Mixu - Meet on Live Video Chat

66
ASO score
Text
43/100
Graphic
87/100
Reviews
57/100
Other
100/100
Additional Information
Rating:
4.48
Voted: 4.16M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Social
Size: 102MB
iAP: 0.99 - 253.7 $
Installs: 5.95M
App Age: 2 years
Release Date: Dec 18, 2020
Last Update: Nov 22, 2022
Version: 1.2.16
Version history
1.2.16
Nov 22, 2022
Bug fixes
1.2.15
Nov 14, 2022
Bug fixes
Version history
1.2.16
Nov 22, 2022
Bug fixes
1.2.15
Nov 14, 2022
Bug fixes
1.2.14
Oct 28, 2022
Bug fixes
1.2.13
Oct 18, 2022
Bug fixes
1.2.12
Aug 25, 2022
Bug fixes
1.2.11
Aug 04, 2022
Bug fixes
1.2.9
May 26, 2022
Bug fixes
1.2.7
Apr 29, 2022
Bug fixes
1.2.4
Jan 13, 2022
Bug fixes
1.2.2
Jan 10, 2022
Bug fixes
1.1.6
Aug 13, 2021
Bug fixes
1.1.2
Jul 15, 2021
Bug fixes
01.00.08
May 26, 2021
Bug fixes
01.00.06
May 12, 2021
Bug fixes
01.00.05
Mar 13, 2021
Bug fixes
01.00.04
Feb 07, 2021
01.00.03
Jan 24, 2021
0
Dec 18, 2020
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 6M
Category Top Average: 362.1M
-98%
Rating
Current App: 4.48
Category Top Average: 4.19
+7%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 40.1K
Category Top Average: 7.1M
-99%
App Age
Current App: 1y 11m
Category Top Average: 5y 2m
-62%
In-app Purchases Price
Current App: $127
Category Top Average: $105
+21%
Update Frequency
Current App: 8d
Category Top Average: 61d
-87%
Title Length
Current App: 30
Category Top Average: 24
+25%
Short Description Length
Current App: 79
Category Top Average: 60
+32%
Description Length
Current App: 1 108
Category Top Average: 2 062
-46%
Number of Screenshots
Current App: 69
Category Top Average: 59
+17%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 102MB
Category Top Average: 97MB
+5%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022: 17
Dec 06, 2022: +1 16 +1
Nov 29, 2022: 22
Dec 06, 2022: +1 21 +1
Nov 29, 2022: 14
Dec 06, 2022: -7 21 -7
Nov 29, 2022: 18
Dec 06, 2022: -4 22 -4
Nov 29, 2022: 30
Dec 06, 2022: +7 23 +7
Nov 29, 2022: 28
Dec 06, 2022: -6 34 -6
Nov 29, 2022: 42
Dec 06, 2022: +2 40 +2
Nov 29, 2022: 34
Dec 06, 2022: -8 42 -8
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 45 IN
Nov 29, 2022: 41
Dec 06, 2022: -7 48 -7
Load more
New
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 40 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 43 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 45 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 47 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 48 IN
Load more
Trending Up
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022: 15
Dec 06, 2022: +2 13 +2
Nov 29, 2022: 17
Dec 06, 2022: +1 16 +1
Nov 29, 2022: 22
Dec 06, 2022: +1 21 +1
Nov 29, 2022: 30
Dec 06, 2022: +7 23 +7
Nov 29, 2022: 42
Dec 06, 2022: +2 40 +2
Load more
Trending Down
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022: 14
Dec 06, 2022: -7 21 -7
Nov 29, 2022: 18
Dec 06, 2022: -4 22 -4
Nov 29, 2022: 23
Dec 06, 2022: -1 24 -1
Nov 29, 2022: 28
Dec 06, 2022: -6 34 -6
Nov 29, 2022: 29
Dec 06, 2022: -11 40 -11
Nov 29, 2022: 34
Dec 06, 2022: -8 42 -8
Nov 29, 2022: 38
Dec 06, 2022: -6 44 -6
Nov 29, 2022: 41
Dec 06, 2022: -7 48 -7
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
6M
Last month icon
Last month
72.2K

Text ASO

Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu - دردشة الفيديو مباشرة
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 22 of 50
)
Mixu - Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu - Chat Vidéo en Direct
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu - Chat Vidéo en Direct
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 22 of 50
)
Mixu - Live-Video-Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
MixU-Βίντεοσυνομιλήστε ζωντανά
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 29 of 50
)
MixU-लाइव वीडियो चैट पर मिलें
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 25 of 50
)
Mixu - Obrolan Video Live
Title (
Characters: 25 of 50
)
MixU - Videochat dal Vivo
Title (
Characters: 24 of 50
)
MixU ‐ ライブビデオチャットで人々に会おう
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 29 of 50
)
MixU - 라이브 비디오 채팅으로 사람들과 만나세요
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 29 of 50
)
Mixu - Sembang Video Langsung
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 28 of 50
)
Mixu - Chat de Vídeo Ao Vivo
Title (
Characters: 28 of 50
)
Mixu - Chat de Vídeo Ao Vivo
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 23 of 50
)
Mixu - видеочаты онлайн
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu: Chat de Video en Vivo
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu: Chat de Vídeo en Vivo
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu: Chat de Vídeo en Vivo
Title (
Characters: 27 of 50
)
Mixu: Chat de Vídeo en Vivo
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu-Träffas på livevideochatt
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 18 of 50
)
Mixu - วิดีโอแชทสด
Title (
Characters: 25 of 50
)
Mixu - Canlı Video Sohbet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Title (
Characters: 30 of 50
)
Mixu - Meet on Live Video Chat
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Op Mixu, maak vriende deur regstreekse video, bel, pas en klets enige plek en altyd
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Në Mixu, bëni miq përmes Videos live, telefononi, përputhni dhe bisedoni kudo në çdo kohë
Short Description (
Characters: 55 of 80
)
በ Mixu ላይ፣በቀጥታ ቪዲዮ፣ደውል፣ተዛመደ እና በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ጊዜ ተወያይ
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
مع Mixu كوّن صداقات خلال فيديو مباشر، مكالمة، مطابقة ودردشة في أي مكان في أي وقت
Short Description (
Characters: 117 of 80
)
Mixu-ում ընկերներ ձեռք բերեք Live Video-ի, Զանգահարեք, Համապատասխանեցրեք և Զրուցեք ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակ
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Mixu-da istədiyiniz zaman istənilən yerdə Canlı Video, Zəng, Match və Chat vasitəsilə dostluq edin
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
Mixu-এ, যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় লাইভ ভিডিও, কল, ম্যাচ এবং চ্যাটের মাধ্যমে বন্ধু তৈরি করুন
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Mixu-n, egin lagunak Zuzeneko Bideoaren bidez, Deitu, Lotu eta Txateatu edonon eta edonoiz
Short Description (
Characters: 120 of 80
)
На Mixu завядзіце сяброў з дапамогай відэа ў жывым эфіры, тэлефануйце, злучайцеся і размаўляйце ў любым месцы ў любы час
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
На Mixu се сприятелявайте чрез видео на живо, обаждайте се, срещайте и чатете навсякъде по всяко време
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Mixu တွင်၊ အချိန်မရွေး တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၊ ခေါ်ဆိုရန်၊ Match နှင့် Chat ဖြင့် သူငယ်ချင်းဖွဲ့ပါ။
Short Description (
Characters: 115 of 80
)
A Mixu, fes amics a través del vídeo en directe, truca, coincideix i xateja en qualsevol lloc i en qualsevol moment
Short Description (
Characters: 32 of 80
)
在 Mixu 上,随时随地通过视频直播、通话、配对和聊天结交朋友
Short Description (
Characters: 32 of 80
)
在 Mixu 上,隨時隨地通過視頻直播、通話、配對和聊天結交朋友
Short Description (
Characters: 32 of 80
)
在 Mixu 上,隨時隨地通過視頻直播、通話、配對和聊天結交朋友
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
Na Mixu steknite prijatelje putem Live Video, zovite, Uparite se i razgovarajte bilo gdje i bilo kada
Short Description (
Characters: 97 of 80
)
Na Mixu se můžete spřátelit prostřednictvím živého videa, volání, shody a chatu kdekoli a kdykoli
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
På Mixu kan du få venner gennem Live Video, Ring, Match og Chat hvor som helst når som helst
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Op Mixu maak je vrienden met Live Video, Bellen, Match en Chat, overal en altijd
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
On Mixu, make friends through Live Video, Call, Match and Chat anywhere anytime
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
Teenuse Mixu kaudu saate reaalajas videoid, helistada, sobitada ja vestelda igal ajal sõpradega
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Sa Mixu, makipagkaibigan sa pamamagitan ng Live Video, Call, Match at Chat kahit saan anumang oras
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
Mixussa voit saada ystäviä live-videon, soittamisen, ottelun ja chatin kautta missä ja milloin tahansa
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Faites-vous des amis sur Mixu via la vidéo en direct les appels & les rencontres
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Faites-vous des amis sur Mixu via la vidéo en direct les appels & les rencontres
Short Description (
Characters: 118 of 80
)
En Mixu, fai amigos a través de vídeo en directo, chamada, coincidencia e chat en calquera lugar e en calquera momento
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Mixu-ზე დაუმეგობრდით Live Video-ს, დარეკეთ, Match-ს და ჩატით ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადგილას
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Auf Mixu findest Du über Live-Video, Anrufe, Matches und Chats Freunde
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Στο Mixu, μπορείτε να κάνετε φίλους με ζωντανή βιντεοκλήση, κλήση και συνομιλία.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Mixu પર, ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં લાઇવ વીડિયો, કૉલ, મેચ અને ચેટ દ્વારા મિત્રો બનાવો
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
ב-Mixu, התיידד באמצעות וידאו חי, התקשר, התאמה וצ'אט בכל מקום ובכל זמן
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
लाइव वीडियो से दोस्त बनाएं, कॉल करें, मैच करें और कभी भी कहीं भी चैट करें
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
A Mixu-n bárhol és bármikor szerezhet barátokat élő videón, híváson, mérkőzésen és csevegésen keresztül
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Á Mixu, eignast vini í gegnum Live Video, Call, Match og Chat hvar sem er og hvenær sem er
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Di Mixu,dapatkan teman melalui Video Langsung,Panggilan,Pertandingan,dan Obrolan
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Amicizie su MixU: video dal vivo, chiamate, abbinamenti e chat, sempre e ovunque
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
MixUではどこでも、ライブビデオ、通話、マッチング、チャットで友達を作ることができます。
Short Description (
Characters: 115 of 80
)
Mixu ನಲ್ಲಿ, ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
Short Description (
Characters: 110 of 80
)
Mixu қолданбасында кез келген уақытта кез келген жерде Live Video, Call, Match және Chat арқылы достар табыңыз
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
នៅលើ Mixu បង្កើតមិត្តតាមរយៈការ Live វីដេអូ ហៅទូរសព្ទ ផ្គូផ្គង និងជជែកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
MixU에서는 어디서든 라이브 비디오, 콜, 매칭, 채팅으로 친구를 만들 수 있습니다
Short Description (
Characters: 107 of 80
)
Mixu'да Live Video, Чалуу, Match жана Каалаган жерде каалаган убакта баарлашуу аркылуу досторду табыңыз
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
ໃນ Mixu, ສ້າງໝູ່ຜ່ານວິດີໂອສົດ, ໂທ, ຈັບຄູ່ ແລະສົນທະນາໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ
Short Description (
Characters: 128 of 80
)
Pakalpojumā Mixu iegūstiet draugus, izmantojot tiešraides video, zvaniet, sameklējiet spēles un tērzējiet jebkurā vietā un laikā
Short Description (
Characters: 132 of 80
)
Naudodami „Mixu“ susiraskite draugų naudodami tiesioginį vaizdo įrašą, skambinkite, rungtyniaukite ir kalbėkitės bet kur ir bet kada
Short Description (
Characters: 104 of 80
)
На Mixu, склопувајте пријатели преку видео во живо, повик, натпревар и разговор каде било во секое време
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Di Mixu, berkawan melalui Video Langsung, Panggilan, Perlawanan dan Sembang
Short Description (
Characters: 113 of 80
)
മിക്‌സുവിൽ, തത്സമയ വീഡിയോ, കോൾ, മാച്ച്, ചാറ്റ് എന്നിവയിലൂടെ എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Mixu वर, कधीही लाइव्ह व्हिडिओ, कॉल, मॅच आणि चॅटद्वारे मित्र बनवा
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Mixu дээр хэзээ ч хаана ч байсан Live Video, Call, Match, Chat зэргээр найзуудтай болоорой
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Mixu मा, कुनै पनि समयमा लाइभ भिडियो, कल, म्याच र च्याट मार्फत साथी बनाउनुहोस्
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
På Mixu kan du få venner gjennom Live Video, Call, Match og Chat hvor som helst når som helst
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
På Mixu kan du få venner gjennom Live Video, Call, Match og Chat hvor som helst når som helst
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
در Mixu، از طریق ویدیوی زنده، تماس، مطابقت و چت در هر کجا و هر زمان دوست پیدا کنید
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
در Mixu، از طریق ویدیوی زنده، تماس، مطابقت و چت در هر کجا و هر زمان دوست پیدا کنید
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
در Mixu، از طریق ویدیوی زنده، تماس، مطابقت و چت در هر کجا و هر زمان دوست پیدا کنید
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
در Mixu، از طریق ویدیوی زنده، تماس، مطابقت و چت در هر کجا و هر زمان دوست پیدا کنید
Short Description (
Characters: 101 of 80
)
W Mixu zaprzyjaźnij się za pomocą wideo na żywo, połączeń, meczów i czatu w dowolnym miejscu i czasie
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Faça amigos na Mixu com vídeos ao vivo, chamadas, match e chat onde você quiser
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Faça amigos na Mixu com vídeos ao vivo, chamadas, match e chat onde você quiser
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Mixu 'ਤੇ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਲ, ਮੈਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Pe Mixu, fă-ți prieteni prin Live Video, Apel, Potrivire și Chat oriunde, oricând
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
В Mixu заводите друзей в видеочатах, звоните и общайтесь где и когда угодно!
Short Description (
Characters: 97 of 80
)
Na Mixu-u se sprijateljite putem videa uživo, zovite, uparujte se i ćaskajte bilo gde i bilo kada
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Mixu හි, ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම තැනක සජීවී වීඩියෝ, ඇමතුම්, ගැලපීම සහ කතාබස් හරහා මිතුරන් ඇති කරගන්න
Short Description (
Characters: 109 of 80
)
Na Mixu si môžete nájsť priateľov prostredníctvom živého videa, hovoru, zápasu a chatu kdekoľvek a kedykoľvek
Short Description (
Characters: 110 of 80
)
Na Mixu se spoprijateljite prek videoposnetkov v živo, kličite, ujemajte in klepetajte kjer koli in kadar koli
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Encuentra amigos en Mixu con vídeos en directo, llamadas, coincidencias y chat
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Encuentra amigos en Mixu con vídeos en directo, llamadas, coincidencias y chat
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Encuentra amigos en Mixu con vídeos en directo, llamadas, coincidencias y chat
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Encuentra amigos en Mixu con vídeos en directo, llamadas, coincidencias y chat.
Short Description (
Characters: 117 of 80
)
Kwenye Mixu, tengeneza marafiki kupitia Video ya Moja kwa Moja, Piga Simu, Mechi na Gumzo mahali popote wakati wowote
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
På Mixu kan du få vänner via livevideo, samtal, matchning och chatt
Short Description (
Characters: 104 of 80
)
Mixu இல், லைவ் வீடியோ, கால், மேட்ச் மற்றும் அரட்டை மூலம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நண்பர்களை உருவாக்குங்கள்
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Mixuలో, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా లైవ్ వీడియో, కాల్, మ్యాచ్ మరియు చాట్ ద్వారా స్నేహితులను చేసుకోండి
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
บน Mixu หาเพื่อนผ่านวิดีโอสด โทร จับคู่ และแชทได้ทุกที่ทุกเวลา
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
MixU'da Canlı Video, Arama, Eşleşme ve Yazılı Sohbet ile arkadaşlar edinin
Short Description (
Characters: 143 of 80
)
На Mixu заводьте друзів за допомогою відео в прямому ефірі, телефонуйте, спілкуйтеся та спілкуйтеся в чаті в будь-якому місці і в будь-який час
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Mixu پر، کسی بھی وقت کہیں بھی لائیو ویڈیو، کال، میچ اور چیٹ کے ذریعے دوست بنائیں
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Trên Mixu, kết bạn thông qua Video trực tiếp, Gọi điện, Đối sánh và Trò chuyện mọi lúc mọi nơi
Short Description (
Characters: 109 of 80
)
Ku-Mixu, yenza abangani ngevidiyo ebukhoma, i-Call, Match kanye nengxoxo noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1060 of 4000
)
مرحبًا بك في MixU يمكنك بدء دردشة فيديو مباشرة مع شخص ما على الجانب الآخر من العالم بمجرد نقرة واحدة ! ونقوم في Mixu ببناء مجتمع عالمي حيث يمكنك العثور على أشخاص لديهم نفس اهتماماتك. 🌐قم بالمطابقة وأجر مكالمة فيديو ثنائية مباشرة. Mixu هي منصة للدردشة بالفيديو ولتكوين صداقات مع أشخاص رائعين في جميع أنحاء العالم، ونحن نسعى جاهدين لجعل الأمر أكثر بساطة ومتعة بالنسبة لك للقاء أشخاص جدد، والتحدث مع الغرباء، وتكوين صداقات في جميع أنحاء العالم. 😍 مرشحات المرح وتأثيرات الجمال! انضم إلى Mixu للاستمتاع بتجربة دردشة مباشرة مع المرشحات. 👭 أضف أصدقاء مثيرين للاهتمام وابدأ محادثة مباشرة في أي وقت. استمتع بتجربة اجتماعية مثيرة على Mixu! وتتيح لك دردشة الفيديو في الوقت الفعلي بالفتح والاتصال والغناء معا ومشاركة المشاعر الجيدة في أي وقت وفي أي مكان. 😎 قم بالاتصال وإرسال الرسائل النصية مع شبكة Wi-Fi أو بيانات شبكة الجوال. ابدأ مكالمة فيديو وتحدث مع أي شخص عبر شبكة Wi-Fi أو البيانات الخلوية - لا تستخدم دقائق الجوال، وبفضل التقنية المبتكرة، يبقى استخدام بيانات تطبيق Mixu منخفضا. ابدأ رحلتك على Mixu وتعرف على أصدقاء رائعين اليوم.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1195 of 4000
)
🔥Welkom bij MixU Je kunt met één klik live videochatten met iemand aan de andere kant van de wereld! Bij Mixu bouwen we aan de wereldwijde community waar je mensen tegenkomt met dezelfde interesses als jij. 🌐Match & 1-op-1 direct videogesprek. Mixu is een videochatplatform waar je vrienden van over de hele wereld ontmoet. We streven ernaar om het voor u gemakkelijker en leuker te maken om mensen over de hele wereld te ontmoeten, met vreemden te praten en vrienden te maken. 😍Leuke filters & beauty-effecten. Word lid van Mixu voor spannende live chat-ervaring met onze creatieve camerafilters. 👭 Voeg interessante vrienden toe & start een live chat wanneer jou het uitkomt. Ervaar een spannend social leven op Mixu! Met real-time videochat ligt de wereld voor je open en maak je connecties, zing je samen en deel je goede vibes op ieder moment. 😎Bel & sms met wifi of databundel. Start een videogesprek en praat met iedereen via wifi of je databundel – je gebruikt geen minuten van je beltegoed. Dankzij de innovatieve technologie blijft het datagebruik van Mixu laag. Begin je reis op Mixu en ontmoet vandaag geweldige vrienden.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1105 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍Fun filters & beauty effects. Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1105 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍Fun filters & beauty effects. Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1105 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍Fun filters & beauty effects. Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1105 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍Fun filters & beauty effects. Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1105 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍Fun filters & beauty effects. Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1485 of 4000
)
🔥Bienvenue sur MixU Vous pouvez débuter une conversation vidéo en direct avec quelqu’un situé de l’autre côté de la planète en un seul clic ! Sur Mixu, nous construisons une communauté internationale où vous pourrez trouver des gens qui partagent vos centres d’intérêt. 🌐Des rencontres vidéo en tête-à-tête et en direct. Mixu est une plateforme conçue pour discuter en vidéo et vous lier d’amitié avec des gens formidables à travers le monde. Nous aspirons à vous permettre de rencontrer de personnes, de parler à des inconnus et de vous faire des amis partout dans le monde plus facilement et de façon plus agréable. 😍Des filtres et des effets beauté amusants Rejoignez Mixu pour avoir des discussions en direct enrichissantes avec nos filtres de caméra créatifs. 👭 Ajoutez des amis intéressants et débutez une discussion en direct à tout moment. Faites l’expérience d’une vie sociale enrichissante sur Mixu ! La discussion vidéo en temps réel vous permet de vous ouvrir et de nouer des liens, de chanter ensemble et de partager de bonnes ondes n’importe où et à tout moment. 😎Des appels et des textos avec le Wi-Fi ou vos données mobiles. Débutez un appel vidéo et parlez avec n’importe qui via le Wi-Fi ou les données mobiles – sans utiliser votre forfait d’appels. Grâce à une technologie innovante, la consommation de données de l’application Mixu reste faible. Commencez votre voyage sur Mixu et rencontrez de bons amis aujourd'hui.}
Read more
Description (
Characters: 1485 of 4000
)
🔥Bienvenue sur MixU Vous pouvez débuter une conversation vidéo en direct avec quelqu’un situé de l’autre côté de la planète en un seul clic ! Sur Mixu, nous construisons une communauté internationale où vous pourrez trouver des gens qui partagent vos centres d’intérêt. 🌐Des rencontres vidéo en tête-à-tête et en direct. Mixu est une plateforme conçue pour discuter en vidéo et vous lier d’amitié avec des gens formidables à travers le monde. Nous aspirons à vous permettre de rencontrer de personnes, de parler à des inconnus et de vous faire des amis partout dans le monde plus facilement et de façon plus agréable. 😍Des filtres et des effets beauté amusants Rejoignez Mixu pour avoir des discussions en direct enrichissantes avec nos filtres de caméra créatifs. 👭 Ajoutez des amis intéressants et débutez une discussion en direct à tout moment. Faites l’expérience d’une vie sociale enrichissante sur Mixu ! La discussion vidéo en temps réel vous permet de vous ouvrir et de nouer des liens, de chanter ensemble et de partager de bonnes ondes n’importe où et à tout moment. 😎Des appels et des textos avec le Wi-Fi ou vos données mobiles. Débutez un appel vidéo et parlez avec n’importe qui via le Wi-Fi ou les données mobiles – sans utiliser votre forfait d’appels. Grâce à une technologie innovante, la consommation de données de l’application Mixu reste faible. Commencez votre voyage sur Mixu et rencontrez de bons amis aujourd'hui.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1306 of 4000
)
Willkommen bei MixU Einmal tippen und Du startest einen Live-Video-Chat mit jemandem auf der anderen Seite der Welt! Bei Mixu bauen wir eine globale Gemeinschaft auf, die es Dir erlaubt, Menschen mit denselben Interessen zu finden. 🌐Match & 1:1 direkter Videoanruf. Mixu ist eine Video-Chat-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, sich mit interessanten Menschen auf der ganzen Welt anzufreunden. Wir bemühen uns, es Ihnen einfacher und angenehmer zu machen, Menschen zu treffen, sich mit Fremden auszutauschen und Freundschaften auf der ganzen Welt zu schließen. 😍Spaßige Filter und Schönheitseffekte. Trete Mixu bei, um aufregende Live-Chat-Erfahrungen mit unseren kreativen Filtern zu machen. 👭 Füge interessante Freunde hinzu und beginne jederzeit einen Live-Chat. Erlebe mit Mixu ein aufregendes Social-Media-Leben! Echtzeit Videochat erlaubt Dir, Dich zu öffnen und überall und jederzeit gemeinsam zu verbinden, zu singen und gute Laune zu teilen. 😎Anrufe und Nachrichten mit WLAN oder Mobilfunkdaten. Beginne einen Videoanruf und spreche mit jedem über WLAN oder Mobilfunkdaten – kein Gesprächsguthaben wird genutzt. Dank innovativer Technologie verbraucht Mixu nur ein Minimum an Daten. Beginne Deine Reise mit Mixu und treffe tolle Freunde noch heute.}
Read more
Description (
Characters: 1383 of 4000
)
Καλώς ήρθατε στο MixU Μπορείτε να ξεκινήσετε μια ζωντανή βιντεοσυνομιλία με κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου με μόλις ένα κλικ! Στο Mixu χτίζουμε μια παγκόσμια κοινότητα όπου μπορείτε να βρείτε ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα με εσάς. Ταίρια και άμεση βιντεοκλήση 1 προς 1. Το Mixu είναι μια πλατφόρμα για βιντεοσυνομιλία και φιλίες με φοβερούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε να κάνουμε τις γνωριμίες πιο απλές και ευχάριστες για εσάς και μπορείτε να μιλήσετε με αγνώστους και να κάνετε φίλους σε όλο τον κόσμο. Διασκεδαστικά φίλτρα και εφέ ομορφιάς. Γίνετε μέλος του Mixu για να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία ζωντανής συνομιλίας με τα δημιουργικά φίλτρα της κάμεράς μας. Προσθέστε ενδιαφέροντες φίλους και ξεκινήστε μια ζωντανή συνομιλία ανά πάσα στιγμή. Ζήστε μια συναρπαστική κοινωνική ζωή στο Mixu! Η βιντεοσυνομιλία σε πραγματικό χρόνο σάς επιτρέπει να ανοίγεστε και να συνδέεστε, να τραγουδάτε μαζί και να μοιράζεστε καλές διαθέσεις ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Κλήσεις και μηνύματα με Wi-Fi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Ξεκινήστε μια βιντεοκλήση και συνομιλήστε με οποιονδήποτε μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας – χωρίς τη χρήση λεπτών κινητής τηλεφωνίας. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία, η χρήση δεδομένων της εφαρμογής Mixu παραμένει χαμηλή. Ξεκινήστε το ταξίδι σας στο Mixu και κάντε φίλους σήμερα.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1141 of 4000
)
MixU में आपका स्वागत है आप केवल एक क्लिक से दुनिया में किसी के साथ लाइव वीडियो चैट शुरू कर सकते हैं! MixU में हम एक वैश्विक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जहां आप अपने समान रुचियों वाले लोगों को ढूंढ सकते हैं। 🌐मैच और 1-ऑन-1 डायरेक्ट वीडियो कॉल।. मिक्सयू वीडियो चैट करने और दुनिया भर के अद्भुत लोगों से दोस्ती करने का एक मंच है। हम आपके लिए लोगों से मिलना, अजनबियों से बात करना और पूरी दुनिया में दोस्त बनाना आसान और अधिक मनोरंजक बनाने का प्रयास करते हैं। 😍मज़ा फिल्टर और सौंदर्य प्रभाव हमारे कैमरा फिल्टर के साथ एक उत्तेजित लाइव चैट अनुभव के लिए MixU से जुड़ें। 👭 दिलचस्प दोस्त जोड़ें और कभी भी लाइव चैट शुरू करें। MixU पर एक उत्तेजित सामाजिक जीवन का अनुभव करें! रीयल-टाइम वीडियो चैट आपको किसी भी समय कहीं भी खोलने और कनेक्ट करने, एक साथ गाने और अच्छे वाइब्स साझा करने की अनुमति देता हैं। 😎Wi-Fi या सेल्युलर डेटा के साथ कॉल और टेक्स्ट संदेश। एक वीडियो कॉल शुरू करें और Wi-Fi या सेलुलर डेटा के माध्यम से किसी से भी बात करें - मोबाइल मिनट का उपयोग नहीं किया जाएगा। नवीन प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद, MixU ऐप का डेटा उपयोग कम रहता हैं। मिक्सयू पर अपनी यात्रा शुरू करें और आज ही अद्भुत दोस्तों से मिलें।}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1346 of 4000
)
Selamat datang di MixU Anda dapat memulai obrolan video langsung dengan orang-orang di belahan dunia lain hanya dengan satu klik! Di Mixu, kami sedang membangun komunitas global tempat Anda dapat menemukan orang-orang dengan minat yang sama dengan Anda. 🌐Mencocokkan dan mengarahkan panggilan video satu lawan satu Mixu adalah platform untuk obrolan video dan berteman dengan orang-orang hebat di seluruh dunia. Kami berusaha untuk membuat pertemuan orang lebih menyenangkan. berbicara dengan orang asing Dan berteman di seluruh dunia lebih mudah dan lebih menyenangkan. 😍Filter menyenangkan dan efek kecantikan. Bergabunglah dengan Mixu untuk pengalaman obrolan langsung yang menarik dengan filter kamera kreatif kami. 👭Tambahkan teman yang menarik dan mulai obrolan langsung kapan saja Rasakan kehidupan sosial yang menarik di Mixu! Obrolan video waktu nyata membuat Anda tetap terbuka dan terhubung. bernyanyi bersama dan berbagi perasaan yang baik Kapan Saja, Di Mana Saja 😎Menelepon dan mengirim SMS dengan Wi-Fi atau data seluler Mulai panggilan video dan bicara dengan siapa pun melalui Wi-Fi atau data seluler. tanpa menggunakan menit seluler dengan teknologi inovatif penggunaan data aplikasi Mixu masih rendah. Mulailah perjalanan Anda di Mixu dan temui beberapa teman yang luar biasa hari ini.}
Read more
Description (
Characters: 1283 of 4000
)
🔥Benvenuto in MixU Puoi iniziare una videochat dal vivo con persone dall'altra parte del mondo in un semplice tap! Noi di MixU stiamo creando una community globale dove puoi trovare persone con i tuoi stessi interessi. 🌐Abbinamenti e videochiamate faccia a faccia in diretta. MixU è una piattaforma per videochat e per fare amicizia con fantastiche persone da tutto il mondo. Diamo il massimo per renderti più semplice e divertente incontrare persone, parlare con sconosciuti e stringere amicizie da tutto il mondo. 😍Divertenti filtri ed effetti bellezza Unisciti a MixU per un'entusiasmante esperienza di chat dal vivo grazie ai nostri filtri fotocamera creativi. 👭 Aggiungi interessanti amici e inizia una chat dal vivo quando vuoi. Scopri l'entusiasmante mondo social di MixU! La videochat in tempo reale ti offre la possibilità di aprirti e creare legami, cantando e passando bei momenti insieme, quando e dove vuoi. 😎Chiamate e messaggi tramite Wi-Fi o dati cellulare. Inizia una videochiamata e parla con chi vuoi tramite Wi-Fi o dati cellulare. Non usiamo i tuoi minuti. Grazie a una tecnologia innovativa, MixU mantiene basso l'utilizzo dei dati. Inizia il tuo viaggio su MixU e incontra subito fantastici amici.}
Read more
Description (
Characters: 618 of 4000
)
MixUへようこそ ワンクリックで世界の反対側の人とライブビデオチャットができる!Mixuで我々が創るグローバルコミュニティーには、あなたと趣味の合う人々との出会いがあります。 🌐マッチング & 1対1ダイレクトビデオ通話。 Mixuは、世界中の素晴らしい人々とビデオチャットや友達を作るためのプラットフォームです。 私たちは、あなたが人々に会い、見知らぬ人と話し始め、世界中の友達をより簡単に、より楽しくする手助けをすることを約束します。 😍楽しいフィルター & ビューティー効果。 Mixuのクリエイティブなカメラフィルターを利用して、ワクワクするライブチャットを楽しんでください。 👭 面白い友達を追加 & いつでもライブチャットスタート。 Mixuで楽しいソーシャルライフを経験してみましょう!リアルタイムのビデオチャットで友達ともっと近くなれたり、一緒に歌を歌うこともできる!いつでもどこでもポジティブなエネルギーを分かち合えます。 😎Wi-fiやモバイルデータを使って通話 & メッセージ。 Wi-fiやモバイルデータを使って誰とも通話やメッセージが利用できます。通話料金は請求されません。革新的な技術のおかげで、Mixアプリのデータ利用量は少ないです。 今日Mixuと一緒に旅行して、友達に会いたいですか?}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 644 of 4000
)
🔥MixU에 오신 것을 환영합니다. 클릭 한 번으로 세계 반대편의 사람들과 라이브 비디오 채팅을 할 수 있습니다! MixU에서 만드는 글로벌 커뮤니티에서 당신과 같은 관심사를 가진 사람들을 만나보세요. 🌐 매칭 & 1대1 다이렉트 비디오 콜. MixU는 전 세계의 멋진 사람들과 비디오 채팅을 하고 친구를 만드는 플랫폼입니다. 당신이 사람을 만나고, 모르는 이와 이야기하고 세계 곳곳에서 친구를 만드는 것을 더 쉽고 즐거워지도록 힘쓰고 있습니다. 😍재미있는 필터 & 뷰티 효과. MixU의 크리에이티브한 카메라 필터를 이용해 신나는 라이브 챗을 즐겨보세요. 👭 흥미로운 친구들을 추가 & 언제든지 라이브 챗 가능. MixU에서 신나는 소셜라이프를 경험해보세요! 실시간 비디오 채팅으로 친구들과 더욱 가까워지거나, 노래를 같이 부를 수도 있답니다. 언제 어디서나 긍정 에너지를 나눠보세요. 😎와이파이나 모바일 데이터로 콜 & 문자. 와이파이나 모바일 데이터로 누구에게든 콜이나 문자를 할 수 있습니다. 통화 요금이 부과되지 않습니다. 혁신적인 기술덕분에 Mixu 앱은 데이터 이용량이 적습니다. 오늘 MixU와 함께 여행을 떠나 친구들을 만나보세요.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1367 of 4000
)
🔥Selamat datang ke MixU Anda boleh memulakan sembang video langsung dengan seseorang di seberang dunia dengan hanya satu klik! Di Mixu kami sedang membina komuniti global di mana anda boleh menemui orang yang mempunyai minat yang sama seperti anda. 🌐Padanan & panggilan video langsung 1 lawan 1. Mixu ialah platform untuk sembang video dan berkawan dengan orang hebat di seluruh dunia. Kami berusaha untuk menjadikannya lebih mudah dan menyeronokkan untuk anda bertemu orang, bercakap dengan orang yang tidak dikenali dan berkawan di seluruh dunia. 😍Penapis & kesan kecantikan yang menyeronokkan. Sertai Mixu untuk mendapatkan pengalaman sembang langsung yang menarik dengan penapis kamera kreatif kami. 👭 Tambah rakan yang menarik & mulakan sembang langsung pada bila-bila masa. Alami kehidupan sosial yang menarik di Mixu! Sembang video masa nyata membolehkan anda membuka dan berhubung, menyanyi bersama-sama dan berkongsi suasana yang baik pada bila-bila masa di mana sahaja. 😎Panggilan & teks dengan Wi-Fi atau data selular. Mulakan panggilan video dan bercakap dengan sesiapa sahaja melalui Wi-Fi atau data selular – tiada minit mudah alih digunakan. Terima kasih kepada teknologi inovatif, penggunaan data aplikasi Mixu kekal rendah. Mulakan perjalanan anda di Mixu dan temui rakan yang hebat hari ini.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1333 of 4000
)
Bem-vindo ao MixU Você pode iniciar um chat de vídeo ao vivo com alguém do outro lado do mundo com apenas um clique! Na Mixu, estamos construindo uma comunidade internacional, onde você pode encontrar pessoas com os mesmos interesses que você. 🌐Match e chamadas de vídeo diretas 1 a 1. Mixu é uma plataforma de chat de vídeo e um local para fazer amizade com pessoas incríveis em todo o mundo. Nós nos esforçamos para fazer o processo de conhecer pessoas mais simples e agradável para que você possa conversar com desconhecidos e fazer amigos em todo o mundo. 😍Filtros divertidos e efeitos de beleza. Junte-se ao Mixu para ter uma experiência fantástica de chat ao vivo com nossos criativos filtros de câmera. 👭 Adicione amigos interessantes e inicie um chat ao vivo quando você quiser. Tenha uma vida social emocionante na Mixu! O chat de vídeo ao vivo permite que você abra e conecte-se, cante junto e compartilhe boas vibrações a qualquer hora e em qualquer lugar. 😎Faça chamadas e envie mensagens de texto com Wi-Fi ou dados móveis. Inicie uma chamada de vídeo e fale com qualquer pessoa com Wi-Fi ou com seus dados móveis, sem usar seu saldo. Graças à tecnologia inovadora, o uso de dados do aplicativo Mixu é baixo. Comece sua jornada na Mixu e encontre amigos incríveis hoje mesmo.}
Read more
Description (
Characters: 1333 of 4000
)
Bem-vindo ao MixU Você pode iniciar um chat de vídeo ao vivo com alguém do outro lado do mundo com apenas um clique! Na Mixu, estamos construindo uma comunidade internacional, onde você pode encontrar pessoas com os mesmos interesses que você. 🌐Match e chamadas de vídeo diretas 1 a 1. Mixu é uma plataforma de chat de vídeo e um local para fazer amizade com pessoas incríveis em todo o mundo. Nós nos esforçamos para fazer o processo de conhecer pessoas mais simples e agradável para que você possa conversar com desconhecidos e fazer amigos em todo o mundo. 😍Filtros divertidos e efeitos de beleza. Junte-se ao Mixu para ter uma experiência fantástica de chat ao vivo com nossos criativos filtros de câmera. 👭 Adicione amigos interessantes e inicie um chat ao vivo quando você quiser. Tenha uma vida social emocionante na Mixu! O chat de vídeo ao vivo permite que você abra e conecte-se, cante junto e compartilhe boas vibrações a qualquer hora e em qualquer lugar. 😎Faça chamadas e envie mensagens de texto com Wi-Fi ou dados móveis. Inicie uma chamada de vídeo e fale com qualquer pessoa com Wi-Fi ou com seus dados móveis, sem usar seu saldo. Graças à tecnologia inovadora, o uso de dados do aplicativo Mixu é baixo. Comece sua jornada na Mixu e encontre amigos incríveis hoje mesmo.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1194 of 4000
)
🔥Добро пожаловать в MixU Вы можете начать видеозвонок с кем угодно на другом конце света всего одним нажатием! В Mixu мы создаем глобальное сообщество, где вы сможете найти людей со схожими интересами. 🌐Подбор пары и видеозвонки 1 на 1. Mixu – это платформа, где вы сможете общаться и знакомиться с интересными людьми по всему миру. Мы стремимся сделать так, чтобы вам легко было находить знакомства, разговаривать с незнакомцами и заводить друзей со всего света. 😍Веселые фильтры и бьюти-эффекты. Присоединяйтесь к Mixu: наши креативные фильтры для камеры запомнятся вам надолго. 👭Добавляйте интересных друзей и начинайте видеочат в любой момент. В Mixu вас ждет захватывающая социальная жизнь! Видеочаты в реальном времени позволят вам быть открытыми, поддерживать связи, петь вместе и делиться положительной энергией. 😎Звонки и сообщения по Wi-Fi или на мобильном интернете. Начните видеозвонок и говорите с кем угодно по Wi-Fi или на мобильном интернете – минуты вашего тарифа не расходуются. Благодаря инновационным технологиям, расход трафика в приложении Mixu остается низким. Начните свое путешествие в Mixu и найдите крутых друзей уже сегодня.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1357 of 4000
)
🔥 Bienvenido a MixU ¡Podrás empezar a chatear por video y en directo con alguien que se encuentre en otra parte del mundo con tan solo hacer clic! En Mixu queremos construir una comunidad global en la que puedas encontrar a personas con los mismos intereses que tú. 🌐Coincidencias y videollamadas cara a cara. Mixu es una plataforma de chat de video en la que puedes hacer amigos con personas increíbles a nivel global. Nos esforzamos para que puedas conocer gente, hablar con desconocidos y hacer amigos en todo el mundo de la forma más fácil y agradable posible. 😍Filtros divertidos y efectos de belleza. Únete a Mixu para vivir una experiencia emocionante durante los chats en directo usando nuestros creativos filtros para la cámara. 👭Añade amigos interesantes y empieza a chatear en directo cuando quieras. ¡Disfruta de una vida social emocionante en Mixu! El chat de vídeo en tiempo real te permite abrirte y conectar con otras personas, cantar juntos y compartir el buen rollo en cualquier momento y lugar. 😎Llamadas y mensajes con wifi o datos móviles. Inicia una videollamada y habla con cualquier persona a través de wifi o usando datos móviles, sin gastar minutos de llamada. Mixu gasta pocos datos gracias a su tecnología innovadora. Empieza tu aventura en Mixu y encuentra amigos increíbles hoy mismo.}
Read more
Description (
Characters: 1357 of 4000
)
🔥 Bienvenido a MixU ¡Podrás empezar a chatear por video y en directo con alguien que se encuentre en otra parte del mundo con tan solo hacer clic! En Mixu queremos construir una comunidad global en la que puedas encontrar a personas con los mismos intereses que tú. 🌐Coincidencias y videollamadas cara a cara. Mixu es una plataforma de chat de video en la que puedes hacer amigos con personas increíbles a nivel global. Nos esforzamos para que puedas conocer gente, hablar con desconocidos y hacer amigos en todo el mundo de la forma más fácil y agradable posible. 😍Filtros divertidos y efectos de belleza. Únete a Mixu para vivir una experiencia emocionante durante los chats en directo usando nuestros creativos filtros para la cámara. 👭Añade amigos interesantes y empieza a chatear en directo cuando quieras. ¡Disfruta de una vida social emocionante en Mixu! El chat de vídeo en tiempo real te permite abrirte y conectar con otras personas, cantar juntos y compartir el buen rollo en cualquier momento y lugar. 😎Llamadas y mensajes con wifi o datos móviles. Inicia una videollamada y habla con cualquier persona a través de wifi o usando datos móviles, sin gastar minutos de llamada. Mixu gasta pocos datos gracias a su tecnología innovadora. Empieza tu aventura en Mixu y encuentra amigos increíbles hoy mismo.}
Read more
Description (
Characters: 1357 of 4000
)
🔥 Bienvenido a MixU ¡Podrás empezar a chatear por video y en directo con alguien que se encuentre en otra parte del mundo con tan solo hacer clic! En Mixu queremos construir una comunidad global en la que puedas encontrar a personas con los mismos intereses que tú. 🌐Coincidencias y videollamadas cara a cara. Mixu es una plataforma de chat de video en la que puedes hacer amigos con personas increíbles a nivel global. Nos esforzamos para que puedas conocer gente, hablar con desconocidos y hacer amigos en todo el mundo de la forma más fácil y agradable posible. 😍Filtros divertidos y efectos de belleza. Únete a Mixu para vivir una experiencia emocionante durante los chats en directo usando nuestros creativos filtros para la cámara. 👭Añade amigos interesantes y empieza a chatear en directo cuando quieras. ¡Disfruta de una vida social emocionante en Mixu! El chat de vídeo en tiempo real te permite abrirte y conectar con otras personas, cantar juntos y compartir el buen rollo en cualquier momento y lugar. 😎Llamadas y mensajes con wifi o datos móviles. Inicia una videollamada y habla con cualquier persona a través de wifi o usando datos móviles, sin gastar minutos de llamada. Mixu gasta pocos datos gracias a su tecnología innovadora. Empieza tu aventura en Mixu y encuentra amigos increíbles hoy mismo.}
Read more
Description (
Characters: 1357 of 4000
)
🔥 Bienvenido a MixU ¡Podrás empezar a chatear por video y en directo con alguien que se encuentre en otra parte del mundo con tan solo hacer clic! En Mixu queremos construir una comunidad global en la que puedas encontrar a personas con los mismos intereses que tú. 🌐Coincidencias y videollamadas cara a cara. Mixu es una plataforma de chat de video en la que puedes hacer amigos con personas increíbles a nivel global. Nos esforzamos para que puedas conocer gente, hablar con desconocidos y hacer amigos en todo el mundo de la forma más fácil y agradable posible. 😍Filtros divertidos y efectos de belleza. Únete a Mixu para vivir una experiencia emocionante durante los chats en directo usando nuestros creativos filtros para la cámara. 👭Añade amigos interesantes y empieza a chatear en directo cuando quieras. ¡Disfruta de una vida social emocionante en Mixu! El chat de vídeo en tiempo real te permite abrirte y conectar con otras personas, cantar juntos y compartir el buen rollo en cualquier momento y lugar. 😎Llamadas y mensajes con wifi o datos móviles. Inicia una videollamada y habla con cualquier persona a través de wifi o usando datos móviles, sin gastar minutos de llamada. Mixu gasta pocos datos gracias a su tecnología innovadora. Empieza tu aventura en Mixu y encuentra amigos increíbles hoy mismo.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1161 of 4000
)
🔥 Välkommen till MixU Du kan starta en livevideochatt med någon på andra sidan jorden med bara ett klick! På Mixu bygger vi en global community där du kan hitta människor med samma intressen som du. 🌐Matchning och direkta videosamtal på tu man hand. Mixu är en plattform för att videochatta och bli vän med fantastiska människor världen över. Vi strävar efter att göra det enklare och trevligare att träffa människor, prata med främlingar och få vänner över hela världen. 😍Roliga filter och skönhetseffekter. Gå med i Mixu för en spännande livechattsupplevelse med våra kreativa kamerafilter. 👭 Lägg till intressanta vänner och starta en livechatt när som helst. Upplev ett spännande socialt liv på Mixu! Videochatt i realtid låter dig öppna upp och knyta an, sjunga tillsammans och dela de goda vibbarna när som helst, var som helst. 😎Samtal och SMS via Wi-Fi eller mobildata. Starta ett videosamtal och prata med vem som helst via Wi-Fi eller mobildata – utan att använda samtalsminuter. Tack vare innovativ teknologi använder Mixu-appen inte mycket data. Börja din resa med Mixu och träffa fantastiska vänner idag}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1058 of 4000
)
ยินดีต้อนรับสู่ MixU คุณสามารถเริ่มวิดีโอแชทสดกับคนที่อยู่อีกซีกโลกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว! ที่ Mixu เรากำลังสร้างชุมชนระดับโลกที่คุณสามารถหาผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกับคุณได้ 🌐จับคู่และแฮงเอาท์วิดีโอโดยตรงแบบตัวต่อตัว Mixu เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอแชทและทำความรู้จักกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะทำให้การพบปะผู้คน พูดคุยกับคนแปลกหน้า และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทั่วโลกให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานยิ่งขึ้น 😍ฟิลเตอร์แสนสนุกและเอฟเฟกต์ความงาม เข้าร่วม Mixu เพื่อสัมผัสประสบการณ์การแชทสดที่น่าตื่นเต้นด้วยฟิลเตอร์กล้องสุดสร้างสรรค์ของเรา 👭 เพิ่มเพื่อนที่น่าสนใจและเริ่มแชทสดได้ทุกเมื่อ สัมผัสชีวิตทางสังคมที่น่าตื่นเต้นบน Mixu! วิดีโอแชทแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเปิดและเชื่อมต่อ ร้องเพลงร่วมกัน และแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา 😎โทรและส่งข้อความด้วย Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือ เริ่มแฮงเอาท์วิดีโอและพูดคุยกับใครก็ได้ผ่าน Wi-Fi หรือข้อมูลเซลลูลาร์ โดยไม่ต้องใช้นาทีมือถือ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม การใช้ข้อมูลของแอพ Mixu ยังคงต่ำ เริ่มต้นการเดินทางของคุณบน Mixu และพบกับเพื่อนที่น่าทึ่งวันนี้}
Read more
Description (
Characters: 1296 of 4000
)
🔥Mixu'ya hoşgeldin Sadece tek bir dokunuş ile dünyanın öbür ucundan birisi ile canlı video sohbete başlayabilirsin! MixU'da kurduğumuz topluluk ile, seninle aynı ilgi alanlarına sahip insanları dünyanın dört bir yanından bulmak artık çok kolay. 🌐1'e 1 Video Sohbetleri MixU dünyanın dört bir köşesinden harika insanlarla tanışmanı sağlayan bir video sohbet uygulamasıdır. Amacımız, bu bağlantıyı mümkün olduğunca basit ama eğlenceli kılmak, değişik insanlar ile tanışmanı sağlayıp arkadaşlar edinmeni sağlamaktır. 😍Eğlenceli Filtreler & Güzellik Efektleri MixU'daki birbirinden eğlenceli filtreleri dene, video sohbet deneyimini daha da eğlenceli hale getir. 👭İlginç Arkadaşlar Edin & Dilediğin Zaman Canlı Arama Yap MixU'daki eğlenceli sosyal hayatın tadını çıkar. Anlık canlı video sayesinde, diğer kullanıcılar ile birlikte şarkılar söyle, sohbet et, şakalar yap ve iyi modunu paylaş.. 😎Wi-Fi ya da Data Kullanarak Arama Yap & Mesaj Gönder Wi-Fi ya da Data bağlantılarını kullanarak MixU'da dilediğin kişileri ara ve konuş. Gelişmiş özelliklerimiz sayesinde, MixU'nun data kullanıımı yüksek seviyelere ulaşmaz. MixU serüvenine adım atarak birbirinden ilginç insanlarla tanışmaya başla.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more
Description (
Characters: 1108 of 4000
)
Welcome to MixU You can start a live video chat with someone on the other side of the world with just one click! At Mixu we are building a global community where you can find people with the same interests as you. 🌐 Match & 1-on-1 direct video call. Mixu is a platform to video chat and make friends with awesome people worldwide. We strive to make it simpler and more enjoyable for you to meet people, talk to strangers, and make friends all over the world. 😍 Fun filters & beauty effects Join Mixu to have an exciting live chat experience with our creative camera filters. 👭 Add interesting friends & start a live chat anytime. Experience an exciting social life on Mixu! Real-time video chat allows you to open and connect, sing together, and share good vibes anytime anywhere. 😎 Call & texts with Wi-Fi or cellular data. Start a video call and talk with anyone via Wi-Fi or cellular data – no mobile minutes used. Thanks to innovative technology, Mixu app’s data usage remains low. Begin your journey on Mixu and meet amazing friends today.}
Read more

Visual ASO

Screenshots