พิกัดนา

12
ASO score
Text
26/100
Graphic
20/100
Reviews
0/100
Other
0/100
Additional Information
😢 Deleted from App Store
Rating:
4.3
Voted: 5.45K
Website:
Email:
Privacy Policy: -
Categories: Tools
Size: -
App Age: 4 years 2 months
Release Date: Jul 25, 2018
Last Update: Apr 24, 2019
Version: 1.9
Version history
1.9
Apr 24, 2019
แก้ไขนิดหน่อย 2019<br>----------------------------------<br>แก้ไขคำผิด 2019<br><br>---------------------------------<br>* ปรับปรุงให้ใช้งานได้ใน AIS LAVA 360 จอเล็ก<br>* ใครโอเคแล้วไม่ต้องอัพเดตก็ได้<br>---------------------------<br>* เพิ่มค่าละติจูด ลองติจูด สำหรับคนอยากใช้งาน<br>--------------------------------<br>* ปรับปรุงให้ทำงานได้กับ Android 6.0<br>* ปรับขนาดแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น<br>* เพิ่มคู่มือการใชงาน<br>* ไม่ให้ใช้หน้าจอ small
1.8
Jul 25, 2018

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 1.8M
Category Top Average: 49.6M
-47.8M
Rating
Current App: 0
Category Top Average: 4.25
-4.25
Number of Ratings (Voted)
Current App: 5.5K
Category Top Average: 898.9K
-893.5K
App Age
Current App: 4y 2m
Category Top Average: 4y 11m
-1y 2m
In-app Purchases Price
Current App: $0.00
Category Top Average: $35.98
-$35.98
Update Frequency
Current App: 273d
Category Top Average: 128d
145d
Title Length
Current App: 7
Category Top Average: 27
-20
Short Description Length
Current App: 72
Category Top Average: 69
+3
Description Length
Current App: 0
Category Top Average: 2 512
-2 512
Number of Screenshots
Current App: 0
Category Top Average: 0
Has Video?
Current App: Yes
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 0MB
Category Top Average: 28MB
-28MB

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Sep 23, 2022
Sep 30, 2022
Load more
New
Sep 23, 2022
Sep 30, 2022
Load more
Trending Up
Sep 23, 2022
Sep 30, 2022
Load more
Trending Down
Sep 23, 2022
Sep 30, 2022
Load more

Text ASO

Title (
Characters: 24 of 50
)
تطبيق تحديد موقع املزارع
Title (
Characters: 7 of 50
)
พิกัดนา
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
تطبيق تحديد موقع املزارع for find X Y Zone , Latitude Longtitude.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Using coordinates the farm garden to fill up rice plantations each year.
Description (
Characters: 69 of 4000
)
1. enable gps.
2. enable 3g
3. click on map
4. read X Y Zone}
Description (
Characters: 0 of 4000
)
}

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
4.3
5 450 voters

Reviews

Availability in countries

How to download พิกัดนา for Android?

This app is available for Android, so you can log into your Google Play, find it and start downloading.

Easy way to install พิกัดนา on smartphone from Asolytics. Just click on ”Get the app” button.

พิกัดนา statistics

พิกัดนา rating on Google Play is 4.3. According to พิกัดนา reviews app has 5 450 votes. On Asolytics you can read reviews of users and sort on:

  • negative
  • positive
  • negative without answers

Latest update was on Apr 24, 2019.

Who created พิกัดนา?

The developer name is ไทบ้าน แอป. Age of application is 4 years 2 months.

Check all data and compare with others by Asolytics.