Baby Panda Gets Organized

49
ASO score
Text
20/100
Graphic
81/100
Reviews
46/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
4.09
Voted: 3.41M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Educational
Size: 85MB
iAP: 0.99 - 0.99 $
Installs: 22.52M
App Age: 9 years 11 months
Release Date: Jan 13, 2013
Last Update: Dec 31, 2021
Version: 8.57.00.00
Version history
8.57.00.00
Dec 31, 2021
8.48.00.01
Mar 16, 2021
Version history
8.57.00.00
Dec 31, 2021
8.48.00.01
Mar 16, 2021
8.47.00.00
Aug 05, 2020
8.39.00.08
Jan 17, 2020
8.36.00.06
Aug 13, 2019
8.33.00.01
May 07, 2019
8.30.10.00
Jan 02, 2019
8.29.00.00
Nov 09, 2018
8.25.10.00
Jun 15, 2018
8.25.00.01
Jun 08, 2018
8.24.10.00
May 22, 2018
8.24.00.00
May 04, 2018
8.22.00.00
Jan 30, 2018
0
Jan 13, 2013
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 22.6M
Category Top Average: 18.4M
+23%
Rating
Current App: 4.09
Category Top Average: 4.14
-1%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 34.1K
Category Top Average: 151.3K
-77%
App Age
Current App: 9y 11m
Category Top Average: 5y 1m
+94%
In-app Purchases Price
Current App: $2
Category Top Average: $20
-90%
Update Frequency
Current App: 290d
Category Top Average: 131d
+121%
Title Length
Current App: 25
Category Top Average: 27
-7%
Short Description Length
Current App: 47
Category Top Average: 68
-31%
Description Length
Current App: 1 175
Category Top Average: 2 399
-51%
Number of Screenshots
Current App: 108
Category Top Average: 145
-25%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 85MB
Category Top Average: 146MB
-42%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022: 6
Dec 06, 2022: +3 3 +3
Nov 29, 2022: 12
Dec 06, 2022: +5 7 +5
Nov 29, 2022: 20
Dec 06, 2022: +4 16 +4
Nov 29, 2022: 27
Dec 06, 2022: +9 18 +9
Nov 29, 2022: 34
Dec 06, 2022: +6 28 +6
Nov 29, 2022: 47
Dec 06, 2022: +12 35 +12
Nov 29, 2022: 50
Dec 06, 2022: +14 36 +14
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 36 IN
Nov 29, 2022: 47
Dec 06, 2022: +9 38 +9
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 46 IN
Load more
New
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 36 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 46 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 46 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 49 IN
Nov 29, 2022:
Dec 06, 2022: IN 50 IN
Load more
Trending Up
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022: 6
Dec 06, 2022: +3 3 +3
Nov 29, 2022: 12
Dec 06, 2022: +5 7 +5
Nov 29, 2022: 20
Dec 06, 2022: +4 16 +4
Nov 29, 2022: 27
Dec 06, 2022: +9 18 +9
Nov 29, 2022: 30
Dec 06, 2022: +8 22 +8
Nov 29, 2022: 34
Dec 06, 2022: +6 28 +6
Nov 29, 2022: 47
Dec 06, 2022: +13 34 +13
Nov 29, 2022: 47
Dec 06, 2022: +12 35 +12
Nov 29, 2022: 50
Dec 06, 2022: +14 36 +14
Nov 29, 2022: 47
Dec 06, 2022: +9 38 +9
Load more
Trending Down
Nov 29, 2022
Dec 06, 2022
Nov 29, 2022: 8
Dec 06, 2022: -1 9 -1
Nov 29, 2022: 33
Dec 06, 2022: -2 35 -2
Nov 29, 2022: 34
Dec 06, 2022: -5 39 -5
Nov 29, 2022: 30
Dec 06, 2022: -10 40 -10
Nov 29, 2022: 49
Dec 06, 2022: -1 50 -1
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
22.5M
Last month icon
Last month
575.9K

Text ASO

Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 18 of 50
)
العاب تنظيم المنزل
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 5 of 50
)
宝宝大扫除
Title (
Characters: 21 of 50
)
寶寶愛整理 - 兒童教育遊戲 - 寶寶巴士
Title (
Characters: 21 of 50
)
寶寶愛整理 - 兒童教育遊戲 - 寶寶巴士
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 16 of 50
)
Alles in Ordnung
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 28 of 50
)
बेबी पांडा गेट्स ऑर्गेनाइज्ड
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bayi saya terorganisir
Title (
Characters: 30 of 50
)
Tutto in ordine con Baby Panda
Title (
Characters: 25 of 50
)
片付け上手ーBabyBus 子ども・幼児教育アプリ
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 17 of 50
)
정리왕 귀염이-생활습관 정리정돈
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 22 of 50
)
Bayi saya terorganisir
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 21 of 50
)
بچه پاندا مرتب می‌شود
Title (
Characters: 21 of 50
)
بچه پاندا مرتب می‌شود
Title (
Characters: 21 of 50
)
بچه پاندا مرتب می‌شود
Title (
Characters: 21 of 50
)
بچه پاندا مرتب می‌شود
Title (
Characters: 29 of 50
)
Mała Panda i wielkie porządki
Title (
Characters: 28 of 50
)
Arrumando a casa - Educativo
Title (
Characters: 28 of 50
)
Arrumando a casa - Educativo
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 26 of 50
)
Micul panda este organizat
Title (
Characters: 27 of 50
)
Наводим порядок - для детей
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 30 of 50
)
Jugar a Organizar: Casa Limpia
Title (
Characters: 30 of 50
)
Jugar a Organizar: Casa Limpia
Title (
Characters: 30 of 50
)
Jugar a Organizar: Casa Limpia
Title (
Characters: 30 of 50
)
Jugar a Organizar: Casa Limpia
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 21 of 50
)
แพนด้าน้อยทำความสะอาด
Title (
Characters: 15 of 50
)
Düzenli Bebeğim
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Title (
Characters: 28 of 50
)
Bé Gấu Trúc Dọn Dẹp Ngăn Nắp
Title (
Characters: 25 of 50
)
Baby Panda Gets Organized
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
Lief vir ons bietjie helpende hande! Hou kamers netjies!
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
Duajini duart tona të vogla ndihmëse! Mbani dhoma të rregullta!
Short Description (
Characters: 35 of 80
)
የእኛን ትንሽ መርዳት እጅ ፍቅር! ንጹህ ክፍሎች ጠብቁ!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
اصلح ما افسده الفأر المشاغب وساعد الباندا على تنظيم المنزل وجعله مرتب مره اخرى
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Սիրում ենք մեր փոքրիկ օգնում ձեռքերը! Պահպանեք սենյակները կոկիկ.
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Bizim kiçik yardım əlləri sevirəm! Səliqəli otaqlar saxlamaq!
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
আমাদের সামান্য সাহায্যের হাত ভালবাসা! পরিপাটি কক্ষ রাখা!
Short Description (
Characters: 55 of 80
)
Gure gutxi laguntzen eskuak maite! Jarrai gela txukuna!
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
Любоў нашых маленькіх руку дапамогі! Трымаеце нумары акуратныя!
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
Обичайте малките ни помагат ръце! Дръжте стаи подредено!
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်သာကူညီခြင်း, ကိုယ်လက် Love! သပ်ရပ်အခန်းပေါင်း Keep!
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Amor nostres petites mans d'ajuda! Mantingui habitacions ordenades!
Short Description (
Characters: 13 of 80
)
分类整理,做妈妈的小帮手!
Short Description (
Characters: 21 of 80
)
培養寶寶的整理意識與保持房間整潔的好習慣。
Short Description (
Characters: 21 of 80
)
培養寶寶的整理意識與保持房間整潔的好習慣。
Short Description (
Characters: 49 of 80
)
Ljubav naše male ruke pomoći! Držite soba uredna!
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
Láska Náš malý pomáhá ruce! Udržujte pořádek pokoje!
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Elsker vores lille hjælpende hænder! Hold værelser ryddeligt!
Short Description (
Characters: 59 of 80
)
Houden van onze kleine helpende handen! Houd kamers netjes!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Love our little helping hands! Keep rooms tidy!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
Armastus meie väike abikäsi! Hoidke tuba koristama!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Pag-ibig ang aming maliit na pagtulong sa mga kamay! Panatilihin rooms maglinis!
Short Description (
Characters: 50 of 80
)
Ihastumatta auttavia käsiä! Pidä huoneet siistinä!
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
Aimez nos petites mains! Gardez les chambres bien rangées!
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Aimer nos petites mains secourables! Gardez chambres bien rangé!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Amor nosas pequenas mans axudando! Manter os cuartos ordenado!
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
მიყვარს ჩვენი პატარა ეხმარება ხელში! შეინახეთ ოთახი tidy!
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Trainiere Beobachtungs- und Denkvermögen in lustigen Aufräum-Szenarien!
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Αγάπη λίγο βοηθώντας τα χέρια μας! Κρατήστε τα δωμάτια τακτοποιημένα!
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
અમારા નાના મદદ હાથ પ્રેમ! રૂમ વ્યવસ્થિત રાખો!
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
אוהבים את הידיים עוזרות הקטנות שלנו! שמרו חדרים מסודרים!
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
हमारे छोटे-छोटे मददगार हाथों से प्यार करें! कमरे साफ रखें!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
Szeretjük a kis segítő kezet! Tartsa szoba rendben!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Elska litlu hjálpandi okkar hendur! Halda herbergi snyrtilegu!
Short Description (
Characters: 44 of 80
)
Cintai pembantu yang kecil! Jaga kamar rapi!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Quanto ci piacciono le manine che si danno da fare! Tieni ordinata la camera!
Short Description (
Characters: 55 of 80
)
お部屋片付けゲームを遊びながら、お片づけ能力や物を区別と分類する能力を育てる。あなたもお片付け上手になれるよ!
Short Description (
Characters: 53 of 80
)
ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲವ್! ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೊಠಡಿ ಇಡಿ!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Біздің кішкентай көмекші қолдарымызды жақсы көріңіз! Бөлмелерді таза ұстаңыз!
Short Description (
Characters: 45 of 80
)
Love បន​ជួយ​តូច​របស់​យើង​! រក្សា​បន្ទប់​តូច​!
Short Description (
Characters: 44 of 80
)
정리정돈,올바른 생활습관을 키우는
우리아이의 놀라운 변화를 가져다줍니다.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Биздин кичинекей жардам колун жакшы көрөм! тыкан бөлмөлөрдү болгула!
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
ຮັກ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​? ໃຫ້​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຫ້ອງ​ກະ​ທັດ​ຮັດ​!
Short Description (
Characters: 59 of 80
)
Mīlestība mūsu maz palīdzot rokās! Uzglabāt istabas uzkopt!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Meilė mūsų mažai pagalbos ranką! Laikyti kambarius tvarkingas!
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Сакам нашата мала помагање на рацете! Чувајте ги чисти соби!
Short Description (
Characters: 44 of 80
)
Cintai pembantu yang kecil! Jaga kamar rapi!
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
നമ്മുടെ ചെറിയ സഹായിച്ചതിന് കൈകൾ സ്നേഹിക്കുക! പമ്പയും റൂമുകൾ നിലനിർത്തുക!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
आमच्या थोडे मदतीचा हात प्रेम! नीटनेटका खोल्या ठेवा!
Short Description (
Characters: 47 of 80
)
Манай бага тусалж гараа хайрла! Цэвэр өрөө бай!
Short Description (
Characters: 50 of 80
)
हाम्रो सानो मदत हात प्रेम! सुव्यवस्थित कोठा राख्न!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
Elsker våre små hjelpende hender! Holde rom ryddig!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
Elsker våre små hjelpende hender! Holde rom ryddig!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
عاشق دستان کمک‌کننده کوچک ما شوید! اتاق‌های را مرتب نگه دارید!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
عاشق دستان کمک‌کننده کوچک ما شوید! اتاق‌های را مرتب نگه دارید!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
عاشق دستان کمک‌کننده کوچک ما شوید! اتاق‌های را مرتب نگه دارید!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
عاشق دستان کمک‌کننده کوچک ما شوید! اتاق‌های را مرتب نگه دارید!
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Pokochaj nasze małe pomocne rączki! Utrzymuj porządek w pokojach!
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Desenvolve o gosto pela arrumação e limpeza.
Jogo Educativo para crianças
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Desenvolve o gosto pela arrumação e limpeza.
Jogo Educativo para crianças
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ! ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ!
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Ne plac mânuțele noastre de ajutor! Păstrează camera curată!
Short Description (
Characters: 46 of 80
)
Бесплатная обучающая игра для детей и малышей.
Short Description (
Characters: 49 of 80
)
Лове наше мале помажући руке! Држите собе уредно!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
අපේ පුංචි දෑත් ආදරෙයි! විටම පිළිවෙලට කාමර තබා ගන්න!
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
Láska Náš malý pomáha ruky! Udržujte poriadok izby!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
Ljubezen naše malo pomagajo roke! Imejte sobe urejeno!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
¡Organizar y limpiar nunca había sido tan divertido! ¡Ayuda a los ositos!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
¡Organizar y limpiar nunca había sido tan divertido! ¡Ayuda a los ositos!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
¡Organizar y limpiar nunca había sido tan divertido! ¡Ayuda a los ositos!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
¡Organizar y limpiar nunca había sido tan divertido! ¡Ayuda a los ositos!
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
Upendo kusaidia mikono yetu kidogo! Kuweka vyumba nadhifu!
Short Description (
Characters: 50 of 80
)
Älskar våra små hjälpande händer! Håll rum snyggt!
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
எங்கள் சிறிய உதவி கைகளில் காதல்! நேர்த்தியாகவும் அறைகள் வைத்து!
Short Description (
Characters: 49 of 80
)
మా చిన్న సహాయం చేతిలో లవ్! చక్కనైన గదులు ఉంచండి!
Short Description (
Characters: 50 of 80
)
หลงรักเพื่อนตัวน้อยที่มาช่วยเหลือ! ทำห้องให้สะอาด!
Short Description (
Characters: 46 of 80
)
Tatlı küçük ellerinizle odanızı düzenli tutun!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Любов наших маленьких руку допомоги! Тримайте номера акуратні!
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
ہمارے چھوٹے مددگار ہاتھوں سے پیار کرو! کمرے صاف رکھیں!
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
Yêu quý bàn tay bé nhỏ của chúng ta! Giữ cho căn phòng sạch sẽ!
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Love izandla zethu kancane ekusizeni! Gcina amakamelo ihlelekile!
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1130 of 4000
)
العاب تنظيم المنزل هي مجموعه العاب تحاكي الحياه داخل المنزل مع وجود شخصيه الفأر المشاكس الذي يبعثر ترتيب وتنظيم المنزل والمطلوب منك هو اعاده تنظيم وتننظيف المنزل مره اخرى , المهام المطلوبه هي تنظيف وتنظيف المنزل مره اخرى ومحاوله الامساك بافأر المشاكس والميزه في هذا التطبيقانه يحبب الطفل بطريقه ذكيه في تنظيف المنزل فمن جمع الملابس ووضعها في مكانها , وتنظيم الألعاب , وتنظيم السرير , وتنظيف الغرفه ووضع القمامه في مكانها , مما يجعل الطفل يحول طاقته من بعثرة الأشياء الى تنظيمها , ويزرع فيه عاده حب النظام منذ الصغر . مع العاب تنظيم المنزل نجعل حياه الطفل أكثر نظاماً ! حول بيبي باص ————— في بيبي باص، نكرس أنفسنا لإثارة إبداع الأطفال وخيالهم وفضولهم، وتصميم منتجاتنا من منظور الأطفال لمساعدتهم في استكشاف العالم بأنفسهم. تقدم بيبي باص الآن مجموعة متنوعة من المنتجات ومقاطع الفيديو والمحتويات التعليمية الأخرى لأكثر من 400 مليون معجب تتراوح أعمارهم من 0 - 8 سنوات حول العالم! لقد أصدرنا أكثر من 200 تطبيق تعليمي للأطفال وأكثر من 2500 حلقة من أغاني الأطفال والرسوم المتحركة من مواضيع مختلفة تشمل الصحة واللغة والمجتمع والعلوم والفنون وغيرها من المجالات. ————— اتصل بنا: ser@babybus.com قم بزيارة موقعنا: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 690 of 4000
)
想让宝宝变成家务小帮手?想培养宝宝爱整洁的好习惯?那就开始《宝宝大扫除》吧! 寓教于乐的早教方式,宝宝模拟打扫房间,帮妈妈做家务,提升责任感,养成卫生好习惯。 《宝宝大扫除》清单 第一步 清洁厨房 宝宝帮妈妈整理冰箱吧,从超市采购的鸡蛋、蔬菜、牛奶和肉类,要分类放进冰箱。接着擦擦桌子、洗洗碗,别忘了把调味瓶和厨具放回原位。 第二步 打扫客厅 根据颜色整理玩具,红色的玩具车和积木放进红色收纳箱,黄色的玩具鸭和喇叭放进黄色收纳箱。仔细配对散落的鞋子,整齐地放进鞋柜。 第三步 整理书房 绘本看完,宝宝要记得要放回书柜,把不同颜色的绘本分类摆放整齐吧。书桌上的文具,也要分类收进抽屉。再按照形状,把相框挂在墙上。 第四步 打扫卧室 整理床铺咯,脏衣服放进衣篓,布娃娃放回原位。打开衣柜,分类整理上衣、短裤和袜子。用吸尘器呼呼呼,吸走纸屑和灰尘,地板变干净啦。 产品亮点 1、模拟真实生活场景,给宝宝沉浸式体验 2、针对性训练,培养宝宝物品分类的意识 3、贴心语音引导,宝宝轻松掌握家务技巧 4、益智儿歌,朗朗上口,跟唱儿歌学分类 —————— 宝宝巴士致力于激发孩子的创造力,想像力和好奇心,并从孩子的角度设计产品,以帮助他们探索世界。 宝宝巴士为全球0-8岁的4亿粉丝提供不同种类的产品,视频和其他教育内容!现在,我们发布了超过200款儿童早教APP,2500多集儿歌动画视频,主题涉及健康,语言,社会 ,科学,艺术等领域。 —————— 联系我们: 电子邮件:ser@babybus.com 官方网站:http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 494 of 4000
)
3歲左右的寶寶正值好動時期,對周邊事物都有極大的觸碰欲望。此時如果能將其注意力轉移到對房間物品的整理上,既滿足了寶寶的探索欲又培養了其良好的生活習慣。 寶寶愛整理通過模擬各類常見的家庭環境來培養寶寶的整理意識,用收拾衣物、鋪好床鋪、垃圾清理等輕量的日常事項來使寶寶擁有保持房間整潔的好習慣。 遊戲特色: 1、簡單操作,貼心引導,讓寶寶輕鬆完成各項家務。 2、精緻的關卡設計,寶寶完成整理後將獲得足夠的鼓勵。 3、眾多互動內容,體驗不同的遊戲細節。 4、豐富的場景內容,再挑剔的寶寶也可以找到自己的所屬。 5、從小激發寶寶對現實生活的整理欲望,培養良好生活習慣。 ————— 寶寶巴士致力於激發孩子的創造力,想像力和好奇心,並從孩子的角度設計產品,以幫助他們探索世界。 寶寶巴士為全球0-8歲的4億粉絲提供不同種類的產品,視頻和其他教育內容!現在,我們發布了超過200款兒童早教APP,2500多集兒歌動畫視頻,主題涉及健康,語言,社會 ,科學,藝術等領域。 ————— 聯繫我們: Email:ser@babybus.com 官方網站:http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 494 of 4000
)
3歲左右的寶寶正值好動時期,對周邊事物都有極大的觸碰欲望。此時如果能將其注意力轉移到對房間物品的整理上,既滿足了寶寶的探索欲又培養了其良好的生活習慣。 寶寶愛整理通過模擬各類常見的家庭環境來培養寶寶的整理意識,用收拾衣物、鋪好床鋪、垃圾清理等輕量的日常事項來使寶寶擁有保持房間整潔的好習慣。 遊戲特色: 1、簡單操作,貼心引導,讓寶寶輕鬆完成各項家務。 2、精緻的關卡設計,寶寶完成整理後將獲得足夠的鼓勵。 3、眾多互動內容,體驗不同的遊戲細節。 4、豐富的場景內容,再挑剔的寶寶也可以找到自己的所屬。 5、從小激發寶寶對現實生活的整理欲望,培養良好生活習慣。 ————— 寶寶巴士致力於激發孩子的創造力,想像力和好奇心,並從孩子的角度設計產品,以幫助他們探索世界。 寶寶巴士為全球0-8歲的4億粉絲提供不同種類的產品,視頻和其他教育內容!現在,我們發布了超過200款兒童早教APP,2500多集兒歌動畫視頻,主題涉及健康,語言,社會 ,科學,藝術等領域。 ————— 聯繫我們: Email:ser@babybus.com 官方網站:http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1213 of 4000
)
Räumst du selbst deine Sachen auf? Hilfst du deinen Eltern beim Saubermachen? Siehe dich genau um! In der Wohnung herrscht ein Durcheinander sondergleichen: Der Spiegel ist beschmiert, die Sachen liegen kreuz und quer, die Blumen sind fast verdorrt...Überlege dir was zu tun ist und leg los! Hilf den Tieren in dem Durcheinander ein wenig Ordnung zu schaffen! Besonderheiten: - Kinderleichte Steuerung und Anleitung - komplett überarbeitete Spielszenen - Anreiz-basiert und komplett interaktiv - vielseitige Aufgaben Über BabyBus ————— Bei BabyBus widmen wir uns der Kreativität, Phantasie und Neugierde der Kinder und entwerfen unsere Produkte aus der Perspektive der Kinder, um ihnen zu helfen, die Welt auf eigene Weise zu erkunden. BabyBus bietet nun eine große Auswahl an Produkten, Videos und anderen Lerninhalten für 400 Millionen Fans von 0 bis 8 Jahren auf der ganzen Welt! Wir haben über 200 Apps mit Lerninhalten für Kinder sowie über 2500 Episoden mit Kinderliedern und Animationen zu verschiedenen Themen von Gesundheit, Sprache, Gesellschaft, Wissenschaft, bis hin zu Kunst und vielen weiteren Bereichen veröffentlicht. ————— Kontakt: ser@babybus.com Besuche uns auf: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1216 of 4000
)
नासमझ चूहा फिर से पड़ोस में है और हर जगह परेशानियां पैदा कर रहा है। आइए उन दोस्तों की तलाश करें, जिन्हें अपने कमरों को ठीक-ठाक करने में हमारी मदद चाहिए! मज़ेदार विशेषताएं: - आम घरेलू वस्तुओं से बातचीत - मज़ेदार और दिलचस्प काम पूरे करना - सामानों का ग्रुप उनकी समानता के अनुसार बनाना! अपने बच्चों को कमरों को सुव्यवस्थित रखने के लिए कुछ सरल काम सिखाकर उनको यह अहसास करवाएं कि वे घर के काम में मदद करने वाले सदस्य हैं! उन्हें सम्मान अर्जित करने में मदद करने और उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का एक शानदार अवसर। इसके लिए वे आपको बाद में धन्यवाद देंगे! BabyBus के बारे में ————— BabyBus में, हम खुद को दिलचस्प बच्चों की रचनात्मकता, कल्पना और जिज्ञासा को जगाने के लिए समर्पित करते हैं, और बच्चों के नजरिए के माध्यम से हमारे उत्पादों को डिज़ाइन करते हैं, ताकि वे अपने दम पर दुनिया का पता लगा सकें। अब BabyBus दुनिया भर में 0-8 साल के 400 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद, वीडियो और अन्य शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है! हमने बच्चों के 200 से अधिक शैक्षणिक ऐप रिलीज़ किए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, भाषा, समाज, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न विषयों की नर्सरी राइम्स और एनिमेशन के 2500 से अधिक एपिसोड हैं। ————— संपर्क करें: ser@babybus.com वेबसाइट पर जाएं: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1561 of 4000
)
Tikus konyol ini yang berdekat sekali lagi menyebabkan masalah di mana-mana. Mari kita mencari teman-teman yang butuh bantuan kita mendapatkan pembersihan bagi kamar mereka! Fitur menyenangkan: - Berinteraksi dengan item rumah tangga biasa - Penuhi menyenangkan dan menarik tugas - Pengelompokan item dengan kesamaan mereka! Buat anak Anda merasa seperti mereka adalah anggota kontribusi dari rumah tangga dengan mengajarkan mereka beberapa tugas-tugas sederhana untuk menjaga kamar rapi! Sebuah kesempatan besar untuk membantu mereka membangun harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Mereka akan beri terima kasih nanti! Konsep desain: Kami fokus pada pembelajaran inspirasi; Kami fokus pada keterampilan yang bangun; Kami fokus pada membawa isi yang menyenangkan untuk penonton muda kita; Mengambil bus bayi bagi pelalaman belajar yang unik! Tentang BabyBus ————— Di BabyBus, kami mendedikasikan diri untuk merangsang kreativitas, imajinasi, dan keingintahuan anak-anak, dan merangcang produk kami melalui perspektif anak-anak untuk membantu mereka menjelajahi dunia dengan caranya sendiri. Saat ini BabyBus menawarkan beragam produk, video, dan konten pendidikan lainnya untuk lebih dari 400 juta penggemar dari usia 0-8 tahun di seluruh dunia!Kami telah merilis lebih dari 200 aplikasi pendidikan anak-anak, lebih dari 2.500 episode lagu anak-anak dan animasi dengan beragam tema yang mencakup Kesehatan, Bahasa, Kemasyarakatan, Ilmu Pengetahuan, Seni, dan bidang lainnya. ————— Hubungi kami: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1265 of 4000
)
Il topolino del quartiere sta ancora una volta causando problemi. Scopri se qualche amico ha bisogno di aiuto per rimettere in ordine la sua camera! Funzionalità divertenti: - Interazione con oggetti comuni della casa - Attività divertenti e interessanti - Raggruppamento degli elementi per caratteristiche simili Fai sentire ai tuoi figli che il loro contributo al benessere familiare è importante insegnando loro alcuni lavori di base per tenere le camere ordinate. È un'ottima opportunità per aiutarli a sviluppare l'autostima e il senso di responsabilità. Ti ringrazieranno per questo in futuro! Informazioni su BabyBus ————— Noi di BabyBus ci impegniamo per stimolare la creatività, l’immaginazione e la curiosità dei bambini, progettiamo i nostri prodotti dal punto di vista dei bambini per aiutarli a esplorare il mondo da soli. Ora BabyBus offre un’ampia gamma di prodotti, video e altri contenuti educativi per oltre 400 milioni di bambini da 0 a 8 anni in tutto il mondo! Abbiamo lanciato oltre 200 app educative per bambini, oltre 2500 episodi di filastrocche e animazioni di vari temi che riguardano la salute, la lingua, la società, la scienza, l’arte e altri campi. ————— Contattaci: ser@babybus.com Visita il sito: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 529 of 4000
)
お部屋片付けゲームが登場!本アプリを楽しみながら、カンタンに「片付け習慣」を身につけよう! 悪事をはたらくネズミに部屋をめちゃくちゃに荒らされた。さあ、一緒にパンダの部屋の片付けを手伝ってあげよう! ゲームの遊び方 ・本を整理しよう ・靴を揃えよう ・CDを片付けよう ・写真を壁に飾ろう ・おもちゃを片付けよう ・机の上を片付けよう ・ごみを拾ってゴミ箱に入れよう ・ガラスと鏡をピカピカにしよう ・パンダの洋服、靴下などを整理する ・掃除機で床をきれいにしよう ・食事の後片付けを手伝おう —————— BabyBusは、子どもの創造力、好奇心を刺激することを目的としています。子どもたちに世界を探求していただくため、子どもの目線で製品をつくっています。 BabyBusは世界中の0~8歳の4億人のファンに向け、動画などの教育コンテンツを提供しています。現在、私たちは児童早期教育アプリ200本、子どもの歌のアニメ動画2500本をリリースしてきました。テーマは健康、言語、社会、科学、芸術など多岐にわたります。 —————— お問い合わせ: Eメール:jp@babybus.com 公式サイト:https://www.babybus.co.jp/}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 697 of 4000
)
*최근 자녀교육에 있어서 큰 인기를 끌로 있는 분야가 "정리정돈"에 관한 습관양성입니다. *유아시기 학습교육보다 더욱 중요한것은 "인성교육"과 "생활습관교육"이라는 점에 많은 부모님들은 공감이 갈겁니다. *바른 생활습관 교육은 어릴때부터 시작을 해야 효과가 더욱 좋고 놀라운 변화를 가져오게 됩니다. *어플의 정리정돈 내용은 모두 어린이 주변에서 흔히 볼수있는 생활환경을 그대로 담았기에 실생활에서의 응용에 도움이 많이 됩니다. *간단한 조작방식,다양한 생활정경,반응형 인터랙티브 디자인은 어린이들의 호기심을 증폭시키고 성취감을 얻어 좋은 생활습관 양성에 큰 보탬이 될겁니다. 베이비버스 소개 ————— 베이비버스는 아이들의 창의력과 상상력 및 호기심을 자극하고 아이들의 관점에서 제품을 디자인하여 아이들 스스로 세상을 탐험하도록 돕는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 이제 베이비버스가 전 세계의 0세부터 8세에 이르는 4억명이 넘는 팬들에게 광범위한 제품과 비디오 및 기타 교육 콘텐츠를 제공합니다! 베이비버스는 200개 이상의 어린이용 교육 앱과 2,500개 이상의 동요, 그리고 건강, 언어, 사회, 과학, 예술 및 기타 분야를 망라하는 다양한 주제의 애니메이션을 출시했습니다. ————— 연락처: ser@babybus.com 방문처: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1561 of 4000
)
Tikus konyol ini yang berdekat sekali lagi menyebabkan masalah di mana-mana. Mari kita mencari teman-teman yang butuh bantuan kita mendapatkan pembersihan bagi kamar mereka! Fitur menyenangkan: - Berinteraksi dengan item rumah tangga biasa - Penuhi menyenangkan dan menarik tugas - Pengelompokan item dengan kesamaan mereka! Buat anak Anda merasa seperti mereka adalah anggota kontribusi dari rumah tangga dengan mengajarkan mereka beberapa tugas-tugas sederhana untuk menjaga kamar rapi! Sebuah kesempatan besar untuk membantu mereka membangun harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Mereka akan beri terima kasih nanti! Konsep desain: Kami fokus pada pembelajaran inspirasi; Kami fokus pada keterampilan yang bangun; Kami fokus pada membawa isi yang menyenangkan untuk penonton muda kita; Mengambil bus bayi bagi pelalaman belajar yang unik! Tentang BabyBus ————— Di BabyBus, kami mendedikasikan diri untuk merangsang kreativitas, imajinasi, dan keingintahuan anak-anak, dan merangcang produk kami melalui perspektif anak-anak untuk membantu mereka menjelajahi dunia dengan caranya sendiri. Saat ini BabyBus menawarkan beragam produk, video, dan konten pendidikan lainnya untuk lebih dari 400 juta penggemar dari usia 0-8 tahun di seluruh dunia!Kami telah merilis lebih dari 200 aplikasi pendidikan anak-anak, lebih dari 2.500 episode lagu anak-anak dan animasi dengan beragam tema yang mencakup Kesehatan, Bahasa, Kemasyarakatan, Ilmu Pengetahuan, Seni, dan bidang lainnya. ————— Hubungi kami: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1126 of 4000
)
موش احمقی که این اطراف است دوباره مشکلاتی ایجاد کرده است. بیایید به دنبال دوستانی بگردیم که برای دوباره مرتب کردن اتاق‌هایشان به کمک نیاز دارند! ویژگی‌های سرگرم‌کننده: - تعامل با لوازم عادی خانه - انجام وظایف سرگرم‌کننده و جالب - گروه‌بندی لوازم بر اساس شباهت‌های آنها! با آموزش چندین کار ساده برای تمیز نگه داشتن اتاق‌ها به کودکانتان، کاری کنید که احساس کنند که به عنوان یک عضو خانواده در وظایف سهمی دارند! یک فرصت عالی برای کمک به ایجاد اعتماد به نفس آنها و ایجاد یک حس مسئولیت. بعداً بابت آن از شما ممنون خواهند بود! درباره BabyBus ————— در BabyBus، هدف ما برانگیختن خلاقیت، تخیل و کنجکاوی کودکان است و همچنین ما محصولاتمان را از دریچه نگاه کودکان طراحی می‌کنیم تا به آنها کمک کنیم خودشان به تنهایی دنیا را کشف کنند. اکنون BabyBus محصولات، ویدئوها و محتواهای آموزشی متنوع زیادی را برای بیش از 400 میلیون هوادار 0 تا 8 سال در سرتاسر جهان فراهم می‌کند! ما بیش از 200 برنامه آموزشی کودکان، بیش از 2500 قسمت از شعرهای کودکانه و انیمیشن‌هایی با مضامین مختلف را در حوزه‌های بهداشت، زبان، جامعه، علوم، هنر و سایر زمینه‌ها منتشر کرده‌ایم. ————— با ما تماس بگیرید: ser@babybus.com از وب‌سایت ما دیدن کنید: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1126 of 4000
)
موش احمقی که این اطراف است دوباره مشکلاتی ایجاد کرده است. بیایید به دنبال دوستانی بگردیم که برای دوباره مرتب کردن اتاق‌هایشان به کمک نیاز دارند! ویژگی‌های سرگرم‌کننده: - تعامل با لوازم عادی خانه - انجام وظایف سرگرم‌کننده و جالب - گروه‌بندی لوازم بر اساس شباهت‌های آنها! با آموزش چندین کار ساده برای تمیز نگه داشتن اتاق‌ها به کودکانتان، کاری کنید که احساس کنند که به عنوان یک عضو خانواده در وظایف سهمی دارند! یک فرصت عالی برای کمک به ایجاد اعتماد به نفس آنها و ایجاد یک حس مسئولیت. بعداً بابت آن از شما ممنون خواهند بود! درباره BabyBus ————— در BabyBus، هدف ما برانگیختن خلاقیت، تخیل و کنجکاوی کودکان است و همچنین ما محصولاتمان را از دریچه نگاه کودکان طراحی می‌کنیم تا به آنها کمک کنیم خودشان به تنهایی دنیا را کشف کنند. اکنون BabyBus محصولات، ویدئوها و محتواهای آموزشی متنوع زیادی را برای بیش از 400 میلیون هوادار 0 تا 8 سال در سرتاسر جهان فراهم می‌کند! ما بیش از 200 برنامه آموزشی کودکان، بیش از 2500 قسمت از شعرهای کودکانه و انیمیشن‌هایی با مضامین مختلف را در حوزه‌های بهداشت، زبان، جامعه، علوم، هنر و سایر زمینه‌ها منتشر کرده‌ایم. ————— با ما تماس بگیرید: ser@babybus.com از وب‌سایت ما دیدن کنید: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1126 of 4000
)
موش احمقی که این اطراف است دوباره مشکلاتی ایجاد کرده است. بیایید به دنبال دوستانی بگردیم که برای دوباره مرتب کردن اتاق‌هایشان به کمک نیاز دارند! ویژگی‌های سرگرم‌کننده: - تعامل با لوازم عادی خانه - انجام وظایف سرگرم‌کننده و جالب - گروه‌بندی لوازم بر اساس شباهت‌های آنها! با آموزش چندین کار ساده برای تمیز نگه داشتن اتاق‌ها به کودکانتان، کاری کنید که احساس کنند که به عنوان یک عضو خانواده در وظایف سهمی دارند! یک فرصت عالی برای کمک به ایجاد اعتماد به نفس آنها و ایجاد یک حس مسئولیت. بعداً بابت آن از شما ممنون خواهند بود! درباره BabyBus ————— در BabyBus، هدف ما برانگیختن خلاقیت، تخیل و کنجکاوی کودکان است و همچنین ما محصولاتمان را از دریچه نگاه کودکان طراحی می‌کنیم تا به آنها کمک کنیم خودشان به تنهایی دنیا را کشف کنند. اکنون BabyBus محصولات، ویدئوها و محتواهای آموزشی متنوع زیادی را برای بیش از 400 میلیون هوادار 0 تا 8 سال در سرتاسر جهان فراهم می‌کند! ما بیش از 200 برنامه آموزشی کودکان، بیش از 2500 قسمت از شعرهای کودکانه و انیمیشن‌هایی با مضامین مختلف را در حوزه‌های بهداشت، زبان، جامعه، علوم، هنر و سایر زمینه‌ها منتشر کرده‌ایم. ————— با ما تماس بگیرید: ser@babybus.com از وب‌سایت ما دیدن کنید: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1126 of 4000
)
موش احمقی که این اطراف است دوباره مشکلاتی ایجاد کرده است. بیایید به دنبال دوستانی بگردیم که برای دوباره مرتب کردن اتاق‌هایشان به کمک نیاز دارند! ویژگی‌های سرگرم‌کننده: - تعامل با لوازم عادی خانه - انجام وظایف سرگرم‌کننده و جالب - گروه‌بندی لوازم بر اساس شباهت‌های آنها! با آموزش چندین کار ساده برای تمیز نگه داشتن اتاق‌ها به کودکانتان، کاری کنید که احساس کنند که به عنوان یک عضو خانواده در وظایف سهمی دارند! یک فرصت عالی برای کمک به ایجاد اعتماد به نفس آنها و ایجاد یک حس مسئولیت. بعداً بابت آن از شما ممنون خواهند بود! درباره BabyBus ————— در BabyBus، هدف ما برانگیختن خلاقیت، تخیل و کنجکاوی کودکان است و همچنین ما محصولاتمان را از دریچه نگاه کودکان طراحی می‌کنیم تا به آنها کمک کنیم خودشان به تنهایی دنیا را کشف کنند. اکنون BabyBus محصولات، ویدئوها و محتواهای آموزشی متنوع زیادی را برای بیش از 400 میلیون هوادار 0 تا 8 سال در سرتاسر جهان فراهم می‌کند! ما بیش از 200 برنامه آموزشی کودکان، بیش از 2500 قسمت از شعرهای کودکانه و انیمیشن‌هایی با مضامین مختلف را در حوزه‌های بهداشت، زبان، جامعه، علوم، هنر و سایر زمینه‌ها منتشر کرده‌ایم. ————— با ما تماس بگیرید: ser@babybus.com از وب‌سایت ما دیدن کنید: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1181 of 4000
)
Niemądra myszka znów jest w okolicy i wszędzie powoduje problemy. Poszukajmy przyjaciół, którzy potrzebują naszej pomocy przy sprzątaniu pokoi! Ciekawe funkcje: – Interakcja z typowymi przedmiotami w domu – Realizowanie zabawnych i interesujących zadań – Grupowanie przedmiotów według podobieństwa Spraw, by dzieci poczuły się jak członkowie gospodarstwa domowego, ucząc ich porządków i sprzątania w pokojach! Doskonała okazja do budowania poszanowania rzeczy i rozwijania poczucia odpowiedzialności. One jeszcze za to podziękują! O BabyBus ————— W BabyBus pragniemy rozbudzić dziecięcą kreatywność, wyobraźnię i ciekawość. Projektujemy produkty z perspektywy dzieci, żeby pomóc im lepiej samodzielnie odkrywać świat. Teraz BabyBus oferuje szeroki wachlarz produktów, filmów i innych edukacyjnych treści dla 400 milionów fanów od pierwszych dni do 8. roku życia na całym świecie! Ukazało się ponad 200 edukacyjnych aplikacji naszego autorstwa, ponad 2500 odcinków rymowanek dla dzieci i animacji o różnej tematyce, dotyczące zdrowia, języka, nauk społecznych, ścisłych, sztuki i innych dziedzin. ————— Skontaktuj się z nami: ser@babybus.com Odwiedź nas: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1455 of 4000
)
O rato malvado está outra vez nas redondezas a causar sarilhos, desta feita, decidiu entrar na casa dos nossos amigos e causar uma enorma bagunça. Vamos ajudar os nossos amigos a arrumar a casa. -Com três andares e personagens diferentes para uma maior diversidade; -Vários objetos diferentes; -Organização por diferentes critérios. Se divirta com as arrumações, e aprenda a limpar vários tipos de superfícies. Este jogo educativo ensina as crianças o gosto pela arrumação e limpeza. _________ Conceito: * O nosso foco é a inspiração, e não apenas a aprendizagem. * Apostamos na formação da capacidade, ao invés da aprendizagem única e monótona. * Nos focamos na aprendizagem e no divertimento em simultâneo, em vez de ensinar à força. * BabyBus é um mundo maravilhoso para descobrir! Sobre a BabyBus ————— Na BabyBus, nos dedicamos a estimular a criatividade, a imaginação e a curiosidade das crianças. Desenvolvemos nossos produtos através da perspectiva das crianças para ajudá-las a explorar o mundo por conta própria. Hoje, a BabyBus oferece uma variedade de produtos, vídeos e outros tipos de conteúdo educacional para mais de 400 milhões de fãs de 0 a 8 anos em todo o mundo! Lançamos mais de 200 aplicativos educacionais para crianças, mais de 2500 episódios de músicas e animações infantis sobre vários temas, como saúde, linguagem, sociedade, ciências, artes e outras áreas. ————— Contato: ser@babybus.com Acesse: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1455 of 4000
)
O rato malvado está outra vez nas redondezas a causar sarilhos, desta feita, decidiu entrar na casa dos nossos amigos e causar uma enorma bagunça. Vamos ajudar os nossos amigos a arrumar a casa. -Com três andares e personagens diferentes para uma maior diversidade; -Vários objetos diferentes; -Organização por diferentes critérios. Se divirta com as arrumações, e aprenda a limpar vários tipos de superfícies. Este jogo educativo ensina as crianças o gosto pela arrumação e limpeza. _________ Conceito: * O nosso foco é a inspiração, e não apenas a aprendizagem. * Apostamos na formação da capacidade, ao invés da aprendizagem única e monótona. * Nos focamos na aprendizagem e no divertimento em simultâneo, em vez de ensinar à força. * BabyBus é um mundo maravilhoso para descobrir! Sobre a BabyBus ————— Na BabyBus, nos dedicamos a estimular a criatividade, a imaginação e a curiosidade das crianças. Desenvolvemos nossos produtos através da perspectiva das crianças para ajudá-las a explorar o mundo por conta própria. Hoje, a BabyBus oferece uma variedade de produtos, vídeos e outros tipos de conteúdo educacional para mais de 400 milhões de fãs de 0 a 8 anos em todo o mundo! Lançamos mais de 200 aplicativos educacionais para crianças, mais de 2500 episódios de músicas e animações infantis sobre vários temas, como saúde, linguagem, sociedade, ciências, artes e outras áreas. ————— Contato: ser@babybus.com Acesse: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1309 of 4000
)
Prostuțul șoricel este din nou în cartier și face numai probleme. Haideți să căutăm niște prieteni care au nevoie de ajutor pentru a-și rearanja camerele! Funcții amuzante: - Interacționarea cu articolele casnice obișnuite - Îndeplinirea sarcinilor amuzante și interesante - Gruparea articolelor după asemănări! Faceți-vă copilul să se simtă un membru al familiei care contribuie la treburile casnice învățându-l câteva sarcini simple pentru a-și păstra camera curată! O oportunitate excelentă pentru a-l ajuta să-și construiască stima de sine și să-și dezvolte simțul responsabilității. Vă vor mulțumi pentru aceasta mai târziu! Despre BabyBus ————— La BabyBus, ne dedicăm stimulării creativităţii, imaginaţiei şi curiozităţii celor mici, precum şi proiectării produsele din perspectiva copiilor, pentru a-i ajuta să exploreze lumea pe cont propriu. În prezent, BabyBus oferă o largă diversitate de produse, videoclipuri şi alte categorii de conţinut educaţional pentru mai mult de 400 de milioane de fani între 0-8 ani din întreaga lume! Am lansat peste 200 de aplicații educaționale pentru copii, peste 2.500 de episoade de melodii de leagăn și animații de teme variate: sănătate, limbă, societate, știință, artă și alte domenii. ———— Contactaţi-ne: ser@babybus.com Vizitaţi-ne: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1130 of 4000
)
Наводим порядок - бесплатная обучающая игра для детей и малышей дошкольного возраста. Ай-ай-ай, опять этот вредный мышонок! На этот раз он зашел в дом к Мюмю и все там перевернул. Малыш, помоги маленькой панде навести порядок в доме! Два места действия: 1. Расставляем все по своим местам. 2. Рассортировываем вещи. Обновленное содержание: - Новое расположение комнат; - Улучшенный звук и графика; - Более интерактивные функции. Сведения о BabyBus ————— Работа компании BabyBus направлена на развитие у детей творческого потенциала, воображения и любознательности. Мы создаем свои продукты специально для детей, чтобы помочь им самостоятельно исследовать наш мир. На сегодняшний день BabyBus предлагает широкий спектр продуктов, видеороликов и других обучающих материалов для более чем 400 миллионов своих поклонников в возрасте от 0 до 8 лет по всему миру! Мы выпустили более 200 детских образовательных приложений, более 2500 серий детских песен и мультфильмов на различные темы, охватывающие здоровье, язык, общество, науку, искусство и другие области. ————— Эл. почта: ser@babybus.com Веб-сайт: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1408 of 4000
)

¡Ha llegado el momento en que organizar y recoger se ha convertido en algo divertido! El malvado ratón se ha colado en la casa de nuestros adorables ositos panda y lo ha desordenado todo! Ahora toca recoger el cuarto y el salón y dejarlo todo como nuevo.

- Ordena la casa y déjala como estaba antes de que el malvado ratón pasara.

- Juega con diferentes personajes.

- No dejes que el malvado ratón se salga con la suya.

- Aprende a ayudar en casa con este divertido juego.

Ayuda al osito panda y a sus amigos a limpiar los cristales, recoger los juguetes, hacer la cama y también a pasar la aspiradora. Que sorprenderás de la cantidad de cosas que encontrarás en la casa a lo largo de tu misión de limpieza. ¡No te descuides! Pues el malvado ratón puede que vuelva y lo deje todo patas arriba de nuevo.

Deja que tus pequeños se lo pasen bien a la vez que ven el orden y la limpieza desde una nueva perspectiva. ¡Después de jugar a esta aplicación estarán deseando empezar a ayudarte!

Contacto

¡Queremos saber que piensan! Por favor, compartan con nosotros sus dudas, problemas técnicos, sugerencias y todo lo que deseen. Puedes contactar de las siguientes maneras:

Escríbenos: es@babybus.es

Compártenos: https://www.facebook.com/babybus.es

Síguenos: https://twitter.com/BabyBus_ES

}
Read more
Description (
Characters: 1408 of 4000
)

¡Ha llegado el momento en que organizar y recoger se ha convertido en algo divertido! El malvado ratón se ha colado en la casa de nuestros adorables ositos panda y lo ha desordenado todo! Ahora toca recoger el cuarto y el salón y dejarlo todo como nuevo.

- Ordena la casa y déjala como estaba antes de que el malvado ratón pasara.

- Juega con diferentes personajes.

- No dejes que el malvado ratón se salga con la suya.

- Aprende a ayudar en casa con este divertido juego.

Ayuda al osito panda y a sus amigos a limpiar los cristales, recoger los juguetes, hacer la cama y también a pasar la aspiradora. Que sorprenderás de la cantidad de cosas que encontrarás en la casa a lo largo de tu misión de limpieza. ¡No te descuides! Pues el malvado ratón puede que vuelva y lo deje todo patas arriba de nuevo.

Deja que tus pequeños se lo pasen bien a la vez que ven el orden y la limpieza desde una nueva perspectiva. ¡Después de jugar a esta aplicación estarán deseando empezar a ayudarte!

Contacto

¡Queremos saber que piensan! Por favor, compartan con nosotros sus dudas, problemas técnicos, sugerencias y todo lo que deseen. Puedes contactar de las siguientes maneras:

Escríbenos: es@babybus.es

Compártenos: https://www.facebook.com/babybus.es

Síguenos: https://twitter.com/BabyBus_ES

}
Read more
Description (
Characters: 1408 of 4000
)

¡Ha llegado el momento en que organizar y recoger se ha convertido en algo divertido! El malvado ratón se ha colado en la casa de nuestros adorables ositos panda y lo ha desordenado todo! Ahora toca recoger el cuarto y el salón y dejarlo todo como nuevo.

- Ordena la casa y déjala como estaba antes de que el malvado ratón pasara.

- Juega con diferentes personajes.

- No dejes que el malvado ratón se salga con la suya.

- Aprende a ayudar en casa con este divertido juego.

Ayuda al osito panda y a sus amigos a limpiar los cristales, recoger los juguetes, hacer la cama y también a pasar la aspiradora. Que sorprenderás de la cantidad de cosas que encontrarás en la casa a lo largo de tu misión de limpieza. ¡No te descuides! Pues el malvado ratón puede que vuelva y lo deje todo patas arriba de nuevo.

Deja que tus pequeños se lo pasen bien a la vez que ven el orden y la limpieza desde una nueva perspectiva. ¡Después de jugar a esta aplicación estarán deseando empezar a ayudarte!

Contacto

¡Queremos saber que piensan! Por favor, compartan con nosotros sus dudas, problemas técnicos, sugerencias y todo lo que deseen. Puedes contactar de las siguientes maneras:

Escríbenos: es@babybus.es

Compártenos: https://www.facebook.com/babybus.es

Síguenos: https://twitter.com/BabyBus_ES

}
Read more
Description (
Characters: 1408 of 4000
)

¡Ha llegado el momento en que organizar y recoger se ha convertido en algo divertido! El malvado ratón se ha colado en la casa de nuestros adorables ositos panda y lo ha desordenado todo! Ahora toca recoger el cuarto y el salón y dejarlo todo como nuevo.

- Ordena la casa y déjala como estaba antes de que el malvado ratón pasara.

- Juega con diferentes personajes.

- No dejes que el malvado ratón se salga con la suya.

- Aprende a ayudar en casa con este divertido juego.

Ayuda al osito panda y a sus amigos a limpiar los cristales, recoger los juguetes, hacer la cama y también a pasar la aspiradora. Que sorprenderás de la cantidad de cosas que encontrarás en la casa a lo largo de tu misión de limpieza. ¡No te descuides! Pues el malvado ratón puede que vuelva y lo deje todo patas arriba de nuevo.

Deja que tus pequeños se lo pasen bien a la vez que ven el orden y la limpieza desde una nueva perspectiva. ¡Después de jugar a esta aplicación estarán deseando empezar a ayudarte!

Contacto

¡Queremos saber que piensan! Por favor, compartan con nosotros sus dudas, problemas técnicos, sugerencias y todo lo que deseen. Puedes contactar de las siguientes maneras:

Escríbenos: es@babybus.es

Compártenos: https://www.facebook.com/babybus.es

Síguenos: https://twitter.com/BabyBus_ES

}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)
The silly mouse is in the neighborhood again causing troubles everywhere. Let’s look for friends who need our help getting their rooms back in shape! Fun features: - Interacting with common household items - Fulfilling fun and interesting tasks - Grouping items by their similarities! Make your children feel like they are a contributing member of the household by teaching them a few simple chores to keep rooms tidy! A great opportunity to help them build esteem and develop a sense of responsibility. They will thank you for it later! About BabyBus ————— At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own. Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields. ————— Contact us: ser@babybus.com Visit us: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1143 of 4000
)
หนูซื่อบื้อเข้ามาในละแวกบ้านอีกแล้ว ซึ่งมันก่อปัญหาไว้มากมาย มาหาเพื่อที่ต้องการความช่วยเหลือให้ห้องกลับมาดูดีเหมือนเดิม! ลักษณะที่น่าสนใจ: - เล่นและทำปฏิสัมพันธ์กับของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน - เติมเต็มความสุขและทำภารกิจที่น่าสนใจ - จัดกลุ่มสิ่งของให้เหมือนกัน! ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้สึกที่จะช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของตน โดยสอนให้พวกเขารู้จักงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่างเพื่อช่วยทำให้ห้องสะอาด! โอกาสอันยอดเยี่ยมในการช่วยให้พวกเขาได้สร้างความมั่นใจและส่งเสริมความรับผิดชอบ อีกไม่นานพวกเขาจะกล่าวขอบคุณสำหรับสิ่งนี้! เกี่ยวกับ BabyBus ————— ที่ BabyBus เรามุ่งมั่นที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของเหล่าคุณหนู ๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมุมมองของเด็ก ๆ เพื่อช่วยพวกเขาสำรวจโลกด้วยตัวพวกเขาเอง มาวันนี้ BabyBus ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ วิดีโอ และเนื้อหาการศึกษาอื่น ๆ อย่างหลากหลายให้กับเหล่าแฟน ๆ จากกลุ่มอายุ 0-8 ปีทั่วโลกกว่า 400 ล้านคน! เราได้ทำแอปเพื่อการศึกษาของเด็ก ๆ ออกมามากกว่า 200 แอป เพลงกล่อมเด็กมากกว่า 2500 ตอน และภาพเคลื่อนไหวของธีมอันหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพ ภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ ————— ติดต่อพวกเรา: ser@babybus.com เยี่ยมชมพวกเราได้ที่: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1442 of 4000
)
Ortalığı karıştıran aptal fare tekrar mahallede bulunmaktadır. Yardımımıza en çok ihtiyaçlı olan arkadaşlara yardım edelim! Eğlenceli özellikler: - Ortak ev eşyaları ile etkileşim - Eğlenceli ve ilginç görevleri yerine getirmek - Eşyaları benzerliklerine göre gruplandırma! Çocuklara evi düzenli tutma ile ilgili birkaç basit işleri öğreterek, onların da bir katkıda bulunabileceğini hissettirin! Çocuklara saygı ve sorumluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmanın büyük bir fırsatıdır. Çocuklar ileride bunun için size teşekkür edeceklerdir! Tasarım konseptleri: Biz ilham verici öğrenme tarzına odaklıyız; Biz beceri geliştirmeye odaklıyız; Biz tatlı çocuklarımıza eğlenceli deneyim yaşatmaya odaklıyız; Eşsiz bir öğrenme deneyimi için bebek otobüsü artık sizinle! BabyBus Hakkında ————— BabyBus olarak, çocukların yaratıcı güçlerini, hayal güçlerini ve meraklarını sergilemeleri için gayret ediyoruz. Çocukların dünyayı kendi kendilerine keşfetmelerine yardımcı olmak için ürünlerimizi onların bakış açılarını dikkate alarak tasarlıyoruz. BabyBus, şimdi dünyada 0-8 yaş arasındaki 400 milyon çocuk hayranı için çok çeşitli ürün, video ve daha birçok farklı eğitici içerik sunuyor! Çocukları eğitici 200'den fazla uygulama, 2500'den fazla çocuk şarkısı; Sağlık, Dil, Toplum, Bilim, Sanat ve diğer alanları kapsayan çeşitli temalarda animasyonlar yayınladık. ————— İletişim: ser@babybus.com Web Sitesi: http://www.babybus.com}
Read more
Description (
Characters: 1175 of 4000
)