Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids

53
ASO score
Text
38/100
Graphic
74/100
Reviews
55/100
Other
100/100
Additional Information
Rating:
4.39
Voted: 3.82M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Educational
Size: 19MB
iAP: 0.99 - 1.99 $
Installs: 8.98M
App Age: 8 years 9 months
Release Date: Mar 13, 2014
Last Update: Nov 23, 2022
Version: 32.0
Version history
32.0
Nov 23, 2022
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
31.5
Oct 18, 2022
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
Version history
32.0
Nov 23, 2022
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
31.5
Oct 18, 2022
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
31.0
Sep 15, 2022
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
30.0
Jun 02, 2022
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
29.2
Mar 04, 2022
#StandWithUkraine
29.0
Jan 26, 2022
Now you can create puzzles from your own photos! If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
28.5
Oct 07, 2021
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
28.0
May 07, 2021
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
27.5
Apr 29, 2021
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
27.1
Mar 17, 2021
Bugfix. If you enjoy the game, please rate it 5 stars to spread the love :)
27.0
Mar 05, 2021
26.4
Dec 22, 2020
26.3
Dec 21, 2020
26.2
Dec 15, 2020
25.1
Sep 15, 2020
25.0
May 11, 2020
24.0
Nov 28, 2019
22.0
May 24, 2019
21.8
May 20, 2019
21.5
Jan 29, 2019
21.1
Dec 03, 2018
20.8
Nov 26, 2018
20.6
Nov 02, 2018
20.5
Nov 01, 2018
20.3
Oct 17, 2018
18.2
Jun 18, 2018
18.1
Jun 15, 2018
18.0
Jun 14, 2018
17.7
Jun 09, 2018
17.6
Jun 05, 2018
17.5
Jun 04, 2018
17.4
May 31, 2018
17.3
May 24, 2018
0
Mar 13, 2014
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 9M
Category Top Average: 18M
-50%
Rating
Current App: 4.39
Category Top Average: 4.11
+7%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 40.6K
Category Top Average: 150.1K
-73%
App Age
Current App: 8y 8m
Category Top Average: 5y 2m
+67%
In-app Purchases Price
Current App: $2
Category Top Average: $23
-93%
Update Frequency
Current App: 36d
Category Top Average: 97d
-63%
Title Length
Current App: 28
Category Top Average: 27
+4%
Short Description Length
Current App: 75
Category Top Average: 69
+9%
Description Length
Current App: 1 732
Category Top Average: 2 365
-27%
Number of Screenshots
Current App: 90
Category Top Average: 144
-38%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 19MB
Category Top Average: 138MB
-86%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 38 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 39 IN
Nov 25, 2022: 46
Dec 02, 2022: +6 40 +6
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 40 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 41 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 46 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 46 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 47 IN
Nov 25, 2022: 46
Dec 02, 2022: -4 50 -4
Nov 25, 2022: 46
Dec 02, 2022: -4 50 -4
Load more
New
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 38 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 39 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 40 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 46 IN
Nov 25, 2022:
Dec 02, 2022: IN 47 IN
Load more
Trending Up
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 46
Dec 02, 2022: +6 40 +6
Load more
Trending Down
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Nov 25, 2022: 46
Dec 02, 2022: -4 50 -4
Nov 25, 2022: 46
Dec 02, 2022: -4 50 -4
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
9M
Last month icon
Last month
30.8K

Text ASO

Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 5 of 50
)
儿童狗拼图
Title (
Characters: 5 of 50
)
兒童狗拼圖
Title (
Characters: 5 of 50
)
兒童狗拼圖
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 29 of 50
)
Spil med Hunde Puslespil Børn
Title (
Characters: 30 of 50
)
Spel Honden Legpuzzel Kinderen
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Jeu de Chiens Puzzle Enfants
Title (
Characters: 28 of 50
)
Jeu de Chiens Puzzle Enfants
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Puzzlespiel mit Hunde Kinder
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Gioco di Cani Puzzle Bambini
Title (
Characters: 25 of 50
)
パズル ゲーム 犬と一緒に - 子供と大人のための
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 25 of 50
)
퍼즐 경기 개와 함께 - 어린이 및 성인 대상
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Spill Hunder Puslespill Barn
Title (
Characters: 28 of 50
)
Spill Hunder Puslespill Barn
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 27 of 50
)
Gra Logiczna Psy dla Dzieci
Title (
Characters: 26 of 50
)
Jogo de Cães Quebra-cabeça
Title (
Characters: 26 of 50
)
Jogo de Cães Quebra-cabeça
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 25 of 50
)
пазлы про собак для детей
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Juego de Perros Puzzle Niños
Title (
Characters: 28 of 50
)
Juego de Perros Puzzle Niños
Title (
Characters: 28 of 50
)
Juego de Perros Puzzle Niños
Title (
Characters: 28 of 50
)
Juego de Perros Puzzle Niños
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 27 of 50
)
Spel med Hundar Pussel Barn
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 23 of 50
)
จิ๊กซอว์สุนัขสำหรับเด็ก
Title (
Characters: 30 of 50
)
Çocuklar için Köpek Yapbozları
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Title (
Characters: 28 of 50
)
Dogs Jigsaw Puzzle Game Kids
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
Prettige legkaartspeletjie met baie pragtige foto's van honde! Vir Kinders & Volwassenes
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Lojë zbavitëse enigmë me shumë fotografi të bukura të qenve! Për Fëmijë dhe të rritur
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
ከብዙ ውብ የውሻ ሥዕሎች ጋር አስደሳች የእንቆቅልሽ ጨዋታ! ለልጆች እና ለአዋቂዎች
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
لعبة ألغاز ممتعة مع العديد من الصور الجميلة للكلاب! للأطفال والكبار
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Զվարճալի հանելուկ խաղ շների շատ գեղեցիկ նկարներով: Երեխաների և մեծահասակների համար
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Çox gözəl it şəkilləri ilə əyləncəli puzzle oyunu! Uşaqlar və Böyüklər üçün
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
কুকুরের অনেক সুন্দর ছবি সহ মজার ধাঁধা খেলা! বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Puzzle joko dibertigarria txakurren argazki eder askorekin! Haurrentzako eta Helduentzako
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
Вясёлая гульня-галаваломка з мноствам прыгожых фатаграфій сабак! Для дзяцей і дарослых
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Забавна пъзел игра с много красиви снимки на кучета! За деца и възрастни
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
လှပသောခွေးရုပ်ပုံများနှင့်အတူပျော်စရာပဟေဋ္ဌိဂိမ်း။ ကလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက်
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Divertit joc de trencaclosques amb moltes fotos boniques de gossos! Per a nens i adults
Short Description (
Characters: 24 of 80
)
有趣的益智游戏与许多美丽的狗照片!适合儿童和成人
Short Description (
Characters: 24 of 80
)
有趣的益智遊戲與許多美麗的狗照片!適合兒童和成人
Short Description (
Characters: 24 of 80
)
有趣的益智遊戲與許多美麗的狗照片!適合兒童和成人
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Zabavna puzzle igra s mnogo lijepih slika pasa! Za djecu i odrasle
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Zábavná logická hra s mnoha krásnými obrázky psů! Pro děti a dospělé
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Sjovt puslespil med mange smukke billeder af hunde! For børn og voksne
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Leuke puzzel spel met veel mooie beelden van honden! Spel voor alle jaren
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Fun puzzle game with many beautiful pictures of dogs! For Kids & Adults
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Lõbus puzzle mäng paljude kaunite koerte piltidega! Lastele ja täiskasvanutele
Short Description (
Characters: 102 of 80
)
Nakakatuwang larong puzzle na may maraming magagandang larawan ng mga aso! Para sa mga Bata at Matanda
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Hauska pulmapeli, jossa on monia kauniita kuvia koirista! Lapsille ja aikuisille
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Jeu de puzzle amusant avec de belles photos de chiens! Pour enfants & adultes
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Jeu de puzzle amusant avec de belles photos de chiens! Pour enfants & adultes
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Divertido xogo de puzzle con moitas fermosas imaxes de cans! Para nenos e adultos
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
სახალისო თავსატეხი ძაღლების მრავალი ლამაზი სურათით! ბავშვებისთვის და მოზრდილებისთვის
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Spaßiges Puzzle-Spiel mit schönen Bildern von Hunde! Für Kinder & Erwachsene
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Διασκεδαστικό παιχνίδι παζλ με πολλές όμορφες εικόνες σκύλων! Για Παιδιά & Ενήλικες
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
કૂતરાઓના ઘણા સુંદર ચિત્રો સાથે મનોરંજક પઝલ ગેમ! બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
משחק פאזל מהנה עם הרבה תמונות יפות של כלבים! לילדים ולמבוגרים
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
कुत्तों की कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ मजेदार पहेली खेल! बच्चों और वयस्कों के लिए
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Szórakoztató kirakós játék sok gyönyörű kutyás képpel! Gyerekeknek és Felnőtteknek
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Skemmtilegur ráðgáta leikur með mörgum fallegum myndum af hundum! Fyrir krakka og fullorðna
Short Description (
Characters: 103 of 80
)
Permainan puzzle yang menyenangkan dengan banyak gambar anjing yang indah! Untuk Anak-anak & Dewasa
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Divertente gioco di puzzle con molte fotografie di cani! Bambini e adulti
Short Description (
Characters: 30 of 80
)
犬の多くの美しい写真と楽しいパズルゲーム!子供と大人のために
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
ನಾಯಿಗಳ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಪಝಲ್ ಗೇಮ್! ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ
Short Description (
Characters: 100 of 80
)
Көптеген әдемі иттердің суреттері бар көңілді басқатырғыштар ойыны! Балалар мен ересектерге арналған
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
ល្បែងផ្គុំរូបដ៏រីករាយជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរបស់សត្វឆ្កែ! សម្រាប់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ
Short Description (
Characters: 39 of 80
)
많은 아름다운 사진과 함께 재미있는 퍼즐 게임! 어린이 및 성인을 위해
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
иттердин көптөгөн кооз сүрөттөрү менен кызыктуу табышмак оюну! Балдар жана Чоңдор үчүн
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
ເກມ​ປິດ​ສະ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ທີ່​ມີ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຫມາ​! ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ໃຫຍ່
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Jautra mīklu spēle ar daudziem skaistiem suņu attēliem! Bērniem un pieaugušajiem
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Įdomus dėlionės žaidimas su daugybe gražių šunų nuotraukų! Vaikams ir suaugusiems
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Забавна игра со загатки со многу убави слики на кучиња! За деца и возрасни
Short Description (
Characters: 110 of 80
)
Permainan teka-teki yang menyeronokkan dengan banyak gambar anjing yang cantik! Untuk Kanak-kanak & Dewasa
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
നായ്ക്കളുടെ നിരവധി മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളുള്ള രസകരമായ പസിൽ ഗെയിം! കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
कुत्र्यांच्या अनेक सुंदर चित्रांसह मजेदार कोडे गेम! लहान मुलांसाठी आणि प्रौढांसाठी
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Нохойн олон сайхан зурагтай хөгжилтэй тааварт тоглоом! Хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд зориулсан
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
कुकुरहरूको धेरै सुन्दर चित्रहरूसँग रमाइलो पहेली खेल! बच्चाहरु र वयस्कों को लागी
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Moro puslespill med mange vakre bilder av hunder! For barn & voksne
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Moro puslespill med mange vakre bilder av hunder! For barn & voksne
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
بازی پازل سرگرم کننده با بسیاری از تصاویر زیبا از سگ! برای کودکان و بزرگسالان
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
بازی پازل سرگرم کننده با بسیاری از تصاویر زیبا از سگ! برای کودکان و بزرگسالان
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
بازی پازل سرگرم کننده با بسیاری از تصاویر زیبا از سگ! برای کودکان و بزرگسالان
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
بازی پازل سرگرم کننده با بسیاری از تصاویر زیبا از سگ! برای کودکان و بزرگسالان
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Zabawna gra logiczna z zdjęciami pięknych psy! Dla dzieci i dorosłych
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Divertido jogo de quebra-cabeça, belas fotos do cães! Crianças e Adulto
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Divertido jogo de quebra-cabeça, belas fotos do cães! Crianças e Adulto
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਖੇਡ! ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Joc de puzzle distractiv cu multe imagini frumoase cu câini! Pentru copii și adulți
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Увлекательная игра-головоломка со множеством собаки! Для детей и взрослых
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Забавна слагалица са много лепих слика паса! За децу и одрасле
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
බල්ලන්ගේ බොහෝ ලස්සන පින්තූර සහිත විනෝදජනක ප්‍රහේලිකා ක්‍රීඩාව! ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Zábavná logická hra s mnohými krásnymi obrázkami psov! Pre deti a dospelých
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Zabavna puzzle igra s številnimi lepimi slikami psov! Za otroke in odrasle
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡Divertido juego de puzzle con muchas bellas fotos de perros! Niños y adultos
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡Divertido juego de puzzle con muchas bellas fotos de perros! Niños y adultos
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡Divertido juego de puzzle con muchas bellas fotos de perros! Niños y adultos
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
¡Divertido juego de puzzle con muchas bellas fotos de perros! Niños y adultos
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Furaha ya mchezo wa puzzle na picha nyingi nzuri za mbwa! Kwa Watoto na Watu Wazima
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Kul pusselspel med många vackra bilder av hundar! Spel för barn och vuxna
Short Description (
Characters: 95 of 80
)
நாய்களின் பல அழகான படங்களுடன் வேடிக்கையான புதிர் விளையாட்டு! குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
కుక్కల యొక్క అనేక అందమైన చిత్రాలతో ఫన్ పజిల్ గేమ్! పిల్లలు & పెద్దల కోసం
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
เกมไขปริศนาสนุกกับภาพที่สวยงามของสุนัขมากมาย! สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Güzel köpekler resmi ile eğlenceli yapboz oyunu! Çocuklar ve yetişkinler için
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Весела гра-головоломка з багатьма красивими зображеннями собак! Для дітей та дорослих
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
کتوں کی بہت سی خوبصورت تصاویر کے ساتھ تفریحی پہیلی کھیل! بچوں اور بڑوں کے لیے
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
Trò chơi giải đố vui nhộn với nhiều hình ảnh đẹp về các chú chó! Dành cho trẻ em & người lớn
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Umdlalo we-puzzle ojabulisayo onezithombe eziningi ezinhle zezinja! Owezingane nabadala
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 661 of 4000
)
如果您或您的孩子喜欢有趣的狗狗游戏和免费拼图,您一定会喜欢这个充满可爱狗狗和小狗图片的拼图! 这款免费的狗游戏就像适合儿童和成人的真正的拼图游戏。当您选择一个棋子时,即使您放置不正确,它也会留在棋盘上,您可以移动棋子直到它滑到正确的位置。您的进度会自动保存,因此您可以随时休息一下。 这些令人放松的拼图配有精美的图片和完成图像后的有趣奖励。狗狗拼图包括您见过的最可爱的小狗和狗狗,而奖励包括气球、水果、雪花和更多惊喜! 在这个有可爱的狗和小狗的离线游戏中,您还可以根据年龄和技能选择是否使用 6、9、12、16、30、56 或 72 块来调整难度。 特征: - 享受玩有趣的免费狗游戏 - 完成每张图片时的奖励 - 多重难度,对孩子来说容易,对成年人来说具有挑战性 - 用你自己的照片制作拼图 - 将您喜欢的图片保存到您的照片库 - 离线玩没有互联网 - 应用程序更新至 2022 年 该应用程序包括许多供成人下载的免费拼图合集!例如: - 猫,到处都是可爱的小猫 - 恐龙,有很酷的恐龙 - 车辆,包括汽车、火车、卡车等 - 万圣节,万圣节游戏中南瓜、鬼魂和典型事物的可怕组合 - 圣诞节,混合了圣诞老人和其他经典的圣诞游戏图像 - ... 还有很多! 要获得更轻松的益智游戏,请尝试我们为儿童和成人提供的其他有趣且免费的应用程序! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 660 of 4000
)
如果您或您的孩子喜歡有趣的狗狗遊戲和免費拼圖,您一定會喜歡這個充滿可愛狗狗和小狗圖片的拼圖! 這款免費的狗遊戲就像適合兒童和成人的真正的拼圖遊戲。當您選擇一個棋子時,即使您放置不正確,它也會留在棋盤上,您可以移動棋子直到它滑到正確的位置。您的進度會自動保存,因此您可以隨時休息一下。 這些令人放鬆的拼圖配有精美的圖片和完成圖像後的有趣獎勵。狗狗拼圖包括您見過的最可愛的小狗和狗狗,而獎勵包括氣球、水果、雪花和更多驚喜! 在這個有可愛的狗和小狗的離線遊戲中,您還可以根據年齡和技能選擇是否使用 6、9、12、16、30、56 或 72 塊來調整難度。 特徵: - 享受玩有趣的免費狗遊戲 - 完成每張照片後獎勵 - 多重難度,對孩子來說容易,對成年人來說具有挑戰性 - 用你自己的照片製作拼圖 - 將您喜歡的圖片保存到您的照片庫 - 離線玩沒有互聯網 - 應用程序更新至 2022 年 該應用程序包括許多供成人下載的免費拼圖合集!例如: - 貓,到處都是可愛的小貓 - 恐龍,有很酷的恐龍 - 車輛,包括汽車、火車、卡車等 - 萬聖節,萬聖節遊戲中南瓜、鬼魂和典型事物的可怕組合 - 聖誕節,混合了聖誕老人和其他經典的聖誕遊戲圖像 - ... 還有很多! 要獲得更輕鬆的益智遊戲,請嘗試我們為兒童和成人提供的其他有趣且免費的應用程序! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 660 of 4000
)
如果您或您的孩子喜歡有趣的狗狗遊戲和免費拼圖,您一定會喜歡這個充滿可愛狗狗和小狗圖片的拼圖! 這款免費的狗遊戲就像適合兒童和成人的真正的拼圖遊戲。當您選擇一個棋子時,即使您放置不正確,它也會留在棋盤上,您可以移動棋子直到它滑到正確的位置。您的進度會自動保存,因此您可以隨時休息一下。 這些令人放鬆的拼圖配有精美的圖片和完成圖像後的有趣獎勵。狗狗拼圖包括您見過的最可愛的小狗和狗狗,而獎勵包括氣球、水果、雪花和更多驚喜! 在這個有可愛的狗和小狗的離線遊戲中,您還可以根據年齡和技能選擇是否使用 6、9、12、16、30、56 或 72 塊來調整難度。 特徵: - 享受玩有趣的免費狗遊戲 - 完成每張照片後獎勵 - 多重難度,對孩子來說容易,對成年人來說具有挑戰性 - 用你自己的照片製作拼圖 - 將您喜歡的圖片保存到您的照片庫 - 離線玩沒有互聯網 - 應用程序更新至 2022 年 該應用程序包括許多供成人下載的免費拼圖合集!例如: - 貓,到處都是可愛的小貓 - 恐龍,有很酷的恐龍 - 車輛,包括汽車、火車、卡車等 - 萬聖節,萬聖節遊戲中南瓜、鬼魂和典型事物的可怕組合 - 聖誕節,混合了聖誕老人和其他經典的聖誕遊戲圖像 - ... 還有很多! 要獲得更輕鬆的益智遊戲,請嘗試我們為兒童和成人提供的其他有趣且免費的應用程序! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1797 of 4000
)
Hvis du eller dine børn kan lide sjove spil med hunde og gratis puslespil, vil du ELSKE dette puslespil fyldt med billeder af søde hunde og hvalpe! Dette gratis spil med hunde fungerer som et rigtigt puslespil for børn og voksne. Når du vælger en brik, bliver den på brættet, selvom du placerer den forkert, og du kan flytte brikken, indtil den glider til det rigtige sted. Dine fremskridt gemmes automatisk, så du kan tage en pause, når du vil. Disse afslappende puslespil byder på smukke billeder og en sjov belønning, når billedet er færdigt. Gåder med hunde inkluderer de mest yndige hvalpe og hunde, du nogensinde har set, mens belønningen inkluderer balloner, frugter, snefnug og mange flere overraskelser! I dette offline spil med søde hunde og hvalpe kan du også vælge, om du vil bruge 6, 9, 12, 16, 30, 56 eller 72 stykker til at justere sværhedsgraden afhængigt af alder og færdigheder. Funktioner: - Nyd at spille sjove gratis spil med hunde - Belønninger, når du er færdig med hvert billede - Flere vanskeligheder, gør det nemt for børn og udfordrende for voksne - Lav puslespil med dine egne billeder - Gem dine yndlingsbilleder i dit fotobibliotek - Spil offline uden internet - App opdateret til 2022 Appen indeholder mange samlinger af gratis puslespil, som voksne kan downloade! For eksempel: - Katte, fyldt med søde killinger - Dinosaurer, med seje dinoer - Køretøjer, med biler, tog, lastbiler og meget mere - Halloween, en skræmmende blanding af græskar, spøgelser og typiske ting i et Halloween-spil - Jul, en blanding med julemanden og andre klassiske Xmas-spilbilleder - ... og mange flere! For mere afslappende puslespil, prøv vores andre sjove og gratis apps til børn og voksne! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 2030 of 4000
)
Als jij of je kinderen van leuke spelletjes met honden en gratis legpuzzels houden, zul je dol zijn op deze puzzel vol met afbeeldingen van schattige honden en puppy's! Dit gratis spel met honden werkt als een echte legpuzzel voor kinderen en volwassenen. Wanneer je een stuk selecteert, blijft het op het bord staan, zelfs als je het verkeerd plaatst, en je kunt het stuk verplaatsen totdat het naar de juiste plaats schuift. Je voortgang wordt automatisch opgeslagen, zodat je een pauze kunt nemen wanneer je maar wilt. Deze ontspannende puzzels bevatten prachtige afbeeldingen en een leuke beloning wanneer de afbeelding is voltooid. Puzzels met honden omvatten de meest schattige puppy's en honden die je ooit hebt gezien, terwijl de beloningen ballonnen, fruit, sneeuwvlokken en nog veel meer verrassingen bevatten! In dit offline spel met schattige honden en puppy's kun je ook kiezen of je 6, 9, 12, 16, 30, 56 of 72 stukjes wilt gebruiken om de moeilijkheidsgraad aan te passen, afhankelijk van leeftijd en vaardigheid. Functies: - Geniet van het spelen van leuke gratis spelletjes met honden - Beloningen als je elke foto afmaakt - Meerdere moeilijkheden, maken het gemakkelijk voor kinderen en uitdagend voor volwassenen - Maak legpuzzels met je eigen foto's - Sla uw favoriete afbeeldingen op in uw fotobibliotheek - Speel offline zonder internet - App bijgewerkt voor 2022 De app bevat veel verzamelingen gratis legpuzzels die volwassenen kunnen downloaden! Bijvoorbeeld: - Katten, gevuld met schattige kittens - Dinosaurussen, met coole dino's - Voertuigen, met auto's, treinen, vrachtwagens en meer - Halloween, een enge mix van pompoenen, geesten en typische dingen in een Halloween-spel - Kerstmis, een mix met de kerstman en andere klassieke kerstspelafbeeldingen - ... en nog veel meer! Probeer voor meer ontspannende puzzelspellen onze andere leuke en gratis apps voor kinderen en volwassenen! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 2167 of 4000
)
Si vous ou vos enfants aimez les jeux de chiens amusants et les puzzles gratuits, vous allez adorer ce puzzle rempli d'images de chiens et de chiots mignons ! Ce jeu de chien gratuit fonctionne comme un véritable puzzle pour petits et grands. Lorsque vous sélectionnez une pièce, elle reste sur le plateau même si vous ne la placez pas correctement, et vous pouvez déplacer la pièce jusqu'à ce qu'elle glisse au bon endroit. Votre progression est automatiquement enregistrée afin que vous puissiez faire une pause quand vous le souhaitez. Ces puzzles relaxants comportent de belles images et une récompense amusante lorsque l'image est terminée. Les puzzles pour chiens incluent les chiots et les chiens les plus adorables que vous ayez jamais vus, tandis que les récompenses incluent des ballons, des fruits, des flocons de neige et bien d'autres surprises ! Dans ce jeu hors connexion avec des chiens et des chiots mignons, vous pouvez également choisir d'utiliser 6, 9, 12, 16, 30, 56 ou 72 pièces pour ajuster la difficulté en fonction de l'âge et des compétences. Traits: - Amusez-vous à jouer à des jeux de chien amusants et gratuits - Récompenses lorsque vous terminez chaque image - Plusieurs difficultés, le rendent facile pour les enfants et stimulant pour les adultes - Créez des puzzles avec vos propres photos - Enregistrez vos images préférées dans votre photothèque - Jouez hors ligne sans Internet - Application mise à jour pour 2022 L'application comprend de nombreuses collections de puzzles gratuits à télécharger pour adultes ! Par exemple: - Chats, remplis de chatons mignons - Dinosaures, avec des dinosaures sympas - Véhicules, avec voitures, trains, camions et plus - Halloween, un mélange effrayant de citrouilles, de fantômes et de choses typiques dans un jeu d'Halloween - Noël, un mélange avec le Père Noël et d'autres images de jeux de Noël classiques - ... et beaucoup plus! Pour des jeux de puzzle plus relaxants, essayez nos autres applications amusantes et gratuites pour les enfants et les adultes ! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 2167 of 4000
)
Si vous ou vos enfants aimez les jeux de chiens amusants et les puzzles gratuits, vous allez adorer ce puzzle rempli d'images de chiens et de chiots mignons ! Ce jeu de chien gratuit fonctionne comme un véritable puzzle pour petits et grands. Lorsque vous sélectionnez une pièce, elle reste sur le plateau même si vous ne la placez pas correctement, et vous pouvez déplacer la pièce jusqu'à ce qu'elle glisse au bon endroit. Votre progression est automatiquement enregistrée afin que vous puissiez faire une pause quand vous le souhaitez. Ces puzzles relaxants comportent de belles images et une récompense amusante lorsque l'image est terminée. Les puzzles pour chiens incluent les chiots et les chiens les plus adorables que vous ayez jamais vus, tandis que les récompenses incluent des ballons, des fruits, des flocons de neige et bien d'autres surprises ! Dans ce jeu hors connexion avec des chiens et des chiots mignons, vous pouvez également choisir d'utiliser 6, 9, 12, 16, 30, 56 ou 72 pièces pour ajuster la difficulté en fonction de l'âge et des compétences. Traits: - Amusez-vous à jouer à des jeux de chien amusants et gratuits - Récompenses lorsque vous terminez chaque image - Plusieurs difficultés, le rendent facile pour les enfants et stimulant pour les adultes - Créez des puzzles avec vos propres photos - Enregistrez vos images préférées dans votre photothèque - Jouez hors ligne sans Internet - Application mise à jour pour 2022 L'application comprend de nombreuses collections de puzzles gratuits à télécharger pour adultes ! Par exemple: - Chats, remplis de chatons mignons - Dinosaures, avec des dinosaures sympas - Véhicules, avec voitures, trains, camions et plus - Halloween, un mélange effrayant de citrouilles, de fantômes et de choses typiques dans un jeu d'Halloween - Noël, un mélange avec le Père Noël et d'autres images de jeux de Noël classiques - ... et beaucoup plus! Pour des jeux de puzzle plus relaxants, essayez nos autres applications amusantes et gratuites pour les enfants et les adultes ! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 2071 of 4000
)
Wenn du oder deine Kinder Spiele mit lustigen mit Hunden und kostenlose Puzzles mögen, wirst du dieses Puzzle mit Bildern von süßen Hunden und Welpen lieben! Dieses kostenlose Spiel mit Hunden funktioniert wie ein echtes Puzzle für Kinder und Erwachsene. Wenn Sie ein Stück auswählen, bleibt es auf dem Brett, auch wenn Sie es falsch platzieren, und Sie können das Stück verschieben, bis es an die richtige Stelle rutscht. Ihr Fortschritt wird automatisch gespeichert, sodass Sie jederzeit eine Pause einlegen können. Diese entspannenden Puzzles bieten wunderschöne Bilder und eine lustige Belohnung, wenn das Bild fertig ist. Puzzles mit Hunden beinhalten die entzückendsten Welpen und Hunde, die du je gesehen hast, während die Belohnungen Luftballons, Früchte, Schneeflocken und viele weitere Überraschungen beinhalten! In diesem Offline-Spiel mit süßen Hunden und Welpen kannst du außerdem wählen, ob du 6, 9, 12, 16, 30, 56 oder 72 Teile verwenden möchtest, um den Schwierigkeitsgrad je nach Alter und Können anzupassen. Merkmale: - Viel Spaß beim Spielen von lustigen kostenlosen Spielen mit Hunden - Belohnungen, wenn Sie jedes Bild beendest - Mehrere Schwierigkeiten, machen es für Kinder einfach und für Erwachsene herausfordernd - Erstellen Sie Puzzles mit Ihren eigenen Fotos - Speichern Sie Ihre Lieblingsbilder in Ihrer Fotobibliothek - Spielen Sie offline ohne Internet - App für 2022 aktualisiert Die App enthält viele Sammlungen kostenloser Puzzles für Erwachsene zum Herunterladen! Zum Beispiel: - Katzen, gefüllt mit süßen Kätzchen - Dinosaurier, mit coolen Dinos - Fahrzeuge mit Autos, Zügen, Lastwagen und mehr - Halloween, eine gruselige Mischung aus Kürbissen, Geistern und typischen Dingen in einem Halloween-Spiel - Weihnachten, eine Mischung aus Weihnachtsmann und anderen Bilder min klassischen Weihnachtsmotiven - ... und viele mehr! Probiere für entspannendere Puzzlespiele unsere anderen lustigen und kostenlosen Apps für Kinder und Erwachsene aus! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1938 of 4000
)
Se a te o ai tuoi bambini piacciono i divertenti giochi di cani e i puzzle gratis, adorerai questo puzzle pieno di immagini di simpatici cani e cuccioli! Questo gioco di cani gratuito funziona come un vero e proprio puzzle per bambini e adulti. Quando selezioni un tassello, rimane sul tabellone anche se lo posizioni in modo errato e puoi spostare il tassello finché non scorre nella posizione corretta. I tuoi progressi vengono salvati automaticamente in modo che tu possa fare una pausa quando vuoi. Questi puzzle rilassanti contengono bellissime immagini e una divertente ricompensa quando l'immagine è completata. I puzzle dei cani includono i cuccioli e i cani adorabili che tu abbia mai visto, mentre le ricompense includono palloncini, frutta, fiocchi di neve e molte altre sorprese! In questo gioco offline con simpatici cani e cuccioli puoi anche scegliere se utilizzare 6, 9, 12, 16, 30, 56 o 72 pezzi per regolare la difficoltà a seconda dell'età e dell'abilità. Caratteristiche: - Divertiti a giocare a divertenti giochi di cani gratuiti - Premi quando finisci ogni immagine - Difficoltà multiple, rendono facile per i bambini e stimolante per gli adulti - Crea puzzle personalizzati con le tue foto - Salva le tue immagini preferite nella tua libreria di foto - Gioca offline senza Internet - App aggiornata per il 2022 L'app include molte raccolte di puzzle gratis per adulti! Per esempio: - Gatti, pieni di simpatici gattini - Dinosauri, con fantastici dinosauri - Veicoli, con automobili, treni, camion e altro ancora - Halloween, un mix spaventoso di zucche, fantasmi e cose tipiche in un gioco di Halloween - Natale, un mix con Babbo Natale e altre classiche immagini di giochi di Natale - ... e tanti altri! Per giochi di puzzle rilassanti, prova le nostre altre app divertenti e gratis per bambini e adulti! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 895 of 4000
)
あなたやあなたの子供が楽しい犬のゲームや無料のジグソーパズルが好きなら、かわいい犬や子犬の写真でいっぱいのこのパズルを気に入るはずです! この無料の犬のゲームは、子供と大人のための本物のジグソー パズルのように機能します。駒を選択すると、間違った場所に置いてもボードに残り、正しい場所にスライドするまで駒を移動できます。進行状況は自動的に保存されるので、いつでも休憩できます。 これらのリラックスできるパズルは美しい絵が特徴で、イメージが完成すると楽しいご褒美が与えられます。犬のパズルには、今まで見た中で最も愛らしい子犬や犬が含まれていますが、報酬には風船、果物、雪片、その他多くの驚きが含まれています! このかわいい犬と子犬のオフライン ゲームでは、6、9、12、16、30、56、または 72 個のピース​​を使用して、年齢とスキルに応じて難易度を調整することもできます。 特徴: - 楽しい無料の犬のゲームを楽しんでください - 各写真を完成させるとご褒美 - 複数の困難、子供にとっては簡単で、大人にとっては挑戦的です - 自分の写真でジグソー パズルを作成 - お気に入りの画像をフォト ライブラリに保存 - インターネットなしでオフラインでプレイ - 2022年にアップデートされたアプリ このアプリには、大人がダウンロードできる無料のジグソー パズルのコレクションが多数含まれています。例えば: - かわいい子猫でいっぱいの猫 - 恐竜、クールな恐竜 - 車、電車、トラックなどの乗り物 - ハロウィーン、ハロウィーン ゲームでカボチャ、幽霊、典型的なものの恐ろしいミックス - クリスマス、サンタ クロースと他の古典的なクリスマス ゲーム画像とのミックス - ... などなど! もっとリラックスできるパズルゲームについては、子供と大人向けの他の楽しい無料アプリを試してみてください! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 955 of 4000
)
귀하 또는 귀하의 자녀가 재미있는 강아지 게임과 무료 직소 퍼즐을 좋아한다면 귀여운 강아지와 강아지 사진으로 가득 찬 이 퍼즐을 좋아할 것입니다! 이 무료 개 게임은 어린이와 성인을 위한 실제 직소 퍼즐처럼 작동합니다. 조각을 선택하면 잘못 배치하더라도 보드에 그대로 남아 있으며 올바른 위치로 미끄러질 때까지 조각을 이동할 수 있습니다. 진행 상황이 자동으로 저장되므로 원할 때마다 휴식을 취할 수 있습니다. 이 편안한 퍼즐은 아름다운 그림과 이미지가 완성되면 재미있는 보상을 제공합니다. 개 퍼즐에는 지금까지 본 것 중 가장 사랑스러운 강아지와 개가 포함되며 보상에는 풍선, 과일, 눈송이 및 더 많은 놀라움이 포함됩니다! 귀여운 강아지들과 함께하는 이 오프라인 게임에서는 6, 9, 12, 16, 30, 56 또는 72 조각을 사용하여 나이와 기술에 따라 난이도를 조정할 수도 있습니다. 특징: - 재미있는 무료 개 게임을 즐겨보세요 - 각 사진을 완료하면 보상 - 여러 어려움, 어린이에게는 쉽고 성인에게는 도전적입니다. - 자신의 사진으로 직소 퍼즐 만들기 - 좋아하는 이미지를 사진 라이브러리에 저장 - 인터넷 없이 오프라인으로 플레이 - 2022년 업데이트된 앱 이 앱에는 성인이 다운로드할 수 있는 무료 직소 퍼즐 컬렉션이 많이 포함되어 있습니다! 예를 들어: - 고양이, 귀여운 새끼 고양이로 가득 - 멋진 공룡과 공룡 - 차량, 자동차, 기차, 트럭 등 - 할로윈, 호박, 유령 및 할로윈 게임의 일반적인 것들의 무서운 조합 - 크리스마스, 산타클로스 및 기타 고전적인 크리스마스 게임 이미지와의 혼합 - ... 그리고 더 많은! 더 편안한 퍼즐 게임을 위해 어린이와 성인을 위한 다른 재미있는 무료 앱을 사용해 보세요! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1783 of 4000
)
Hvis du eller barna dine liker morsomme spill med hunder og gratis puslespill, vil du ELSKE dette puslespillet fylt med bilder av søte hunder og valper! Dette gratis spill med hunder fungerer som et ekte puslespill for barn og voksne. Når du velger en brikke forblir den på brettet selv om du plasserer den feil, og du kan flytte brikken til den glir til riktig sted. Fremgangen din lagres automatisk slik at du kan ta en pause når du vil. Disse avslappende pusle har vakre bilder og en morsom belønning når bildet er fullført. Puslespill med hunder inkluderer de mest bedårende valpene og hundene du noen gang har sett, mens belønningene inkluderer ballonger, frukt, snøflak og mange flere overraskelser! I dette offline spill med søte hunder og valper kan du også velge om du vil bruke 6, 9, 12, 16, 30, 56 eller 72 brikker for å justere vanskelighetsgraden avhengig av alder og ferdigheter. Funksjoner: - Nyt å spille morsomme gratis spill med hunder - Belønninger når du er ferdig med hvert bilde - Flere vanskeligheter, gjør det enkelt for barn og utfordrende for voksne - Lag puslespill med dine egne bilder - Lagre favorittbildene dine i fotobiblioteket ditt - Spill offline uten nett - App oppdatert for 2022 Appen inkluderer mange samlinger av gratis puslespill for voksne å laste ned! For eksempel: - Katter, fylt med søte kattunger - Dinosaurer, med kule dinoer - Kjøretøy, med biler, tog, lastebiler og mer – Halloween, en skummel blanding av gresskar, spøkelser og typiske ting i et Halloween-spill - Jul, en blanding med julenissen og andre klassiske Julbilder - ... og mange flere! For mer avslappende puslespill, prøv våre andre morsomme og gratis apper for barn og voksne! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 553 of 4000
)
Hvis barna dine liker morsomme dyr spill og puslespill, vil de elsker dette puslespillet fylt med søt hund og valpebilder! I dette puslespillet for barn du kan velge om du vil bruke 6, 9, 12, 16, 30 eller 56 stykker, justere vanskelighetsgraden til barnets ferdighetsnivå. funksjoner: - Masse søte hunder! - Morsomme belønning for hver oppgave - Spill med 6, 9, 12, 16, 30 eller 56 stykker - Naturlig puslespill dynamikk - Intuitiv navigering - Totalt 30 pusle i hele spillet For mer moro, sjekk ut våre andre kule, morsomme og gratis apps for barn.}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1905 of 4000
)
Jeśli ty lub twoje dzieci lubicie zabawne gry o psach i darmowe układanki, pokochacie tę łamigłówkę wypełnioną zdjęciami uroczych psów i szczeniąt! Ta darmowa gra o psach działa jak prawdziwa układanka dla dzieci i dorosłych. Kiedy wybierzesz element, pozostanie on na planszy, nawet jeśli umieścisz go nieprawidłowo, i możesz przesuwać element, aż przesunie się we właściwe miejsce. Twoje postępy są automatycznie zapisywane, więc możesz zrobić sobie przerwę, kiedy tylko chcesz. Te relaksujące łamigłówki zawierają piękne obrazki i zabawną nagrodę po ukończeniu obrazka. Puzzle z psami zawierają najbardziej urocze szczeniaki i psy, jakie kiedykolwiek widziałeś, a nagrodami są balony, owoce, płatki śniegu i wiele innych niespodzianek! W tej grze offline z uroczymi psami i szczeniakami możesz również wybrać, czy chcesz użyć 6, 9, 12, 16, 30, 56 lub 72 elementów, aby dostosować poziom trudności do wieku i umiejętności. Cechy: - Ciesz się zabawnymi darmowymi grami dla psów - Nagrody po ukończeniu każdego zdjęcia - Wiele trudności, ułatwia dzieciom i stanowi wyzwanie dla dorosłych - Twórz puzzle z własnymi zdjęciami - Zapisz swoje ulubione obrazy w bibliotece zdjęć - Graj w trybie offline bez Internetu - Aplikacja zaktualizowana na 2022 rok Aplikacja zawiera wiele kolekcji bezpłatnych puzzli do pobrania dla dorosłych! Na przykład: - Koty, wypełnione uroczymi kociętami - Dinozaury, z fajnymi dinozaurami - Pojazdy z samochodami, pociągami, ciężarówkami i nie tylko - Halloween, przerażająca mieszanka dyń, duchów i typowych rzeczy w grze Halloween - Boże Narodzenie, mieszanka ze Świętym Mikołajem i innymi klasycznymi obrazami z gier bożonarodzeniowych - ... i wiele więcej! Aby uzyskać więcej relaksujących gier logicznych, wypróbuj nasze inne zabawne i bezpłatne aplikacje dla dzieci i dorosłych! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 2008 of 4000
)
Se você ou seus filhos gostam de jogos divertidos para cães e quebra-cabeças grátis, você vai ADORAR este quebra-cabeça cheio de fotos de cachorros e cachorrinhos fofos! Este jogo de cachorro gratuito funciona como um verdadeiro quebra-cabeça para crianças e adultos. Quando você seleciona uma peça, ela permanece no tabuleiro mesmo que você a coloque incorretamente, e você pode mover a peça até que ela deslize para o lugar correto. Seu progresso é salvo automaticamente para que você possa fazer uma pausa sempre que quiser. Esses quebra-cabeças relaxantes apresentam belas imagens e uma recompensa divertida quando a imagem é concluída. Os quebra-cabeças de cães incluem os cachorrinhos e cachorros mais adoráveis ​​que você já viu, enquanto as recompensas incluem balões, frutas, flocos de neve e muitas outras surpresas! Neste jogo off-line com cachorrinhos fofos você também pode escolher se quer usar 6, 9, 12, 16, 30, 56 ou 72 peças para ajustar a dificuldade dependendo da idade e habilidade. Características: - Divirta-se jogando divertidos jogos gratuitos para cães - Recompensas ao terminar cada imagem - Múltiplas dificuldades, facilitam para as crianças e desafiam os adultos - Crie quebra-cabeças com suas próprias fotos - Salve suas imagens favoritas em sua biblioteca de fotos - Jogue offline sem Internet - Aplicativo atualizado para 2022 O aplicativo inclui muitas coleções de quebra-cabeças grátis para adultos baixarem! Por exemplo: - Gatos, cheios de gatinhos fofos - Dinossauros, com dinossauros legais - Veículos, com carros, trens, caminhões e muito mais - Halloween, uma mistura assustadora de abóboras, fantasmas e coisas típicas de um jogo de Halloween - Natal, uma mistura com Papai Noel e outras imagens clássicas de jogos de Natal - ... e muitos mais! Para jogos de quebra-cabeça mais relaxantes, experimente nossos outros aplicativos divertidos e gratuitos para crianças e adultos! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 2008 of 4000
)
Se você ou seus filhos gostam de jogos divertidos para cães e quebra-cabeças grátis, você vai ADORAR este quebra-cabeça cheio de fotos de cachorros e cachorrinhos fofos! Este jogo de cachorro gratuito funciona como um verdadeiro quebra-cabeça para crianças e adultos. Quando você seleciona uma peça, ela permanece no tabuleiro mesmo que você a coloque incorretamente, e você pode mover a peça até que ela deslize para o lugar correto. Seu progresso é salvo automaticamente para que você possa fazer uma pausa sempre que quiser. Esses quebra-cabeças relaxantes apresentam belas imagens e uma recompensa divertida quando a imagem é concluída. Os quebra-cabeças de cães incluem os cachorrinhos e cachorros mais adoráveis ​​que você já viu, enquanto as recompensas incluem balões, frutas, flocos de neve e muitas outras surpresas! Neste jogo off-line com cachorrinhos fofos você também pode escolher se quer usar 6, 9, 12, 16, 30, 56 ou 72 peças para ajustar a dificuldade dependendo da idade e habilidade. Características: - Divirta-se jogando divertidos jogos gratuitos para cães - Recompensas ao terminar cada imagem - Múltiplas dificuldades, facilitam para as crianças e desafiam os adultos - Crie quebra-cabeças com suas próprias fotos - Salve suas imagens favoritas em sua biblioteca de fotos - Jogue offline sem Internet - Aplicativo atualizado para 2022 O aplicativo inclui muitas coleções de quebra-cabeças grátis para adultos baixarem! Por exemplo: - Gatos, cheios de gatinhos fofos - Dinossauros, com dinossauros legais - Veículos, com carros, trens, caminhões e muito mais - Halloween, uma mistura assustadora de abóboras, fantasmas e coisas típicas de um jogo de Halloween - Natal, uma mistura com Papai Noel e outras imagens clássicas de jogos de Natal - ... e muitos mais! Para jogos de quebra-cabeça mais relaxantes, experimente nossos outros aplicativos divertidos e gratuitos para crianças e adultos! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1964 of 4000
)
Если вы или ваши дети любите веселые игры с собаками и бесплатные пазлы, вам ПОНРАВИТСЯ этот пазл с картинками милых собак и щенков! Эта бесплатная игра про собак работает как настоящая головоломка для детей и взрослых. Когда вы выбираете фигуру, она остается на доске, даже если вы размещаете ее неправильно, и вы можете перемещать фигуру, пока она не переместится в нужное место. Ваш прогресс автоматически сохраняется, поэтому вы можете сделать перерыв, когда захотите. В этих расслабляющих головоломках есть красивые картинки и забавная награда, когда изображение будет завершено. Собачьи пазлы включают в себя самых очаровательных щенков и собак, которых вы когда-либо видели, а награды включают в себя воздушные шары, фрукты, снежинки и многие другие сюрпризы! В этой автономной игре с милыми собаками и щенками вы также можете выбрать, использовать ли 6, 9, 12, 16, 30, 56 или 72 элемента, чтобы настроить сложность в зависимости от возраста и навыков. Функции: - Наслаждайтесь веселыми бесплатными играми с собаками - Награды, когда вы закончите каждую картинку - Множественные трудности, сделать это легко для детей и сложно для взрослых - Создавайте пазлы со своими фотографиями - Сохраните ваши любимые изображения в вашей фотобиблиотеке - Играйте в автономном режиме без Интернета - Приложение обновлено на 2022 год. Приложение включает в себя множество бесплатных коллекций пазлов для взрослых! Например: - Кошки, наполненные милыми котятами - Динозавры, с крутыми динозаврами - Транспортные средства, с автомобилями, поездами, грузовиками и многим другим - Хэллоуин, страшная смесь тыкв, призраков и типичных вещей в игре на Хэллоуин - Рождество, микс с Дедом Морозом и другие классические рождественские игровые образы - ... и многое другое! Для более расслабляющих головоломок попробуйте наши другие забавные и бесплатные приложения для детей и взрослых! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1982 of 4000
)
Si a usted o a sus hijos les gustan los juegos de perros divertidos y los puzles gratis, ¡les ENCANTARÁ este rompecabezas lleno de imágenes de lindos perros y cachorros! Este juego gratis de perros funciona como un verdadero rompecabezas para niños y adultos. Cuando seleccionas una pieza, permanece en el tablero incluso si la colocas incorrectamente, y puedes mover la pieza hasta que se deslice al lugar correcto. Tu progreso se guarda automáticamente para que puedas tomarte un descanso cuando quieras. Estos puzles relajantes presentan bellas imágenes y una recompensa divertida cuando se completa la imagen. Los rompecabezas de perros incluyen los cachorros y perros más adorables que jamás hayas visto, mientras que las recompensas incluyen globos, frutas, copos de nieve y ¡muchas sorpresas más! En este juego offline con lindos perros y cachorros, también puedes elegir si usar 6, 9, 12, 16, 30, 56 o 72 piezas para ajustar la dificultad según la edad y la habilidad. Características: - Disfruta jugando divertidos juegos de perros gratis - Recompensas cuando termines cada imagen. - Múltiples dificultades, que sea fácil para los niños y desafiante para los adultos. - Crea rompecabezas con tus propias fotos - Guarde sus imágenes favoritas en su biblioteca de fotos - Juega sin conexión sin Internet - Aplicación actualizada para 2022 ¡La aplicación incluye muchas colecciones de rompecabezas gratis para adultos a descargar! Por ejemplo: - Gatos, llenos de lindos gatitos. - Dinosaurios, con dinosaurios geniales. - Vehículos, con autos, trenes, camiones y más - Halloween, una aterradora mezcla de calabazas, fantasmas y cosas típicas en un juego de Halloween - Navidad, una mezcla con Santa Claus y otras imágenes clásicas de juegos de Navidad. - ... ¡y muchos más! ¡Para más puzles relajantes, pruebe nuestras otras aplicaciones divertidas y gratuitas para niños y adultos! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1982 of 4000
)
Si a usted o a sus hijos les gustan los juegos de perros divertidos y los puzles gratis, ¡les ENCANTARÁ este rompecabezas lleno de imágenes de lindos perros y cachorros! Este juego gratis de perros funciona como un verdadero rompecabezas para niños y adultos. Cuando seleccionas una pieza, permanece en el tablero incluso si la colocas incorrectamente, y puedes mover la pieza hasta que se deslice al lugar correcto. Tu progreso se guarda automáticamente para que puedas tomarte un descanso cuando quieras. Estos puzles relajantes presentan bellas imágenes y una recompensa divertida cuando se completa la imagen. Los rompecabezas de perros incluyen los cachorros y perros más adorables que jamás hayas visto, mientras que las recompensas incluyen globos, frutas, copos de nieve y ¡muchas sorpresas más! En este juego offline con lindos perros y cachorros, también puedes elegir si usar 6, 9, 12, 16, 30, 56 o 72 piezas para ajustar la dificultad según la edad y la habilidad. Características: - Disfruta jugando divertidos juegos de perros gratis - Recompensas cuando termines cada imagen. - Múltiples dificultades, que sea fácil para los niños y desafiante para los adultos. - Crea rompecabezas con tus propias fotos - Guarde sus imágenes favoritas en su biblioteca de fotos - Juega sin conexión sin Internet - Aplicación actualizada para 2022 ¡La aplicación incluye muchas colecciones de rompecabezas gratis para adultos a descargar! Por ejemplo: - Gatos, llenos de lindos gatitos. - Dinosaurios, con dinosaurios geniales. - Vehículos, con autos, trenes, camiones y más - Halloween, una aterradora mezcla de calabazas, fantasmas y cosas típicas en un juego de Halloween - Navidad, una mezcla con Santa Claus y otras imágenes clásicas de juegos de Navidad. - ... ¡y muchos más! ¡Para más puzles relajantes, pruebe nuestras otras aplicaciones divertidas y gratuitas para niños y adultos! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 979 of 4000
)
¡Si tú o tus hijos les gustan animales, perros y puzzles, les encantará este juego! Ahora actualizado con nuevas funciones geniales para puzzles gratis 2021 sin internet. En este juego de rompecabezas relajante para niños y adultos puedes elegir entre 6, 9, 12, 16, 30 o 56 piezas, ajustando la dificultad del juego al nivel de habilidad apropiado. Tenga en cuenta: la aplicación contiene anuncios después de algunos puzzles. Se puede desactivar estos con una compra. Caracteristicas: - ¡Un montón de perros! - Recompensas divertidas para estallar para cada rompecabezas - Juega con 6, 9, 12, 16, 30 o 56 piezas - fácil para los niños, desafiante para los adultos - Dinámica natural del rompecabezas - Navegación intuitiva - 30 puzzles de perros para disfrutar Para más diversión, echa un vistazo a nuestros otros juegos y aplicaciones para niños y adultos. Music: "Divertimento K131" Kevin MacLeod (incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1982 of 4000
)
Si a usted o a sus hijos les gustan los juegos de perros divertidos y los puzles gratis, ¡les ENCANTARÁ este rompecabezas lleno de imágenes de lindos perros y cachorros! Este juego gratis de perros funciona como un verdadero rompecabezas para niños y adultos. Cuando seleccionas una pieza, permanece en el tablero incluso si la colocas incorrectamente, y puedes mover la pieza hasta que se deslice al lugar correcto. Tu progreso se guarda automáticamente para que puedas tomarte un descanso cuando quieras. Estos puzles relajantes presentan bellas imágenes y una recompensa divertida cuando se completa la imagen. Los rompecabezas de perros incluyen los cachorros y perros más adorables que jamás hayas visto, mientras que las recompensas incluyen globos, frutas, copos de nieve y ¡muchas sorpresas más! En este juego offline con lindos perros y cachorros, también puedes elegir si usar 6, 9, 12, 16, 30, 56 o 72 piezas para ajustar la dificultad según la edad y la habilidad. Características: - Disfruta jugando divertidos juegos de perros gratis - Recompensas cuando termines cada imagen. - Múltiples dificultades, que sea fácil para los niños y desafiante para los adultos. - Crea rompecabezas con tus propias fotos - Guarde sus imágenes favoritas en su biblioteca de fotos - Juega sin conexión sin Internet - Aplicación actualizada para 2022 ¡La aplicación incluye muchas colecciones de rompecabezas gratis para adultos a descargar! Por ejemplo: - Gatos, llenos de lindos gatitos. - Dinosaurios, con dinosaurios geniales. - Vehículos, con autos, trenes, camiones y más - Halloween, una aterradora mezcla de calabazas, fantasmas y cosas típicas en un juego de Halloween - Navidad, una mezcla con Santa Claus y otras imágenes clásicas de juegos de Navidad. - ... ¡y muchos más! ¡Para más puzles relajantes, pruebe nuestras otras aplicaciones divertidas y gratuitas para niños y adultos! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1773 of 4000
)
Om du eller dina barn gillar roliga spel med hundar och gratis pussel, kommer du att ÄLSKA detta pussel fyllt med bilder av söta hundar och valpar! Detta gratis spel med hundar fungerar som ett riktigt pussel för barn och vuxna. När du väljer en bit stannar den kvar på brädet även om du placerar den felaktigt, och du kan flytta biten tills den glider till rätt plats. Dina framsteg sparas automatiskt så att du kan ta en paus när du vill. Dessa avkopplande pussel har vackra bilder och en rolig belöning när bilden är klar. Pussel med hundar inkluderar de mest bedårande valparna och hundarna du någonsin sett, medan belöningarna inkluderar ballonger, frukter, snöflingor och många fler överraskningar! I detta offlinespel med söta hundar och valpar kan du också välja om du vill använda 6, 9, 12, 16, 30, 56 eller 72 stycken för att anpassa svårighetsgraden beroende på ålder och skicklighet. Funktioner: - Njut av att spela roliga gratis spel med hundar - Belöningar när du avslutar varje bild - Flera svårigheter, gör det enkelt för barn och utmanande för vuxna - Skapa pussel med dina egna foton - Spara dina favoritbilder i ditt fotobibliotek - Spela offline utan internet - App uppdaterad för 2022 Appen innehåller många samlingar av gratis pussel för vuxna att ladda ner! Till exempel: - Katter, fyllda med söta kattungar - Dinosaurier, med coola dinos – Fordon, med bilar, tåg, lastbilar med mera – Halloween, en läskig blandning av pumpor, spöken och typiska saker i ett Halloween-spel - Jul, en blandning med jultomten och andra klassiska julspelsbilder - ... och många fler! För mer avkopplande pusselspel prova våra andra roliga och gratis appar för barn och vuxna! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1579 of 4000
)
หากคุณหรือลูก ๆ ของคุณชอบเกมสนุก ๆ กับสุนัขและตัวต่อฟรี คุณจะต้องหลงรักปริศนานี้ที่เต็มไปด้วยรูปภาพของสุนัขและลูกสุนัขที่น่ารัก! เกมฟรีกับสุนัขนี้ใช้งานได้เหมือนตัวต่อจริงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อคุณเลือกชิ้นส่วน ชิ้นส่วนนั้นจะอยู่บนกระดานแม้ว่าคุณจะวางไม่ถูกต้อง และคุณสามารถย้ายชิ้นส่วนได้จนกว่าชิ้นส่วนจะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ความคืบหน้าของคุณจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถหยุดพักได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ ปริศนาที่ผ่อนคลายเหล่านี้มีภาพที่สวยงามและรางวัลแสนสนุกเมื่อภาพเสร็จสมบูรณ์ ปริศนากับสุนัขรวมถึงลูกสุนัขและสุนัขที่น่ารักที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา ในขณะที่รางวัลรวมถึงลูกโป่ง ผลไม้ เกล็ดหิมะ และเซอร์ไพรส์อีกมากมาย! ในเกมออฟไลน์ที่มีสุนัขและลูกสุนัขน่ารักนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชิ้นส่วน 6, 9, 12, 16, 30, 56 หรือ 72 ชิ้นเพื่อปรับความยากขึ้นอยู่กับอายุและทักษะ คุณสมบัติ: - สนุกกับการเล่นเกมฟรีกับสุนัข - รางวัลเมื่อคุณทำแต่ละภาพเสร็จ - ความยากหลายอย่างทำให้ง่ายสำหรับเด็กและท้าทายสำหรับผู้ใหญ่ - สร้างจิ๊กซอว์ด้วยภาพถ่ายของคุณเอง - บันทึกภาพโปรดของคุณไปยังคลังภาพของคุณ - เล่นออฟไลน์โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต - อัปเดตแอปในปี 2022 แอพนี้มีคอลเลกชันจิ๊กซอว์ฟรีมากมายสำหรับผู้ใหญ่ให้ดาวน์โหลด! ตัวอย่างเช่น: - แมวที่เต็มไปด้วยลูกแมวน่ารัก - ไดโนเสาร์พร้อม Dinos สุดเจ๋ง - ยานพาหนะ มีทั้งรถยนต์ รถไฟ รถบรรทุก และอื่นๆ - ฮัลโลวีน การผสมผสานที่น่ากลัวระหว่างฟักทอง ผี และสิ่งทั่วไปในเกมฮัลโลวีน - คริสต์มาสผสมกับซานตาคลอสและภาพเกมคริสต์มาสคลาสสิกอื่น ๆ - ... และอื่น ๆ อีกมากมาย! สำหรับเกมไขปริศนาที่ผ่อนคลายมากขึ้น ลองใช้แอปสนุก ๆ และฟรีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของเรา! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1938 of 4000
)
Siz veya çocuklarınız eğlenceli köpek oyunlarını ve ücretsiz yapbozları seviyorsanız, sevimli köpek ve köpek yavrularının resimleriyle dolu bu yapboza BAYILACAKSINIZ! Bu ücretsiz köpek oyunu, çocuklar ve yetişkinler için gerçek bir yapboz gibi çalışır. Bir taşı seçtiğinizde yanlış yerleştirseniz bile tahtada kalıyor ve taşı doğru yere kayana kadar hareket ettirebiliyorsunuz. İlerlemeniz otomatik olarak kaydedilir, böylece istediğiniz zaman ara verebilirsiniz. Bu rahatlatıcı bulmacalar, güzel resimler ve resim tamamlandığında eğlenceli bir ödül içerir. Köpek bulmacaları, şimdiye kadar gördüğünüz en sevimli köpek yavrularını ve köpekleri içerirken, ödüller arasında balonlar, meyveler, kar taneleri ve daha birçok sürpriz yer alıyor! Sevimli köpeklerin ve köpek yavrularının olduğu bu çevrimdışı oyunda, yaşa ve beceriye bağlı olarak zorluğu ayarlamak için 6, 9, 12, 16, 30, 56 veya 72 adet kullanmayı da seçebilirsiniz. Özellikler: - Eğlenceli ücretsiz köpek oyunları oynamanın keyfini çıkarın - Her resmi bitirdiğinizde ödüller - Birden fazla zorluk, çocuklar için kolay ve yetişkinler için zorlayıcı hale getirin - Kendi fotoğraflarınızla yapbozlar oluşturun - En sevdiğiniz görüntüleri fotoğraf kitaplığınıza kaydedin - İnternet olmadan çevrimdışı oynayın - Uygulama 2022 için güncellendi Uygulama, yetişkinlerin indirmesi için birçok ücretsiz yapboz koleksiyonu içerir! Örneğin: - Sevimli kediciklerle dolu kediler - Dinozorlar, havalı dinolarla - Arabalar, trenler, kamyonlar ve daha fazlasını içeren araçlar - Cadılar Bayramı, bir Cadılar Bayramı oyununda kabakların, hayaletlerin ve tipik şeylerin korkunç bir karışımı - Noel, Noel Baba ve diğer klasik Noel oyunu resimlerinin karışımı - ... ve daha fazlası! Daha rahatlatıcı bulmaca oyunları için çocuklar ve yetişkinler için diğer eğlenceli ve ücretsiz uygulamalarımızı deneyin! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is completed. The dog puzzles include the most adorable puppies and dogs you have ever seen, while the rewards include balloons, fruits, snowflakes and many more surprises! In this offline game with cute dogs and puppies you can also choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30, 56 or 72 pieces to adjust the difficulty depending on age and skill. Features: - Enjoy playing fun free dog games - Rewards when you finish each picture - Multiple difficulties, make it easy for kids and challenging for adults - Create jigsaw puzzles with your own photos - Save your favorite images to your photo library - Play offline without Internet - App updated for 2022 The app includes many collections of free jigsaw puzzles for adults to download! For example: - Cats, filled with cute kittens - Dinosaurs, with cool dinos - Vehicles, with cars, trains, trucks and more - Halloween, a scary mix of pumpkins, ghosts and typical things in a Halloween game - Christmas, a mix with Santa Claus and other classic Xmas game images - ... and many more! For more relaxing puzzle games try out our other fun and free apps for kids and adults! Music: Kevin MacLeod (Incompetech) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0}
Read more
Description (
Characters: 1732 of 4000
)
If you or your children like fun dog games and free jigsaw puzzles, you will LOVE this puzzle filled with pictures of cute dogs and puppies! This free dog game works like a real jigsaw puzzle for kids and adults. When you select a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can move the piece until it slides to the correct place. Your progress is automatically saved so you can take a break whenever you want. These relaxing puzzles feature beautiful pictures and a fun reward when the image is complete