati in un batter d'occhio. Rimuovi gli elementi dalle foto quanto vuoi. -Timbro clone: ​​trascina il marcatore nell'area selezionata che desideri copiare, quindi usa il dito per iniziare a incollare! -Condivisione rapida: condividi il tuo capolavoro sui social media con un semplice clic. Condividili direttamente su Instagram. -Versatile Corrector: Rimuovi filigrane, loghi o qualsiasi oggetto indesiderato dalle foto. Correggi brufoli e macchie della pelle. Cancella tutto ciò che vuoi che sparisca. -Semplici tutorial: padroneggia rapidamente l'uso di diversi strumenti con l'aiuto di tutorial video in-app. -Effetti di sfocatura e mosaico: questo editor di foto sfocate può sfocare rapidamente lo sfondo di un'immagine con funzioni altamente regolabili come aumentare/diminuire l'intensità e modificare le dimensioni del pennello. Cancella facilmente le filigrane e rimuovi il logo da tutte le tue foto come dispositivo di rimozione delle filigrane. Ritocca e riordina le tue foto come non hai mai visto prima! Rimuovi oggetti dalla foto, rimuovi lo sfondo dalle foto e rimuovi la filigrana dalle foto con un solo clic. Rimuovi gli emoji dalle immagini con un tocco. Rimuovi il logo dalla foto con sfocatura. Come dispositivo di rimozione della filigrana, ti consente di utilizzare la gomma per ripristinare ciò che è stato appena rimosso o clonato. Se sono presenti modifiche non necessarie e si desidera ripristinare l'immagine, la gomma touch può rimuovere tutte le modifiche. Questa app ha anche molti diversi filtri principali per il fotoritocco, il viraggio diviso e i preset luminosi. Rimuovi comodamente le citazioni dalla foto. Rimuovi il rumore dalla foto e risolvilo. Il fotoritocco non è mai stato così veloce e conveniente. In caso di domande o suggerimenti, non esitate a contattarci all'indirizzo kingsonyoyo@aliyun.com. Ti risponderemo il prima possibile.}
Read more
Description (
Characters: 1144 of 4000
)
あなたの自撮り写真が通行人によってフォトボムされたことはありますか?あなたはあなたの写真の迷惑な透かしに腹を立てていますか? このアプリを使えば、不要なコンテンツや背景にマークを付けて、ワンタッチで写真から完全に削除できます。これは優れたフォトエディタであるだけでなく、写真の消しゴムツールでもあります。このアプリを使用して、このフォトエディタで写真から何かを削除します。 •主な機能: -写真内のオブジェクトの削除:不要なコンテンツにマークを付け、[移動]をタップして完全に削除します。また、写真から人を削除したり、写真から服を削除したりすることもできます。 -クイックリペア:不要なオブジェクトを指で拭くだけで、すぐに消えます。お肌を滑らかにし、にきびを取り除きます。これは写真ピクセルレタッチ傷除去剤です。ハートビートで不要なオブジェクトを削除します。写真から好きなだけ早く物を削除します。 -クローンスタンプ:マーカーをコピーする選択した領域にドラッグしてから、指を使って貼り付けを開始します。 -クイック共有:クリックするだけで、ソーシャルメディアで傑作を共有できます。 Instagramで直接共有してください。 -用途の広いコレクター:透かし、ロゴ、または不要なオブジェクトを写真から削除します。にきびや肌の傷を修正します。削除したいものはすべて消去します。 -簡単なチュートリアル:アプリ内ビデオチュートリアルを使用して、さまざまなツールの使用をすばやく習得します。 -ぼかしとモザイク効果:このぼかしフォトエディタは、強度の増減やブラシサイズの変更などの高度に調整可能な機能を使用して、画像の背景をすばやくぼかします。 透かしリムーバーとして、透かしを簡単に消去し、すべての写真からロゴを削除します。これまでに見たことのない方法で写真をレタッチして整理します。写真からオブジェクトを削除し、写真から背景を削除し、ワンクリックで写真から透かしを削除します。タップで写真から絵文字を削除します。写真からロゴをぼかして削除します。 透かしリムーバーとして、消しゴムを使用して、削除または複製されたばかりのものを復元できます。不要な変更があり、画像を復元したい場合は、タッチイレーサーですべての変更を削除できます。このアプリには、写真編集、分割調色、グロープリセット用のさまざまなトップフィルターもあります。写真から引用符を簡単に削除します。写真からノイズを取り除き、修正します。写真編集はかつてないほど迅速で便利です。 ご質問やご提案がございましたら、kingsonyoyo @ aliyun.comまでお気軽にお問い合わせください。できるだけ早くご連絡いたします。}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 1313 of 4000
)
당신의 셀카가 지나가는 사람들에게 사진 폭격을 받은 적이 있습니까? 사진에 성가신 워터마크가 표시되어 속상합니까? 이 앱을 사용하면 원치 않는 콘텐츠나 배경을 표시한 다음 한 번의 터치로 사진에서 완벽하게 제거할 수 있습니다! 이것은 훌륭한 사진 편집기일 뿐만 아니라 사진을 위한 지우개 도구이기도 합니다. 이 사진 편집기의 사진에서 모든 것을 제거하려면 이 앱을 사용하세요. • 주요 특징들: -사진에서 개체 제거: 원치 않는 콘텐츠를 표시한 다음 "이동"을 탭하여 완전히 제거합니다. 그것은 또한 사진에서 사람을 제거하고 사진에서 옷을 제거할 수 있습니다. -빠른 수리: 원하지 않는 물건을 손가락으로 닦기만 하면 즉시 사라집니다. 피부를 부드럽게하고 여드름을 제거하십시오. 이것은 사진 픽셀 리터치 흠집 제거제입니다. 하트비트에서 원하지 않는 개체를 제거합니다. 원하는 만큼 빠르게 사진에서 항목을 제거합니다. - 클론 스탬프: 복사하려는 선택 영역에 마커를 드래그한 후 손가락으로 붙여넣기를 시작하세요! -빠른 공유: 클릭 한 번으로 걸작을 소셜 미디어에 공유하세요. Instagram에서 직접 공유하세요. - 다목적 교정기: 사진에서 워터마크, 로고 또는 원하지 않는 물체를 제거합니다. 여드름 및 피부 결점을 수정하십시오. 사라지기를 원하는 모든 것을 지우십시오. -간단한 튜토리얼: 인앱 비디오 튜토리얼을 통해 다양한 도구 사용을 빠르게 마스터하세요. - 흐림 및 모자이크 효과: 이 흐림 사진 편집기는 강도 증가/감소 및 브러시 크기 변경과 같은 고도로 조정 가능한 기능으로 사진의 배경을 빠르게 흐리게 할 수 있습니다. 워터마크 제거제로 쉽게 워터마크를 지우고 모든 사진에서 로고를 제거할 수 있습니다. 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 사진을 수정하고 깔끔하게 정리하세요! 한 번의 클릭으로 사진에서 개체를 제거하고 사진에서 배경을 제거하고 사진에서 워터마크를 제거합니다. 탭 한 번으로 사진에서 이모티콘을 제거하세요. 흐림 효과가 있는 사진에서 로고를 제거합니다. 워터마크 제거제로 지우개를 사용하여 방금 제거되었거나 복제된 것을 복원할 수 있습니다. 불필요한 변경 사항이 있고 사진을 복원하려는 경우 터치 지우개로 모든 변경 사항을 제거할 수 있습니다. 이 앱에는 사진 편집, 분할 토닝 및 발광 사전 설정을 위한 다양한 상위 필터도 있습니다. 편리하게 사진에서 따옴표를 제거하십시오. 사진에서 노이즈를 제거하고 수정합니다. 사진 편집이 그 어느 때보다 빠르고 편리합니다. 질문이나 제안 사항이 있으면 kingsonyoyo@aliyun.com으로 언제든지 문의하십시오. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2834 of 4000
)
Adakah gambar selfie anda pernah difoto oleh orang yang lewat? Adakah anda kecewa dengan tanda air yang menjengkelkan pada foto anda? Dengan aplikasi ini, anda boleh menandakan kandungan atau latar belakang yang tidak diingini, kemudian mengeluarkannya dari foto anda dengan satu sentuhan! Ini bukan sahaja penyunting foto yang sangat baik, tetapi juga alat pemadam untuk foto. Gunakan aplikasi ini untuk membuang apa sahaja dari foto dalam penyunting foto ini. • Ciri-ciri utama: -Hapus Objektif dalam Foto: Tandai kandungan yang tidak diingini, kemudian ketik "Pergi" untuk menghapusnya sekali dan untuk semua. Ia juga dapat mengeluarkan orang dari foto & mengeluarkan pakaian dari foto. -Cepat Repair: Hanya lap objek yang tidak anda mahukan dengan jari anda, dan ia akan hilang serta-merta. Melicinkan kulit anda dan menghilangkan jerawat. Ini adalah penghilang cela retouch foto. Keluarkan objek yang tidak diingini dalam degupan jantung. Alih keluar barang dari foto secepat yang anda mahukan. -Clone Stamp: Seret penanda ke kawasan pilihan yang ingin anda salin, kemudian gunakan jari anda untuk mula menampal! -Cara Cepat: Kongsi karya anda di media sosial hanya dengan satu klik. Kongsi mereka di Instagram secara langsung. -Versatile Corrector: Keluarkan tanda air, logo atau objek yang tidak diingini dari foto. Memperbaiki jerawat & cela kulit. Padamkan apa sahaja yang anda mahukan ia hilang. Tutorial Mudah: Menguasai penggunaan alat yang berbeza dengan cepat dengan bantuan tutorial video dalam aplikasi. -Kesan kabur dan mosaik: Editor foto kabur ini dapat mengaburkan latar belakang gambar dengan cepat dengan fungsi yang sangat disesuaikan seperti peningkatan / penurunan intensiti dan mengubah ukuran berus. Padamkan tanda air dengan mudah dan alih keluar logo dari semua foto anda sebagai penghilang tanda air. Tetapkan semula dan tolak foto anda dengan cara yang belum pernah anda lihat sebelumnya! Keluarkan objek dari foto, hapus latar belakang dari foto dan hapus tanda air dari foto dengan hanya satu klik. Keluarkan emoji dari gambar dalam satu ketukan. Keluarkan logo dari foto dengan kabur. Sebagai penghilang tanda air, ia membolehkan anda menggunakan pemadam untuk memulihkan apa yang baru sahaja dikeluarkan atau diklon. Sekiranya terdapat beberapa perubahan yang tidak perlu dan anda ingin memulihkan gambar, pemadam sentuh dapat menghapus semua perubahan. Aplikasi ini juga mempunyai banyak penapis teratas yang berbeza untuk penyuntingan foto, toning perpecahan dan pratetap awal. Keluarkan petikan dari foto dengan senang. Keluarkan bunyi dari foto dan perbaiki. Penyuntingan foto tidak pernah begitu pantas dan senang. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau cadangan, jangan ragu untuk menghubungi kami di kingsonyoyo@aliyun.com. Kami akan menghubungi anda secepat mungkin.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2522 of 4000
)
Har selfiene dine blitt fotobombet av forbipasserende? Er du lei deg med irriterende vannmerker på bildene dine? Med denne appen kan du bare merke alt uønsket innhold eller bakgrunn, og deretter fjerne det perfekt fra bildene dine med bare ett trykk! Dette er ikke bare et utmerket fotoredigeringsprogram, men også et viskelærverktøy for bilder. Bruk denne appen til å fjerne alt fra bildet i denne fotoredigereren. • Nøkkelegenskaper: -Fjernelse av objekter i bilder: Merk uønsket innhold, og trykk deretter på "Gå" for å fjerne det en gang for alle. Det kan også fjerne folk fra bildet og fjerne klær fra bildet. -Rask reparasjon: Tørk av objektet du ikke vil ha med fingeren, så forsvinner det umiddelbart. Glatt ut huden din og fjern akne. Dette er en fotopiksel retusjering av flekkfjerner. Fjern uønsket objekt med et hjerteslag. Fjern ting fra bilder så raskt du vil. -Klonstempel: Dra markøren til det valgte området du vil kopiere, og bruk deretter fingeren til å begynne å lime inn! -Quick Share: Del mesterverket ditt på sosiale medier med bare et klikk. Del dem på Instagram direkte. -allsidig korrigerer: Fjern vannmerker, logoer eller uønskede gjenstander fra bilder. Løs kviser og hudfeil. Slett alt du vil at det skal være borte. -Enkle opplæringsprogrammer: Mestre raskt bruken av forskjellige verktøy ved hjelp av videoopplæringsprogrammer i appen. -Blush and mosaic effects: Denne uskarpe fotoredigereren kan raskt gjøre bakgrunnen til et bilde uskarp med svært justerbare funksjoner som for eksempel økning/reduksjon av intensitet og endring av penselstørrelse. Slett enkelt vannmerker og fjern logoen fra alle bildene dine som en vannmerkerfjerner. Retusjér og declutter bildene dine slik du aldri har sett før! Fjern objekter fra bildet, fjern bakgrunn fra bilder og fjern vannmerke fra bilder med bare ett klikk. Fjern emojis fra bilder med et trykk. Fjern logoen fra bildet med uskarphet. Som et vannmerkefjerner kan du bruke viskelær for å gjenopprette det som nettopp er fjernet eller klonet. Hvis det er noen unødvendige endringer og du vil gjenopprette bildet, kan berøringsviskelæret fjerne alle endringene. Denne appen har også mange forskjellige toppfiltre for fotoredigering, delt toning og aglow forhåndsinnstillinger. Fjern anførselstegn fra bildet enkelt. Fjern støy fra bildet og fikse det. Fotoredigering har aldri vært så raskt og praktisk. Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du kontakte oss på kingsonyoyo@aliyun.com. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.}
Read more
Description (
Characters: 2522 of 4000
)
Har selfiene dine blitt fotobombet av forbipasserende? Er du lei deg med irriterende vannmerker på bildene dine? Med denne appen kan du bare merke alt uønsket innhold eller bakgrunn, og deretter fjerne det perfekt fra bildene dine med bare ett trykk! Dette er ikke bare et utmerket fotoredigeringsprogram, men også et viskelærverktøy for bilder. Bruk denne appen til å fjerne alt fra bildet i denne fotoredigereren. • Nøkkelegenskaper: -Fjernelse av objekter i bilder: Merk uønsket innhold, og trykk deretter på "Gå" for å fjerne det en gang for alle. Det kan også fjerne folk fra bildet og fjerne klær fra bildet. -Rask reparasjon: Tørk av objektet du ikke vil ha med fingeren, så forsvinner det umiddelbart. Glatt ut huden din og fjern akne. Dette er en fotopiksel retusjering av flekkfjerner. Fjern uønsket objekt med et hjerteslag. Fjern ting fra bilder så raskt du vil. -Klonstempel: Dra markøren til det valgte området du vil kopiere, og bruk deretter fingeren til å begynne å lime inn! -Quick Share: Del mesterverket ditt på sosiale medier med bare et klikk. Del dem på Instagram direkte. -allsidig korrigerer: Fjern vannmerker, logoer eller uønskede gjenstander fra bilder. Løs kviser og hudfeil. Slett alt du vil at det skal være borte. -Enkle opplæringsprogrammer: Mestre raskt bruken av forskjellige verktøy ved hjelp av videoopplæringsprogrammer i appen. -Blush and mosaic effects: Denne uskarpe fotoredigereren kan raskt gjøre bakgrunnen til et bilde uskarp med svært justerbare funksjoner som for eksempel økning/reduksjon av intensitet og endring av penselstørrelse. Slett enkelt vannmerker og fjern logoen fra alle bildene dine som en vannmerkerfjerner. Retusjér og declutter bildene dine slik du aldri har sett før! Fjern objekter fra bildet, fjern bakgrunn fra bilder og fjern vannmerke fra bilder med bare ett klikk. Fjern emojis fra bilder med et trykk. Fjern logoen fra bildet med uskarphet. Som et vannmerkefjerner kan du bruke viskelær for å gjenopprette det som nettopp er fjernet eller klonet. Hvis det er noen unødvendige endringer og du vil gjenopprette bildet, kan berøringsviskelæret fjerne alle endringene. Denne appen har også mange forskjellige toppfiltre for fotoredigering, delt toning og aglow forhåndsinnstillinger. Fjern anførselstegn fra bildet enkelt. Fjern støy fra bildet og fikse det. Fotoredigering har aldri vært så raskt og praktisk. Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du kontakte oss på kingsonyoyo@aliyun.com. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2642 of 4000
)
Czy Twoje selfie były kiedyś bombardowane przez przechodniów? Czy denerwują Cię irytujące znaki wodne na swoich zdjęciach? Dzięki tej aplikacji możesz po prostu oznaczyć dowolną niechcianą treść lub tło, a następnie idealnie usunąć je ze swoich zdjęć jednym dotknięciem! To nie tylko doskonały edytor zdjęć, ale także narzędzie do wymazywania zdjęć. Użyj tej aplikacji, aby usunąć wszystko ze zdjęcia w tym edytorze zdjęć. • Kluczowe cechy: -Usuwanie obiektów na zdjęciach: Zaznacz niechcianą zawartość, a następnie dotknij „Idź”, aby usunąć ją raz na zawsze. Może również usuwać osoby ze zdjęcia i usuwać ubrania ze zdjęcia. -Szybka naprawa: po prostu wytrzyj przedmiot, którego nie chcesz, palcem, a zniknie natychmiast. Wygładź skórę i usuń trądzik. Jest to narzędzie do usuwania skaz z retuszu zdjęć. Usuń niechciany obiekt w mgnieniu oka. Usuń rzeczy ze zdjęć tak szybko, jak chcesz. -Stempel klonowania: przeciągnij znacznik do wybranego obszaru, który chcesz skopiować, a następnie użyj palca, aby rozpocząć wklejanie! -Szybkie udostępnianie: jednym kliknięciem udostępnij swoje arcydzieło w mediach społecznościowych. Udostępnij je bezpośrednio na Instagramie. -Wszechstronny korektor: Usuń znaki wodne, logo lub wszelkie niechciane obiekty ze zdjęć. Napraw pryszcze i przebarwienia skóry. Usuń wszystko, co chcesz, aby zniknęło. - Proste samouczki: Szybko opanuj korzystanie z różnych narzędzi za pomocą samouczków wideo w aplikacji. - Efekty rozmycia i mozaiki: ten edytor zdjęć rozmycia może szybko rozmyć tło obrazu za pomocą wysoce regulowanych funkcji, takich jak zwiększanie / zmniejszanie intensywności i zmiana rozmiaru pędzla. Łatwo usuwaj znaki wodne i usuwaj logo ze wszystkich zdjęć jako narzędzie do usuwania znaków wodnych. Retuszuj i usuwaj bałagan ze swoich zdjęć w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś! Usuń obiekty ze zdjęcia, usuń tło ze zdjęć i usuń znak wodny ze zdjęć za pomocą jednego kliknięcia. Usuń emotikony ze zdjęć jednym dotknięciem. Usuń logo ze zdjęcia z rozmyciem. Jako narzędzie do usuwania znaków wodnych umożliwia użycie gumki do przywrócenia tego, co właśnie zostało usunięte lub sklonowane. Jeśli są jakieś niepotrzebne zmiany i chcesz przywrócić obraz, gumka dotykowa może usunąć wszystkie zmiany. Ta aplikacja ma również wiele różnych najlepszych filtrów do edycji zdjęć, dzielenia tonowania i ustawień wstępnych blasku. Wygodnie usuwaj cytaty ze zdjęcia. Usuń szum ze zdjęcia i napraw go. Edycja zdjęć nigdy nie była tak szybka i wygodna. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, skontaktuj się z nami pod adresem kingsonyoyo@aliyun.com. Odezwiemy się tak szybko, jak to możliwe.}
Read more
Description (
Characters: 2805 of 4000
)
Suas selfies já foram bombardeadas por transeuntes? Você está chateado com marcas d'água irritantes em suas fotos? Com este aplicativo, você pode simplesmente marcar qualquer conteúdo ou fundo indesejado e, em seguida, removê-lo perfeitamente de suas fotos com apenas um toque! Este não é apenas um excelente editor de fotos, mas também uma ferramenta de borracha para fotos. Use este aplicativo para remover qualquer coisa da foto neste editor de fotos. • Características principais: - Remoção de objetos em fotos: Marque o conteúdo indesejado e toque em “Ir” para removê-lo de uma vez por todas. Ele também pode remover pessoas da foto e remover roupas da foto. - Reparo rápido: basta limpar o objeto que você não quer com o dedo e ele desaparecerá instantaneamente. Suavize a pele e remova a acne. Este é um removedor de manchas de retoque de pixel de foto. Remova o objeto indesejado em um piscar de olhos. Remova coisas das fotos o mais rápido que desejar. -Clone Stamp: Arraste o marcador para a área selecionada que deseja copiar e, em seguida, use o dedo para começar a colar! - Compartilhamento rápido: compartilhe sua obra-prima nas redes sociais com apenas um clique. Compartilhe-os diretamente no Instagram. - Corretor versátil: Remova marcas d'água, logotipos ou qualquer objeto indesejado das fotos. Consertar espinhas e manchas na pele. Apague tudo o que você deseja que desapareça. - Tutoriais simples: domine rapidamente o uso de diferentes ferramentas com a ajuda de tutoriais em vídeo no aplicativo. -Efeitos de desfoque e mosaico: Este editor de fotos desfocadas pode desfocar rapidamente o fundo de uma imagem com funções altamente ajustáveis, como aumentar / diminuir a intensidade e alterar o tamanho do pincel. Apague facilmente marcas d'água e remova o logotipo de todas as suas fotos como removedor de marcas d'água. Retoque e organize suas fotos de uma maneira que você nunca viu antes! Remova objetos da foto, remova o fundo das fotos e remova a marca d'água das fotos com apenas um clique. Remova emojis de fotos com um toque. Remova o logotipo da foto com desfoque. Como um removedor de marca d'água, ele permite que você use a borracha para restaurar o que acabou de ser removido ou clonado. Se houver algumas alterações desnecessárias e você quiser restaurar a imagem, a borracha de toque pode remover todas as alterações. Este aplicativo também possui vários filtros superiores diferentes para edição de fotos, tonalidade dividida e predefinições de incandescência. Remova citações da foto convenientemente. Remova o ruído da foto e conserte-o. A edição de fotos nunca foi tão rápida e conveniente. Se você tiver dúvidas ou sugestões, não hesite em nos contatar em kingsonyoyo@aliyun.com. Entraremos em contato com você o mais rápido possível.}
Read more
Description (
Characters: 2805 of 4000
)
Suas selfies já foram bombardeadas por transeuntes? Você está chateado com marcas d'água irritantes em suas fotos? Com este aplicativo, você pode simplesmente marcar qualquer conteúdo ou fundo indesejado e, em seguida, removê-lo perfeitamente de suas fotos com apenas um toque! Este não é apenas um excelente editor de fotos, mas também uma ferramenta de borracha para fotos. Use este aplicativo para remover qualquer coisa da foto neste editor de fotos. • Características principais: - Remoção de objetos em fotos: Marque o conteúdo indesejado e toque em “Ir” para removê-lo de uma vez por todas. Ele também pode remover pessoas da foto e remover roupas da foto. - Reparo rápido: basta limpar o objeto que você não quer com o dedo e ele desaparecerá instantaneamente. Suavize a pele e remova a acne. Este é um removedor de manchas de retoque de pixel de foto. Remova o objeto indesejado em um piscar de olhos. Remova coisas das fotos o mais rápido que desejar. -Clone Stamp: Arraste o marcador para a área selecionada que deseja copiar e, em seguida, use o dedo para começar a colar! - Compartilhamento rápido: compartilhe sua obra-prima nas redes sociais com apenas um clique. Compartilhe-os diretamente no Instagram. - Corretor versátil: Remova marcas d'água, logotipos ou qualquer objeto indesejado das fotos. Consertar espinhas e manchas na pele. Apague tudo o que você deseja que desapareça. - Tutoriais simples: domine rapidamente o uso de diferentes ferramentas com a ajuda de tutoriais em vídeo no aplicativo. -Efeitos de desfoque e mosaico: Este editor de fotos desfocadas pode desfocar rapidamente o fundo de uma imagem com funções altamente ajustáveis, como aumentar / diminuir a intensidade e alterar o tamanho do pincel. Apague facilmente marcas d'água e remova o logotipo de todas as suas fotos como removedor de marcas d'água. Retoque e organize suas fotos de uma maneira que você nunca viu antes! Remova objetos da foto, remova o fundo das fotos e remova a marca d'água das fotos com apenas um clique. Remova emojis de fotos com um toque. Remova o logotipo da foto com desfoque. Como um removedor de marca d'água, ele permite que você use a borracha para restaurar o que acabou de ser removido ou clonado. Se houver algumas alterações desnecessárias e você quiser restaurar a imagem, a borracha de toque pode remover todas as alterações. Este aplicativo também possui vários filtros superiores diferentes para edição de fotos, tonalidade dividida e predefinições de incandescência. Remova citações da foto convenientemente. Remova o ruído da foto e conserte-o. A edição de fotos nunca foi tão rápida e conveniente. Se você tiver dúvidas ou sugestões, não hesite em nos contatar em kingsonyoyo@aliyun.com. Entraremos em contato com você o mais rápido possível.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2860 of 4000
)
Au fost vreodată selfie-urile dvs. fotobombate de trecători? Ești supărat cu filigranele enervante din fotografiile tale? Cu această aplicație, puteți marca orice conținut sau fundal nedorit, apoi îl puteți elimina perfect din fotografii cu o singură atingere! Acesta nu este doar un editor foto excelent, ci și un instrument de șters pentru fotografii. Utilizați această aplicație pentru a elimina orice din fotografie din acest editor foto. • Caracteristici cheie: -Eliminarea obiectelor din fotografii: marcați conținutul nedorit, apoi atingeți „Mergeți” pentru a-l elimina definitiv. De asemenea, poate elimina oamenii din fotografie și poate elimina hainele din fotografie. -Reparare rapidă: ștergeți cu degetul obiectul pe care nu îl doriți și va dispărea instantaneu. Neteziți pielea și îndepărtați acneea. Acesta este un dispozitiv de îndepărtare a petelor de retușare a pixelilor foto. Îndepărtați obiectul nedorit într-un ritm cardiac. Eliminați lucrurile din fotografii cât de repede doriți. -Clone Stamp: Trageți markerul în zona selectată pe care doriți să o copiați, apoi folosiți degetul pentru a începe lipirea! -Partaj rapid: împărtășiți capodopera dvs. pe rețelele sociale cu doar un clic. Distribuiți-le direct pe Instagram. -Versatile Corrector: Eliminați filigranele, siglele sau orice obiect nedorit din fotografii. Remediați cosurile și petele pielii. Ștergeți orice doriți să dispară. -Tutoriale simple: stăpâniți rapid utilizarea diferitelor instrumente cu ajutorul tutorialelor video în aplicație. -Efecte de estompare și mozaic: acest editor foto estompează poate estompa rapid fundalul unei imagini cu funcții extrem de ajustabile, cum ar fi creșterea / scăderea intensității și modificarea dimensiunii pensulei. Ștergeți cu ușurință filigranele și eliminați sigla de pe toate fotografiile ca un dispozitiv de eliminare a filigranelor. Retușați și declanșați fotografiile așa cum nu le-ați văzut niciodată! Eliminați obiectele din fotografie, eliminați fundalul din fotografii și eliminați filigranul din fotografii cu un singur clic. Eliminați emoji-urile din imagini printr-o atingere. Eliminați sigla din fotografie cu neclaritate. Ca eliminator de filigran, vă permite să utilizați radieră pentru a restabili ceea ce tocmai a fost eliminat sau clonat. Dacă există unele modificări inutile și doriți să restaurați imaginea, radiera tactilă poate elimina toate modificările. Această aplicație are, de asemenea, o mulțime de filtre de top diferite pentru editare de fotografii, tonificare divizată și presetări aglow. Eliminați citatele din fotografie în mod convenabil. Eliminați zgomotul din fotografie și faceți-o fixă. Editarea fotografiilor nu a fost niciodată atât de rapidă și convenabilă. Dacă aveți întrebări sau sugestii, nu ezitați să ne contactați la Kingsonyoyo@aliyun.com. Vă vom contacta cât mai curând posibil.}
Read more
Description (
Characters: 2757 of 4000
)
Прохожие когда-нибудь фотографировали ваших селфи? Вас расстраивают надоедливые водяные знаки на ваших фотографиях? С помощью этого приложения вы можете просто пометить любой нежелательный контент или фон, а затем полностью удалить его со своих фотографий одним касанием! Это не только отличный фоторедактор, но и ластик для фотографий. Используйте это приложение, чтобы удалить что-либо с фотографии в этом редакторе фотографий. • Ключевая особенность: -Удаление объекта в фотографиях: отметьте нежелательный контент, затем нажмите «Перейти», чтобы удалить его раз и навсегда. Он также может удалять людей с фотографии и снимать одежду с фотографии. -Быстрый ремонт: просто протрите ненужный предмет пальцем, и он мгновенно исчезнет. Разгладьте кожу и удалите прыщи. Это средство для удаления дефектов пиксельной ретуши. Удалите нежелательный объект в одно мгновение. Удаляйте вещи с фотографий так быстро, как хотите. -Clone Stamp: перетащите маркер в выбранную область, которую вы хотите скопировать, затем используйте палец, чтобы начать вставку! -Быстрая публикация: поделитесь своим шедевром в социальных сетях одним щелчком мыши. Поделитесь ими в Instagram напрямую. -Универсальный корректор: удаление водяных знаков, логотипов или любых нежелательных объектов с фотографий. Устраняет прыщи и пятна на коже. Сотрите все, что хотите. -Простые уроки: быстро освоите использование различных инструментов с помощью видеоуроков в приложении. - Эффекты размытия и мозаики: этот редактор размытых фотографий может быстро размыть фон изображения с помощью настраиваемых функций, таких как увеличение / уменьшение интенсивности и изменение размера кисти. Легко стирайте водяные знаки и удаляйте логотип со всех ваших фотографий в качестве средства для удаления водяных знаков. Ретушируйте и упорядочивайте свои фотографии так, как вы никогда раньше не видели! Удаляйте объекты с фотографий, удаляйте фон с фотографий и удаляйте водяной знак с фотографий одним щелчком мыши. Удаляйте смайлы с изображений одним касанием. Удалить логотип с фото с размытием. В качестве средства для удаления водяных знаков он позволяет использовать ластик для восстановления того, что было только что удалено или клонировано. Если есть какие-то ненужные изменения и вы хотите восстановить изображение, сенсорный ластик может удалить все изменения. В этом приложении также есть множество различных верхних фильтров для редактирования фотографий, разделенного тонирования и предустановок свечения. Удаляйте цитаты с фото удобно. Удалите шум с фото и исправьте его. Редактирование фотографий еще никогда не было таким быстрым и удобным. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, свяжитесь с нами по адресу kingsonyoyo@aliyun.com. Мы свяжемся с вами как можно скорее.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2573 of 4000
)
Fotili vám niekedy selfie okoloidúci? Ste naštvaní z nepríjemných vodoznakov na vašich fotografiách? Vďaka tejto aplikácii môžete jednoducho označiť akýkoľvek nechcený obsah alebo pozadie a potom ho jediným dotykom dokonale odstrániť z fotografií! Nie je to len vynikajúci editor fotografií, ale aj nástroj na mazanie fotografií. Túto aplikáciu použite na odstránenie čohokoľvek z fotografie v tomto editore fotografií. • Kľúčové vlastnosti: -Odstránenie objektu z fotografií: Označte nechcený obsah a potom ho navždy odstráňte klepnutím na „Prejsť“. Môže tiež odstrániť ľudí z fotografie a odstrániť z nich oblečenie. -Rýchla oprava: Jednoducho odstráňte predmet, ktorý nechcete, prstom a okamžite zmizne. Vyhladzujte pokožku a odstráňte akné. Jedná sa o odstraňovač škvŕn retuše fotografií. Odstráňte nechcený predmet v tlkote srdca. Odstráňte veci z fotografií tak rýchlo, ako chcete. -Klonová pečiatka: Potiahnite značku do vybranej oblasti, ktorú chcete skopírovať, a potom začnite vkladať prstom! -Rýchle zdieľanie: Podeľte sa o svoje majstrovské dielo na sociálnych médiách jediným kliknutím. Podeľte sa o ne priamo na Instagrame. -Všestranný korektor: Odstráňte z fotografií vodoznaky, logá alebo akýkoľvek nechcený predmet. Opravte pupienky a kazy na koži. Vymažte všetko, čo chcete, aby zmizlo. -Jednoduché návody: Rýchlo zvládnite používanie rôznych nástrojov pomocou video návodov v aplikácii. -Efekty rozmazania a mozaiky: Tento editor fotografií s rozmazaním môže rýchlo rozostriť pozadie obrázku pomocou vysoko nastaviteľných funkcií, ako je zvýšenie/zníženie intenzity a zmena veľkosti štetca. Jednoducho odstráňte vodoznaky a odstráňte logo zo všetkých svojich fotografií ako odstraňovač vodoznakov. Retušujte a dehltujte svoje fotografie tak, ako ste ich ešte nevideli! Jedným kliknutím odstráňte objekty z fotografie, odstráňte pozadie z fotografií a odstráňte z fotografií vodoznak. Klepnutím na odstráňte emodži z obrázkov. Odstráňte logo z fotografie rozmazaním. Ako odstraňovač vodoznaku vám umožňuje použiť gumu na obnovu toho, čo bolo práve odstránené alebo klonované. Ak dôjde k nejakým nepotrebným zmenám a chcete obnoviť obrázok, dotyková guma môže všetky zmeny odstrániť. Táto aplikácia má tiež veľa rôznych špičkových filtrov na úpravu fotografií, predvoľby rozdeleného tónu a žiarenia. Pohodlne odstráňte úvodzovky z fotky. Odstráňte z fotografie šum a opravte ho. Úpravy fotografií nikdy neboli také rýchle a pohodlné. Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy, neváhajte nás kontaktovať na kingsonyoyo@aliyun.com. Ozveme sa vám čo najskôr.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 1978 of 4000
)
¿Alguna vez tus selfies han sido fotografiados por transeúntes? ¿Estás molesto con las molestas marcas de agua en tus fotos? Con esta aplicación Photo Retoque, puede marcar cualquier contenido o fondo no deseado y luego eliminarlo perfectamente de sus fotos con un solo toque. • Funciones clave: -Eliminación de objetos: marque el contenido no deseado, luego toque "Ir" para eliminarlo de una vez por todas. Retoque fotográfico o borrador de fotos para eliminar objetos no deseados. -Reparación rápida: simplemente limpie el objeto que no desea con el dedo y desaparecerá instantáneamente. -Clone Stamp: Arrastre el marcador al área seleccionada que desea copiar, luego use su dedo para comenzar a pegar. -Compartir rápido: comparte tu obra maestra en las redes sociales con solo un clic. -Corrector versátil:Quitar marca de agua & eliminar objetos. Corrija las espinillas y las imperfecciones de la piel. Borra todo lo que quieras que desaparezca. -Tutoriales simples: Domine rápidamente el uso de diferentes herramientas con la ayuda de tutoriales en video en la aplicación. -Efectos de difuminado y masaic: difumina fotos rápidamente con funciones altamente ajustables como aumentar / disminuir la intensidad y cambiar el tamaño del pincel. Este editor de retoque fotográfico puede quitar marca de agua y quitar manchas en fotos. ¡Retoque y desordene sus fotos como nunca antes lo había visto! Elimine objetos de la foto y elimine la marca de agua de las fotos con solo un clic. Photo Retouch es el mejor eliminador-borrador de fondo de fotos. Photo Retouch también le permite usar el borrador para restaurar lo que acaba de eliminar o clonar. Si hay algunos cambios innecesarios y desea restaurar la imagen, el borrador táctil puede eliminar todos los cambios. La edición de fotos nunca ha sido tan rápida y conveniente. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos en kingsonyoyo@aliyun.com. Nos comunicaremos contigo lo antes posible.}
Read more
Description (
Characters: 1978 of 4000
)
¿Alguna vez tus selfies han sido fotografiados por transeúntes? ¿Estás molesto con las molestas marcas de agua en tus fotos? Con esta aplicación Photo Retoque, puede marcar cualquier contenido o fondo no deseado y luego eliminarlo perfectamente de sus fotos con un solo toque. • Funciones clave: -Eliminación de objetos: marque el contenido no deseado, luego toque "Ir" para eliminarlo de una vez por todas. Retoque fotográfico o borrador de fotos para eliminar objetos no deseados. -Reparación rápida: simplemente limpie el objeto que no desea con el dedo y desaparecerá instantáneamente. -Clone Stamp: Arrastre el marcador al área seleccionada que desea copiar, luego use su dedo para comenzar a pegar. -Compartir rápido: comparte tu obra maestra en las redes sociales con solo un clic. -Corrector versátil:Quitar marca de agua & eliminar objetos. Corrija las espinillas y las imperfecciones de la piel. Borra todo lo que quieras que desaparezca. -Tutoriales simples: Domine rápidamente el uso de diferentes herramientas con la ayuda de tutoriales en video en la aplicación. -Efectos de difuminado y masaic: difumina fotos rápidamente con funciones altamente ajustables como aumentar / disminuir la intensidad y cambiar el tamaño del pincel. Este editor de retoque fotográfico puede quitar marca de agua y quitar manchas en fotos. ¡Retoque y desordene sus fotos como nunca antes lo había visto! Elimine objetos de la foto y elimine la marca de agua de las fotos con solo un clic. Photo Retouch es el mejor eliminador-borrador de fondo de fotos. Photo Retouch también le permite usar el borrador para restaurar lo que acaba de eliminar o clonar. Si hay algunos cambios innecesarios y desea restaurar la imagen, el borrador táctil puede eliminar todos los cambios. La edición de fotos nunca ha sido tan rápida y conveniente. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos en kingsonyoyo@aliyun.com. Nos comunicaremos contigo lo antes posible.}
Read more
Description (
Characters: 1978 of 4000
)
¿Alguna vez tus selfies han sido fotografiados por transeúntes? ¿Estás molesto con las molestas marcas de agua en tus fotos? Con esta aplicación Photo Retoque, puede marcar cualquier contenido o fondo no deseado y luego eliminarlo perfectamente de sus fotos con un solo toque. • Funciones clave: -Eliminación de objetos: marque el contenido no deseado, luego toque "Ir" para eliminarlo de una vez por todas. Retoque fotográfico o borrador de fotos para eliminar objetos no deseados. -Reparación rápida: simplemente limpie el objeto que no desea con el dedo y desaparecerá instantáneamente. -Clone Stamp: Arrastre el marcador al área seleccionada que desea copiar, luego use su dedo para comenzar a pegar. -Compartir rápido: comparte tu obra maestra en las redes sociales con solo un clic. -Corrector versátil:Quitar marca de agua & eliminar objetos. Corrija las espinillas y las imperfecciones de la piel. Borra todo lo que quieras que desaparezca. -Tutoriales simples: Domine rápidamente el uso de diferentes herramientas con la ayuda de tutoriales en video en la aplicación. -Efectos de difuminado y masaic: difumina fotos rápidamente con funciones altamente ajustables como aumentar / disminuir la intensidad y cambiar el tamaño del pincel. Este editor de retoque fotográfico puede quitar marca de agua y quitar manchas en fotos. ¡Retoque y desordene sus fotos como nunca antes lo había visto! Elimine objetos de la foto y elimine la marca de agua de las fotos con solo un clic. Photo Retouch es el mejor eliminador-borrador de fondo de fotos. Photo Retouch también le permite usar el borrador para restaurar lo que acaba de eliminar o clonar. Si hay algunos cambios innecesarios y desea restaurar la imagen, el borrador táctil puede eliminar todos los cambios. La edición de fotos nunca ha sido tan rápida y conveniente. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos en kingsonyoyo@aliyun.com. Nos comunicaremos contigo lo antes posible.}
Read more
Description (
Characters: 1978 of 4000
)
¿Alguna vez tus selfies han sido fotografiados por transeúntes? ¿Estás molesto con las molestas marcas de agua en tus fotos? Con esta aplicación Photo Retoque, puede marcar cualquier contenido o fondo no deseado y luego eliminarlo perfectamente de sus fotos con un solo toque. • Funciones clave: -Eliminación de objetos: marque el contenido no deseado, luego toque "Ir" para eliminarlo de una vez por todas. Retoque fotográfico o borrador de fotos para eliminar objetos no deseados. -Reparación rápida: simplemente limpie el objeto que no desea con el dedo y desaparecerá instantáneamente. -Clone Stamp: Arrastre el marcador al área seleccionada que desea copiar, luego use su dedo para comenzar a pegar. -Compartir rápido: comparte tu obra maestra en las redes sociales con solo un clic. -Corrector versátil:Quitar marca de agua & eliminar objetos. Corrija las espinillas y las imperfecciones de la piel. Borra todo lo que quieras que desaparezca. -Tutoriales simples: Domine rápidamente el uso de diferentes herramientas con la ayuda de tutoriales en video en la aplicación. -Efectos de difuminado y masaic: difumina fotos rápidamente con funciones altamente ajustables como aumentar / disminuir la intensidad y cambiar el tamaño del pincel. Este editor de retoque fotográfico puede quitar marca de agua y quitar manchas en fotos. ¡Retoque y desordene sus fotos como nunca antes lo había visto! Elimine objetos de la foto y elimine la marca de agua de las fotos con solo un clic. Photo Retouch es el mejor eliminador-borrador de fondo de fotos. Photo Retouch también le permite usar el borrador para restaurar lo que acaba de eliminar o clonar. Si hay algunos cambios innecesarios y desea restaurar la imagen, el borrador táctil puede eliminar todos los cambios. La edición de fotos nunca ha sido tan rápida y conveniente. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos en kingsonyoyo@aliyun.com. Nos comunicaremos contigo lo antes posible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 1011 of 4000
)
Har du någonsin oroat dig för förbipasserande som bryter in din kamera? Är du fortfarande orolig för irriterande vattenmärken? Med Photo Retouch behöver du inte oroa dig för det, bara borsta över det oönskade innehållet och ta bort dem från dina foton! • Nyckelfunktioner: -Snabb reparation: Torka bara över föremålet, och det irriterande skräpet försvinner direkt -Borttagning av objektet: Borsta över innehållet du inte vill och tryck sedan på "Gå" för att ta bort det! -Klona: Dra markören för att välja det område du vill klona och borsta sedan ut ett annat! -Historiaobjekt: Dina historiska objekt lagras här, du kan redigera dem när som helst. -Snabb delning: Dela ditt mästerverk till sociala plattformar med ett enda klick. Vår Photo Retouch kan enkelt radera vattenstämplar, ta bort logotyp eller allt du inte vill ha med retuschera och perfekta dina bilder lut komma för att få bort detta objekt! Om du har några frågor eller förslag, vänligen kontakta oss på cerdillaczhang@outlook.com.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise from photo and make it fixed. Photo editing has never been so quick and convenient. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us at kingsonyoyo@aliyun.com. We’ll get back to you as soon as possible.}
Read more
Description (
Characters: 854 of 4000
)
คุณเคยกังวลเกี่ยวกับผู้คนโดยการบุกเข้าไปในกล้องของคุณหรือไม่? คุณยังกังวลเกี่ยวกับลายน้ำที่น่ารำคาญหรือไม่? ด้วย Photo Retouch คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพียงแค่ปัดไปที่เนื้อหาที่ไม่ต้องการแล้วลบออกจากรูปภาพของคุณ! • คุณสมบัติที่สำคัญ: - การซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว: เพียงเช็ดเหนือวัตถุและเศษซากที่น่ารำคาญจะหายไปทันที - การลบอ็อบเจกต์: ปัดทับเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการแล้วแตะ“ ไป” เพื่อลบ! -Clone: ลากมาร์กเกอร์เพื่อเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการโคลนจากนั้นปัดอีกอันหนึ่ง! - รายการประวัติความเป็นมา: รายการในอดีตของคุณจะถูกเก็บไว้ที่นี่คุณสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา -Quick Share: แบ่งปันผลงานชิ้นเอกของคุณไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลได้ด้วยคลิกเดียว การปรับแต่งภาพถ่ายของเราสามารถลบลายน้ำลบโลโก้หรืออะไรก็ได้ที่คุณไม่ต้องการด้วยการปรับแต่งภาพและทำให้รูปถ่ายของคุณเรียบเนียน perfectly มาเพื่อกำจัดวัตถุนี้! หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อเราที่ cerdillaczhang@outlook.com}
Read more
Description (
Characters: 2795 of 4000
)
Selfie'leriniz yoldan geçenler tarafından hiç fotoğraflandı mı? Fotoğraflarınızdaki can sıkıcı filigranlardan rahatsız mısınız? Bu uygulama ile, herhangi bir istenmeyen içeriği veya arka planı işaretleyebilir, ardından tek dokunuşla fotoğraflarınızdan mükemmel bir şekilde kaldırabilirsiniz! Bu sadece mükemmel bir fotoğraf editörü değil, aynı zamanda fotoğraflar için bir silgi aracıdır. Bu fotoğraf düzenleyicide fotoğraftan herhangi bir şeyi kaldırmak için bu uygulamayı kullanın. • Ana Özellikler: -Fotoğraflarda Nesne Kaldırma: İstenmeyen içeriği işaretleyin ve ardından tamamen kaldırmak için “Git”e dokunun. Ayrıca insanları fotoğraftan ve kıyafetleri fotoğraftan kaldırabilir. -Hızlı Onarım: İstemediğiniz nesneyi parmağınızla silin, anında kaybolacaktır. Cildinizi pürüzsüzleştirin ve sivilceleri çıkarın. Bu bir fotoğraf pikseli rötuş leke çıkarıcıdır. Bir kalp atışında istenmeyen nesneyi kaldırın. Fotoğraflardan bir şeyleri istediğiniz kadar hızlı kaldırın. -Klon Damgası: İşaretçiyi kopyalamak istediğiniz seçili alana sürükleyin, ardından yapıştırmaya başlamak için parmağınızı kullanın! -Hızlı Paylaşım: Başyapıtınızı sadece bir tıklamayla sosyal medyada paylaşın. Onları doğrudan Instagram'da paylaşın. -Çok Yönlü Düzeltici: Fotoğraflardan filigranları, logoları veya istenmeyen nesneleri kaldırın. Sivilceleri ve cilt lekelerini düzeltin. Gitmesini istediğin her şeyi sil. -Basit Öğreticiler: Uygulama içi video eğitimlerinin yardımıyla farklı araçların kullanımında hızla ustalaşın. -Bulanıklaştırma ve mozaik efektleri: Bu bulanıklaştırma fotoğraf düzenleyicisi, yoğunluğu artırma/azaltma ve fırça boyutunu değiştirme gibi son derece ayarlanabilir işlevlerle bir resmin arka planını hızla bulanıklaştırabilir. Filigranları kolayca silin ve tüm fotoğraflarınızdan bir filigran çıkarıcı olarak logoyu kaldırın. Fotoğraflarınızı daha önce hiç görmediğiniz şekilde rötuşlayın ve düzenleyin! Tek bir tıklamayla fotoğraftaki nesneleri kaldırın, fotoğraflardan arka planı kaldırın ve fotoğraflardan filigranı kaldırın. Bir dokunuşla resimlerden emojileri kaldırın. Bulanıklıkla fotoğraftan logoyu kaldırın. Bir filigran sökücü olarak, silinen veya klonlananları geri yüklemek için silgi kullanmanıza olanak tanır. Gereksiz bazı değişiklikler varsa ve resmi geri yüklemek istiyorsanız, dokunmatik silgi tüm değişiklikleri kaldırabilir. Bu uygulama aynı zamanda fotoğraf düzenleme, bölünmüş tonlama ve parıltı ön ayarları için birçok farklı üst filtreye sahiptir. Fotoğraftan alıntıları kolayca kaldırın. Fotoğraftaki gürültüyü kaldırın ve düzeltin. Fotoğraf düzenleme hiç bu kadar hızlı ve kullanışlı olmamıştı. Herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen bizimle kingsonyoyo@aliyun.com adresinden iletişime geçmekten çekinmeyin. En kısa sürede size geri döneceğiz.}
Read more
Description (
Characters: 2731 of 4000
)
Ваші селфі колись фотобомбували перехожі? Ви засмучені дратівливими водяними знаками на своїх фотографіях? За допомогою цієї програми ви можете просто позначити будь -який небажаний вміст або фон, а потім ідеально видалити його зі своїх фотографій одним дотиком! Це не тільки відмінний редактор фотографій, але і інструмент для гумки для фотографій. Використовуйте цю програму, щоб видалити все з фотографій у цьому редакторі фотографій. • Основні характеристики: -Видалення об’єкта у фотографіях: позначте небажаний вміст, а потім натисніть «Перейти», щоб видалити його раз і назавжди. Він також може видалити людей із фотографії та видалити одяг із фотографії. -Швидкий ремонт: Просто витріть пальцем предмет, який вам не потрібен, і він миттєво зникне. Розгладьте шкіру і видаліть прищі. Це засіб для видалення плям з ретушування фотопікселів. Видаліть небажані предмети за мить. Видаляйте речі з фотографій так швидко, як вам потрібно. -Clone Stamp: Перетягніть маркер до вибраної області, яку потрібно скопіювати, а потім пальцем почніть вставляти! -Швидкий обмін: Поділіться своїм шедевром у соціальних мережах одним клацанням миші. Поділіться ними безпосередньо в Instagram. -Універсальний коректор: Видаліть водяні знаки, логотипи або будь -які небажані об'єкти з фотографій. Усуньте прищі та дефекти шкіри. Видаліть все, чого б ви не хотіли. -Прості підручники: Швидко освойте використання різних інструментів за допомогою відеоуроків у додатку. -Розмивання та мозаїчні ефекти: Цей редактор фотографій розмиття може швидко розмити фон зображення за допомогою високо регульованих функцій, таких як збільшення/зменшення інтенсивності та зміна розміру пензля. Легко стирайте водяні знаки та видаляйте логотип зі всіх своїх фотографій як засіб для видалення водяних знаків. Відретушуйте та розчистіть свої фотографії так, як ви ніколи раніше не бачили! Видаліть об’єкти з фотографії, видаліть фон із фотографій та видаліть водяний знак із фотографій одним натисканням кнопки. Видаліть смайлики із зображень одним дотиком. Видалити логотип із фотографії з розмиттям. Як засіб для видалення водяних знаків, він дозволяє використовувати гумку для відновлення щойно видаленого або клонованого. Якщо є деякі непотрібні зміни, і ви хочете відновити зображення, сенсорний ластик може видалити всі зміни. У цьому додатку також є багато різних фільтрів для редагування фотографій, розділеного тонування та яскравих попередніх налаштувань. Зручно видаляти цитати з фотографії. Видаліть шум із фотографії та виправте її. Редагування фотографій ніколи не було таким швидким і зручним. Якщо у вас є запитання чи пропозиції, не соромтеся звертатися до нас за адресою kingsonyoyo@aliyun.com. Ми зв'яжемося з вами якомога швидше.}
Read more
Description (
Characters: 2443 of 4000
)
Have your selfies ever been photobombed by passers-by? Are you upset with annoying watermarks on your photos? With this app, you can just mark any unwanted content or background, then perfectly remove it from your photos with just one touch! This is not only an excellent photo editor, but also an eraser tool for photos. Use this app to remove anything from photo in this photo editor. • Key features: -Object Removal in Photos: Mark the unwanted content, then tap “Go” to remove it once and for all. It can also remove people from photo & remove clothes from photo. -Quick Repair: Just wipe the object you don’t want with your finger, and it will disappear instantly. Smoothen your skin and remove acne. This is a photo pixel retouch blemish remover. Remove unwanted object in a heartbeat. Remove things from photos as fast as you want. -Clone Stamp: Drag the marker to the selected area you want to copy, then use your finger to start pasting! -Quick Share: Share your masterpiece on social media with just a click. Share them on Instagram directly. -Versatile Corrector: Remove watermarks, logos or any unwanted object from photos. Fix pimples & skin blemishes. Erase anything that you want it to be gone. -Simple Tutorials: Quickly master the use of different tools with the help of in-app video tutorials. -Blur and mosaic effects: This blur photo editor can quickly blur background of a picture with highly adjustable functions such as increase/decrease intensity and change brush size. Easily erase watermarks and remove logo from all your photos as a watermarks remover. Retouch and declutter your photos the way you have never seen before! Remove objects from photo, remove background from photos and remove watermark from photos with just one click. Remove emojis from pictures in a tap. Remove logo from photo with blur. As a watermark remover, it allows you to use eraser to restore what has just been removed or cloned. If there are some unnecessary changes and you want to restore the picture, the touch eraser can remove all changes. This app also has a lot of different top filters for photo editing, split toning and aglow presets. Remove quotes from photo conveniently. Remove noise f