Money Manager: AZV Money Pro

21
ASO score
Text
44/100
Graphic
0/100
Reviews
3/100
Other
100/100
Additional Information
Rating:
4.23
Voted: 5.41K
Website:
Email:
Privacy Policy: -
Categories: Finance
Size: -
iAP: 0.99 - 22.99 $
Installs: 152.32K
App Age: 8 years 1 month
Release Date: Sep 09, 2014
Last Update: Jun 17, 2020
Version: 1.10.2.2r249
Version history
1.10.2.2r249
Jun 17, 2020
1.10.0.3r243
May 03, 2020
Version history
1.10.2.2r249
Jun 17, 2020
1.10.0.3r243
May 03, 2020
1.9.2.0r234
Apr 03, 2020
1.9.2.0r232
Apr 21, 2019
1.9.2.0r228
Jan 05, 2019
1.9.2.0r227
Dec 03, 2018
1.9.1.6r225
Aug 09, 2018
1.9.1.6r224
Jul 21, 2018
1.9.1.6r220
Jul 15, 2018
1.9.1.6r214
Jul 03, 2018
1.9.1.4
May 10, 2018
1.9.1.3
May 05, 2018
1.9.1.1
Apr 26, 2018
1.9.0.11
Mar 01, 2018
1.9.0.10
Feb 24, 2018
0
Sep 09, 2014
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 152.4K
Category Top Average: 4.6M
-4.4M
Rating
Current App: 4.23
Category Top Average: 4.43
-0.2
Number of Ratings (Voted)
Current App: 5.4K
Category Top Average: 79.7K
-74.3K
App Age
Current App: 8y 1m
Category Top Average: 5y 7m
+2y 5m
In-app Purchases Price
Current App: $11.49
Category Top Average: $76.97
-$65.48
Update Frequency
Current App: 45d
Category Top Average: 72d
-27d
Title Length
Current App: 28
Category Top Average: 29
-1
Short Description Length
Current App: 79
Category Top Average: 68
+11
Description Length
Current App: 2 931
Category Top Average: 2 604
+327
Number of Screenshots
Current App: 0
Category Top Average: 1
-1
Has Video?
Current App: Yes
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 0MB
Category Top Average: 32MB
-32MB

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Sep 29, 2022
Oct 06, 2022
Sep 29, 2022:
Oct 06, 2022: IN 17 IN
Load more
New
Sep 29, 2022
Oct 06, 2022
Sep 29, 2022:
Oct 06, 2022: IN 17 IN
Load more
Trending Up
Sep 29, 2022
Oct 06, 2022
Load more
Trending Down
Sep 29, 2022
Oct 06, 2022
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
152.3K
Last month icon
Last month
199

Text ASO

Title (
Characters: 31 of 50
)
Koste bestuurder: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 25 of 50
)
مدير المال: AZV المال برو
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 29 of 50
)
মানি ম্যানেজার: AZV টাকা প্রো
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 33 of 50
)
Gerent de despeses: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 20 of 50
)
財務經理 - AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 27 of 50
)
Geld Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 39 of 50
)
Gestionnaire de dépenses: AZV Money Pro
Title (
Characters: 39 of 50
)
Gestionnaire de dépenses: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 29 of 50
)
Haushaltspläne: AZV Money Pro
Title (
Characters: 36 of 50
)
Διαχειριστής Χρημάτων: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 22 of 50
)
व्यय प्रबंधक: प्रो मनी
Title (
Characters: 38 of 50
)
Magyar kiadáskezelő app: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 33 of 50
)
Pengelola Keuangan: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 34 of 50
)
Pinigai direktorius: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Pengurus Wang: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 26 of 50
)
مدیریت پول: AZV پول طرفدار
Title (
Characters: 26 of 50
)
مدیریت پول: AZV پول طرفدار
Title (
Characters: 26 of 50
)
مدیریت پول: AZV پول طرفدار
Title (
Characters: 26 of 50
)
مدیریت پول: AZV پول طرفدار
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 34 of 50
)
Gerente de dinheiro: AZV Money Pro
Title (
Characters: 34 of 50
)
Gerente de dinheiro: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Manager de bani: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Деньги менеджер: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Presupuestarios: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Presupuestarios: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Presupuestarios: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Presupuestarios: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 32 of 50
)
เงินเงินตัวจัดการ: AZV Money Pro
Title (
Characters: 30 of 50
)
Para Yöneticisi: AZV Money Pro
Title (
Characters: 35 of 50
)
Гроші гроші менеджер: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Title (
Characters: 31 of 50
)
Quản lý Chi tiêu: AZV Money Pro
Title (
Characters: 28 of 50
)
Money Manager: AZV Money Pro
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Dop en beheer van jou uitgawes, teken en geld te spaar, verskeie valuta, kaarte
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
Menaxher i lehtë për t’u përdorur për të analizuar shpenzimet, për të ndjekur buxhetet, financat personale
Short Description (
Characters: 51 of 80
)
ወጪ, ትራክ በጀት, የግል የገንዘብ ለመተንተን ገንዘብ አስተዳዳሪ ለመጠቀም ቀላል
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
من السهل إدارة المال لتحليل النفقات والميزانيات المسار، والتعامل مع الشؤون …
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
Հեշտ է օգտագործել դրամական մենեջերի է վերլուծել ծախսերը, հետեւել բյուջեները, անձնական ֆինանսների
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
xərcləri, track büdcəsi, şəxsi maliyyə analiz pul meneceri istifadə etmək asan
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
সহজে টাকা ম্যানেজার খরচ, ট্র্যাক বাজেট বিশ্লেষণ করা, ব্যক্তিগত আর্থিক…
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Erraza dirua manager erabili gastuak, pista aurrekontuak, finantza pertsonalak aztertzeko
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
Лёгкі ў выкарыстанні мэнэджэр грошай, каб прааналізаваць выдаткі, бюджэты, адсочваць асабістыя фінансы
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
Лесен за използване пари мениджър, за да анализира разходите, бюджети железния път, личните финанси
Short Description (
Characters: 105 of 80
)
ကုန်ကျစရိတ်, လမ်းကြောင်းဘတ်ဂျက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပိုက်ဆံမန်နေဂျာအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Rastrejar i administrar les seves despeses, registrar i guardar diners, ...
Short Description (
Characters: 29 of 80
)
易于使用的资金管理器,用于分析费用,跟踪预算,个人财务状况
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Easy to use money manager to analyze expenses, track budgets, personal finances
Short Description (
Characters: 25 of 80
)
用來分析支出、追蹤預算、管理個人財務的簡單記帳工具
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Jednostavno Money Manager za analizu troškova, praćenje proračuna, obrađuju…
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Snadné peníze manažer pro analýzu nákladů, rozpočty stopy, zpracovávat osobní…
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Let at bruge penge manager til at analysere udgifter, spore budgetter, privatøkonomi
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Gemakkelijk geldmanager voor het analyseren van kosten, track begrotingen…
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Easy to use money manager to analyze expenses, track budgets, personal finances
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
★ easy to use ★ finance manager ★ money manager pro ★ budgets ★expense tracker ★
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Easy to use money manager to analyze expenses, track budgets, personal finances
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
★ easy to use ★ finance manager ★ money manager pro ★ budgets ★expense tracker ★
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
★ easy to use ★ finance manager ★ money manager pro ★ budgets ★expense tracker ★
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
★ easy to use ★ finance manager ★ money manager pro ★ budgets ★expense tracker ★
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
★ easy to use ★ finance manager ★ money manager pro ★ budgets ★expense tracker ★
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Lihtne kasutada fondihaldaja analüüsida kulusid, jälgida eelarved, isikliku rahanduse
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Madaling pera manager upang pag-aralan gastos, track badyet, ang pan-sariling…
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Helppo käyttää rahaa manageri analysoida kulut, seurata budjetteja, henkilökohtaisen talouden
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Suivre et gérer vos dépenses, connectez-vous et économiser de l'argent
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Suivre et gérer vos dépenses, connectez-vous et économiser de l'argent
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Doado de usar o xestor de diñeiro para analizar os gastos, orzamentos pista, finanzas persoais
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
მარტივი ფული მენეჯერი ანალიზი ხარჯები, სიმღერა ბიუჯეტების, პირადი ფინანსები
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Geld, Konto und Budgetplan Manager bei gleichzeitig! Statistics berichtet & mehr
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Εύκολη διαχειριστής χρήματα για να αναλύσει τα έξοδα, οι προϋπολογισμοί κομμάτι…
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
ખર્ચ, ટ્રેક બજેટ્સ, વ્યક્તિગત નાણાકીય બાબતોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે મની મેનેજરનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
קל לשימוש מנהל כספים לנתח הוצאות, תקציבי מסלול, כספים אישיים
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
आसानी से पैसा प्रबंधक खर्च, ट्रैक बजट का विश्लेषण करने, व्यक्तिगत वित्तीय…
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Teljesen magyar kiadáskezelő app, ami tényleg segít spórolni, tudja, mire költ.
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Auðvelt að nota peninga stjórnanda til að greina kostnað, fylgjast fjárveitingar, persónuleg fjármál
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Pengelola keuangan yang mudah untuk menganalisa biaya, melacak anggaran…
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
direttore di denaro facile analizzare le spese, i bilanci della pista, gestire…
Short Description (
Characters: 40 of 80
)
費用、トラック予算、個人の財政状況を分析するためにお金マネージャを使用して簡単に
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
ವೆಚ್ಚಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಜೆಟ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಳಸಲು ಸುಲಭ
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Шығындарды, бюджетті қадағалауды, жеке қаржыларды талдау үшін ақша менеджерін пайдалану оңай
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
ងាយស្រួលក្នុងការប្រើជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចំណាយលុយដើម្បីវិភាគថវិកាបទ, ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន
Short Description (
Characters: 40 of 80
)
비용, 트랙 예산, 개인 재정을 분석하기 위해 돈 관리자를 사용하기 쉬운
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
чыгымдарды, тректи сметаларды, акчаны талдоо акча башкаруучусу колдонуу үчүн жеңил
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
ງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ຈັດການການເງິນການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ງົບປະມານການຕິດຕາມ, ການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
Viegli izmantot naudas pārvaldnieks, lai analizētu izmaksas, dziesmu budžetus, personiskās finanses
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Lengvas pinigų vadybininkas analizuoti išlaidas, sekti biudžetus, tvarkyti…
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Лесен управувач на пари за анализирање трошоци, следење буџети, ракување со…
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
pengurusan kewangan yang mudah untuk menganalisis perbelanjaan, mengesan …
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
ചെലവുകൾ, ട്രാക്ക് ബജറ്റുകൾ, സ്വകാര്യ സാമ്പത്തികം വിശകലനം പണം മാനേജർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈസി
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
खर्च, ट्रॅक आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक, वैयक्तिक आर्थिक विश्लेषण पैसा व्यवस्थापक वापरण्यास सुलभ
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
зардал, зам төсөв, хувийн санхүүг дүн шинжилгээ хийх мөнгө менежер хэрэглэхэд хялбар нь
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
खर्च, ट्रयाक बजेट, व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण गर्न पैसा प्रबन्धक प्रयोग गर्न सजिलो
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Enkel å bruke penger manager til å analysere utgifter, spore budsjetter, personlig økonomi
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Enkel å bruke penger manager til å analysere utgifter, spore budsjetter, personlig økonomi
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
مدیر پول آسان برای تجزیه و تحلیل هزینه، بودجه پیگیری، رسیدگی به امور مالی…
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
مدیر پول آسان برای تجزیه و تحلیل هزینه، بودجه پیگیری، رسیدگی به امور مالی…
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
مدیر پول آسان برای تجزیه و تحلیل هزینه، بودجه پیگیری، رسیدگی به امور مالی…
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
مدیر پول آسان برای تجزیه و تحلیل هزینه، بودجه پیگیری، رسیدگی به امور مالی…
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Łatwy menedżer finansów do analizowania wydatków, śledzenia budżetów, trzymania…
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Gerente de dinheiro fácil para analisar as despesas, faixa orçamentos, finanças…
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Gerente de dinheiro fácil para analisar as despesas, faixa orçamentos, finanças…
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੌਖਾ
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Manager de uşor de bani pentru a analiza cheltuielilor, piesa bugete, mâner…
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Легкие деньги менеджер для анализа затрат, трек бюджетов, ручка личные…
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Једноставан за употребу менаџер новца за анализу трошкова, трек буџета, личним финансијама
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Easy to use money manager to analyze expenses, track budgets, personal finances
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Easy money manager analyzovať výdavky, trať rozpočty, rukoväť osobných…
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Easy money manager analyzovať výdavky, trať rozpočty, rukoväť osobných…
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Dinero, cuentas y manager de plan de presupuesto al mismo tiempo!
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Dinero, cuentas y manager de plan de presupuesto al mismo tiempo!
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Dinero, cuentas y manager de plan de presupuesto al mismo tiempo!
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Dinero, cuentas y manager de plan de presupuesto al mismo tiempo!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Rahisi kutumia meneja fedha kuchambua gharama, kufuatilia bajeti, fedha binafsi
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Lätt att använda pengar manager för att analysera kostnader, spåra budgetar, privatekonomi
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
செலவுகள், பாடல் வரவு செலவு திட்டம், தனிப்பட்ட நிதி ஆய்வு செய்ய பணம் மேலாளர் பயன்படுத்த எளிதானது
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
ఖర్చులు, ట్రాక్ బడ్జెట్లు, వ్యక్తిగత ఆర్థిక విశ్లేషించడానికి డబ్బు మేనేజర్ ఉపయోగించడానికి సులభమైన
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
จัดการเงินได้ง่ายในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย งบประมาณติดตาม…
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Analiz etmek kolay para Yöneticisi giderleri, parça bütçeleri, tanıtıcı kişisel…
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Легкі гроші менеджер аналізувати такі витрати трек бюджети, ручка особистими…
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
اخراجات ، ٹریک بجٹ ، ذاتی مالیات کا تجزیہ کرنے کے لئے منی منیجر کا استعمال کرنا آسان ہے
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Quản lý tiền dễ dàng với việc phân tích chi phí, theo dõi ngân sách và các…
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Easy ukusebenzisa imenenja imali ukuze sihlaziye izindleko, amabhajethi ithrekhi, izimali siqu
Description (
Characters: 1748 of 4000
)
Dit is nooit so maklik om jou uitgawes te spoor, en uit te vind waar jou geld vloei uit. Geld pro: koste bestuurder help om jou begroting gate te vind, stop die geld lekkasies om geld te spaar. Kenmerke: persoonlike kategorieë (rekeninge), 200 + geldeenhede (soos dollar, Euro, GBP, AUD, INR, CAD), koste dop, koste beheer, persoonlike begrotings, begroting planne, die beste kaarte! Hierdie geld bestuurder app open nuwe perspektiewe vir jou. Nie net inteken jou uitgawes, maar proaktief jou help om jou toekomstige uitgawes te voorspel. Geld pro: koste bestuurder help om jou begrotings waarde voorspel aan die einde van die week, maand of jaar. Nie meer presteer velle, gemis koste logs, alles kan tot op datum op jou selfoon. Hierdie aansoek kan ★ Track jou uitgawes met verskeie geldeenhede ★ Teken jou geld geplaas op jou bank rekeninge of beursie. ★ Jy kan hanteer 'n onbeperkte rekening soos 'n pro. Of vereenvoudig dit, as jy minder wil. ★ help om kategoriseer jou uitgawes , voeg persoonlike uitgawes. ★ Organiseer jou uitgawes om begrotings. ★ begroting planne en voorspelling funksie ★ Beautiful en nuttige kaarte , as jy lief vir hulle. ★ Fascinating installeerder, wat help jou om te installeer hierdie aansoek! ★ Ultimate geldeenheid ondersteun met outomatiese update ruil en opsie fine-tuning ★ Wenke en truuk stelsel, wat ook help om jou geld beter te hanteer, en spaar meer! ★ Geen wolk / bediener kontak: jou geld verwante data is veilig op jou selfoon ★ Jy kan die aansoek (menu / instellings / wagwoord beskerming) te verseker, om red jou sensitiewe data koste . ★ Ad gratis , in-app aankoop gratis, beperking gratis, net gratis.}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 1861 of 4000
)
ومن أبدا أن يكون من السهل تتبع أموالك، والعثور حيث يتدفق المال الخاص بها. AZV المال: مؤيد مدير المال / حساب تعقب (المال تعقب) الذي يساعدك على إيجاد ثغرات ميزانيتك، ووقف المال التسريبات دعونا على توفير المال. وهذا حساب تعقب مجانا. مع دعم العملاء مجانا. كن مدير المال الخاص بك مع هذا المدير المالي شخصية كبيرة. معظم الميزات المحبوبة • سهل الفهم • واجهة المستخدم كبيرة • فئات مخصصة (الحسابات) • التقارير المختلفة التي من السهل أن نفهم • يدعم 200 العملات (مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي وINR، CAD) • السيطرة الكاملة على تدفق الأموال الخاصة بك • المعاملات المتكررة • المحمية • خطط الميزانية • قابل للتخصيص هذا المدير المال هو حر التمويل الشخصي مدير التطبيقات التي تفتح آفاقا جديدة بالنسبة لك. ليس فقط تسجيل النفقات الخاصة بك، ولكن يساعد بشكل استباقي لك التنبؤ الإنفاق من المال الخاص في المستقبل. المال للمحترفين: مدير حساب يساعدك على التنبؤ قيمة الميزانيات في نهاية الأسبوع أو الشهر أو السنة. هذا النظام الفريد الميزانية كبير يساعدك على ترتيب النفقات الخاصة بك لالجرار المال (الميزانيات)، وهذا هو تماما للتخصيص. الميزات في لمحة v1.8.1 • تحديث وتحرير حساب دعم فئة الدخل السماح إنقاذ الصفقة على لائحة الصفقة حساب طول اسم الإصلاح v1.8.0 • الدولة الترجمة التحديث v1.7.12 • برو وسريعة لنقل قطع الأشجار. التركيز على التقارير وليس العمل اليدوي دعم العملة متعددة. كبير تعقب حساب، ميزة حساب مسجل حسابات الائتمان والخصم، المحفظة، دعم الفئات حساب أن التخطيط للتخصيص بالكامل تخصيص الميزانية مع تحليل أداء الزمنية وميزة التنبؤ من السهل أن نفهم تقارير الميزانية العظيم رب الشهري والإجمالي… pre v1.7.x • برو ونقل سريع تسجيل. التركيز على التقارير ليس العمل اليدوي • دعم العملات متعددة. تعقب حساب كبير، حساب ميزة مسجل • حسابات الائتمان والخصم، والمحفظة، وفئات حساب الدعم التي للتخصيص بشكل كامل • تخطيط الميزانية للتخصيص مع الوقت ذات الصلة تحليل الأداء والتنبؤ ميزة • من السهل أن نفهم تقارير الميزانية -…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2306 of 4000
)
আপনার টাকা ট্র্যাক করা এবং সেটা কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে তা খোঁজা সহজ হবে না হয়.AZV মানি: একটি প্রো টাকা ম্যানেজার / ব্যয় যে ব্যক্তি অনুসরণ করে (অর্থ যে ব্যক্তি অনুসরণ করে) আপনি আপনার বাজেট গর্ত খুঁজে পেতে, টাকা ডিস্ক্রিপ্টরের লিক সম্বন্ধে সূচিত আপনি টাকা সঞ্চয় করতে আসুন থামাতে সাহায্য করে. আর এই ব্যয় যে ব্যক্তি অনুসরণ করে বিনামূল্যে. বিনামূল্যে গ্রাহক সমর্থন সঙ্গে. এই মহান ব্যক্তিগত ফাইনান্স ম্যানেজার দিয়ে আপনার টাকা ম্যানেজার হতে. সবচেয়ে পছন্দ বৈশিষ্ট্য • সহজে বোধগম্য • ভাল ইউজার ইন্টারফেস • কাস্টম বিভাগগুসমূহ (হিসাব) • বিভিন্ন রিপোর্ট যে বুঝতে সহজ হয় • 200 মুদ্রায় সমর্থন (ইউএসডি মত, ইউরো, জিবিপি, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, আইএনআর, ক্যাড) • আপনার টাকা প্রবাহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ • আবর্তক লেনদেন • পেশাদারী টুল • বাজেট পরিকল্পনা • সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ধারিত এই টাকা ম্যানেজার একটি বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ফাইনান্স ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন আপনার জন্য নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে দিতে পারে. নেই শুধু আপনার খরচ লগ ইন করুন, কিন্তু সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে আপনি আপনার ভবিষ্যত টাকা খরচ ভবিষ্যদ্বাণী করা. মানি প্রো: ব্যয় ব্যবস্থাপক আপনি সপ্তাহ, মাস বা বছর শেষে আপনার বাজেটের মান ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে. এই মহান অনন্য বাজেট সিস্টেম আপনি টাকা বয়াম (বাজেট) আপনার খরচ অর্ডার করতে সাহায্য করে, এবং এর ফলে সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ধারিত হয়. এক নজরে বৈশিষ্ট্য v1.8.1 • Updated অ্যাকাউন্ট সম্পাদনা • আয় বিভাগ সমর্থন • লেনদেনের তালিকায় লেনদেন সংরক্ষণ অনুমতি প্রদানের • অ্যাকাউন্ট নাম দৈর্ঘ্য ফিক্স v1.8.0 • Updated অনুবাদ রাষ্ট্র v1.7.12 • প্রো এবং দ্রুত স্থানান্তর লগিং. রিপোর্ট উপর ফোকাস না ম্যানুয়াল কাজ • একাধিক মুদ্রা সমর্থন. গ্রেট ব্যয় যে ব্যক্তি অনুসরণ করে, ব্যয় এটির বৈশিষ্ট্য • ক্রেডিট এবং ডেবিট হিসাব, ​​মানিব্যাগ, ব্যয় বিভাগ সমর্থন যে সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ধারিত • সময় সম্পর্কিত কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী বৈশিষ্ট্য সঙ্গে স্বনির্ধারিত বাজেট পরিকল্পনা • গ্রেট মাসিক এবং সামগ্রিক রিপোর্ট খুঁজে পেতে • সহজ বাজেট প্রতিবেদন বুঝতে… pre v1.7.x • প্রো এবং দ্রুত স্থানান্তর লগিং. রিপোর্ট উপর ফোকাস না ম্যানুয়াল কাজ • একাধিক মুদ্রা সমর্থন. গ্রেট ব্যয় যে ব্যক্তি অনুসরণ করে, ব্যয় এটির বৈশিষ্ট্য • ক্রেডিট এবং ডেবিট হিসাব, ​​মানিব্যাগ, ব্যয় বিভাগ সমর্থন যে সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ধারিত • সময় সম্পর্কিত কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী বৈশিষ্ট্য সঙ্গে স্বনির্ধারিত বাজেট পরিকল্পনা • গ্রেট মাসিক এবং সামগ্রিক রিপোর্ট খুঁজে পেতে • সহজ বাজেট প্রতিবেদন বুঝতে…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2018 of 4000
)
Mai és tan fàcil fer un seguiment de les seves despeses, i trobar que els seus diners flueix cap a fora. Diners pro: gestor de despeses t'ajuda a buscar els seus forats pressupostaris, deixi les fugues de diners per estalviar diners. Característiques: categories personalitzats (comptes), més de 200 monedes (com dòlars, euros, lliures esterlines, AUD, CAD, INR), seguiment de despeses, seguiment de despeses, pressupostos personalitzats, plans pressupostaris, els millors gràfics! Aquesta aplicació administrador de diners obre noves perspectives per a vostè. No només registrar les seves despeses, però de manera proactiva ajuda a predir les seves despeses futures. Diners pro: gerent expenses ajuda a predir el valor dels pressupostos al final de la setmana, mes o any. No més fulles d'excel, registres de despeses perdudes, tot pot estar al dia en el telèfon. Aquesta aplicació pot ★ Track de les seves despeses amb diverses monedes ★ Entre els seus diners col·locat en els seus comptes bancaris o cartera. ★ Vostè pot gestionar el compte il·limitada, com un professional ". O simplificar-los, si vostè vol menys. ★ Ajuda a classificar les seves despeses , afegir les despeses de duana. ★ Organitzi les seves despeses per als pressupostos. ★ plans pressupostaris i funció de predicció ★ Bella i taules útils , si vostè els estima. ★ instal·lador fascinant, que l'ajuda a per a configurar aquesta aplicació! ★ Suport divisa últim amb l'actualització de canvi automàtic i opció de posada a punt ★ Consells i sistema de truc, que també l'ajuda a gestionar millor els seus diners i estalviar més! ★ No núvol / contacte servidor: les dades relacionades diners està segur en el seu telèfon ★ Vostè pot assegurar l'aplicació (menú / configuració / protecció de contrasenya), a guardar les dades de despeses sensibles . ★ Sense publicitat , la compra-app gratuïta, limitació lliure, just, lliure lliure.}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 1380 of 4000
)
AZV Money 是能幫您找到預算缺口、讓荷包不再失血的專業財務管理工具。 現在就利用此免費軟體,以免費客戶支援為後盾,成為您自己的財務經理。 最受喜愛的功能 • 簡單易懂 • 良好的使用者介面 • 自訂分類 • 易懂的各式報告 • 支援 200 種以上的貨幣 • 完全掌握流動資金的去向 • 週期性帳務 • 專業工具 • 預算規劃 • 可完全客製化 這個「財務經理」是一個能開闊您視野的免費個人財務管理程式。它不僅能記錄您的費用,而且還能主動地幫您預測未來的支出情形。 財務經理:AZV Money Pro可幫助您預測在週末、月底或年底的預算執行情形。這個獨特的預算監控系統可以幫您將支出整理到一個錢筒(預算)中,而這都是可以完全客製化的。 特點一瞥 Coming from the next releases • 翻譯更新、新增兩種語言 • 增強日期格式與地區設定的處理能力 • 增加可加速記帳的小工具 • 增強外部儲存空間匯出支援 v1.8.4 • 帳戶編輯功能更新 • 收入分類支援 • 允許從交易清單新增交易 • 帳戶名稱長度修正 v1.8.3 • 翻譯狀態更新 v1.8.2 • 專業、快速的帳務記錄。將心思放於報告而非人工作業 • 支援多種貨幣。極佳的支出追蹤器與記錄器功能 • 信用與資金帳戶、錢包、支出分類支援 • 帶有分析與預測功能的客製化預算規劃 • 易懂的預算報告 • 可找出您金錢流向的極佳的月別與總體報告 • 美觀且實用的圖表 • 極佳的基礎教學 • 可設定密碼 • 供帳戶與分類使用的多種圖示與顏色 • 記帳提醒 • Email 客戶支援 • 翻譯者社群 v1.8.1 • 親和快速轉移日誌記錄。不是手動的工作重點的報告 • 多種貨幣支援。花費很大跟蹤、 費用記錄器功能 • 信用卡和轉帳卡帳戶,錢包,支出類別支援,完全可定制 • 可自訂預算計畫與時間相關的性能分析和預測功能 • 容易看懂預算報告 • 報告找出大月度和整體… v1.8.0 • 親和快速轉移日誌記錄。不是手動的工作重點的報告 • 多種貨幣支援。花費很大跟蹤、 費用記錄器功能 • 信用卡和轉帳卡帳戶,錢包,支出類別支援,完全可定制 • 可自訂預算計畫與時間相關的性能分析和預測功能 • 容易看懂預算報告 • 報告找出大月度和整體… v1.7.12 • 親和快速轉移日誌記錄。不是手動的工作重點的報告 • 多種貨幣支援。花費很大跟蹤、 費用記錄器功能 • 信用卡和轉帳卡帳戶,錢包,支出類別支援,完全可定制 • 可自訂預算計畫與時間相關的性能分析和預測功能 • 容易看懂預算報告 • 報告找出大月度和整體… pre v1.7.x • 親和快速轉移日誌記錄。不是手動的工作重點的報告 • 多種貨幣支援。花費很大跟蹤、 費用記錄器功能 • 信用卡和轉帳卡帳戶,錢包,支出類別支援,完全可定制 • 可自訂預算計畫與時間相關的性能分析和預測功能 • 容易看懂預算報告 • 報告找出大月度和整體…}
Read more
Description (
Characters: 2331 of 4000
)
To nikada nije bilo tako lako pratiti svoj novac i naći gdje je novac teče van. AZV Novac: profesionalac Money Manager / trošak tracker (novac tracker) koji vam pomaže pronaći svoje proračunske rupe, zaustaviti novac curi neka je uštedjeti novac. I to trošak tracker je besplatan. Uz besplatno korisničku podršku. Budi svoj novac manager s ovom velikom osobne financije manager. Najviše je volio značajke • lako za razumjeti • veliki korisničko sučelje • prilagođene kategorije (računi) • raznih izvješća koje je lako razumjeti • podržava 200 valute (kao što je USD, euro, GBP, AUD, INR, CAD) • potpunu kontrolu na svoj protok novca • ponavljajućih transakcija • poznavalac • proračunski planovi • potpuno prilagodljiv To Money Manager je besplatna osobne financije manager aplikacija koja otvara nove perspektive za vas. Ne samo da se prijavite svoje troškove, ali proaktivno vam pomaže predvidjeti svoju budućnost trošenje novca. Novac pro: Trošak Manager pomaže vam da predvidjeti proračune vrijednost na kraju tjedna, mjeseca ili godine. Ovaj veliki jedinstveni proračuna sustav pomaže vam da naručite svoje troškove za novac staklenke (budžeti), a to je u potpunosti prilagodljiv. Pregled značajki v1.8.1 • Podrška Prihodi kategorija • Obnovljeno račun za uređivanje omogućuju uštedu transakcije na popisu transakcija • Račun dužine ime popraviti v1.8.0 • Ažurirano prijevod država v1.7.12 • Pro i brz prijenos prijavom. Usredotočite se na izvješća ne i ručni rad • Višestruki valuta podrške. Veliki trošak tracker, trošak drvosječa značajka • Kreditne i debitne račune, novčanik, trošak kategorije podršku koja je u potpunosti prilagodljiv • Prilagodljiv planiranja proračuna s vremenom se odnose na obavljanje analiza i predviđanja značajka • Lako je razumjeti proračun izvješća • Velika mjesečne i ukupne izvješća pronaći… pre v1.7.x • Pro i brz prijenos prijavom. Usredotočite se na izvješća ne i ručni rad • Višestruki valuta podrške. Veliki trošak tracker, trošak drvosječa značajka • Kreditne i debitne račune, novčanik, trošak kategorije podršku koja je u potpunosti prilagodljiv • Prilagodljiv planiranja proračuna s vremenom se odnose na obavljanje analiza i predviđanja značajka • Lako je razumjeti proračun izvješća • Velika mjesečne i ukupne izvješća pronaći…}
Read more
Description (
Characters: 2264 of 4000
)
Je to nikdy nebude tak snadné sledovat své peníze, a zjistit, kde se vaše peníze proudí ven. AZV Peníze: profík Money Manager / Expense Tracker (peníze tracker), který vám pomůže najít své rozpočtové díry, zastavte peníze úniky vám umožní ušetřit peníze. A to Expense Tracker je zdarma. Bezplatné zákaznické podpory. Být vaše peníze manažer s touto velkou správce osobních financí. Most miloval rysy • snadná srozumitelnost, • příjemné uživatelské rozhraní • Vlastní kategorie (účty) • různé zprávy, které jsou snadno srozumitelné • Podporuje více než 200 měn (např USD, EUR, GBP, AUD, INR, CAD) • plnou kontrolu ke svému finančních toků • opakující se transakce • Profesionální uživatel • rozpočtové plány • plně přizpůsobitelný Tyto peníze manažer je zdarma správce osobních financí aplikace, která otevírá nové perspektivy pro vás. Nejen přihlásit své náklady, ale aktivně pomáhá předvídat své budoucí peněžní výdaje. Peníze pro: náklady manažer vám pomůže předvídat rozpočty hodnotu na konci týdne, měsíce nebo roku. Tento velký jedinečný rozpočtování systém pomáhá objednat své výdaje na peníze sklenic (rozpočty), což je plně přizpůsobitelný. Stručná charakteristika v1.8.1 • Podpora kategorie příjmů • Aktualizováno účet editace bylo možné uložit transakce na seznamu transakce • Account délka název opravu v1.8.0 • Aktualizovaný překlad stav v1.7.12 • Pro rychlé a protokolování přenosu. Zaměřit se na zprávách nikoliv manuální práce • podpora více měn. Skvělé Expense Tracker, náklady funkce logger • Kreditní a debetní účty, peněženky, nákladových kategorií dokládají, že plně přizpůsobitelné • přizpůsobitelný plánování rozpočtu s analýzu výkonnosti související s časovým a funkci predikce • snadný rozumět rozpočtových zpráv • Velká měsíční a celkové přehledy nalézt… pre v1.7.x • Pro rychlé a protokolování přenosu. Zaměřit se na zprávách nikoliv manuální práce • podpora více měn. Skvělé Expense Tracker, náklady funkce logger • Kreditní a debetní účty, peněženky, nákladových kategorií dokládají, že plně přizpůsobitelné • přizpůsobitelný plánování rozpočtu s analýzu výkonnosti související s časovým a funkci predikce • snadný rozumět rozpočtových zpráv • Velká měsíční a celkové přehledy nalézt…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2435 of 4000
)
Het is nooit zo gemakkelijk om bij te houden van uw geld, en vind waar uw geld stroomt uit. AZV geld: een pro geldmanager / kosten tracker (geld tracker), die u helpt bij het vinden van uw begroting gaten, stop het geld lekken laten we u geld besparen. En deze kosten tracker is gratis. Met de gratis klantendienst. Worden uw geldmanager met deze grote persoonlijke financiën-manager. Meest geliefde functies • Heldere communicatie • groot user interface • aangepaste categorieën (rekeningen) • verschillende verslagen die gemakkelijk te begrijpen • 200 + valuta (zoals USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ondersteunt • volledige controle op uw geld stroom • periodieke transacties • Professional • begrotingsplannen • Volledig aanpasbare gebruikersinterface. Dit geldmanager is een gratis persoonlijke finance manager app die nieuwe perspectieven voor u opent. Log niet alleen uw onkosten, maar proactief helpt u om te voorspellen uw toekomst geld uitgaven. Geld pro: kosten manager helpt u bij het voorspellen van de waarde van uw begrotingen aan het einde van de week, maand of jaar. Dit grote unieke budgettering systeem helpt u om uw uitgaven aan geld potten (budgetten), en dit is volledig klantgericht. Kenmerken in een oogopslag v1.8.1 • -Updated account bewerken • categorie inkomenssteun • toestaan opslaan van transactie op Transactielijst • Account naam lengte fix v1.8.0 • -Updated vertaling staat v1.7.12 • -Pro en snelle overdracht logboekregistratie. Focus op de verslagen niet het handmatige werk • ondersteuning voor meerdere valuta. Hoge kosten tracker, kosten logger functie • Credit • en debitcards rekeningen, portemonnee, koste categorieën steun die volledig aanpasbaar • aanpasbare meerjarenbegroting met tijd verwante performance analyse en voorspelling functie • eenvoudig te begrijpen rapporten van de begroting • grote maandelijkse en algemene rapporten te vinden… pre v1.7.x • Pro en snelle overdracht houtkap. Focus op de rapporten niet de handmatige werk • Ondersteuning voor meerdere valuta. Hoge kosten tracker, kosten logger functie • Krediet en debet accounts, portemonnee, uitgavencategorieën ondersteunen die volledig klantgericht • Klantgericht budget planning met de tijd gerelateerde prestatie-analyse en voorspelling functie • Gemakkelijk te budget rapporten begrijpen • Groot-maandelijks en een overkoepelend rapport te vinden…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2882 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ★ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ★ Manage your finance, check your incomes and expenses. ★ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ★ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ★ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ★ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ★ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ★ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ★ Organize your expenses to budgets ★ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ★ Beautiful and useful charts, if you love charts ★ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ★ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ★ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ★ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ★ Free customer support helps you, if you stuck using this app ★ Multiple currency support ★ Various icons and colors, you can the manager of categories ★ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ★ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ★ This money manager helps you to save more ★ This app is free, and saving is sexy ★ This is a great expense tracker ★ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ★ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2882 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ★ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ★ Manage your finance, check your incomes and expenses. ★ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ★ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ★ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ★ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ★ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ★ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ★ Organize your expenses to budgets ★ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ★ Beautiful and useful charts, if you love charts ★ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ★ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ★ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ★ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ★ Free customer support helps you, if you stuck using this app ★ Multiple currency support ★ Various icons and colors, you can the manager of categories ★ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ★ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ★ This money manager helps you to save more ★ This app is free, and saving is sexy ★ This is a great expense tracker ★ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ★ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2882 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ★ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ★ Manage your finance, check your incomes and expenses. ★ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ★ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ★ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ★ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ★ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ★ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ★ Organize your expenses to budgets ★ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ★ Beautiful and useful charts, if you love charts ★ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ★ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ★ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ★ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ★ Free customer support helps you, if you stuck using this app ★ Multiple currency support ★ Various icons and colors, you can the manager of categories ★ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ★ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ★ This money manager helps you to save more ★ This app is free, and saving is sexy ★ This is a great expense tracker ★ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ★ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2882 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ★ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ★ Manage your finance, check your incomes and expenses. ★ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ★ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ★ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ★ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ★ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ★ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ★ Organize your expenses to budgets ★ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ★ Beautiful and useful charts, if you love charts ★ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ★ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ★ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ★ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ★ Free customer support helps you, if you stuck using this app ★ Multiple currency support ★ Various icons and colors, you can the manager of categories ★ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ★ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ★ This money manager helps you to save more ★ This app is free, and saving is sexy ★ This is a great expense tracker ★ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ★ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2882 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ★ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ★ Manage your finance, check your incomes and expenses. ★ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ★ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ★ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ★ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ★ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ★ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ★ Organize your expenses to budgets ★ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ★ Beautiful and useful charts, if you love charts ★ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ★ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ★ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ★ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ★ Free customer support helps you, if you stuck using this app ★ Multiple currency support ★ Various icons and colors, you can the manager of categories ★ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ★ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ★ This money manager helps you to save more ★ This app is free, and saving is sexy ★ This is a great expense tracker ★ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ★ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2500 of 4000
)
Ito ay hindi kailanman kaya madaling upang subaybayan ang iyong pera, at mahanap kung saan ang iyong pera dumadaloy out. AZV Money: a pro pera manager / gastos tracker (pera tracker) na tumutulong sa iyo upang mahanap ang iyong mga butas na badyet, ihinto ang pera leaks ay hahayaan kang i-save ang pera. At ito gastos tracker ay libre. May libreng customer support. Maging ang iyong pera manager na may ganitong mahusay personal finance manager. Karamihan mahal tampok • maintindihan • mahusay na user interface • pasadyang kategorya (account) • iba't-ibang mga ulat na ay madaling maunawaan • sinusuportahan 200 pera (tulad ng USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • ganap na kontrol sa iyong daloy ng pera • umuulit na mga transaksyon • Propesyonal • plano na badyet • ganap na napapasadyang Ito pera manager ay isang libreng personal finance manager app na bubukas bagong pananaw para sa iyo. Hindi lamang na mag-log ang iyong mga gastos, ngunit maagap na tumutulong sa iyo upang mahulaan ang iyong hinaharap pera sa paggastos. Money pro: expense manager ay tumutulong sa iyo upang mahulaan ang iyong badyet halaga sa dulo ng linggo, buwan o taon. Ito mahusay na natatanging budgeting system ay tumutulong mong mag-order ang iyong mga gastos sa pera garapon (badyet), at ito ay ganap na napapasadyang. Tampok sa isang sulyap v1.8.1 • Nai-update account editing • Income kategoryang support • Payagan save transaksyon sa listahan ng transaksyon • Account name length fix v1.8.0 • Nai-update ng estado translation v1.7.12 • Pro at mabilis transfer pag-log. Tumuon sa mga ulat ay hindi ang manwal na trabaho • Maramihang support pera. Malaking gastos tracker, gastos logger tampok • Credit at debit account, wallet, mga kategorya ng gastos suporta na ganap na napapasadyang • Nako-customize na badyet pagpaplano na may oras na may kaugnayan sa pagtatasa ng pagganap at tampok na paghula • Madaling maunawaan ulat budget • Mahusay buwanan at pangkalahatang mga ulat upang mahanap… pre v1.7.x • Pro at mabilis transfer pag-log. Tumuon sa mga ulat ay hindi ang manwal na trabaho • Maramihang support pera. Malaking gastos tracker, gastos logger tampok • Credit at debit account, wallet, mga kategorya ng gastos suporta na ganap na napapasadyang • Nako-customize na badyet pagpaplano na may oras na may kaugnayan sa pagtatasa ng pagganap at tampok na paghula • Madaling maunawaan ulat budget • Mahusay buwanan at pangkalahatang mga ulat upang mahanap…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2733 of 4000
)
Il est jamais si facile de suivre votre argent, et de trouver où votre argent coule. AZV Money: un pro gestionnaire de fonds / Expense Tracker (argent Tracker) qui vous aide à trouver vos trous budgétaires, arrêtez l'argent des fuites nous allons économiser de l'argent. Et cette dépense tracker est gratuit. Avec le soutien à la clientèle. Soyez votre gestionnaire de l'argent avec ce grand gestionnaire de finances personnelles. La plupart des êtres caractéristiques • FACILE A COMPRENDRE • Une Bonne interface utilisateur. • catégories personnalisées (comptes) • divers rapports qui sont faciles à comprendre • prend en charge plus de 200 monnaies (comme USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • le plein contrôle sur votre flux d'argent • transactions récurrentes • Cadre organique • plans budgétaires • Entièrement Personnalisable Ce gestionnaire de fonds est un gestionnaire de finances personnelles app gratuite qui ouvre de nouvelles perspectives pour vous. Non seulement vous connecter vos dépenses, mais aide proactive de prédire votre avenir dépenser de l'argent. Argent pro: gestionnaire de dépenses vous aide à prédire la valeur de votre budget à la fin de la semaine, le mois ou l'année. Ce grand système de budgétisation unique permet de commander vos dépenses d'argent des pots (budgets), ce qui est entièrement personnalisable. Aperçu des nouvelles fonctionnalités v1.8.1 • Mise à jour compte l'édition • Catégorie de revenu de soutien • Autoriser l'enregistrement transaction sur la liste des transactions • Nom du compte longueur fix v1.8.0 • Etat de traduction Mise à jour v1.7.12 • Pro et l'enregistrement de transfert rapide. Focus sur les rapports non le travail manuel • Support multi devises. Great tracker frais, dépenses fonction logger • Les comptes de crédit et de débit, porte-monnaie, les catégories de dépenses soutiennent que entièrement personnalisable • planification budgétaire personnalisable avec le temps liés à l'analyse de la performance et de fonctionnalité de prédiction • Facile à comprendre les rapports budgétaires • Grands rapports mensuels et globaux pour trouver… pre v1.7.x • Pro et l'enregistrement de transfert rapide. Focus sur les rapports non le travail manuel • Support multi devises. Great tracker frais, dépenses fonction logger • Les comptes de crédit et de débit, porte-monnaie, les catégories de dépenses soutiennent que entièrement personnalisable • planification budgétaire personnalisable avec le temps liés à l'analyse de la performance et de fonctionnalité de prédiction • Facile à comprendre les rapports budgétaires • Grands rapports mensuels et globaux pour trouver…}
Read more
Description (
Characters: 2013 of 4000
)
Il est jamais être si facile à suivre vos dépenses, et de trouver où votre argent coule. Pro Money: gestionnaire de dépenses vous aide à trouver vos trous budgétaires, arrêtez les fuites d'argent à économiser de l'argent. Caractéristiques: catégories personnalisés (comptes), plus de 200 devises (comme USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAO), suivi des dépenses, suivi des dépenses, budgets personnalisés, les plans budgétaires, les meilleures cartes! Cette application de gestionnaire de l'argent ouvre de nouvelles perspectives pour vous. Non seulement vous connecter à vos frais, mais vous aide de façon proactive de prédire vos dépenses futures. Pro Money: gestionnaire de dépenses vous aide à prédire la valeur de votre budget à la fin de la semaine, le mois ou l'année. Pas plus feuilles Excel, les registres des dépenses manqués, tout peut être à jour sur votre téléphone. Cette application peut ★ Suivi vos dépenses avec multiples devises ★ connecter votre argent placé sur vos comptes bancaires ou porte-monnaie. ★ Vous pouvez gérer compte illimité, comme un pro. Ou de les simplifier, si vous voulez moins. ★ Vous aider à classer vos dépenses , ajouter les frais de douane. ★ Organiser vos dépenses aux budgets. ★ plans budgétaires et fonction de prédiction ★ Belle et graphiques utiles , si vous les aimez. ★ installateur Fascinant, que vous aide à installer cette application! ★ le soutien de la monnaie ultime avec mise à jour de l'échange automatique et l'option de réglage fin ★ Conseils et système de tour, qui vous permet également de gérer votre argent mieux, et économiser plus! ★ Aucun nuage / contact du serveur: votre argent est en sécurité des données liées sur votre téléphone ★ Vous pouvez sécuriser l'application (menu / réglages / protection par mot de passe), enregistrer vos données de dépenses sensibles . ★ Ad-free , l'achat in-app libre, limitation libre, juste free.}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2517 of 4000
)
Es ist noch nie so einfach, Ihr Geld zu verfolgen und zu finden, wo Ihr Geld fließt. AZV Geld: ein Pro Geldmanager / Kosten-Tracker (Geld-Tracker), dass Sie Ihr Budget Löcher zu finden hilft, halten Sie das Geld Lecks Sie Geld sparen, lassen Sie uns. Und diese Kosten Tracker ist kostenlos. Mit dem kostenlosen Kunden-Support. Seien Sie Ihr Geld-Manager mit diesem großen persönlicher Finanzmanager. Am meisten gemocht Funktionen • verständlich formuliert • große Benutzeroberfläche • benutzerdefinierte Kategorien (Konten) • verschiedene Berichte, die leicht zu verstehen • unterstützt mehr als 200 Währungen (wie USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • die volle Kontrolle zu Ihrem Geld fließen • Wiederkehrende Buchungen • Profi-Werkzeug • Budgetpläne • vollständig anpassbar Dieses Geld-Manager ist eine kostenlose persönliche Finanz-Manager-Anwendung, die für Sie eröffnet neue Perspektiven. Nicht nur melden Sie sich Ihre Kosten, sondern proaktiv hilft Ihnen, Ihre Zukunft Geld ausgeben zu prognostizieren. Geld pro: Kostenmanager hilft Ihnen, Ihre Budgets Wert am Ende der Woche, Monat oder Jahr zu prognostizieren. Dieses große einzigartige Budgetierung System hilft Ihnen, Ihre Ausgaben Geld Gläser (Budgets) zu bestellen, und dies ist vollständig anpassbar. ALLE FEATURES IM ÜBERBLICK v1.8.1 • Aktualisiert Konto Bearbeiten • Einkommensklassen Unterstützung • Allow saving Transaktion auf Transaktionsliste • Kontoname Länge fix v1.8.0 • Aktualisierte Übersetzung Zustand v1.7.12 • Pro und schnelle Übertragungsprotokollierung. Konzentrieren Sie sich auf die Berichte nicht die manuelle Arbeit • Mehrere Währung zu unterstützen. Große Kosten-Tracker, Kosten-Logger-Funktion • Kredit • und Debitkonten, Geldbörse, Ausgabenkategorien zu unterstützen, dass vollständig anpassbar • Anpassbare Budgetplanung mit der Zeit im Zusammenhang mit Performance-Analyse und Vorhersage-Funktion • große Monats • und Gesamt Berichte zu finden • Easy Budgetberichte zu verstehen… pre v1.7.x • Pro und schnelle Übertragungsprotokollierung. Konzentrieren Sie sich auf die Berichte nicht die manuelle Arbeit • Mehrere Währung zu unterstützen. Große Kosten-Tracker, Kosten-Logger-Funktion • Kredit • und Debitkonten, Geldbörse, Ausgabenkategorien zu unterstützen, dass vollständig anpassbar • Anpassbare Budgetplanung mit der Zeit im Zusammenhang mit Performance-Analyse und Vorhersage-Funktion • große Monats • und Gesamt Berichte zu finden • Easy Budgetberichte zu verstehen…}
Read more
Description (
Characters: 2728 of 4000
)
Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να παρακολουθείτε τα χρήματα σας και να γνωρίζετε που πάνε. Ο AVZ Money Pro Διαχειριστής και καταγραφέας χρημάτων σας βοηθάει να εντοπίσετε κενά του προυπολογισμού σας, σταματά τις απώλειες χρημάτων και σας εξοικονομεί χρήματα και είναι Δωρεάν παρέχοντας Δωρεάν υποστήρηξη πελατών. γίνεται ο διαχειριστής των χρημάτων σας με αυτόν τον καταπληκτικό προσωπικό διαχειριστή των οικονομικών σας. Πιο αγαπημένα χαρακτηριστικά • να είναι εύληπτες· • μεγάλη διεπαφή χρήστη • προσαρμοσμένες κατηγορίες (λογαριασμοί) • διάφορες εκθέσεις που είναι εύκολο να καταλάβει • υποστηρίζει 200 νομίσματα (όπως USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • τον πλήρη έλεγχο στη ροή των χρημάτων σας • επαναλαμβανόμενες συναλλαγές • ΣΤΕΛΕΧΟΣ • σχέδια προϋπολογισμού • πλήρως παραμετροποιήσιμο Αυτός ο διαχειριστής τα χρήματα είναι μια ελεύθερη προσωπική χρηματοδότηση διαχειριστή εφαρμογή που ανοίγει νέες προοπτικές για σας. Όχι μόνο log δαπάνες σας, αλλά προληπτικά σας βοηθά να προβλέψουμε τις μελλοντικές δαπάνες των χρημάτων σας. Money Pro: διαχείριση εξόδων σας βοηθά να προβλέψουμε την αξία τους προϋπολογισμούς σας στο τέλος της εβδομάδας, μήνα ή έτος. Αυτή η μεγάλη μοναδικό σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού σας βοηθά να παραγγείλετε τα έξοδά σας με βάζα τα χρήματα (προϋπολογισμοί), και αυτό είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Χαρακτηριστικά με μια ματιά v1.8.1 • Υποστήριξη της κατηγορίας εισοδήματος • Ενημερώθηκε λογαριασμό επεξεργασία επέτρεπε την αποφυγή των συναλλαγών στη λίστα συναλλαγής • Ο λογαριασμός fix μήκος του ονόματος v1.8.0 • yes v1.7.12 • Pro και γρήγορη καταγραφή της μεταφοράς. Επικεντρωθεί στις εκθέσεις δεν την χειρωνακτική εργασία • Υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων. Μεγάλη tracker έξοδα, έξοδα χαρακτηριστικό καταγραφικό • Πιστωτικές και χρεωστικές τους λογαριασμούς, το πορτοφόλι, τις κατηγορίες εξόδων υποστηρίζουν ότι πλήρως παραμετροποιήσιμο • Προσαρμόσιμα σχεδιασμό του προϋπολογισμού με την ανάλυση των επιδόσεων που σχετίζονται με το χρόνο και τη δυνατότητα πρόβλεψης • Εύκολο να κατανοήσει τις εκθέσεις του προϋπολογισμού • Μεγάλη μηνιαία και συνολική εκθέσεις για να βρείτε… pre v1.7.x • Pro και γρήγορη καταγραφή της μεταφοράς. Επικεντρωθεί στις εκθέσεις δεν την χειρωνακτική εργασία • Υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων. Μεγάλη tracker έξοδα, έξοδα χαρακτηριστικό καταγραφικό • Πιστωτικές και χρεωστικές τους λογαριασμούς, το πορτοφόλι, τις κατηγορίες εξόδων υποστηρίζουν ότι πλήρως παραμετροποιήσιμο • Προσαρμόσιμα σχεδιασμό του προϋπολογισμού με την ανάλυση των επιδόσεων που σχετίζονται με το χρόνο και τη δυνατότητα πρόβλεψης • Εύκολο να κατανοήσει τις εκθέσεις του προϋπολογισμού • Μεγάλη μηνιαία και συνολική εκθέσεις για να βρείτε…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2227 of 4000
)
यह तुम्हारे पैसे ट्रैक, और जहाँ आपका पैसा बाहर बहती है खोजने के लिए इतना आसान कभी नहीं हो सकता है। AZV पैसा: एक समर्थक पैसे प्रबंधक / खर्च पर नजर (पैसा ट्रैकर) आप अपने बजट छेद खोजने के लिए, पैसा लीक आप पैसे बचाने के चलो रोकने में मदद करता है। और इस खर्च पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र है। फ्री ग्राहक समर्थन के साथ। इस महान व्यक्तिगत वित्त प्रबंधक के साथ अपने पैसे प्रबंधक हो। सबसे अधिक प्यार सुविधाओं • समझने के लिए • महान यूजर इंटरफेस • कस्टम श्रेणियों (लेखा) • विभिन्न रिपोर्टों है कि समझने के लिए आसान कर रहे हैं • 200 मुद्राओं का समर्थन करता है (USD तरह, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, एयूडी, भारतीय रुपया, सीएडी) • अपने पैसे के प्रवाह के लिए पूर्ण नियंत्रण • आवर्ती लेनदेन • पेशेवर उपकरण • बजट की योजना • पूरी तरह से अनुकूलन इस पैसे प्रबंधक एक नि: शुल्क व्यक्तिगत वित्त प्रबंधक app आप के लिए नए दृष्टिकोण खुलती है। इतना ही नहीं अपने खर्चे लॉग इन करें, लेकिन लगातार मदद करता है आप अपने भविष्य के पैसे खर्च करने का अनुमान है। मनी समर्थक: व्यय प्रबंधक आप सप्ताह, महीने या साल के अंत में अपने बजट के मूल्य की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इस महान अनूठा बजट प्रणाली आप पैसे जार (बजट) को अपने खर्च करने के लिए आदेश में मदद करता है, और यह पूरी तरह से अनुकूलन है। एक नज़र में सुविधाएँ v1.8.1 • अद्यतन खाते के संपादन • आय वर्ग का समर्थन • लेन-देन की सूची पर लेन-देन की बचत की अनुमति • खाता नाम लंबाई तय v1.8.0 • अद्यतन अनुवाद राज्य v1.7.12 • प्रो और तेजी से हस्तांतरण प्रवेश। रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित नहीं मैन्युअल काम • एकाधिक मुद्रा समर्थन करते हैं। महान खर्च पर नजर रखने, खर्च लकड़हारा सुविधा • क्रेडिट और डेबिट खातों, बटुए, व्यय श्रेणियों का समर्थन है कि पूरी तरह से अनुकूलन • समय संबंधित प्रदर्शन के विश्लेषण और भविष्यवाणी की सुविधा के साथ अनुकूलन बजट की योजना बना • महान मासिक और समग्र रिपोर्ट मिल करने के लिए • आसान बजट रिपोर्टों को समझने के लिए… pre v1.7.x • प्रो और तेजी से हस्तांतरण प्रवेश। रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित नहीं मैन्युअल काम • एकाधिक मुद्रा समर्थन करते हैं। महान खर्च पर नजर रखने, खर्च लकड़हारा सुविधा • क्रेडिट और डेबिट खातों, बटुए, व्यय श्रेणियों का समर्थन है कि पूरी तरह से अनुकूलन • समय संबंधित प्रदर्शन के विश्लेषण और भविष्यवाणी की सुविधा के साथ अनुकूलन बजट की योजना बना • महान मासिक और समग्र रिपोर्ट मिल करने के लिए • आसान बजट रिपोर्टों को समझने के लिए…}
Read more
Description (
Characters: 2404 of 4000
)
Soha korábban nem volt ilyen könnyű a pénzügyei követése, annak megkeresése, hogy hol folyik el a pénze. AZV Money egy professzionális pénzkezelő/követő pfm (personal finance manager) alkalmazás, ami segít költségvetést tervezni és megtalálni a költségvetésében lévő lyukakat. Az alkalmazás ingyenesen használató ingyenes email ügyfélszolgálattal. Legyen Ön saját maga pénzügyi menedzsere ezzel a kiváló alkalmazással. Legkedveltebb funkciók • Könnyen érhető • Szuper felhasználói felület • Egyéni kategóriák létrehozásának lehetősége • Különböző, nagyon egyszerűen megérthető riportok • több, mint 200 valutát támogat, mint a Ft, Euro, USA Dollár, Angol font, Bitcoin,...) • teljes ellenőrzést ad pénze áramlásához • támogatja az ismételt tartnzakciókat • egy pro eszköz • támogatja a költségvetés-terveket • teljesen testre-szabható Ez a pénzkezelő alkalmazás új lehetőségeket jelent az Ön számára. Nem csak segít naplózni a pénzügyeit, de proaktívan segít megjósolni a a jövőbeni pénzügyeit. Pro pénzkezelő megjósolja a költségvetései várható értékét a hét, hónap vagy év végén. Ez az egyedi költségvetés kezelő segít kordában tartani a költségeit és teljesen testre szabható A jellemzők dióhéjban v1.8.1 • frissített fordítások két új nyelvvel • jobb régió kezelés, UK dátumformátum • widget a gyorsabb rögzítés érdekében • javított külső tárhelyre történő exportálás v1.8.0 • frissített számla kezelés • bevételi kategóriák támogatása (menüből elérhető) • tranzakció rögzítése a tranzakciós listából • számla/kategória nevének hosszával kapcsolatos hiba javítása v1.7.12 • Fordítások frissítése pre v1.7.x • professzionális és gyors pénzmozgás rögzítés. Fókuszáljon a riportokra, ne a manuális munkára • több különböző valuta támogtás • hitel és pénzszámlák támogatása, pénztárca támogatás, kiadási kategóriák, teljes testre szabhatóság • teljesen testre szabható költségvetés tervező időalapú performancia vizsgálattal • könnyedén érthető költségvetési jelentés • remek havi és teljes riport arról, hogy hová folyik el a pénze • gyönyörű és könnyen érhető grafikonok, ha szereti a grafikonokat • tutorial bemutató, ami elmagyarázza az alapokat • jelszavas védelem • számos egyedi okon és szín a számlákhoz és kategóriákhoz • emlékeztetők, hogy ne felejtsen el egyetlen kiadást sem naplózni • emailes támogatás • fordítói közösség}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2560 of 4000
)
Tidak akan mudah melacak keuangan Anda, dan menemukan dimana uang Anda telah mengalir keluar. AZV Money: sebuah pengelola keuangan profesional / pelacak biaya (pelacak keuangan) membantu Anda untuk menemukan lubang pada anggaran Anda, menghentikan pemborosan sehingga Anda dapat menghemat uang. Dan pelacak biaya ini gratis. Dengan dukungan pelanggan gratis. Kelola keuangan Anda dengan pengelola finansial pribadi yang hebat ini. Kebanyakan fitur dicintai • mudah dipahami • antarmuka pengguna yang menarik • kategori kustom (Akun) • berbagai laporan yang mudah dipahami • mendukung lebih dari 200 mata uang (seperti USD, EUR, GBP, AUD, INR, CAD) • kontrol penuh aliran keuangan Anda • transaksi rutin • alat profesional • rencana anggaran • dapat dikostumisasi penuh Pengelola keuangan ini adalah pengelola finansial pribadi gratis yang akan membuka perspektif baru untuk Anda. Tidak hanya mencatat pengeluaran Anda, tetapi secara proaktif membantu Anda untuk memprediksi pengeluaran uang masa depan Anda. Money pro: pengelola biaya membantu Anda untuk memprediksi nilai anggaran Anda pada akhir minggu, bulan maupun tahun. Sistem anggaran terbaik yang unik membantu Anda untuk mengelola pengeluaran Anda ke kendi uang (anggaran), dan dapat dikostumisasi penuh. Fitur sekilas v1.8.1 • Terjemahan diperbarui, 2 terjemahan baru • format tanggal dan wilayah yang lebih baik • widget untuk transaksi yang lebih cepat • dukungan export ke penyimpanan eksternal yang lebih baik v1.8.0 • Akun editing diperbarui • Dukungan kategori penghasilan (tersedia pada menu) • Dapat menyimpan transaksi di daftar transaksi • Perbaikan panjang nama akun v1.7.12 • Terjemahan diperbarui pre v1.7.x • Mencatat transaksi secara profesional dan cepat. Fokus pada laporan bukan pekerjaan manual • Dukungan untuk beberapa mata uang. Pelacak biaya yang hebat, fitur pencatat biaya • Dukungan akun debet dan kredit, dompet, kategori pengeluaran yang sepenuhnya dapat dikostumisasi • Rencana anggaran yang dapat dikostumisasi dengan performa analisis kinerja waktu dan fitur prediksi • Laporan anggaran yang mudah dipahami • Laporan bulanan dan keseluruhan laporan untuk mengetahui kemana uang Anda • Grafik yang menarik dan berguna, jika Anda menyukai grafik • Tutorial hebat yang memperlihatkan dasar • Protekai kata sandi tersedia di pengaturan • Bermacam-macam ikon dan warna yang unik untuk akun dan kategori • Notifikasi pengingat. Jangan lupa mencatat pengeluaran apapun • Dukungan email • Komunitas penerjemahan}
Read more
Description (
Characters: 2638 of 4000
)
Non è mai stato così facile per monitorare il vostro denaro, e trovare dove il denaro scorre fuori. AZV denaro: un professionista soldi manager / Expense Tracker (denaro tracker) che ti aiuta a trovare i vostri buchi di bilancio, interrompe il denaro fughe consentono di risparmiare denaro. E questo Expense Tracker è libero. Con il supporto di cliente libero. Essere il responsabile di soldi con questo grande direttore di finanza personale. La maggior parte delle caratteristiche amati • semplice da capire • grande interfaccia utente • categorie personalizzate (conti) • vari rapporti che sono facili da capire • supporta oltre 200 valute (come USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • il controllo completo per il flusso di denaro • transazioni ricorrenti • professionale • piani di bilancio • Interfaccia utente completamente personalizzabile. Di gestione delle finanze è un gestore di applicazione di finanza personale gratuito che apre nuove prospettive per voi. Non solo log le spese, ma in modo proattivo aiuta a predire il vostro futuro denaro da spendere. Il denaro pro: direttore di spesa vi aiuta a prevedere il valore del budget alla fine della settimana, mese o anno. Questo grande sistema di budgeting unico vi aiuta a ordinare le spese di vasetti di denaro (bilanci), e questo è completamente personalizzabile. Caratteristiche principali v1.8.1 • Supporto categoria di reddito • conto Aggiornato editing consentono di salvare transazione nella lista delle transazioni • Conto lunghezza del nome correzione v1.8.0 • Lo stato di traduzione Aggiornato v1.7.12 • Pro e la registrazione di trasferimento veloce. Focus sui rapporti non il lavoro manuale • supporto per la valuta multipla. Grande Expense Tracker, caratteristica logger spese • conti di credito e di debito, portafogli, categorie di spesa sostengono che completamente personalizzabile • pianificazione del bilancio personalizzabile con l'analisi delle prestazioni relativi tempo e funzione di suggerimento • Facile da capire i rapporti di bilancio • Grandi report mensili e complessive per trovare… pre v1.7.x • Pro e la registrazione di trasferimento veloce. Focus sui rapporti non il lavoro manuale • supporto per la valuta multipla. Grande Expense Tracker, caratteristica logger spese • conti di credito e di debito, portafogli, categorie di spesa sostengono che completamente personalizzabile • pianificazione del bilancio personalizzabile con l'analisi delle prestazioni relativi tempo e funzione di suggerimento • Facile da capire i rapporti di bilancio • Grandi report mensili e complessive per trovare…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2412 of 4000
)
Jis niekada nebus taip lengva sekti savo pinigus, ir rasti, kur jūsų pinigai išteka. AZV Pinigai: pro pinigų vadybininkas / išlaidos trackeris (pinigai Tracker), kuri padeda jums rasti savo biudžeto skyles, sustabdyti pinigų nutekėjimas Leiskite jums sutaupyti pinigų. Ir šios išlaidos trackeris yra nemokama. Su nemokamu klientų aptarnavimo. Būkite savo pinigų vadybininkas šį puikų asmeninių finansų vadybininkas. Labiausiai mėgo funkcijos • turi būti lengvai suprantama; • puikus vartotojo sąsaja • užsakymą Kategorijos (sąskaitos) • Įvairios ataskaitos, kad būtų lengva suprasti • palaiko 200 valiutų (pavyzdžiui, JAV doleriais, eurais, GBP, AUD,, TNS, CAD) • visiškai kontroliuoti savo pinigų srautą • pasikartojančios operacijos • Profesionalūs • biudžeto planai • pilnai pritaikoma Šie pinigai vadybininkas yra nemokama asmeninių finansų vadybininkas app, kuri atveria naujas perspektyvas jums. Ne tik prisijungti savo išlaidas, tačiau aktyviai padeda jums prognozuoti savo ateities pinigų išlaidas. Pinigai Pro: išlaidų tvarkyklė padeda jums prognozuoti savo biudžetų vertės savaitės, mėnesio arba metų pabaigos. Tai puikus unikalus biudžeto sistema padeda jums užsisakyti savo išlaidas, kad pinigų stiklainius (Biudžeto), ir tai yra pilnai pritaikoma. Funkcijos iš pirmo žvilgsnio v1.8.1 • Parama Pelno kategorijoje • Atnaujintas paskyros redagavimas galimybę sutaupyti sandorį sandorio sąrašą • sąskaitos pavadinimas ilgis fix v1.8.0 • Atnaujinta vertimas būklė v1.7.12 • Pro ir greitai perkelti medienos ruoša. Dėmesys ataskaitų ne rankų darbo • Multiple valiutos paramą. Didžiosios išlaidos trackeris, išlaidų kaupiklis funkcija • Kredito ir debeto sąskaitos, piniginės, išlaidų kategorijos remti, kad pilnai pritaikoma • Įprastiniai biudžeto planavimas su laiko susiję veiklos analizės ir prognozavimo funkcija • Lengva suprasti biudžeto ataskaitas • Didžiosios mėnesines ir bendras ataskaitas rasti… pre v1.7.x • Pro ir greitai perkelti medienos ruoša. Dėmesys ataskaitų ne rankų darbo • Multiple valiutos paramą. Didžiosios išlaidos trackeris, išlaidų kaupiklis funkcija • Kredito ir debeto sąskaitos, piniginės, išlaidų kategorijos remti, kad pilnai pritaikoma • Įprastiniai biudžeto planavimas su laiko susiję veiklos analizės ir prognozavimo funkcija • Lengva suprasti biudžeto ataskaitas • Didžiosios mėnesines ir bendras ataskaitas rasti…}
Read more
Description (
Characters: 2770 of 4000
)
Никогаш не било толку лесно да ги следите вашите пари и да знаете каде одат истите. AZV Money: a pro money manager / управувач на трошоци (управувач на пари) кој ви помага да ги најдете недостатоците во вашиот буџет, спречете го истекот на пари и заштедете пари. Овој управувач на трошоци е бесплатен. Бесплатна е и поддршката на корисниците. Бидете вашиот управувач на пари со овој одличен управувач на лични финансии. Најсакани функции • лесно за разбирање • Одличен кориснички интерфејс • кориснички приспособени категории (сметки) • разновидни извештаи кои се лесно разбирливи • поддржува 200+ валути (како Долар, Евро, Британска Фунта, Австралиски Долар, Индијска рубља, Канадски Долар) • целосна контрола на твојот прилив на пари • периодични трансакции • професионална алатка • планирање буџети • целосно приспособливи Овој управувач на пари е бесплатна апликација за управување со личните финансии која отвора нови перспективи за вас. Не само што можете да ги внесите вашите расходи, туку проактивно ви помага да го предвидите трошењето на вашите идни пари. Money pro: управувачот на расходи ви помага да ја предвидите вредноста на вашите буџети на крајот на неделата, месецот или годината. Овој одличен систем за буџетирање ви помага да ги распоредите вашите трошоци во тегли за пари и ова распоредување е целосно прилагодливо. Функции на само еден поглед v1.8.1 • Ажурирани преводи, 2 нови преводи • подобро справување со регионите и форматот на датумот за жителите на Велика Британија • проблем со виџетот за побрза трансакција. • подобра поддршка за експортирање надворешна меморија v1.8.0 • Ажурирано е уредувањето на сметката • Поддршка за категоријата за приходи (достапна во менито) • Дозвола за зачувување трансакции на листа за трансакции • Поправка на должината на името на сметката v1.7.12 • Ажурирана државата на преводот pre v1.7.x • Внесување Pro и брз трансфер. Се сосредоточува на извештаите не на мануална работа • Поддршка на повеќе валути. Одличен следач на расходи, функција за внесување на расходи • Кредитни и дебитни сметки, паричник, поддршка за категории за расход кои се потполно прилагодливи • Прилагодливо планирање на буџетот со анализи за изведување поврзани со времето и функција за предвидување • Извештаи за буџет кои се лесно разбирливи • Одлични месечни и целосни извештаи за да откриете каде ви одат парите • Убави и корисни табели, доколку сакате табели • Одличен туторијал кој ги прикажува основите • Заштита со лозинка достапна во поставувањата • Разновидни уникатни икони и бои за сметки и категории • Известувања за потсетник. Не го пропуштајте внесувањето на ниту еден расход • Поддршка за е-пошта • Заедница на преведувачи}
Read more
Description (
Characters: 2457 of 4000
)
Ia tidak pernah menjadi begitu mudah untuk mengesan wang anda, dan mencari di mana wang anda mengalir keluar. AZV Money: pengurus wang pro / pengesan perbelanjaan (pengesan wang) yang membantu anda untuk mencari ketirisan perbelanjaan anda, menghentikan kebocoran wang membolehkan anda menjimatkan wang. Dan pengesan perbelanjaan ini adalah percuma. Dengan sokongan pelanggan percuma. Menjadi pengurus wang anda dengan pengurus kewangan peribadi yang hebat ini. Kebanyakan ciri-ciri disayangi • Mudah difahami • antara muka pengguna yang hebat • Tetapan Kategori • Pelbagai laporan yang mudah faham • menyokong 200 jenis mata wang (seperti USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • kawalan penuh untuk aliran wang anda • Transaksi Berulang • Alat Profesional • Perancangan Belanjawan • Boleh diubah sepenuhnya Aplikasi Pengurusan Kewangan peribadi percuma yang membuka perspektif baru bagi anda. Bukan sahaja mencatat perbelanjaan anda, tetapi secara proaktif membantu anda untuk meramalkan penggunaan wang masa hadapan anda. Money Pro: Pengurusan perbelanjaan membantu anda untuk meramalkan nilai belanjawan anda pada hujung minggu, bulan atau tahun. Sistem belanjawan unik yang hebat ini membantu anda untuk menyusun perbelanjaan anda untuk belanjawan, dan boleh di ubah sepenuhnya. Ciri-ciri sepintas lalu v1.8.1 • -Kemaskini akaun • Menyokong Kategori pendapatan • membenarkan simpanan transaksi urus niaga pada senarai transaksi senarai • Nama akaun yang tetap v1.8.0 • Jadi pengurus wang anda dengan pengurus kewangan peribadi besar ini." v1.7.12 • Pro dan pembalakan pemindahan pantas. Memberi tumpuan kepada laporan tidak kerja manual • sokongan mata wang berganda. perbelanjaan yang besar tracker, perbelanjaan ciri Logger • Kredit dan debit akaun, dompet, kategori perbelanjaan menyokong yang sepenuhnya disesuaikan • perancangan bajet disesuaikan dengan analisis prestasi berkaitan masa dan ciri ramalan • Mudah untuk memahami laporan bajet pre v1.7.x • Laporan bulanan dan keseluruhan terbaik untuk mencari ke mana duit anda pergi • Carta yang menarik dan berguna, sekiranya anda sukakan carta • Tutorial terbaik yang menunjukkan asas • Perlindungan kata kunci boleh didapati pada tetapan • Pelbagai ikon unik dan warna untuk akaun-akaun dan kategori-kategori • Notifikasi peringatan. Jangan tertinggal untuk mencatat apa-apa perbelanjaan • Sokongan email • Komuniti penterjemah.}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2081 of 4000
)
این است که هرگز بسیار آسان برای پیگیری پول خود را، و پیدا کردن آن پول خود را جاری می شود. AZV پول: یک مدیر پول نرم افزار Pro / ردیاب هزینه (ردیاب پول) که کمک می کند تا شما را به پیدا کردن حفره های بودجه خود را، متوقف کردن پول نشت اجازه دهید شما پول را نجات دهد. و این ردیاب هزینه رایگان است. با پشتیبانی از مشتری آزاد. شود مدیر پول خود را با این مدیر امور مالی شخصی بزرگ است. بسیاری از ویژگی های دوست داشتنی • فهمیدن • رابط کاربری بزرگ • دسته های سفارشی (حساب) • گزارش های مختلف که به آسانی قابل درک • پشتیبانی از 200 ارز (مانند دلار، یورو، پوند انگلیس، AUD، INR، CAD) • کنترل کامل به جریان پول خود را • معاملات مکرر • حرفه ای • برنامه های بودجه • کاملا قابل تنظیم این مدیر پول یک برنامه مالی شخصی بدهید رایگان که باز می شود دیدگاه های جدید برای شما است. نه تنها ورود هزینه های خود را، اما فعالانه کمک می کند تا شما را به پیش بینی صرف پول خود را در آینده است. پول های نرم افزار: مدیریت هزینه ها کمک می کند تا شما را به پیش بینی ارزش بودجه خود را در پایان هفته، ماه و یا سال. این سیستم بزرگ بودجه منحصر به فرد کمک می کند تا شما را به سفارش هزینه های خود را به شیشه پول (بودجه)، و این کاملا قابل تنظیم است. ویژگی در یک نگاه v1.8.1 • به روز حساب در حال ویرایش • دسته بندی درآمد پشتیبانی • اجازه صرفه جویی در معامله در لیست معامله • حساب ثابت طول نام v1.8.0 • به روز شده دولت ترجمه v1.7.12 • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به… pre v1.7.x • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به…}
Read more
Description (
Characters: 2081 of 4000
)
این است که هرگز بسیار آسان برای پیگیری پول خود را، و پیدا کردن آن پول خود را جاری می شود. AZV پول: یک مدیر پول نرم افزار Pro / ردیاب هزینه (ردیاب پول) که کمک می کند تا شما را به پیدا کردن حفره های بودجه خود را، متوقف کردن پول نشت اجازه دهید شما پول را نجات دهد. و این ردیاب هزینه رایگان است. با پشتیبانی از مشتری آزاد. شود مدیر پول خود را با این مدیر امور مالی شخصی بزرگ است. بسیاری از ویژگی های دوست داشتنی • فهمیدن • رابط کاربری بزرگ • دسته های سفارشی (حساب) • گزارش های مختلف که به آسانی قابل درک • پشتیبانی از 200 ارز (مانند دلار، یورو، پوند انگلیس، AUD، INR، CAD) • کنترل کامل به جریان پول خود را • معاملات مکرر • حرفه ای • برنامه های بودجه • کاملا قابل تنظیم این مدیر پول یک برنامه مالی شخصی بدهید رایگان که باز می شود دیدگاه های جدید برای شما است. نه تنها ورود هزینه های خود را، اما فعالانه کمک می کند تا شما را به پیش بینی صرف پول خود را در آینده است. پول های نرم افزار: مدیریت هزینه ها کمک می کند تا شما را به پیش بینی ارزش بودجه خود را در پایان هفته، ماه و یا سال. این سیستم بزرگ بودجه منحصر به فرد کمک می کند تا شما را به سفارش هزینه های خود را به شیشه پول (بودجه)، و این کاملا قابل تنظیم است. ویژگی در یک نگاه v1.8.1 • به روز حساب در حال ویرایش • دسته بندی درآمد پشتیبانی • اجازه صرفه جویی در معامله در لیست معامله • حساب ثابت طول نام v1.8.0 • به روز شده دولت ترجمه v1.7.12 • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به… pre v1.7.x • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به…}
Read more
Description (
Characters: 2081 of 4000
)
این است که هرگز بسیار آسان برای پیگیری پول خود را، و پیدا کردن آن پول خود را جاری می شود. AZV پول: یک مدیر پول نرم افزار Pro / ردیاب هزینه (ردیاب پول) که کمک می کند تا شما را به پیدا کردن حفره های بودجه خود را، متوقف کردن پول نشت اجازه دهید شما پول را نجات دهد. و این ردیاب هزینه رایگان است. با پشتیبانی از مشتری آزاد. شود مدیر پول خود را با این مدیر امور مالی شخصی بزرگ است. بسیاری از ویژگی های دوست داشتنی • فهمیدن • رابط کاربری بزرگ • دسته های سفارشی (حساب) • گزارش های مختلف که به آسانی قابل درک • پشتیبانی از 200 ارز (مانند دلار، یورو، پوند انگلیس، AUD، INR، CAD) • کنترل کامل به جریان پول خود را • معاملات مکرر • حرفه ای • برنامه های بودجه • کاملا قابل تنظیم این مدیر پول یک برنامه مالی شخصی بدهید رایگان که باز می شود دیدگاه های جدید برای شما است. نه تنها ورود هزینه های خود را، اما فعالانه کمک می کند تا شما را به پیش بینی صرف پول خود را در آینده است. پول های نرم افزار: مدیریت هزینه ها کمک می کند تا شما را به پیش بینی ارزش بودجه خود را در پایان هفته، ماه و یا سال. این سیستم بزرگ بودجه منحصر به فرد کمک می کند تا شما را به سفارش هزینه های خود را به شیشه پول (بودجه)، و این کاملا قابل تنظیم است. ویژگی در یک نگاه v1.8.1 • به روز حساب در حال ویرایش • دسته بندی درآمد پشتیبانی • اجازه صرفه جویی در معامله در لیست معامله • حساب ثابت طول نام v1.8.0 • به روز شده دولت ترجمه v1.7.12 • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به… pre v1.7.x • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به…}
Read more
Description (
Characters: 2081 of 4000
)
این است که هرگز بسیار آسان برای پیگیری پول خود را، و پیدا کردن آن پول خود را جاری می شود. AZV پول: یک مدیر پول نرم افزار Pro / ردیاب هزینه (ردیاب پول) که کمک می کند تا شما را به پیدا کردن حفره های بودجه خود را، متوقف کردن پول نشت اجازه دهید شما پول را نجات دهد. و این ردیاب هزینه رایگان است. با پشتیبانی از مشتری آزاد. شود مدیر پول خود را با این مدیر امور مالی شخصی بزرگ است. بسیاری از ویژگی های دوست داشتنی • فهمیدن • رابط کاربری بزرگ • دسته های سفارشی (حساب) • گزارش های مختلف که به آسانی قابل درک • پشتیبانی از 200 ارز (مانند دلار، یورو، پوند انگلیس، AUD، INR، CAD) • کنترل کامل به جریان پول خود را • معاملات مکرر • حرفه ای • برنامه های بودجه • کاملا قابل تنظیم این مدیر پول یک برنامه مالی شخصی بدهید رایگان که باز می شود دیدگاه های جدید برای شما است. نه تنها ورود هزینه های خود را، اما فعالانه کمک می کند تا شما را به پیش بینی صرف پول خود را در آینده است. پول های نرم افزار: مدیریت هزینه ها کمک می کند تا شما را به پیش بینی ارزش بودجه خود را در پایان هفته، ماه و یا سال. این سیستم بزرگ بودجه منحصر به فرد کمک می کند تا شما را به سفارش هزینه های خود را به شیشه پول (بودجه)، و این کاملا قابل تنظیم است. ویژگی در یک نگاه v1.8.1 • به روز حساب در حال ویرایش • دسته بندی درآمد پشتیبانی • اجازه صرفه جویی در معامله در لیست معامله • حساب ثابت طول نام v1.8.0 • به روز شده دولت ترجمه v1.7.12 • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به… pre v1.7.x • نرم افزار و ورود به سیستم انتقال سریع. تمرکز بر روی گزارش نه کار دستی • پشتیبانی از ارز چندگانه. ردیاب بزرگ هزینه، هزینه از ویژگی های چوب • حساب های اعتباری و بدهی، کیف پول، دسته بندی هزینه حمایت که به طور کامل قابل تنظیم • برنامه ریزی بودجه ریزی با هم مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد و قابلیت پیشبینی • آسان به درک گزارش بودجه • گزارش ماهانه بزرگ و به طور کلی به…}
Read more
Description (
Characters: 2648 of 4000
)
NIgdy nie było możliwości do tak łatwego śledzenia finansów, by znaleźć, gdzie uciekają. AZV Money: profesjonalny menedżer finansów/ tracker wydatków, który pomaga zlokalizować i załatać dziury w budżecie i oszczędzać pieniądze. Co najlepsze, jest bezpłatny. Wsparcie twórców aplikacji względem użytkowników także jest bezpłatne. Bądź menedżerem swoich finansów, który używa mądrych narzędzii. Najbardziej lubi funkcje • łatwe do zrozumienia • świetny interfejs użytkownika • własne kategorie (konta) • różne, łatwe do zrozumienia raporty • obsługuje ponad 200+ walut (np. PLN, USD, EUR, GBP, AUD, INR, CAD) • pełna kontrola przepływu pieniędzy • transakcje okresowe • profesjonalne narzędzia • plany budżetu • w pełni konfigurowalny Ten menedżer finansów jest bezpłatną aplikacją, która otwiera nowe możliwości. Nie tylko zapisuje twoje wydatki, ale aktywnie pomaga do przewidywania przyszłych wydatków. Money pro: menedżer wydatów, który pomaga przwidywać twoje budżety na koniec tygodnia, miesiąca lub roku. To unikalny system budżetowania, który pomaga zarządzania wydatkami w słoikach (budżetach) i jest w pełni konfigurowalny. Szybka podróż po funkcjach v1.8.1 • Zaktualizowano edycję konta • Wsparcie dla kategorii przychodów • Dodano możliwość wyświetlania oszczędoności na liście transakcji • Naprawiono długość nazwy konta v1.8.0 • Zaktualizowano stan tłumaczenia v1.7.12 • Profesjonalne i szybkie zaisywanie transferów. Skup się na raportach, nie na pracy manualnej • Wsparcie dla wielu walut. Świetny tracker wydatów • Konta kredytowe i debetowe, portfel, wsparcie dla kategorii wydatków, które są w pełni konfigurowalne • Konfigurowalne plany budrżetowe z analizą czasową i funkcją predykcji • Łatwe do zrozumienia raporty budżetowe • Świetnie miesięczne i całościowe, by zrozumieć, gdzie uciekają twoje pieniądze • Piękne i użyteczne wykresy, jeśli kochasz wykresy • Łatwy samouczek, byś nauczył się podstaw • Chronienie hasłem dostępne w ustawieniach • Dużo unikalnych ikon i kolorów dla kont i kategorii • Powiadomienia; nie zapomnisz o wpisaniu wydatków • Wsparcie przez e-mail • Społeczność tłumaczów pre v1.7.x • Pro i szybki transfer. Skup się na raportach, a nie na pracy ręcznej • Wsparcie wielu walut. Świetny moduł śledzenia wydatków, funkcja rejestrowania kosztów • konta kredytowe i debetowe, portfel, kategorie wydatków umożliwiające w pełni konfigurowalny dostosowywanie • dostosowywanie planowania budżetu z analizą wydajności i przewidywaniem czasu • łatwe do zrozumienia sprawozdania budżetowe • wspaniałe raporty miesięczne i ogólne, które można znaleźć…}
Read more
Description (
Characters: 2579 of 4000
)
É que nunca será tão fácil controlar seu dinheiro e encontre onde seu dinheiro flui para fora. AZV dinheiro: dinheiro pro gerente / despesa tracker (rastreador de dinheiro) que ajuda você a encontrar seus buracos do orçamento, parar o dinheiro vazamentos vamos você economizar dinheiro. E esta despesa tracker é gratuito. Com atendimento gratuito. Ser seu gerente de dinheiro com este gerenciador de finanças pessoais grande. Características mais amadas • Fácil entendimento • interface de usuário grande • categorias personalizadas (contas) • vários relatórios que são fáceis de compreender • suporta 200 + moedas (como USD, EUR, GBP, AUD, INR, CAD) • controle total de seu fluxo de dinheiro • Transacções Periódicas • Profissional • planos de orçamento • Interface de Utilizador totalmente personalizável. Este gestor de dinheiro é um app Gerenciador de finanças pessoais gratuito que abre novas perspectivas para você. Não só registrar suas despesas, mas proativamente ajuda a prever seus gastos de dinheiro futuro. Dinheiro pro: despesa manager ajuda a prever o seu valor de orçamentos no final da semana, mês ou ano. Este exclusivo sistema de orçamentação grande ajuda a ordenar as suas despesas para frascos de dinheiro (orçamentos), e é totalmente personalizável. Características de relance v1.8.1 • -Conta atualizado edição • categoria apoio ao rendimento • permite salvar a transação na lista de transação • correção de comprimento de nome de conta v1.8.0 • -Estado de tradução atualizado v1.7.12 • -Pro e rápida transferência de log. Centrar-se sobre os relatórios não o trabalho manual • suporte a várias moedas. Perseguidor de grande despesa, característica do registador de despesa • contas de crédito e débito, carteira, categorias de despesa suporta totalmente personalizável • personalizável orçamento planejamento com recurso de análise e previsão de desempenho relacionados tempo • fácil de entender os relatórios de orçamento • relatórios de grande mensal e global para encontrar… pre v1.7.x • Pro e registro de transferência rápida. Concentre-se nos relatórios e não no trabalho manual • Suporte a múltiplas moedas. Rastreador de despesas grandes, recurso de registro de despesas • contas de crédito e débito, carteira, categorias de despesas apoio que totalmente personalizável • Planejamento de orçamento personalizável com tempo de análise de desempenho relacionado e recurso de previsão • Fácil de entender relatórios de orçamento • Grandes relatórios mensais e globais para encontrar…}
Read more
Description (
Characters: 2579 of 4000
)
É que nunca será tão fácil controlar seu dinheiro e encontre onde seu dinheiro flui para fora. AZV dinheiro: dinheiro pro gerente / despesa tracker (rastreador de dinheiro) que ajuda você a encontrar seus buracos do orçamento, parar o dinheiro vazamentos vamos você economizar dinheiro. E esta despesa tracker é gratuito. Com atendimento gratuito. Ser seu gerente de dinheiro com este gerenciador de finanças pessoais grande. Características mais amadas • Fácil entendimento • interface de usuário grande • categorias personalizadas (contas) • vários relatórios que são fáceis de compreender • suporta 200 + moedas (como USD, EUR, GBP, AUD, INR, CAD) • controle total de seu fluxo de dinheiro • Transacções Periódicas • Profissional • planos de orçamento • Interface de Utilizador totalmente personalizável. Este gestor de dinheiro é um app Gerenciador de finanças pessoais gratuito que abre novas perspectivas para você. Não só registrar suas despesas, mas proativamente ajuda a prever seus gastos de dinheiro futuro. Dinheiro pro: despesa manager ajuda a prever o seu valor de orçamentos no final da semana, mês ou ano. Este exclusivo sistema de orçamentação grande ajuda a ordenar as suas despesas para frascos de dinheiro (orçamentos), e é totalmente personalizável. Características de relance v1.8.1 • -Conta atualizado edição • categoria apoio ao rendimento • permite salvar a transação na lista de transação • correção de comprimento de nome de conta v1.8.0 • -Estado de tradução atualizado v1.7.12 • -Pro e rápida transferência de log. Centrar-se sobre os relatórios não o trabalho manual • suporte a várias moedas. Perseguidor de grande despesa, característica do registador de despesa • contas de crédito e débito, carteira, categorias de despesa suporta totalmente personalizável • personalizável orçamento planejamento com recurso de análise e previsão de desempenho relacionados tempo • fácil de entender os relatórios de orçamento • relatórios de grande mensal e global para encontrar… pre v1.7.x • Pro e registro de transferência rápida. Concentre-se nos relatórios e não no trabalho manual • Suporte a múltiplas moedas. Rastreador de despesas grandes, recurso de registro de despesas • contas de crédito e débito, carteira, categorias de despesas apoio que totalmente personalizável • Planejamento de orçamento personalizável com tempo de análise de desempenho relacionado e recurso de previsão • Fácil de entender relatórios de orçamento • Grandes relatórios mensais e globais para encontrar…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2473 of 4000
)
Este niciodată nu fi atât de uşor de a urmări banii, şi găsi în cazul în care banii curge afară. AZV bani: un manager de bani pro / cheltuieli tracker (bani tractor), care vă ajută să găsiţi dumneavoastră găuri de buget, stop scurgerilor de bani să vă economisi bani. Şi acest tracker de cheltuieli este gratuit. Cu suport clienti gratuit. Fie administratorul de bani cu acest mare Finanţe personale manager. Cel mai iubit de caracteristici • uşor de înţeles • interfaţă de utilizator mare • categorii particularizate (contabilitatea) • rapoarte variate care sunt uşor de înţeles • suporta 200 + valute (cum ar fi USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • control deplin pentru fluxul de bani • tranzacţiile recurente • Profesional • programele bugetare • complet personalizabil Acest manager de bani este un liber Finanţe personale manager app, care deschide noi perspective pentru tine. Jurnal nu numai cheltuielile, dar proactiv vă ajută să vă pentru a anticipa cheltuielile viitoare banii dumneavoastră. Bani pro: cheltuieli manager vă ajută să prezică valoarea bugetele la sfârşitul de săptămână, lună sau an. Acest sistem unic de bugetare mare vă ajută să comanda cheltuielile pentru bani borcane (bugete), şi acest lucru este complet personalizabil. Caracteristici dintr-o privire v1.8.1 • -Actualizat cont editare • venituri categoria suport • permite economisirea tranzacţie pe lista de tranzacţii • cont numele lungime fixa v1.8.0 • -Updated traducere de stat v1.7.12 • -Transfer pro şi rapid de logare. Se concentreze pe rapoartele nu munca manuală • valută de sprijin Multiple. Conturile de Credit şi de debit, portofel, categorii de cheltuieli la cheltuiala mare tracker, cheltuiala logger caracteristică • susţine că complet personalizabil • personalizabile bugetul de planificare cu timp legate de performanţă analiza şi Predicţia caracteristică • uşor de înţeles rapoartele de buget • rapoarte de mare lunar şi total pentru a găsi… pre v1.7.x • Pro și transferul rapid de logare. Focus pe rapoartele nu munca manuală • suport moneda multiple. Great tracker cheltuieli, caracteristica logger cheltuieli • conturi de credit și de debit, portofel, categorii de cheltuieli care sprijină complet personalizabil • planificarea bugetară personalizate cu analiza performanței legate de timp și funcția de predicție • Ușor de înțeles rapoarte de buget • rapoarte lunare și globale excelente pentru a găsi…}
Read more
Description (
Characters: 2436 of 4000
)
Это никогда не будет так легко отслеживать ваши деньги и найти, где ваши деньги вытекает. AZV деньги: про деньги менеджер / за счет tracker (деньги трекер), которая помогает вам найти ваши бюджетные дыры, остановить утечки денег давайте вам сэкономить деньги. И это за счет tracker является бесплатным. С поддержки клиентов бесплатно. Быть ваш менеджер деньги с этой большой личный финансовый менеджер. Наиболее близким особенности • Простой в понимании • Отличный пользовательский интерфейс • пользовательские категории (счета) • различные доклады, которые легко понять • поддерживает 200 + валют (как USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • полный доступ к ваш денежный поток • Повторяющиеся транзакции • Профессиональный • Бюджетные планы: • Полная настраиваемость Этот менеджер деньги — бесплатный личных финансов менеджер приложение, которое открывает новые перспективы для вас. Не только войти в ваши расходы, но активно помогает вам предсказать ваше будущее деньги расходов. Про деньги: счет менеджер помогает вам предсказать стоимость бюджетов в конце недели, месяц или год. Этот великий уникальной системы бюджетирования поможет вам заказать Ваши расходы на деньги банки (бюджеты), и это полностью настраиваемый. Особенности с первого взгляда v1.8.1 • -Обновленный отчет редактирования • категории дохода • разрешить сохранение транзакций на транзакции список • исправление длина имени учетной записи v1.8.0 • -Обновлен перевод состояние v1.7.12 • -Pro и быстрой передачи журнала. Сосредоточить внимание на доклады не ручной работы • поддержка нескольких валют. Трекер большие расходы, расходы logger функция • кредитных и дебетовых счетов, бумажник, категорий расходов поддержки что полностью настраиваемый • настраиваемый планирования бюджета с времени функция анализа и прогнозирования связанных производительности • легко понять бюджетные отчеты • Великий ежемесячно и в целом отчеты, чтобы найти… pre v1.7.x • Pro и быстрый журнал регистрации. Сосредоточьтесь на отчетах, а не на ручной работе • Поддержка нескольких валют. Большой счетчик расходов, функция учета расходов • кредитные и дебетовые счета, кошелек, поддержка категорий расходов, полностью настраиваемая • Настраиваемое бюджетное планирование с учетом времени анализа производительности и функции прогнозирования • Легко понять бюджетные отчеты • Отличные ежемесячные и общие отчеты, чтобы найти…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2083 of 4000
)
Je to nikdy nebude tak jednoduché sledovať svoje peniaze a zistiť, kde vaše peniaze tečie von. AZV peniaze: pro peňažného manažéra / náklad tracker (peniaze tracker), ktorý vám pomôže nájsť váš rozpočet diery, zastaviť únik peňazí Poďme ušetríte peniaze. A tento náklad tracker je zadarmo. Voľný zákaznícku podporu. Money manager sa tento veľký osobný finančný manažér. Najviac miloval rysy • musia byť ľahko zrozumiteľné; • veľké užívateľské rozhranie • vlastné kategórie (účty) • rôznych zostáv, ktoré sú ľahko zrozumiteľné • podporuje 200 + mien (ako USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • úplný tok peňazí • opakujúce sa transakcia • Firemné • rozpočtových plánov • plne prispôsobiteľné Tento investičný manažér je zdarma osobné financie správca aplikácia, ktorá otvára nové perspektívy pre vás. Nielen prihlásiť svoje výdavky, ale aktívne pomáha predpovedať budúce peniaze výdavkov. Peniaze pro: Správca výdavkov expense manager umožňuje predpovedať hodnotu svoje rozpočty na konci týždňa, mesiaca alebo roka. Tento skvelý jedinečný rozpočtovania systém vám umožňuje objednať vaše náklady na peniaze pohárov (rozpočet), a je plne prispôsobiteľné. Vlastnosti v skratke v1.8.1 • -Aktualizované preklady, 2 nové preklady • lepšia manipulácia a dátum formát regiónu pre občanov Veľkej Británie • widget pre rýchlejšie transakcie problém • lepšia podpora exportu skladovanie extarnal v1.8.0 • -Aktualizovaný účet úpravy • kategórie podpory príjmu (k dispozícii v ponuke) • Povoliť ukladanie transakcie na zoznam transakcií • konto názov dĺžka fix v1.7.12 • -Štátu aktualizované preklad pre v1.7.x • Pre rýchle a protokolovanie prenosu. Zamerať sa na správy nie manuálne práce • podpora viacerých mien. Great Expense Tracker, náklady funkcia logger • Kreditné a debetné účty, peňaženka, kategórie nákladové dokladajú, že plne prispôsobiteľné • prispôsobiteľný plánovanie rozpočtu na analýzu výkonnosti súvisiace s časovým a funkcie predikcie • jednoduchý rozumieť rozpočtových správ • Veľké mesačné a celkové prehľady nájsť…}
Read more
Description (
Characters: 3904 of 4000
)
Je to nikdy nebude tak jednoduché sledovať svoje peniaze a zistiť, kde vaše peniaze tečie von. AZV peniaze: pro peňažného manažéra / náklad tracker (peniaze tracker), ktorý vám pomôže nájsť váš rozpočet diery, zastaviť únik peňazí Poďme ušetríte peniaze. A tento náklad tracker je zadarmo. Voľný zákaznícku podporu. Money manager sa tento veľký osobný finančný manažér. Najviac miloval rysy • musia byť ľahko zrozumiteľné; • veľké užívateľské rozhranie • vlastné kategórie (účty) • rôznych zostáv, ktoré sú ľahko zrozumiteľné • podporuje 200 + mien (ako USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • úplný tok peňazí • opakujúce sa transakcia • Firemné • rozpočtových plánov • plne prispôsobiteľné Tento investičný manažér je zdarma osobné financie správca aplikácia, ktorá otvára nové perspektívy pre vás. Nielen prihlásiť svoje výdavky, ale aktívne pomáha predpovedať budúce peniaze výdavkov. Peniaze pro: Správca výdavkov expense manager umožňuje predpovedať hodnotu svoje rozpočty na konci týždňa, mesiaca alebo roka. Tento skvelý jedinečný rozpočtovania systém vám umožňuje objednať vaše náklady na peniaze pohárov (rozpočet), a je plne prispôsobiteľné. Vlastnosti v skratke Coming from the next releases • -Aktualizované preklady, 2 nové preklady • lepšia manipulácia a dátum formát regiónu pre občanov Veľkej Británie • widget pre rýchlejšie transakcie problém • lepšia podpora exportu skladovanie extarnal v1.8.4 • -Aktualizovaný účet úpravy • kategórie podpory príjmu (k dispozícii v ponuke) • Povoliť ukladanie transakcie na zoznam transakcií • konto názov dĺžka fix v1.8.3 • -Štátu aktualizované preklad v1.8.2 • Pre rýchle a protokolovanie prenosu. Zamerať sa na správy nie manuálne práce • podpora viacerých mien. Great Expense Tracker, náklady funkcia logger • Kreditné a debetné účty, peňaženka, kategórie nákladové dokladajú, že plne prispôsobiteľné • prispôsobiteľný plánovanie rozpočtu na analýzu výkonnosti súvisiace s časovým a funkcie predikcie • jednoduchý rozumieť rozpočtových správ • Veľké mesačné a celkové prehľady nájsť… v1.8.1 • Pro a rýchly prenos zapisovania do denníka. Zamerať sa na správy nie manuálna práca • podpora viacerých mien. Veľký náklad tracker, náklad logger funkcia • kreditných a debetných účtov, peňaženka, kategórií výdavkov podporiť, aby plne prispôsobiteľné • prispôsobiteľné rozpočtového plánovania času súvisiaci výkon analýza a predpoveď funkcia • jednoduché pochopiť Rozpoctove spravy • veľké mesačné a celkovej správy nájsť… v1.8.0 • Pro a rýchly prenos zapisovania do denníka. Zamerať sa na správy nie manuálna práca • podpora viacerých mien. Veľký náklad tracker, náklad logger funkcia • kreditných a debetných účtov, peňaženka, kategórií výdavkov podporiť, aby plne prispôsobiteľné • prispôsobiteľné rozpočtového plánovania času súvisiaci výkon analýza a predpoveď funkcia • jednoduché pochopiť Rozpoctove spravy • veľké mesačné a celkovej správy nájsť… v1.7.12 • Pro in hiter prenos drvarsko delo. Osredotočiti na poročilih ne ročno delo • več valut podporo. Sledilni pes velike stroške, stroške drvar funkcija • kreditne in plačilne račune, denarnico, stroške kategorije podporo, da popolnoma prilagodljiv • Customizable proračunskega načrtovanja z čas z uporabniki analiza in napoved funkcija • enostaven za razumeti proračunskih poročila • velike mesečno in celotnega poročila najti… pre v1.7.x • Pro in hiter prenos drvarsko delo. Osredotočiti na poročilih ne ročno delo • več valut podporo. Sledilni pes velike stroške, stroške drvar funkcija • kreditne in plačilne račune, denarnico, stroške kategorije podporo, da popolnoma prilagodljiv • Customizable proračunskega načrtovanja z čas z uporabniki analiza in napoved funkcija • enostaven za razumeti proračunskih poročila • velike mesečno in celotnega poročila najti…}
Read more
Description (
Characters: 2735 of 4000
)
Nunca es tan fácil de realizar un seguimiento de su dinero, y encontrar dónde está su dinero fluye hacia fuera. AZV dinero: un administrador de dinero pro / Expense Tracker (rastreador de dinero) que le ayuda a encontrar sus agujeros presupuestarios, deja el dinero fugas vamos a ahorrar dinero. Y este control de gastos es libre. Con soporte al cliente gratuito. Sé el gestor de dinero con este gran gestor de finanzas personales. La mayoría de las características apreciadas • ser fácil de comprender, • gran interfaz de usuario • Categorías personalizados (cuentas) • diversos informes que son fáciles de entender • soporta 200 monedas (como dólares, euros, libras esterlinas, AUD, INR, CAD) • el control total de su flujo de dinero • transacciones recurrentes • herramienta profesional • planes de presupuesto • Interfaz de usuario totalmente personalizable. Este administrador de dinero es una aplicación de gestor de finanzas personales gratuito que abre nuevas perspectivas para usted. No sólo registrar sus gastos, pero de forma proactiva ayuda a predecir el gasto de dinero futuro. Dinero Pro: Gestor de gastos de ayuda a predecir el valor de los presupuestos al final de la semana, mes o año. Este gran sistema de presupuesto única ayuda a ordenar sus gastos para frascos de dinero (presupuestos), y esto es completamente personalizable. Características a simple vista v1.8.1 • Actualización de edición de cuenta • Categoría de ingresos de apoyo • Permitir guardar la transacción en la lista de transacciones • Cuenta corrección longitud del nombre v1.8.0 • Actualización del estado de traducción v1.7.12 • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar… pre v1.7.x • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar…}
Read more
Description (
Characters: 2735 of 4000
)
Nunca es tan fácil de realizar un seguimiento de su dinero, y encontrar dónde está su dinero fluye hacia fuera. AZV dinero: un administrador de dinero pro / Expense Tracker (rastreador de dinero) que le ayuda a encontrar sus agujeros presupuestarios, deja el dinero fugas vamos a ahorrar dinero. Y este control de gastos es libre. Con soporte al cliente gratuito. Sé el gestor de dinero con este gran gestor de finanzas personales. La mayoría de las características apreciadas • ser fácil de comprender, • gran interfaz de usuario • Categorías personalizados (cuentas) • diversos informes que son fáciles de entender • soporta 200 monedas (como dólares, euros, libras esterlinas, AUD, INR, CAD) • el control total de su flujo de dinero • transacciones recurrentes • herramienta profesional • planes de presupuesto • Interfaz de usuario totalmente personalizable. Este administrador de dinero es una aplicación de gestor de finanzas personales gratuito que abre nuevas perspectivas para usted. No sólo registrar sus gastos, pero de forma proactiva ayuda a predecir el gasto de dinero futuro. Dinero Pro: Gestor de gastos de ayuda a predecir el valor de los presupuestos al final de la semana, mes o año. Este gran sistema de presupuesto única ayuda a ordenar sus gastos para frascos de dinero (presupuestos), y esto es completamente personalizable. Características a simple vista v1.8.1 • Actualización de edición de cuenta • Categoría de ingresos de apoyo • Permitir guardar la transacción en la lista de transacciones • Cuenta corrección longitud del nombre v1.8.0 • Actualización del estado de traducción v1.7.12 • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar… pre v1.7.x • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar…}
Read more
Description (
Characters: 2735 of 4000
)
Nunca es tan fácil de realizar un seguimiento de su dinero, y encontrar dónde está su dinero fluye hacia fuera. AZV dinero: un administrador de dinero pro / Expense Tracker (rastreador de dinero) que le ayuda a encontrar sus agujeros presupuestarios, deja el dinero fugas vamos a ahorrar dinero. Y este control de gastos es libre. Con soporte al cliente gratuito. Sé el gestor de dinero con este gran gestor de finanzas personales. La mayoría de las características apreciadas • ser fácil de comprender, • gran interfaz de usuario • Categorías personalizados (cuentas) • diversos informes que son fáciles de entender • soporta 200 monedas (como dólares, euros, libras esterlinas, AUD, INR, CAD) • el control total de su flujo de dinero • transacciones recurrentes • herramienta profesional • planes de presupuesto • Interfaz de usuario totalmente personalizable. Este administrador de dinero es una aplicación de gestor de finanzas personales gratuito que abre nuevas perspectivas para usted. No sólo registrar sus gastos, pero de forma proactiva ayuda a predecir el gasto de dinero futuro. Dinero Pro: Gestor de gastos de ayuda a predecir el valor de los presupuestos al final de la semana, mes o año. Este gran sistema de presupuesto única ayuda a ordenar sus gastos para frascos de dinero (presupuestos), y esto es completamente personalizable. Características a simple vista v1.8.1 • Actualización de edición de cuenta • Categoría de ingresos de apoyo • Permitir guardar la transacción en la lista de transacciones • Cuenta corrección longitud del nombre v1.8.0 • Actualización del estado de traducción v1.7.12 • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar… pre v1.7.x • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar…}
Read more
Description (
Characters: 2735 of 4000
)
Nunca es tan fácil de realizar un seguimiento de su dinero, y encontrar dónde está su dinero fluye hacia fuera. AZV dinero: un administrador de dinero pro / Expense Tracker (rastreador de dinero) que le ayuda a encontrar sus agujeros presupuestarios, deja el dinero fugas vamos a ahorrar dinero. Y este control de gastos es libre. Con soporte al cliente gratuito. Sé el gestor de dinero con este gran gestor de finanzas personales. La mayoría de las características apreciadas • ser fácil de comprender, • gran interfaz de usuario • Categorías personalizados (cuentas) • diversos informes que son fáciles de entender • soporta 200 monedas (como dólares, euros, libras esterlinas, AUD, INR, CAD) • el control total de su flujo de dinero • transacciones recurrentes • herramienta profesional • planes de presupuesto • Interfaz de usuario totalmente personalizable. Este administrador de dinero es una aplicación de gestor de finanzas personales gratuito que abre nuevas perspectivas para usted. No sólo registrar sus gastos, pero de forma proactiva ayuda a predecir el gasto de dinero futuro. Dinero Pro: Gestor de gastos de ayuda a predecir el valor de los presupuestos al final de la semana, mes o año. Este gran sistema de presupuesto única ayuda a ordenar sus gastos para frascos de dinero (presupuestos), y esto es completamente personalizable. Características a simple vista v1.8.1 • Actualización de edición de cuenta • Categoría de ingresos de apoyo • Permitir guardar la transacción en la lista de transacciones • Cuenta corrección longitud del nombre v1.8.0 • Actualización del estado de traducción v1.7.12 • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar… pre v1.7.x • Pro y rápido registro de transferencia. Centrarse en los informes no el trabajo manual • Soporte de múltiples monedas. Gran control de gastos, expensas función logger • Las cuentas de crédito y débito, la cartera, las categorías de gastos que soportan completamente personalizable • la planificación del presupuesto personalizable con el análisis de rendimiento relacionados con el tiempo y la función de predicción • Fácil de entender los informes presupuestarios • informes mensuales y en general estupendo para encontrar…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 1930 of 4000
)
ไม่ง่ายที่จะติดตามเงิน และการค้นหาที่เงินไหลออกได้ เงิน AZV: ผู้จัดการ pro เงินติดตามค่าใช้จ่าย (เงินติดตาม) ที่ช่วยให้คุณค้นหาหลุมงบประมาณของคุณ หยุดเงินรั่วไหลให้คุณประหยัดเงิน และติดตามค่าใช้จ่ายนี้ฟรี ด้วยการสนับสนุนลูกค้าฟรี ผู้จัดการการเงินของคุณกับผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีนี้ได้ สิ่งที่รักมากที่สุด • เข้าใจได้ง่าย • ผู้ยิ่งใหญ่ • ประเภทแบบกำหนดเอง (บัญชี) • รายงานต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย • สนับสนุนมากกว่า 200 สกุลเงิน (เช่น USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) • ควบคุมการเงิน • ธุรกรรมที่เกิดซ้ำ • มืออาชีพ • แผนงบประมาณ • ปรับแต่งอย่างเต็ม ผู้จัดการการเงินนี้เป็น app จัดการการเงินส่วนบุคคลฟรีที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ สำหรับคุณ ไม่เพียงแต่ บันทึกค่าใช้จ่ายของคุณ แต่เชิงรุกช่วยคุณทำนายใช้เงินในอนาคตของคุณ เงิน pro: จัดการค่าใช้จ่ายช่วยคุณทำนายค่าของงบประมาณที่สิ้นสุดของสัปดาห์ เดือน หรือปี ดีนี้เฉพาะระบบการจัดงบประมาณช่วยให้คุณสามารถสั่งซื้อของคุณไหเงิน (งบประมาณ) ค่าใช้จ่าย และนี่คือการปรับแต่งอย่างเต็ม คุณสมบัติเด่น v1.8.1 • -ปรับปรุงแก้ไข -รายได้ประเภทสนับสนุนบัญชี • อนุญาตให้บันทึกธุรกรรมธุรกรรมรายการ • แก้ไขความยาวของชื่อบัญชี v1.8.0 • -แปลปรับสถานะ v1.7.12 • -การบันทึกโอน pro และรวดเร็ว เน้นการรายงานการไม่ใช้งาน • รองรับหลายสกุลเงิน ติดตามดีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบันทึกคุณลักษณะ • เครดิตและเดบิตบัญชี กระเป๋าสตางค์ ประเภทค่าใช้จ่ายที่ปรับแต่งอย่างเต็ม -ปรับแต่งวางแผนงบประมาณ ด้วยคุณลักษณะการวิเคราะห์และทำนายประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้องเวลา • สนับสนุนงบประมาณรายงาน • เข้าใจง่ายดีโดยรวม และรายเดือนรายงานเพื่อค้นหา… pre v1.7.x • บันทึกการถ่ายโอนข้อมูลแบบ Pro และแบบเร็ว เน้นรายงานไม่ใช้งานด้วยตนเอง • สนับสนุนสกุลเงินหลายสกุล ติดตามค่าใช้จ่ายที่ยอดเยี่ยมคุณลักษณะการตัดบัญชีค่าใช้จ่าย • บัญชีบัตรเครดิตและเดบิตกระเป๋าสตางค์การสนับสนุนประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ • การวางแผนงบประมาณที่สามารถปรับแต่งได้โดยใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคุณลักษณะการคาดการณ์เวลา • รายงานงบประมาณง่าย • รายงานรายเดือนและรายงานยอดนิยมยอดเยี่ยม…}
Read more
Description (
Characters: 2236 of 4000
)
Sanki hiç para ve nerede dışarı para akar bul izlemek çok kolay olacak. AZV para: bir pro para Yöneticisi / bütçe delik bulmak için yardımcı olur gider izci (para izci), para sızdırıyor dur bakalım seni kurtarmak para. Ve bu gider takip cihazı. Ücretsiz müşteri desteği ile. Para yöneticiniz bu büyük kişisel finans Yöneticisi ile olmak. En sevilen özellikleri • kolay anlaşılır • büyük bir kullanıcı arayüzü • özel kategori (rapor) • anlaşılması kolay olan çeşitli raporlar • 200 + (USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) gibi para birimleri destekler • para akışı için tam denetim • Yinelenen hareketleri • Profesyonel • bütçe planları • tamamen özelleştirilebilir Bu para sizin için yeni perspektifler açılır bir ücretsiz özel maliye müdür app yöneticisidir. Sadece sizin giderleri oturum, ancak proaktif gelecek para harcama tahmin etmenize yardımcı olur. Para pro: gider Yöneticisi bütçeleri değerinizi hafta, ay veya yıl sonunda tahmin etmenize yardımcı olur. Bu büyük benzersiz bütçeleme sistemi sizin giderleri için para kavanoz (bütçe) sipariş yardımcı olur ve bu tamamen özelleştirilebilir. Bir bakışta özellikler v1.8.1 • -Güncelleme hesabı düzenleme • gelir Kategori desteği • hareket üzerinde hareket listesi • hesap adı uzunluğu düzeltme kaydetmeye izin ver v1.8.0 • -Güncelleme çeviri durumu v1.7.12 • -Pro ve hızlı aktarım günlüğü. Hakkındaki raporları el ile uzman • birden çok para birimi desteği odaklan. Çok masraf yaparak izci, gider logger özelliği • kredi ve banka hesapları, cüzdan, gider kategorileri destek • zaman ilgili performans çözümleme ve tahmin özelliği ile planlama bu tamamen özelleştirilebilir özelleştirilebilir bütçe • bütçe raporları • anlamak kolay büyük aylık ve genel raporları bulmak için… pre v1.7.x • Profesyonel ve hızlı aktarım günlüğü. Manuel iş değil, raporlara odaklanın • Birden fazla para birimi desteği. Büyük harcama izleyici, harcama günlüğü özelliği • Kredi ve borç hesapları, cüzdan, gider kategorileri desteği ile tamamen özelleştirilebilir • Zamanla ilgili performans analizi ve tahmin özelliği ile özelleştirilebilir bütçe planlaması • Kolay bütçe raporları anlamak • Bulmak için mükemmel aylık ve genel raporlar…}
Read more
Description (
Characters: 2411 of 4000
)
Це ніколи не буде так легко відстежувати ваші гроші і знайти, де ваші гроші витікає. AZV грошей: pro гроші менеджер / рахунок tracker (tracker гроші), що допомагає вам знайти ваш бюджет отвори, зупинити витік гроші давайте ви економите гроші. Готелю цей рахунок tracker. З безкоштовна підтримка клієнтів. Бути гроші менеджер з цього великий персональний фінансовий менеджер. Найбільш улюблені функції • легко зрозуміти • великої користувальницький інтерфейс • настроюваними категоріями (рахунки) • різні звіти, які легко зрозуміти • підтримує 200 + валютах (наприклад, доларах США, євро, фунтів стерлінгів, AUD, INR, CAD) • повний контроль, щоб ваш грошовий потік • повторюваних операцій • професійний інструмент • бюджет плани • повністю настроюється Цей гроші менеджер є вільний особисті фінанси менеджер ОК, що відкриває нові перспективи для вас. Не тільки увійти ваші витрати, але активно допомагає вам для прогнозування майбутніх грошових витрат. Гроші pro: рахунок manager допомагає передбачити ваші бюджети значення в кінці тижня, місяць або рік. Цей великий унікальна система бюджетування допоможе вам замовити ваші витрати на гроші банки (бюджетів), і це повністю настроюється. Функції з першого погляду v1.8.1 • -Останні підтримки облікового запису редагування • дохід категорії • дозволити збереження транзакції транзакції список • ім'я облікового запису довжина виправити v1.8.0 • -Оновлений переклад держави v1.7.12 • -Pro і швидкої передачі журналювання. Зосередьтеся на звіти не ручної роботи • підтримка багатьох валют. Великі витрати Інспекторі рахунок logger особливість • кредитних і дебетових рахунків, гаманець, витрати категорії підтримують це повністю настроюється • настроюється Бюджетне планування з часу пов'язаних продуктивності функцію, аналізу і прогнозування • легко зрозуміти бюджет звіти • великого щомісячний і загальний повідомляє знайти… pre v1.7.x • Pro і швидка реєстрація передачі. Зосередьтеся на звітах не ручний роботи • Підтримка декількох валют. Велика витрата трекер, витрати функція реєстратора • кредитні та дебетові рахунки, гаманець, категорії витрат, які підтримують повністю настроюється • Що настроюється планування бюджету з аналізом продуктивності, пов'язаними з часом і функцією прогнозування • Легко зрозуміти бюджетні звіти • Великі щомісячні та загальні звіти, щоб знайти…}
Read more
Description (
Characters: 2931 of 4000
)
It is never be so easy to track your money, and find where your money flows out. AZV Money: a pro money manager / expense tracker (money tracker) that helps you to find your budget holes, stop the money leaks let’s you save money. And this expense tracker is free. With free customer support. Be your money manager with this great personal finance manager. Features: ★ custom categories (accounts) ★ 200+ currencies (like USD, Euro, GBP, AUD, INR, CAD) ★ expense tracker ★ money monitor ★ custom budgets ★ budget plans ★ the best charts! ★ full control to your money flow ★ pro’ tool ★ all features are free ★ overall money manager This money manager is a free personal finance manager app that opens new perspectives for you. Not only log your expenses, but proactively helps you to predict your future money spending. Money pro: expense manager helps you to predict your budgets value at the end of week, month or year. This great unique budgeting system helps you to order your expenses to money jars (budgets), and this is fully customizable. With tihs app, You can can ☑️ Track your money with multiple currencies. Great expense tracker, expense logger feature ☑️ Manage your finance, check your incomes and expenses. ☑️ Create unlimited transactions, unlimited categories, unlimited budgets, in a free way. ☑️ Log your money placed on your bank accounts or wallet or other source. ☑️ You can handle unlimited account, like a pro'. Or simplify them, if you want less. Be a pro money manager with this tool ☑️ Help you to categorize your expenses, add custom expenses. Be the manager of your custom expense categories! ☑️ Track your expenses and budgets, be the manager of your money! ☑️ Stop spending your money with unnecessary things, focus your goals ☑️ Organize your expenses to budgets ☑️ Budget plans and prediction feature, be the manager of your budgets! ☑️ Beautiful and useful charts, if you love charts ☑️ Fascinating installer, that helps you to setup this app! ☑️ Ultimate currency support with automatic exchange rate update and fine-tuning option ☑️ You can secure the application (in menu/settings/password protection), to save your sensitive expense data. ☑️ No ads, in-app purchase free, limitation free, just free, You can free to use this money manager ☑️ Free customer support helps you, if you stuck using this app ☑️ Multiple currency support ☑️ Various icons and colors, you can the manager of categories ☑️ Reminder notifications! You will never miss to log a spending! ☑️ Improved budget reports. Now you see, how much money you should save Summary: ☑️ This money manager helps you to save more ☑️ This app is free, and saving is sexy ☑️ This is a great expense tracker ☑️ Multiple currency support, with automatic exchange rates! ☑️ Free video tutorials are coming!}
Read more
Description (
Characters: 2652 of 4000
)
Chưa bao giờ việc theo dõi tiền bạc lại dễ đến vậy. AZV Money là một phần mềm quản lý tiền bạc chuyên nghiệp giúp bạn kiểm soát được những lỗ hổng về ngân sách, giúp bạn tránh được việc thất thoát tiền và tiết kiệm tiền. Quan trọng hơn là phần mềm này hoàn toàn miễn phí với cơ chế hổ trợ khách hàng cũng miễn phí. Hãy là ngư